Gospodarka i Ekonomia

Pożyczki i kredyty

Towarzystwo kredytowe ziemskie

Instytucja powstała w 1825 roku w celu wydawania pożyczek pod zastaw hipotek majątków ziemskich. Stowarzyszeni są wszyscy właściciele ziemscy zapisani w towarzystwie. Dyrekcja główna w Warszawie (ul. Erywińska 1)

Struktura:

  1. Dyrekcja główna była wyższa administracją i wykonawczą władzą Towarzystwa, zarządzała sprawia i nadzorowała dyrekcje gubernialne. Dyrekcja składała się z prezesa mianowanego z urzędu i 20 radców z wyborów
  2. Komitet Towarzystwa miała nadzór nad zarządem towarzystwa, majątkiem i kapitałem składał się z Prezesa i 20 radców, wybieranych z stowarzyszenia
  3. Prezesi Komitetu i dyrekcji wybierani przez radców spośród siebie

W guberni Kaliskiej Towarzystwo znajdowało się na rynku głównym.

Osoba która chciała uzyskać hipotekę obowiązana była wnieść do księgi hipotecznych akt przystąpienia do Towarzystwa, a następie po wskazanych przez dyrekcję formalności otrzymywała pożyczkę. W celu oszacowania pożyczki, majątek musiał być  oszacowany przez delegatów Towarzystwa na podstawie norm Ministerstwa finansów.

Bank włościański

Gubernia Kaliska należała do Oddziału Banku Włościańskiego mającego siedzibę w Piotrkowie (gubernia Kaliska, Piotrkowska, Kielecka). Bank wydawał pożyczki włościanom i mieszczanom pochodzenia rosyjskiego, polskiego i litewskiego.

  1. Gdy obywatel ziemski chciał sprzedać ziemię a włościanie pragnęli ją nabyć
  2. Gdy włościanie nabyli grunt dworski bez pomocy banku lecz ziemię obciąża dług, a włościan nie było stać na spłatę.

Pożyczki mogą być przyznane

  1. Całej gromadzie wiejskiej
  2. Pojedynczym osadą
  3. Spółką włościańskim
  4. Pojedynczym włościan

Cenę gruntów oznaczał Zarząd Banku, raty były roczne płacone w dwóch ratę pierwsza przed 14(1) marca druga przed 14(1) października.  Od rat nie zapłaconych były naliczane kary, jednak jeśli wskutek klęski żywiołowej , śmierci bądź choroby dłużnika bank mógł zrezygnować z naliczanej kary. Przed spłaceniem kredytu kredytobiorca mógł sprzedać ziemię osobie trzeciej.

Instytucje kredytowe

  1. Kaliski oddział Banku Państwa
  2. Towarzystwo Kredytowe m. Kalisz (Kalisz, ul. Rybna)
  3. Warszawski Bank Handlowy Oddział w Kaliszu ( Kalisz, aleja Józefiny)
  4. Oddział Banku handlowego Rygskiego w Kaliszu
  5. Towarzystwo Kredytowe Miejskie w Zduńskiej Woli
  6. Kaliskie Towarzystwo Wzajemnego Kredytu ( Kalisz, aleja Józefiny)
  7. Drugie Kaliskie Towarzystwo Wzajemnego Kredytu (Kalisz, ul. Kolegialna)
  8. Towarzystwo Wzajemnego Kredytu w Kole
  9. Towarzystwo Wzajemnego Kredytu w Łęczycy
  10. Towarzystwo Kredytowe w Sieradzu
  11. Towarzystwo kredytowe w Koninie
  12. Towarzystwo wzajemnego kredytu w Zduńskiej Woli
  13. Towarzystwo Wzajemnego Kredytu w Wieluniu
  14. Pierwsze Towarzystwo Pożyczkowo Oszczędnościowe w Kaliszu (ul. Nowoogrodowa)
  15. Drugie Towarzystwo Pożyczkowo oszczędnościowe w Kaliszu (aleja Józefiny, dom Bukowińskiego)
  16. Trzecie Towarzystwo Pożyczkowo Oszczędnościowe w Kaliszu drobnych kupców i rzemieślników (ul. Marjańska, dom Sulecińskiego)
  17. Kasa pożyczkowo oszczędnościowa urzędników Rządu Gubernialnego w Kaliszu

Kasy pożyczek i oszczędności dla włościan

Dla ludności wiejskiej w 1906 roku powstały ;instytucje drobnego kredytu

Wydawały pożyczki w celu:

  1. Wydania pożyczek pieniężnych na warunkach nie uciążliwych
  2. Umieszczenie oszczędności w postaci wkładów
    1. Do depozytu
    2. Na procent

Kapitał tworzony był przez sumy wnoszone przez gromady gminne, osadnicze, wiejskie oraz środków. udzielonych przez osoby prywatne lub instytucje na procent.

Źródło:

Przewodnik Po Guberni Kaliskiej L.V Jacques,  Stanisław Graeve

signature

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *