Administracja

Wojsko carskie w Guberni Kaliskiej

Na terenie Guberni Kaliskiej stacjonowały następujące jednostki:

1-a brygada 14-ej dywizji kawaleryjskiej

12-y Małorossyjski Następcy Tronu Niemieckiego pułk dragonów

2-gi bataljon 3-go pułku strzelców

Zarząd Łęczyckiego Naczelnika Wojennego.

Zarząd mieści się w Łęczycy, a składa się:

z Naczelnika, 2 ch Referentów i 2-ch Nadzorców.

Przepisy o powinności wojskowej.

Powinność wojskowa dotyczyła wszystkich mężczyzn którzy ukończyli 21 rok życia. Mężczyźni którzy ukończyli ten wiek byli zapisywani w wykazie poborowych. Wykaz ten sporządzany był dla każdego miasta i gminy w 2 egzemplarzach. Jeden egzemplarz należał do miejskiej komisji wojskowej, a drugi do burmistrza bądź gminy. Osoby, które nie posiadały metryk i nie można było ustalić wieku zapisywane były według wyglądu. Obywatele Królestwa Polskiego mogli być przeniesieni do innego okręgu wojskowego jeśli w nowo wybranym okręgu mieli nieruchomość lub zamieszkiwali tam więcej niż 3 miesiące, żydzi musieli mieszkać w nowy okręgu minimum 2 lata.

Podczas zapisywania do poboru, można było powiadomić komisje o ulgach, które mogły zwolnic ze służby. Takimi ulgami były:

  1. Jedyny zdolny do pracy syn przy ojcu niezdolnym do pracy, bądź matce wdowie
  2. Dla jedynego zdolnego do pracy brata przy braciach i siostrach sierotach bez względu na ich liczbę
  3. Dla jedynego zdolnego do pracy przy dziadkach niezdolnych do pracy
  4. Dla jedynka nawet przy ojcu zdolnym do pracy
  5. Dla syna naturalnego przy matce niemającej innych zdolnych do pracy synów lub córek
  6. Jeśli osoba miała brata który był w wojsku bądź zmarł, zaginął na wojnie

Jeśli poborowy pochodził z innego miejsca policja musiała zaczerpnąć informacje o poborowym z miejsca jego wcześniejszego pobytu.

Przed przedstawieniem komisji wykazu poborowych, komisja otrzymywała listę osób które mogły odbywać służbę wojskową. Jeśli w liście poborowych wykryto błędne informacje sąd pociągał do odpowiedzialności poborowego oraz osoby które mogły mieć na ta informację wpływ.

Poboru do wojska odbywał się na podstawie losowania. Wyselekcjonowali poborowi mieli przejść oględziny lekarskie, posiadać przy sobie świadectwo szkole. Przyjęci do wojska musieli złożyć przysięgę wojskową.  Zwolnieni od służby były osoby których dotyczyły ulgi, odroczeni ze służby:

  • ze względu na naukę bądź status majątkowy,
  • osoby przeciwko których toczyły się dochodzenia policyjne,
  • osoby chore.

Za niestawienie się przed komisja groziła kara sądowa.

Źródło:

Przewodnik Po Guberni Kaliskiej L.V Jacques,  Stanisław Graeve

signature

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *