Listy

Absolwenci szkół 1893 roku w Guberni Kaliskiej

Kalisz

W 1893 roku w Kaliszu w gimnazjum żeńskim dyplomy otrzymały:

Wieczorkiewicz Zofja, Godlewska Walentyna, Grekowicz Natalja, Luzin Zofja, Nassalska Stanisława (medal złoty), Petschke Stefanja (medal złoty), Siergiej ewa Marja, Sokołowa Helena (medal srebrny), Czechowicz Lidja.

Zacelujące postępy w naukach i sprawowanie zostały nagrodzone następujące uczennice klasy wstępnej (książki i listy pochwalne):

Denel Władysława, Klimaszewska Marja, Kurcewska Stefanja, Mońko Nadieżda, Naumowa.

Katarzyna, Fejfer Bajla, Podziemska Helena.

Klasa I (książki i listy pochwalne); Wasiljewa Anna, Szeina Olga, Łyszczyńska Eugenja, Naumowa Barbara, Pawłowicz Zofja. (List pochwalny): Skoritowska Olga i Hofman Irena.

Klasa II (książki i listy pochwalne): Wesołowska Emilja i Sztark Zofja.

Klasa III (książki i listy pochwalne): Henkel Marta i Gosz Walerja.

Klasa IV (książkę i list pochwalny): Bondarewa.

Świadectwa dojrzałości gimnazjum męskie:

Bernhardt Robert, Brudncki Jan, Daniłow Włodzimierz, Dicksteiu Roman (srebrny medal), Domożyrow Włodzimierz, Fomin Kazimierz, Gustowski Roman Justman Samuel, Iwanowski Władysław, Koenigstein Marceli, Karatiejew Konstanty, Krajewski Bronisław, Królewski Wacław, Maczewski Maksymiljan, Melcer Józef, Niemirowski Kazimierz.

Prywatna szkoła realna świadectwa 1893:

Kremer Piotr, Miłobędzki Józef, Mniewski Kazimierz, Morzycki Witold, Strycki  Felicjan i Sznejder Adam.

Nagrodę 1-go stopnia otrzymali uczniowie klasy IV: Bikel Karol i Budziszewski Aleksander.

Nagrodę 2-go stopnia otrzymał uczeń klasy wstępnej

Pieńkowski Juljan.

Sieradz

Szkoła prywatna 4 klasowa dyplomy otrzymali:

Kamieński Kazimierz, Kuśmiczek Andrzej, Monitz Kołnierz, Rejckel Władysław i Retnier Teodor.

Nagrody potrzymali uczniowie wstępnej klasy:

Nowakowski Czesław i Rubinstein Maks.

Listy pochwalne otrzymali uczniowie’ wstępnej klasy:

Kalinowski Zenon i Murzynowski Leon.

Koło

Dyplomy 4 klasowej szkoły realnej:

Babiacki Ajzyk, Gawiński Wiktor, Leyche Aleksander, Majchrowicz Ignacy, Muranowicz Bolesław, Pawłowski Władysław, Spicyn Sergijusz, Cado Fryderyk.

Nagrody i pochwały:

Ostrowski Michał, Jaroszewski Bogumił, Suppert Stanisław.

Listy pochwalne:

Stilter Ryszard, Buchwitz Stanisław.

Klasa I. nagrody: Racięcki Mieczysław, Duttwach Józef; pochwały: Olszewicz Feliks, Selmppe Bronisław, Cieplak Aleksander.

Klasa II, nagrody: Trojanowski Zygmunt, Naftali Szymon, pochwały: Ulatowski Witold.

Klasa III, pochwałę: Stilter Leon.

Klasa IV, nagrodę: Gawiński Wiktor.

Zakład naukowy żeński Pani Janiny Czerwińskiej:

Nagrodzone następujące uczennice: z klasy wstępnej,

listy pochwalne: Stilter Anna, Kuczyńska Frańciszka, Bieżyńska Matylda, Woźna Marja.

Klasa I

listy pochwalne; Michałowicz Helena, Rycke Estera.

Klasa II,

Młodkowska Helena, Ostrowska Barbara, Paszkowska Klotylda.

Klasa IV

Szauiawrska Stanisława

Niedzielna Szkoła Handlowa w Kaliszu

Na mocy decyzji Rady pedagogicznej otrzymali promocję z oddziału przygotowawczego do klasy wstępnej:

Mądrzejewski Ludwik, Wadowski Zygmunt, Graliński Stanisław, Markiewicz Wacław i Słomski Zdzisław.

Promowani zostali z klasy I do II:

Pągowski Franciszek, Kendzia Stefan, Wartski Aleksander, Malszewski Oswald, Zeid Zygmunt, Pawłowski Edmund, Przyrembel Konstanty i Bliimel Henryk.

Otrzymali patenta z ukończenia szkoły handlowej, uczniowie klasy 2-ej:

Schreter Karol, Szultz Bruno, Maniszewski Jan, Szymański Bronisław, Pełka Szczepan i Knoch Albert.

Nagrodę otrzymał jeden tylko uczeń i to z oddziału przygotowawczego,

Markiewicz Wacław.

Źródło:

Gazeta Kaliska nr 25 1893 rok.

Gazeta Kaliska nr 27 1893 rok.

signature

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *