Inne Listy Rekonstrukcje stankiewicze.com

Lista imienna oficerów Wojska Polskiego 1817-1830

Gen. Jan Skrzynecki ze sztabem – Juliusz Kossak – 1886. Akwarela.

Dzięki Panu Arseniuszowi Artysiewiczowi, który przesłał skany książki „Wojsko Polskie. Królewstwo Polskie 1815-1830”, opracowaną przez Bronisława Gembarzewskiego i wydanej w roku 1903 w Warszawie, możemy przedstawić Państwu:

Listę imienną oficerów Wojska Polskiego 1817-1830.

Lista powstała na bazie wypisu Sekretaryatu Stanu Królestwa Polskiego.

Stopnie oficerów oznaczone są z ostatniego roku służby, jak również korpusy, w których służyli. Ordery inne, oprócz krzyża wojskowego polskiego (Virtuti Militari) i Legii Honorowej, są pominięte.Lista zawiera 3091 osób…


Abramowicz Ignacy   , kap. l kl. art. kon. gw., adj. gen. Hauke VM zł. 1815-1830.
Abramowicz Tytus   , podpor. grenadj. gw. 1825-1826.
Abratowski Szczepan   , podpor. weter. VM sr. L. H. 1815-1826.
Adamski Stanisław   , por. art. piesz. VM sr. 1815-1830.
Albrecht Józef   , major na reformie VM zł. 1815-1830.
Alexandrowicz Józef   , por. p. 3 strz. piesz., adj. gen. b. Cichockiego.1819-1820.
Alexandrowicz Karol   , por. p. 3 strz. pieszo 1815-1821.
Alfonce Alexander   , pułk. kwaterm. gen. VM  zł. 1815-1830.
Amandowicz Marcin   , major placu w Kaliszu. 1815-1830.
Andruszkiewicz Józef   , podpor. korp. weter. L. H. 1821-1830.
Andrychiewicz Walenty   , pułk. p. 3 lin. VM 1815-1830.
Aniołkowski Alexander   , podpor. komp. robocz. 1827-1830.
Ankwicz hr. Roman   , kap. p. l strz. kon. L. H. 1815-1822.
Antonini Jakób   , major p. 8 piech. lin. 1825-1830.
Antuszewicz Marcin   , podpor. główn. dyż. 1815-1830.
Anyżewski Jan   , podpor. weter. 1818-1830.
Arndt Paweł   , por., adj. gen. Bontemps. 1815-1830.
Arndt Piotr   , major p. 2 strz. piesz. 1815-1828. ~
Arnold Jerzy   , kap. kwaterm. gen. 1815-1830.
Arnold Józef   , podpor. p. 6 plech. lin. 1815-1827.
Asnyk Kaźmierz   , podpor. p. 4 strz. pieszo 1822-1830.
Ave Wilhelm   , podpor. na reformie. 1815-1829.
Axamitowski August   , podpor. art. kon. 1825-1830.
Axamitowski Józef   , pułk., major pl. Warsz. VM L. H. 1815-1827.
Axamitowski Konstanty   , por. adj. bat. sap. 1815-1830.
Axamitowski Wincenty   , gen. bryg. VM L. H. 1815-1827.
Bacciarelli Marcelli   , por. p. 5 p. lin. 1815-1822.
Bacciarelli Teodor   , podpor. p. 5 p. lin. 1825-1830.
Baczyński Antoni   , por. p. 8 p. lin. 1815-1830.
Baczyński Ignacy   ., podpor. p. gren. gw. 1827-1830.
Badurski Ignacy   , major weter. VM 1815-1830.
Bagiński Jan   , podpor. inwal. 1815-1830.
Bagiński Stanisław   , por. art. kon. L. H. 1815-1830.
Bagiński Stanisław   , podpor. p. 2 Strz. p. 1825-1830.
Bagniewski Józef (Ludwik)   , podpor. artyl plesz. 1824-1830.
Bagniewski Stefan   , por. p. gren. gw. 1819.
Bakka Jan   , major weter. VM L. H. 1815-1828.
Bali Józef   , podpor. p. 5 piech. lin. 1819-1820.
Balicki Józef   , por. p. 3 piech. lin. 1819-1820.
Banczakiewicz Władysław   , podpor. p. strz. kon. gw. 1822-1826.
Baniewski Kajetan   , podpor. p. strz. kon. gw. 1815-1827.
Banzemer Jan   , podpor. rakietn. kon. 1827-1830.
Bańkowski Wiktor   , podpor. korp. weter. 1829.-1830.
Barankiewicz Jan   , podpor. korp. weter. 1815-1830.
Baranowski Jan   , por. p. 4 ułanów. 1815-1830.
Baranowski Michał   , podpor. korp. weter. VM  sr. 1815-1830.
Baranowski Wincenty   , podpor. p. l strz. piesz. 1815-1830.
Barbowski Walenty   , podpor. p. 6 p. lin. 1815-1827.
Barcikowski Alolzy   , podpor. p. strz. kon. gw. VM sr. L. H. 1826-1829.
Bardzki Feliks   , por. p. 3 strz. kon. 1815-1830.
Bardzki Mateusz   , podpułk. p. l strz. kon. VM L. H. 1815-1830.
Bardzki Michał   , kap. na reformie. 1815-1830.
Bardzki Tomasz   , major p. 2 ułanów. 1815-1820.
Barowicz Antoni   , podpor. p. 5. p. lin. 1815-1822.
Bartkiewicz Alexander   , por. p. 6 p. lin. 1815-1830.
Bartmański Tomasz   , podpor. art. pieszo 1815-1830.
Bartosiewiecki Ignacy   , kap. żandarm. 1815-1830.
Bartoszewicz Kajetan   , kap. p. 2 p. lin., adj. gen. b. Żymirskiego. 1815-1821.
Bauer Jan   , por. p. 6 p. lin. 1815-1830.
Bauman Antoni   , por. korp. inżyn. 1815-1830.
Bayer Maciej   , major korp. weter. VM L. H. 1815-1827.
Baykowski Wincenty   , por. p. 2 strz. p VM zł. 1815-1822.
Bazarewski Jan   , podpor. korp. weter. VM sr. L. H. 1822-1830.
Bądkowski Józef   , podpor. p. 1 strz. p. 1825-1830.
Bełdowski Antoni   , podpor. korp. inwal. 1826-1830.
Bem Józef   , kap. 1 kl. na ref. artyl. L. H. 1815-1825.
Benczkowski Jan   , podpor. p. 1 strz. p. 1822-1826.
Benezet Ferdynand   , kap. 2 kl. dyr. artyl. VM zł. 1815-1830.
Berdo Karol   , podpor. weter. czyn. 1825-1830.
Berent Antoni   , podpor. weter. czyn. 1815-1830.
Berent Kajetan   , podpor. p. gren. gw. 1828-1830.
Berowski Ignacy   , kap. p. 4 stu. p. 1815-1824.
Bertrand Ignacy baron   , kap. p. gren. gw., adj. gen. Krukowieckiego. 1818-1830.
Bettko Jan   , podpor. p. 4 ułanów. 1826-1830.
Beyer Ludwik   , podpor. p. strz. kon. gw. 1828-1830.
Bębnowski Piotr   , por. p. 2 piech. lin. 1815-1830.
Białkowski Antoni   , podpułk. p. 3 piech. lin. VM 1815-1830.
Białkowski Felicyan   , podpor. p. 3 p. lin. 1829-1830.
Białkowski Jan   , podpor. p. 3 p. lin. 1822-1830.
Białkowski Jan   , podpor. p. 3 p. lin. 1824-182S.
Białkowski Leopold   , podpor. p. 3 p. lin. 1829-1830.
Białkowski Piotr   , podpor. p. 3 p. lin. 1828-1830.
Białkowski Rafał   , kap. korp. inwal. VM zł. 1815-1830.
Białkowski Tadeusz   , podpor. p. 3 piech. lin. 1826-1830.
Białobrzeski Marcin   , kap. p. 2 piech. lin. 1819.
Białobrzeski Piotr   , kap. p. 3 strz. kon. 181S-1829.
Białogayski Stefan   , podpor. p. 3 strz. p. 1822-1830.
Białoskurski Franciszek   , por. korp. żandarm. 181S-1830.
Białowieyski Celestyn   , por. p. 1 strz. pieszo 1815-1830.
Białt Ignacy   , podpor. p. 4 strz. p. 1828-1830.
Biedkowski Leon   , podpor. p. 3 strz. p. 1825-1830.
Biegański Łukasz   , gen. dyw., dyr. komisar. ubiorcz. VM 1815-1830.
Biegański Wincenty   , kap. korp. inwal. 1815-1830.
Biegelmeyer Józef   , podpor. korp. weter. 1826-1830.
Bielicki Rudolf   , kap. 1 kl. artyl. VM 1815-1830.
Bieliński Adam   , podpułk. korp. weteran. VM L. H. 1815-1830.
Bieliński Edward   , por. korp. inżyn. 1815-1830.
Bieliński Jakób   , por. p. 4 strz. pieszo 1819.
Bieliński Jan   , podpor. p. 1 strz. kon. 1828-1830.
Bieliński Jul.   , pułk. p. 3 strz. pieszo VM L. H. 1815-1830.
Bielski Dominik   , podpor. artyl. piesz. 1815-1830.
Bielski Jan   , podpor. weter. czyn. 1827-1830.
Bielski Józef   , kap. p. 2 strz. kon. , adj. gen. d. Dziekońskiego. 1815-1830.
Bieńkiewicz Tomasz   , podpor. weter. czyn. 1815-1830.
Bieńkowski Antoni   , por. p. 3 piech. lin. 1815-1830.
Bieńkowski Jan   , por. p. 7 piech. lin. 1815-1830.
Bieńkowski Karol   , podpor. artyl. pieszo 1822.
Biernacki Franciszek   , kap. p. 8 piech. lin. 1815-1830.
Biernacki Jul.   , major, gł. dyżurstw. VM zł. 1815-1830.
Biernacki Kaźmierz   , podpor. p. 3 strz. p. 1815-1830.
Biernawski Antoni   , podpor. korp. inwal. 1815-1830.
Bierzyński Stanisław   , kap. p. 1 strz. p. 1819-1820.
Bierzyński Teodor   , podpor. rakiet. pieszo 1828-1830.
Biesiadowski Antoni   , podpor. p. 8 p. lin. 1822.
Bijaczyński .Kasper   , podpor. weter. czyn. VM zł. 1815-1828.
Bilewicz Kaźmierz   , por. korp. weter. 1825-1830.
Bilicki Mateusz   , podpor. weter. czyn. 181S-1828.
Billewicz Antoni   , por. korp. weter. 1815-1824.
Bimerski Tomasz   , por. na reformie jazdy. 1815-1830.
Biskupski Hipolit   , podpor. p. 1 ułanów. 1828-1830.
Bittner Józef   , podpor. p. 2 plech. lin. 1830.
Bittner Mateusz   , major weter. czyn. VM zł. 181S-1830.
Bittner Woyciech   , podpor. bat. saperów. 1827-1830.
Blelańskl Franciszek   , podpor. p. 6 piech. lin. 1822-1830.
Blinstrub Leon   , kap. p. 2 piech. lin. 181S-1830.
Bliziński Felix   , kap. 2 kl. korp. inżyn. 1815-1830.
Bloch Franciszek   , podpor. korp. pociągu. 1815-1830.
Blok Leon   , kap. p. 7 plech. lin. VM zł. 1815-1830.
Blumenhoff Józef   , podpor. korp. weter. 1829-1830.
Blumer Ignacy   , gen. bryg. 2 bryg. VM L. H. 1815-1830.
Błażejewski Józef   , podpor. p. 2 ułanów. 1828-1830.
Błażejewski Leopold   , podpor. p. 4 ułanów. 1830.
Błeszyński Andrzej   , major korp. weter. VM L. H. 1815-1830.
Błeszyński Józef   , kap. artyl. pieszo 1815-1830.
Błeszyński Michał   , podpor. artyl. piesz. 1822-1830.
Błoński Alexander   , kap. p. 2 strz. kon. 1819-1820.
Bobiński Alexander   , podpor. p. 8 p. lin. 1822-1830.
Bobiński Alexander   , podpor. p. 8 p. lin. 1828-1830.
Bobiński Franciszek   , por. p. 1 strz. p. 1815-1830.
Bobolecki Andrzej   , por. p. 1 p. lin. 1818–1830.
Bobolecki Teodor   , podpor. p. 1 p. lin. 1830.
Bobrownicki Józef   , podpor. p. strz. k. gw. 1825-1830.
Bobrowski Michał   , kap. p. 7 piech. lin. 181S-1830.
Bobrowski Mikołaj   , por. p. 2 strz. kon. L. H. 181S-1830.
Bochenek Felix   , podpor . artyl. Piesz. 1827-1830.
Boehlendorff August   , kap. gł. dyżurstw., adj. gen. Rautenstraucha. 1815-1830.
Bogatko Wawrzyniec   , podpułk. p. 3 strz. k. VM zł. L. H. 181S-1829.
Bogdanowicz Józef   , kap. korp. inwal. L. H. 1815-1824.
Bogdanowicz Józef   , kap. 2 kI. artyl. VM zł. 1815-1823.
Bogdanowski (Antoni)   , podpor. korp. weter. 1825-1826.
Bogdanowski Adam   , podpor. korp. iwal. 1828-1830.
Bogdański Adam   , podpor. p. 3 strz. p. 182S-1826.
Bogdański Antoni   , kap. gł. dyżurstw. VM zl. L. H. 1825-1830.
Bogdański Józef   , podpor. p. 2 strz. p. 1822-1830.
Bogdański Józef   , podpor. p. 2 strz. p. 1826-1830.
Bogucki Benedykt   , por. p. 2 piech. lin. 1815-1830.
Bogucki Ignacy   , podpułk. p. 4 strz. p. 1815-1830.
Bogucki Kajetan   , por. p. 3 ułanów. 1815-1830.
Bogusławski Józef   , kap. korp. weter. VM L. H. 1815-1830.
Bogusławski Ludwik   , pułk. p. 4 piech. lin. VM L. H. 1815-1830.
Bogusławski Stanisław   , podpor. p. gren. gw. 1828-1830.
Bogusławski Woyciech   , kap. p. gren. gw. 1815-,..1830.
Bogusławski Woyciech   , podpułk. p. 3 ulanów. VM L. H; 1815-1830.
Bogusz Stanisław   , podpor. korp. inwal. VM sr. 181S-1827.
Bohdanowicz Józef   , podpor. żandarm. 1815-1830.
Bohusz Jan   , podpor. korp. wetec. 1825-1830.
Boiński Ignacy   , podpulk. p. 6 piech. lin. 1819-1820.
Bojanowicz Adam   , pułk. kwaterm. gen. L. H. 1815-1830.
Bojanowski Jan   , podpor. p. 2 strz. k. 1827-1830.
Bojarski Edmund   , podpor. p. 2 piech. lin. 1822-1830.
Bolesta Ignacy   , pułk. p. 1 piech lin. VM L. H. 1819-1820.
Bołaszewski Józef   . podpor. p. 4 ułanów. L. H. 1815-1822.
Bonar Tomasz   , por. korp. weter. 1815-1824.
Boniakiewicz Jan   , podpor. korp. weter. 1829-1830.
Bontemps Piotr   , gen. bryg., dow. korp. rakietn. VM L. H. 1815-1830.
Borakowski Fabjan   , kap. p. 4 plech. lin. L. H. 1815-1830.
Borakowski Franciszek   , pułk. p. gr. gw., fligeladj. VM zł. 1815-1830.
Borchart Apolinary   , podpor. artyl. plesz. 1827-1830.
Borchart Konrad   , podpor. p. 2 plech. lin. 1828-1830.
Boreyko Pius   , podpor. p. 2 strz. k. 1827-1830.
Borkiewicz Ludwik   , podpor. p. 7 plech. lin. 1825-1830.
Borkowski Jan   , podpor. p. 1 ułanów. 1825-1830.
Borkowski Lucyan   , kap. p. 4 strz. k. L. H. 1815-1830.
Borkowski Teofil   , podpor. weter. czyn. 1827-1830.
Borkusiak Walenty   , podpor. weter. czyn. VM sr. 1815-1829.
Borodzicz Józef   , kap. p. 4 strz. k. L. H. 1815-1830.
Boroński Antoni   , kap. p. 4 sirz. p. 1815-1827.
Borowski Adam   , podpor. p. 7 plech. lin. 1815-1826.
Borowski Jan   , podpor. p. 4 strz. p. 1819-1820.
Borowski Stanisław   , podpor. p. 1 strz. p. 1823-1827.
Borowski Stanisław   , podpor. p. 1 strz. p. 1825-1828.
Borowy Jan   , podpor. p. 3 strz. kon. 1825-1830.
Borowy Konstanty   , kap. p. 3 strz. kon. 1815-1830.
Bortkiewicz Karol   , kap. p. gren. gw. L. H. 1815-1830.
Bortnowski Jan   , kap. p. gren. gw. 1815-1830.
Boruszewski Franciszek   , por. p. 3 piech. VM . 1815-1830.
Borycki Jan   , podpor. p. 4 ułanów. 1825-1830.
Borzęcki Alfons   , podpor. p. 4 piech. lin. 1822-1830.
Borzęcki Damazy   , podpor. artyl. piesz. 1825-1830.
Borzęcki Józef   , kap. p. 4 piech. lin. 1815-1830.
Borzykowski Woyciech   , por. p. gren. gw. L. H. 1815-1822.
Borzysławski Jan   , kap. korp. żandarm. VM zł. L. H. 1815-1823.
Bratkowski Józef   , podpor. p. 5 piech. lin. 1815-1.830.
Braun Jan   , podpułk. sztabu główn. L. H. 1815-1830.
Braun Kasper   , podpor. korp. weter. 1815-1830.
Brauner Ludwik   , podpor. p. 3 strz. p. 1830.
Breański Faustyn   , podpor. p. 5 piech. lin. 1824-1830.
Breański Felix   , kapit. gren. gw. 1815-1830.
Breza hr. Fryderyk   , podpor. p. gren. gw. 1830.
Breza Józef   , por. kwaterm. gen. 1815-1830.
Breza Kaźmierz   , por. p. 1 piech. lin. VM zł. 1819.
Brochocki Adam   , kap. p. strz. k. gw.. adj. g. Kurnatowsklego. 1819.
Brochocki Karol   , podpor. korp. inżyn. 1829-1830.
Brochocki Stanisław   , por. p. gren. gw. 1815-1830.
Brocki Józef   , podpor. p. gren. gw. 1815-1823.
Brodowski Ignacy   , podpor. p. 7 piech. lin. 1822–1830.
Brodowski Józef   , kap. 2 kl. korp. Inżyn. 1815-1830.
Bromirski Józef   , pod por. p. 2 strz. k. 1825-1826.
Bromirski Stefan   , podpor. p. 2 strz. k. 1819-1820.
Bromirski Tomas   z, podpor. p. 2 strz. k. 1827-1830.
Broniewski Ignacy   , podpor. p. 4 strz. p. 1825-1829.
Broniewski Jan   , major p. 4 strz. p. 1815-1823.
Bronikowski Alexander   , major na ref. piech. L. H. 1815-1823.
Bronikowski Emil   , podpor. p. gren. gw. 1815-1830.
Broszkowski Stanisław   , major korp. weter. VM 1815-1826.
Brzeski Karol   , por. p. 4 strz. k. VM sr. 1825-1827.
Brzeski Paweł   , por. p. 4 strz. k. VM sr. 1828 -1830.
Brzeski Stanisław   , podpułk. p. 2 strz. p. VM zł. L. H. 1815-1830.
Brzezański Jan   , podpor. p. 3 strz. k. 1825–1827.
Brzeziński Antoni   , podpor. korp. weter. 1826-1830.
Brzeziński Felix   , kap. p. 4 ułanów. VM zł. 1819-1820.
Brzeziński Józef   , podpor. p. 7 piech. lin. 1815-1830.
Brzeziński Leon   , podpor. korp. kadetów. 1829-1830.
Brzeziński Stanisław   , por. p. 2 ułanów. L. H. 1815-1830.
Brzostowski Xawery   , podpor. p. strz. k. gw. 1820.
Brzozowski Józef   , podpor. korp. weter. 1819-1830.
Brzozowski Józef   , por. korp. weter. 1815-1830.
Brzozowski Maryan   , podpor. artyl. piesz. 1828-1830.
Brzozowski Piotr   , podpor. p. gren. gw. 1815-1823.
Brzuska Tomasz   , podpor. p. 3 ułanów. 1822-1830.
Brzyski Paweł   , por. p. 4 strz. k. VM sr. 1815-1824.
Buchowiecki Józef   , podpor. korp. weter. 1815-1822.
Budziszewski Wincenty   , podporo p. 1 ułanów. 1822-1829.
Budzyński Józef   , podpor. weter. czyn. 1815-1830.
Budzyński Tomasz   , podpor. weter. czyn. 1827-1830.
Bujalski Jan   , podpułk. na reformie art. VM L. H. 1815-1828.
Bukowski Ludwik   , pułk. p. 1 ułan. VM L. H. 1815-1830.
Bulewski Dominik   . major p. 2 strz. p. 1815-1830.
Bulewski Ferdynand   , podpor. p. 3 strz. p. 1825-1830.
Bulow bar. Gebhard   , kap. p. strz. k. gw., adj. g. ks. Wurtemberga. L. H. 1815-1830.
Buławecki Józef   , podpułk. komit. Inżyn. Modl. 1815-1823.
Buławecki Stanisław   , kapit. p. 7 piech. lin. 1819.
Bułhak Leon   , podpor. weter. czyn. 1823-1830.
Bułharyn Jerzy   , podpor. p. 2 ułanów. 1822-1826.
Bułharyn Joachim   , por. p. 1 strz. k. 1815-1830.
Burchard Apolinary   . podpor. arty1. plesz. 1823-1825.
Burkhart Piotr   , podpor. korp. żandarm. 1826-1830.
Bussów Felix   , podpor. p. 4 ułanów. 1826-1830.
Butrym Nikodem   , por. kwaterm. gen. 1815-1830.
Bydłowski Bonawentura   , kapit. p. 3 ułanów, adj. gen. Różnickiego. VM zł. L. H. 1815-1822.
Bydłowski Felix   , por. p. 4 ułanów. 1815-1830.
Bystrzanowskl Ferdynand   , por. p. 3 strz. kon. 1815-1823.
Byszewskl Antoni   , podpor. p. 2 strz. kon. 1815-1830.
Bzowski Piotr   , por. p. 3 piech. lin. VM sr. 1815-1830.
Calligari Piotr   , major korp. weter. 1815-1830.
Całkowski Gabryel   , kap. p. strz. k. gw., adjut. gen. d. Klicklego. VM zł. 1815-1830.
Carove Piotr   , podpułk. p. 3 strz. p. VM zł. 1815-183’0.
Cebulski Tomasz   , kap. korp. weter. 1815-1830.
Cegliński Paweł   , kap. p. 1 piech. lin. VM zł. 1815-1830.
Celiński Józef   , podpułk., dyr. szplt. gł VM L. H. 1815-1830.
Cerner Xawery   , podpor. batal. saper. 1815-1830.
Chajęcki Antoni   , podpor. artyl. piesz.- 1828–1830.
Chamski Damazy   , por. p. 4 piech. lin. 1815-1830.
Chamski Tymoteusz   , por. p. gren. gw. 1822-1830.
Charczewski Michał   , por. inżyn. 1815-1824.
Charzyński Piotr   , podpor. p. 8 piech. lin. 1828-1830.
Chądzyński Wawrzyniec   , podpor. p. 6 piech. lin. 1828-1830.
Chełmiński Felix   , por. artyt. kon., adjut. bryg. 1815-1830.
Chełmoński Michał   , kap. p. gren. gw., p. o. szef. szt. dyw. 1815-1830.
Chlebowskl Bonawentura   , podpor. komp. rzemieśln. 1828-1830.
Chlewski Konstanty   , kap. p. 1 sirz. p. 1815-1830.
Chłopicki Ludwik   , podpor. batal. saper. 1819.
Chłussowicz bar. Józef   , pułk. VM L. H. 1815-1824.
Chmielewski Benedykt   podpor. p. 2 piech. lin. 1819.
Chmielewski Faustyn   , podpor. p. 4 strz. p. 1815-1826.
Chmielewski Franciszek   , podpor. p. 1 strz. k. 1822-1830.
Chmielewski Karol   , podpułk. p. 1 strz. k. VM zł. L. H. 1815-1830.
Chmielewski Ludwik   podpułk. p. 3 ułanów. VM zł. 1815-1830.
Chmielewski Michał   , podpor. p. 6 piech. lin. 1822-1830.
Chmieliński Wiktoryn   , podpor. p. gren. gw. 1825-1830.
Chmielnik Roch   , kap. p. 3 piech. ‘Iłn. 1815-1824.
Chodakowski Ignacy   , podpor. korp. pociągu. 1822-1823.
Chodecki Filip   , podpor. p. 1 sirz. p. 1828-1829.
Chodecki Tomasz   , kap. p. 7 plech. lin. 1815-1830.
Chodkiewicz hr. Mieczysław   , podpor. p. 2 ułanów. 1829-1830.
Chołdrowicz Józef   , podpor. p. 2 strz. p. 1815-1825.
Chołowiecki Ignacy   , podpor. p. 2 piech. lin. 1827-1830.
Chołowiecki Jan   . podpor. p. 2 piech. lin. 1822-1826.
Choromański Józef   , por. p. strz. kan. gw., adj. gen. dyw. Klickiego. 1815-1830.
Chorzewski Piotr   , podpułk. art. kon. gw. L. H. 1815-1830.
Choynacki Józef   . kap. l kl., dyr. arsen. skład. L. H. 1815-1830.
Chreptowicz Józef   , podpor. p. l strz. p. 1815-1830.
Chrościński Joachim   , por. p. 3 piech. lin. 1815-1830.
Chrzanowski Franciszek   , major, p. 3 piech. lin. 1815-1830.
Chrzanowski Józef   , por. p. l strz. k. 1820-1830.
Chrzanowski Paweł   . por. p. 5 piech. lin. 1815-1830.
Chrzanowski Tadeusz   , kap. 1815-1830.
Chrzanowski Woyciech   , podpułk. kwaterm. gen. 1815-1830.
Chrząszczewski Jan   . por. p. 8 piech. lin. 1815-1830.
Chury Jan   , podpor. karp. pociągu. 1815-1825.
Chylewski Michał   , kap. karp. żandarm. 1815-1830.
Chyliński Adam   , por. karp. weter. 1815-1830.
Chyliński Antoni   , por. kwaterm. gen. 1823-1830.
Cichocki Karol   , kap. l kl. artyl. 1815-1830.
Cichocki Marcelli   , podpor. karp. weter. L. H. 1827-1830.
Cichocki Michał   , gen. bryg. 3. dyw. 1. plech. VM L. H. 1815-1827.
Cichocki Wincenty   , por. p. 3 ułanów. 1815-1830.
Cichowski Kasper   . podpor. p. 3 piech. lin. 1825-1830.
Ciechanowski Felix   , podpor. p. strz. k. gw. 1822-1830.
Ciechański Jan   , podpor. p. l piech. lin. 1830.
Ciechański Stanisław   , por. p. l pi ech. lin. 1815-1830.
Ciećmiński Sianisław   , por. karp. pociągu. 1815-1830.
Ciemniewski Michał   , kap. karp. weter. VM zł. 1815-1830.
Cieślikowski Ignacy   , podpor. karp. w eter. 1829-1830.
Ciężyński Józef   , podpor. p. 4 strz. p. 1825-1830.
Ciołkowski Franciszek   , por. karp. żandarm. VM L. H. 1815-1828.
Ciołkowski Stefan   , kap. karp. weter. 1819.
Cisowski Jakób   , podpor. p. 1 piech. lin. 1828-1830.
Ciszejko Antoni   , podpor. korp. weter. 1829-1830.
Cybulski Nikodem   , podpor. p 4 strz. k. 1828~1830.
Cybulski Stanisław   . podpor. p. 8 piech. lin. 1815-1830.
Cywiński Ignacy   , major karp. żandarm. L. H. 1815-1830.
Cywiński Józef   , por. p. 2 piech. lin. 1815-1830.
Cywiński Karol   , podpor. p. l strz. k. 1815-1830.
Cywiński Seweryn   , podpor. p. 1 strz. k. 1825~1830.
Czachurski Karol   . podpor. karp. weter. 1825-1830.
Czaki Mikołaj   , kap. na reformie piech. 1815-1829.
Czałczyński Aloizy   , podpułk. p. 8 piech. lin. L. H. 1815~ 1830.
Czałczyński Józef   . kap. karp. Inw. VM zł. 1815-1825.
Czaputowicz Walenty   , podpor. korp. pociągu. VM sr. L. H. 1815-1822.
Czarnecki Antoni   , podpor. p. 4 strz. k. 1824-1830.
Czarnecki Antoni   , podpor. p. 5 piech. lin. 1815-1830.
Czarnecki Augustyn   , podpor. p. 6 piech. lin. 1815-1830.
Czarnecki Fortunat   . podpor. kwaterm. gen. 1828.
Czarnecki Jan   , podpor. korp. inwal. 1815-1830.
Czarnecki Karol   , por. bat. saperów. 1815-1830.
Czarnek Piotr   , por. p. l ułanów. 1815-1824.
Czarnocki Józef   , podpor. p. 3 piech. lin. 1822-1830.
Czarnocki Szymon   , kap. weter. czyn. VM zł. 1815-1830.
Czarnomski Franciszek   . podpułk. p. 2 strz. k. VM L. H. 1815-1830.
Czarnomski Mikołaj   , por. p. l piech. lin. 1815-1830.
Czarnomski Piotr   , por. p. 2 strz. k. 1815-1830.
Czarnomski Roman   , podpor. p. 2 strz. k. 1824-1830.
Czarnowski Franciszek   , podpor. p. 3 piech. lin. 1828-1830.
Czarnowski Jan   . podpor. p. 4 strz. k. 1827-1829.
Czartoryski Józef   , por. p. 3 strz. p. VM sr. 1815-1830.
Czartoryski Piotr   , kap. p. l piech. lin. 1815-1830.
Czaykowski Alfons   , por. p. 2 piech. lin. 1815-1830.
Czaykowski Józef   , podpor. p. 7 pi ech. lin. 1815~1830.
Czaykowski Piotr   , podpor. p. 4 pi ech. lin. 1826-1830.
Czaykowski Witt   , podpułk. p. 4 piech. lin. L. H. 1815-1830.
Czechowicz Piotr   . podpor. p. 2 ułanów. 1815-1829.
Czechowski Leon   , podpor. p. gren. gw. 1824~1830,
Czechowski Wawrzyniec   , podpor. p. 3 strz. p. 1815-1830.
Czekierski Walenty   . kap. p. gren. gw. VM zł. 1819.
Czepicki Stefan   . podpor. korp. pociągu. VM zł. L. H. 1815-1823.
Czepulański Józef   . por. p. 6 plech. lin. 1815-1830.
Czerkawski Andrzej   , kap. p. 4 strz. k. 1815-1830.
Czermiński Antoni   , por. karp. weter. 1815-1830.
Czernicki Jan   . kap. p. 3 piech. lin. 1815-1823.
Czernicki Józef   , podpułk. karp. inwal. L. H. 1815-1830.
Czernicki Wincenty   , kap. na reformie. 1815-1827.
Czernicki Woyciech   . kap. 1819.
Czerniewski Józef   . kap. karp. żandarm. L. H. 1819.
Czerniewski Kazimierz   , kap. na reformie. 1815-1830.
Czerwiński Adam   , kap. karp. weter. L. H. 1815-1830.
Czerwiński Antoni   . podpor. weter. czyn. 1826-1830.
Czerwiński Jan   . podpor. p. l strz. p. 1824-1830.
Czerwiński Piotr   . podpor. p. l strz. p. 1828-1830.
Czetwertyński Borys   . podpor. p. 2 ułanów. 1815-1830.
Czetwertyński Eustachy   , podpor. bat. saperów. 1827.
Czetwertyński X. Janusz   . podpor. artyl. kan. 1827-1830.
Czetwertyński X. Władysław   , podpor. artyl. kan. 1827-1830.
Czołczyński Józef   , kap. korp. inwal. VM zł. 1827-1830.
Czosnowski Jan   , podpor. p. 4 strz. kan. 1827-1830.
Czyż Antoni   , podpor. na reformie. 1815-1830.
Czyż Samuel   , podpor. artyl. pieszo 1815-1830.
Czyżewicz Józef   , kap. p. 3 ułanów. VM L. H. 1815-1830.
Czyżewski Antoni   . por. p. 2 strz. p. 1815-1829.
Czyżewski Filip   , podpor. p. 6 piech. lin. 1825-1830.
Czyżewski Franciszek   , por. korp. inwal. 1815-1830.
Czyżewski Ignacy   , por. p. 2 strz. p. 1815-1830.
Czyżewski Józef   , gen. bryg. 3 br. dyw. 2 piech. VM L. H. 1815-1830.
Czyżewski Józef   , podpor. karp. wettr. 1824-1830.
Ćwierciakiewicz Leon   , major p. l strz. p. 1815-1830.
Ćwierciakiewicz Maxymilian   , major placu Modlina. VM 1815-1830.
Daczewski Michał   . kap. p. 7 piech. lin. 1815-1830.
Dalecki Jan   , podpor. p. 3 ułanów. 1815-1825.
Dambrowski Józef   , kap. p. 2 piech. lin. 1827-1830.
Damięcki Dominik   . podpor. karp. weter. 1826-1830.
Damiński Dominik   , podpor. karp. inwal. 1823-1825.
Dani(e)lecki Piotr   , kap. p. 8 piech. lin. VM sr. 1819-1830.
Danielski Antoni   , podpor. p. 3 piech. lin. 1819.
Darewski Antoni   . gen. bryg., kom. rz. W. VM L. H. 1815-1830.
Darowski Augustyn   . podpor. p. 4 strz. k. 1815-1819.
Daszewski Franciszek   , podpułk. p. gren. gw. L. H. 1815-1830.
Daszkiewicz Leon   . kap. p. 4 strz. p. 1819.
Daszkiewicz Ludwik   , por. p. 4 ułanów. 1815-1830.
Daszkiewicz Onufry   , por. p. 4 ułanów. L. H. 1815-1823.
Daszkiewicz Wincenty   , por. p. 2 strz. p. 1815-1830.
Dawgiałło Justyn   , podpułk. głów. dyżur. L. H. 1815-1826.
Dąbrowa Piotr   . por. p. 1 ułanów. VM sr. 1815-1830.
Dąbrowski Alexander   podpor. p. 3 strz. p. 1815-1823.
Dąbrowski Edward   , kap.. kom. w Chorzelach. VM zł. 1815-1830.
Dąbrowski Edward   . podpor. weter. czyn. 1827-1830.
Dąbrowski Floryan   . por. p. 7 plech. lin. 1815-1830.
Dąbrowski Jan   . kap. p. 2 piech. lin. VM zł. 1815-1830.
Dąbrowski Jan   podpor. korp. weter. 1822-1827.
Dąbrowski Jan   podpor. p. 8 piech. lin. 1825-1830.
Dąbrowski Jan   podpor. korp. weter. 1825-1830.
Dąbrowski Jan   . podpor. korp. weter. 1826-1830.
Dąbrowski Józef   . kap. p. 3 plech. lin. 1815-1830.
Dąbrowski Józef   , por. p. 7 piech. lin. 1815-1830.
Dąbrowski Józef   . podpor. p. 3 strz. k. 1815-1827.
Dąbrowski Józef   por. p. 4 strz. k. 1819.
Dąbrowski Józef   podpor. p. 2 strz. p. 1824.
Dąbrowski Józef   por. p. 2 piech. lin. 1826.
Dąbrowski Kajetan   podpor. p. 7 piech. lin. 1815-1830.
Dąbrowski Leon   por. p. 4 strz. p. 1815-1830.
Dąbrowski Mikołaj   por. p. 3 ułanów. 1815-1830.
Dąbrowski Stanisław   . podpor. korp. weter. 1826-1830.
Dąbrowski Tadeusz   . por. p. 1 piech. lin. 1815-1830.
Dąbrowski Xawery   . podpułk. p. 3 piech. lin. 1815~1830.
Dejean Szymon   . kap. p. 5 piech. lin. 1815-1830.
Dekański Ludwik   . podpor. p. 2 piech. lin. 1824-1830.
Dembicki Ignacy   . kap. korp. inwal. 1815-1830.
Dembicki Jan   . podpor. korp. weter. 1825-1830.
Dembiński Felix   . podpor. rakieto. kon. 1826-1830.
Dembiński Ignacy   . podpor. p. 1 piech. lin. 1825-1830.
Dembiński Józef   . pułk. weter. VM L. H. 1815-1822.
Dembiński Maciej   . pułk. p. 3 strz. k. VM 1815-1830.
Dembiński Woyciech   . major. p. 3 strz. k. VM 1815-1830.
Demeszkan Remigiusz   . por. główn. dyż. VM sr. 1818-1830.
Derpowski Tomasz   . podpor. 1815-1830.
Dębicki Józef   . kap. p. 3 ułanów. VM zł. L. H. 1815-1830.
Dęby Stanisław   . podpor. p. 5 piech. lin. 1825-1830.
Didier Maciej   . por. komp. rzemieśln. 1815-1830.
Dietrich Ferdynand   . por. 1815-1822.
Dietrich Tomasz   . podpułk. główn. dyżur. 1815-1830.
Długoszewski Wincenty   . podpor. p. 3 ułanów. 1818-1830.
Dłuski Antoni   . podpor. p. 4 piech. lin. 1815-1830.
Dłuski Maciej   . por. p. 4 strz. p. 1815-1829.
Doboszyński Michał   . podpor. artyl. kon. 1827-1830.
Dobr(z)yński Józef   , kap. 1 kl. batal. saperów. 1819.
Dobrogoyski Damazy   . kap. p. 4 plech. lin. 1815-1830.
Dobrowolski Bruno   . podpor. p. l plech. lin. 1820-1830.
Dobrowolski Józef   . podpor. p. l piech. lin. 1815-1830.
Dobrzański Ludwik   . podpor. p. 3 strz. k. 1825-1830.
Dobrzański Łukasz   , podpułk. artyl. 1815-1830.
Dobrzański Tomasz   . kap. karp. pociągu. 1815-1830.
Dobrzelewski Antoni   , podpor. artyl. p. 1830.
Dobrzelewski Ignacy   . por. p. 1 piech. lin. 1815-1830.
Dobrzelewski Józef   . podpor. p. 2 strz. p. 1825-1828.
Dobrzelewski Xawery   . podpor. p. 3 strz. p. 1829-i830.
Dobrzyński Ludwik   . podpor. p. 1 piech. lin. 1822-1830.
Doenhoff Ludwik   . kap. karp. Inwal. VM L. H. 1815-1821.
Doenhoff Stanisław   . pułk. kwaterm. gen. VM zł. L. H. 1815-1830.
Dolinger Stanisław   . podpor. batal. saperów.1830.
Dołżkiewicz Antoni   . podpor. korp. inwal. 1815-1822.
Domagalski Anastazy   . por. komp. rzemieśin. 1815-1825.
Domagalski Wawrzyniec   , por. p. 4 strz. p. 1815-1830.
Domaniewski Jan   . kap. VM zł. 1815-1829.
Domaniewski Jan Ignacy   . por. p. 3 strz. k. 1815-1830.
Domaniewski Jan Stanisław   . podpor. p. 1 strz. k. 1819-1820.
Domaniewski Jan Wiktor   , podpor. p. 2 ułanów. 1822-1825.
Domański Filip   . kap. p. 2 ułanów. L. H. 1815-1830.
Domański Jakób   , podpor. p. 4 strz. k. 1824-1827.
Domański Jan   , podpor. p. 2 ułanów. 1825-1830.
Domaradzki Waleryan   . podpor. p. 3 strz. k. 1828-1830.
Domkiewicz Wincenty   . podpor. p. 3 plech. lin. 1819-1820.
Dorath Roman   . kap. p. 8 plech. lin. 1815-1830.
Dratz Jan   . kap. 2 kI. artyl. p. 1815-1830.
Drewnowski Tomasz   . podpor. pułk. 1 strz. k. 1822-1830.
Drezno Jan   . podpor. korp. inwal. 1826.
Drobutowicz Paweł   . podpor. korp. weter. 1826-1830.
Drost Ignacy   . kap. karp. żandarm. L. H. 1819.
Drozdowski Wiktor   , podpor. p. 8 piech. lin. 1824-1830.
Drużbacki Franciszek   , podpor. kwaterm. gen. 1824-1825.
Drużbacki Józef   . podpułk. p. gren. gw. VM 1815-1825.
Drzewicki Kasper   . podpor. p. 3 piech. lin. 1820.
Drzewiecki Felicyan   . kap. p. gren. gw. 1815-1830.
Drzewiecki Kaźmierz   . por. p. 1 ułanów. 1815-1830.
Drzewiecki Patrycy   . podpor. p. 1 strz. k. 1825.
Drzewiecki Władysław   . podpor. p. 2 piech. lin. 1815-1818.
Duchowski Bazyli   . podpor. art. piesz. 1827-1830.
Dulfus Henryk baron   , podpułk. korp. weter. L. H. 1815-1827.
Dulfus Stanisław baron   , pułk. VM 1815-1830.
Dunajewski Felix   , podpor. p. 2 ułanów. 1824-1830.
Duniewicz Adolf   . por. p. 4 piech. lin. 1815-1830.
Dunin Felix   , por. inżyn. 1823-1830.
Dunin Franciszek   , major p. 2 ułanów. VM zł. L. H. 1815-1830.
Dunin Jan   . kap. p. 2 strz. p. VM zł. L. H. 1815-1819.
Dunin Julian   , podpor. p. 4 piech. lin. 1824-1830.
Dunin Onufry   . kap. p. 1 strz. p. 1815-1830.
Dunin Paweł   . podpor. p. strz. k. gw. 1822-1825.
Dunin Piotr   , por. p. 2 strz. p. 1815-1829.
Dunin Seweryn   , kap. p. strz. k. gw. L. H. 1815-1830.
Dunin Walenty   . kap. p. gren. gw. 1815-1830.
Dunkowski Jan   . podpor. korp. weter. 1829-1830.
Duval Józef   , por. korp. inwal. 1815-1821.
Dwernicki Józef   , gen. bryg. szt. dyw. strz. k. VM L. H. 1815-1830
Dwernicki Tytus   , podpor. p. 2 ułanów. 1815-1826.
Dworzecki Dominik   , por. p. 2 strz. k. 1815-1830.
Dybowski Stefan   , por. p. 3 strz. p. 1819.
Dycielski Michał   , podpor. korp. weter. 1827.
Dylewski Jul.   , kap., adj. pl. Warszawa. 1815-1830.
Dylik Jan   . podpor. korp. weter. 1829-1830.
Dyski Franciszek   . kap. VM sr. 1815-1830.
Dyski Konstanty   , podpor. p. l ułanów. 1828-1830.
Działkowski Woyciech   . kap. korp. inwal. VM 1815-1827.
Dziebiński Józef   , kap. korp. inwal. 1819-1820.
Dziekoński Karol   . podpor. p. strz. k. gw. 1819.
Dziekoński Kaźmierz   , gen. bryg. 2 strz. k. VM L. H. 1815-1830
Dziekoński Waleryan   , kap. p. 8 plech. lin. 1815-1826.
Dzierożyński Stanisław   , kap. szt. główn. VM zł. 1815-1830.
Dzierzbicki Józef   . major p. 2 ułanów. VM zł. 1815-1829.
Dzierzbicki Seweryn   , major p. 3 strz. k. 1815-1830.
Dzierżanowski Konstanty   . podpor. p. 2 ułanów. 1815-1826.
Dzierżański Stanisław   , por. p. gren. gw. 1815-1821.
Dzierżawski Aloizy   , podpor. artyl. kon. 1828-1830.
Dziewanowski Ignacy   . podpor. p. 1 piech. lin. 1822-1830.
Dziewidzki Kasper   , Ror. p. 4 piech. lin. 1815-1830.
Dziewulski Andrzej   . podpor. p. 2 strz. p. 1815-1830.
Dziewulski Piotr   . podpor. p. 2 strz. p. 1830.
Dzięcielski Józef   podpor. p. 3 strz. k. 1815-1830.
Dzimiński Antoni   , kap. głów. dyżur. L. H. 1815-1830.
Dziubiński Józef   , kap. korp. inwal. 1815-1826.
Egersdorff Ludwik   . podpor. p. 1 ułanów. 1828-1830.
Eisenbach Józef   , podpor. p. gren. gw. 1822-1825.
Ekielski Alexander   , podpor. art. kon. gw. 1830.
Elżanowski Seweryn   , podpor. art. piesz. 1819.
Engbricht Bernard   , podpułk. korp. lożyn. 1815-1830.
Engelhardt Antoni   , por. art. piesz. 1815-1830.
Erenkreutz Jan   , kap. p. 1 strz. k. L. H. 1815-1829.
Fabiszewski Walenty   , podpor. p. gren. gw. 1825-1830.
Fagielski Zygmunt   , kap. p. 1 piech. lin. L. H. 1815-1824.
Falborg Franciszek   , por. p. 1 strz. k. 1815-1830.
Falińskl Alexander   , kap. komp. robocz. 1815-1830.
Falkowski Hipolit   , gen. bryg. VM L. H. 1815-1821.
Falkowski Jan   , kap. p. l piech. lin. 1815-1830.
Falkowski Józef   , por. p. 3 ułanów. 1815-1830.
Faustman Edward   , kap. p. 4 strz. p. 1815-1830.
Fechner Franciszek   , kap. sztab. piech. L. H. 1815-1830.
Fedorowicz Adam   , kap. p. 2 piech. VM. 1815-1830.
Fedorowicz Józef   , podpor. p. 2 strz. p. 1815-1830.
Fektrabski Michał   , podpor. korp. weter. L. H. 1826-1830.
Ferglis Konstanty   , kap. p. 2 strz. p. VM zł. 1822-1830.
Fiedorowicz Jan   , podpułk. artyl. VM zł. 1815-1830.
Fijałkowicz Jakób   , podpor. korp. weter. 1815-1830.
Fijewski Xawery   , podpor. rakietn. kon. 1830.
Filaszewicz Hilary   , podpor. p. gren. gw. 1819.
Filipkowski Felix   , por. p. 5 piech. lin. 1815-1830.
Filipkowski Jakób   , podpor. p. 5 piech. lin. 1824-1826.
Filipkowski Xawery   , por. p. l piech. lin. 1815-1830.
Filipowicz Jeremiasz   , por. p. 4 strz. k. 1815-1830.
Filkiewicz Stanisław   , podpor. korp. Inwal. 1815-1821.
Filleborn Antoni   , kap. p. 4 ułanów. VM zł. L. H. 1815-1830.
Fiszer Konstanty   , kap. p. gren. gw. 1815-1830.
Flasieński Jan   , kap. 2 kI. artyl. 1815-1830.
Flatho Felix   , podpor. p. 3 strz. p. 1822-1830.
Flekiński Jakób   , podpor. korp. Inwal. 1823-1828.
Floręcki Józef   , podpor. korp. żandarm. L. H. 1815-1830.
Florkowski Jakób   , podpor. weter. czyn. 1826-1830.
Folkierski Józef   , podpor. p. 3 piech. lin. 1825-1830.
Folkierski Szymon   , podpor. p. 4 strz. k. 1815-1830.
Fontanna Flilix   , podpor. p. 1 piech. lin. 1815-1822.
Frasunkiewicz Roch   , por. korp. weter. 1815-1830.
Fredro Felicyan   , kap. p. 2 ułanów. 1815-1819.
Fredro Maxymilian   , gen. bryg. VM L. H. 1815-1830.
Frezer August   , podpor. p. 1 strz. p. 1822-1828.
Frezer Franciszek   , por. p. l strz. p. 1815-1830.
Frezer Nepomucen   , podpor. p. 1 strz. p. 1825-1830.
Frohlich Antoni   , podpor. art. kon. gw. 1825-1830.
Fruziński Tomasz   , por. korp. weter. 1815-1830.
Fryderycy Felix   , major p. 4 strz. p. L. H. 1815-1830.
Fryderycy Franciszek   , kap. korp. żandarm. 1815-1830.
Furgałowicz Wincenty   , podpor. bat. weter. czyn. 1824-1830.
Furs Kaźmierz   , podpor. komp. 2 art. garnlz. 1815-1830.
Gablentz Otto   , podpor. p. 1 strz. p. 1825-1828..
Gadomski Woyciech   , podpor. p. 7 piech. lin. 1824-1830.
Gaiewicz Felix   , por. p. 2 ułanów. 1815-1830.
Galewski Felix   , podpor. p. 2 piech. lin. 1824-1830.
Galewski Tomasz   , por. p. 1 piech. lin. VM sr. 1815-1830.
Galiński Antoni   podpor. p. 3 strz. p. 1824-1830.
Galiński Franciszek   , podpor. p. 3 strz. k. L. H. 1815-1830.
Galiński Józef   , por. korp. pociągu. 1815-1830.
Gałczyński Antoni   , major korp. pociągu. 1815-1830.
Gałecki Jan   , por. p. 4 strz. p. 1815-1830.
Gałecki Kaźmierz   , podpor. weter. czyn. 1825-1830.
Gałecki Mikołaj   , podpor. artyl. 1826-1830.
Gałkowski Bartłomiej   , podpor. p. 1 piech. lin. 1828-1830.
Garczyński Julian   , podpor. p. 2 piech. lin. 1830.
Garlicki Roman   , podpor. korp. inżyn. 1822.
Garlicki Woyciech   , kap. korp. weter. L. H. 1815-1830.
Garliński Leon   , podpor. p. 4 strz. p. 1822-1830.
Garnysz Piotr   , podpor. p. 3 ułanów. 1830.
Gawroński Andrzej   , kap. bat. sap. VM sr. 1815-1830.
Gawroński Stanisław   , podpułk. p. 2 ułanów. VM 1815-1830.
Gąsiorowski Andrzej   , podpor. p. 4 strz. p. 1825-1830.
Gąsiorowski Maciej   , podpor. p.3 strz. p. 1822-1830.
Gąsowski Nikodem   , por. weter. czyn. VM L. H. 1815-1828.
Gerschów Ludwik   , podpor. korp. Inżyn. 1829-1830.
Gerszt Tomasz   , por. p. 3 strz. p. 1815-1830.
Gibasiewicz Erazm   , podpor. p. 3 piech. lin. 1829-1830.
Giedroyć (Jurewicz) Wincenty   , por. korp. Inwal. 1815-1830.
Giedroyć Jan X.   , podpor. p. 3 strz. k. 1822-1830.
Giedroyć Józef X.   , por. p. 2 strz. k. 1815-1823.
Giedroyć Justyn   , podpor. artyl. pieszo 1822-1830.
Giedroyć Romuald   , gen. dyw. 1815-1824.
Giełgud Antoni   , gen. bryg. 1 piech. 1 dyw. 1815-1830.
Gierałdowski Edward   , major na reformie. VM zł. 1815-1830.
Gierasiński Ignacy   , podpor. p. 5 piech. lin. 1830.
Gierhard Eward   , podpor. p. strz. k. gw. 1815-1830.
Gierhard Józef   , kap. p. 3 piech. lin. L. H. 1815-1830.
Giersz Karol   , por. p. 4 strz. k. VM sr. 1815-1830.
Gierszt Antoni   , podpor. p. 4 piech. lin. 1819.
Giewartowskl Piotr   , podpor. korp. weter. 1815-1830.
Giżycki Adam   , podpor. p. 1 strz. k. 1815-1822.
Giżycki Stanisław   , por. p. strz. k. gw. VM sr. L. H. 1815-1830.
Glasiński Franciszek   , por. p. 2 piech. lin. VM zł. 1815-1820.
Glazer Ludwik   , pułk. p. 5 piech. lin. 1819.
Gliński Adolf   , podpor. p. 3 piech. lin. 1815-1824.
Gliński Alexander   , podpor. weter. czyn. 1823-1830.
Gliński Ignacy   , podpor. p. 4 strz. k. 1824-1830.
Gładyszewski Jan   , por. artyl. kon. 1815-1821.
Głębocki Tadeusz   , pod por. p. 4 ułanów. 1825-1830.
Głogowski Paweł   , major korp. inwal. L. H. 1815–1830.
Głombik Alexander   , por. p. 2 piech. lin. 1815-1821.
Głowacki Jan   , podpor. p. 5 piech. lin. 1815-1825.
Główczyński Józef   , podpor. artyl. pieszo 1822-1830.
Głuszczyński Karol   , kap. 2 kI. artyl. piesz. 1815 -1830.
Gniewkowski Wincenty   pod por. p. 2 piech. lin. 1825-1830.
Gnoiński Jacenty   , kap. p. 5 piech. lin. VM sr. 1815-1830.
Godlewski Ignacy   , kap., adj. pl. Zamościa. VM zł. 1815-1829.
Godlewski Ignacy   , kap. p. l ułanów. 1815-1825.
Godlewski Józef   , major p. 1 strz. p. 1815-1830.
Godlewski Woyciech   , podpułk. korp. weter. VM L. H. 1815-1830.
Golian Walenty   , podpor. korp. Inwal. 1822-1824.
Goliński Maciej   , kap. p. l ułanów. VM zł. 1815-1822.
Goliszewski Antoni   , por., adj. budowo Zamościa. 1815-1829.
Goliszewski Stanisław   , podpor. korp. pociągu. 1815-1830.
Gołaszewski Jan   , podpor. p. 1 strz. k. 1825-1830.
Gołaszewski Sebastyan   , major na reformie piech. L. H. 1815-1825.
Gołembiowski Wawrzyniec   , podpor. p. 3 piech. lin. 1819.
Gołębiowski Antoni   , podpor. p. 5 piech. lin. 1825-1830.
Gołębiowski Felix   , por. p. 1 ułanów. VM sr. 1815-1830.
Gołębiowski Jan   , por. artyl. arsen. budowo 1815-1830.
Gołębiowski Józef   . podpor. p. 4 strz. k. 1825-1827.
Gołębiowski Michał   . podpor. weter. czyn. 1829-1830.
Gołoński Felix   . podpor. p. 2 ułanów. 1828-1830.
Gołuchowski Antoni   . kap. p. 2 ułanów. VM zł. L. H. 1815-1830.
Gołuchowski Leopold   , podpułk., kwaterm. gen. VM zł. 1815–1822.
Gorzechowski Jakób   . podpor. korp. weter. 1827-1830.
Gosiewski Melchior   , kap. p. 5 piech. lin. 1815-1830.
Gosławski Michał   . podpor. p. gren. gw. 1827-1830.
Gostkowski Ignacy   , podpor. p. 2 piech. lin. 1830.
Gościcki Ludwik   , por. gewaltlg. p. 5,.piech. lin. 1815-1830.
Gościmski Michał   , por. p. gren. gw. 1815-1829.
Gotartowski Fabjan   , kap. p. strz. k. gw. L. H. 1815-1830.
Gójski Daniel   , podpor. p. l ułanów. 1828.
Gółkowski Józef   , podpor. p. 2 piech. lin. 1822-1830.
Górecki Jan   . por. korp. weter. VM sr. 1815-1830.
Górecki Mikołaj   . por. p. 4 piech. lin. 1815-1830.
Górecki Stanisław   , podpor. p. 7 piech. lin. 1828-1830.
Górecki Walenty   . podpor. p. 3 ułanów. 1824-1830.
Górecki Wincenty   . podpor. p. 1 strz. p. 1819.
Górski Franciszek   . pułk. p. 5 piech. lin. VM zł. 1815-1829.
Górski Jacenty   , podpor. p. 8 piech. lin. 1822-1830.
Górski Józef   . podpor. p. 3 piech. lin. 1819.
Górski Julian   . pułkownik p. 6 piech. lin. VM 1815-1830.
Górski Michał   . kap. p. 1 piech. lin. 1822-1830.
Górski Romuald   . por. artyl. pieszo 1815-1824.
Górski Sebastyan   , podpor. korp. weter. 1815-1830.
Górski Tadeusz   . kap. p. 6 piech. lin. 1815-1830.
Grabiński Józef   , por. p. 2 piech. lin. 1815-1830.
Grabiński Leopold   , kap. korp. inwal. L. H. 1815-1824.
Grabiński Seweryn   , kap. p. 7 piech. lin. 1815-1830.
Grabowiecki Antoni   . por. artyl. pieszo 1815-1830.
Grabowiecki Jacenty   , podpor. artyl. pieszo 1815-1830.
Grabowski Antoni   , kap. p. 5 piech. lin. 1815-1830.
Grabowski Apolinary   , kap. p. 3 strz. p. 1815-1830.
Grabowski Hieronim   , kap. głów. dyżur. 1815-1830.
Grabowski Józef   . podpor. p. strz. k. gw. 1822-1830.
Grabowski Kajetan   , podpor. p. 3 piech. lin. 1824-1830.
Grabowski Karol   . kap. kwaterm. gen., adj. gen. Hauke. 1815-1830.
Grabowski Karol   , por. p. 2 strz. p.. adj. gen. Morawskiego. L. H. 1819-1820.
Grabowski Michał   , podpor. artyl. pieszo 1819.
Grabowski Nepomucen   . por. p. 8 piech. lin. 1815-1830.
Grabowski Paschalis   , kap. korp. Inwal. 1815 -1830.
Grabowski Seweryn   . podpor. p. gren. gw. 1825-1830.
Grabowski Stanisław   , por. artyl. pieszo 1815-1830.
Grabowski Stefan hr.   , gen. dyw. 1815-1830.
Grabowski Szymon   , podpor. korp. weter. L. H. 1815-1830.
Grabowski Tadeusz   . por. p. 2 strz. p. 1815-1830.
Grabski Jan   , podpor. weter. czyn. 1824-1830.
Grabski Tadeusz   , por. p. 4 strz. k. 1815-1830.
Gradowski Alexander   , podpor. p. 6 piech. lin. 1815-1830.
Granowski Jan   , podpor. p. 1 piech. lin. 1815-1827.
Grąbczewski Teodor   , podpor. p. l piech. lin. 1826-1829.
Grecz Bogusław   , kap. audytor korp. inwal. 1819.
Greffen August   , por. p. gren. gw. 1815-1830.
Greffen Leopold   , podpor. bat. saperów. 1826-1830.
Grembecki Tomasz   . podpor. p. 3 strz. k. 1825-1830.
Gretz Franciszek   . kapitan korp. inwal. VM zł. 1815-1830.
Grocholski Ignacy   . podpor. p. 1 strz. k. 1815-1830.
Grodzicki Franciszek   , podpor. p. I strz. p. 1828-1830.
Grodzicki Korneli   , major p. 1 ułanów VM L. H. 1819.
Grodzicki Maciej   , major sztabu główn. VM 1815-1830.
Grodzicki Nepomucen   , pod por. p. 3 strz. k. 1815-1821.
Grodziński Piotr   . kap. p. 4 strz. p. 1815-1821.
Gromczewski Teodor   , podpor. p. 1 piech. lin. 1825.
Grotowski Franciszek   , podpor. p. 6 piech. lin. 1828-1830.
Grotowski Jan   . podpor. p. 7 piech. lin. 1830.
Grotowski Tomasz   . podpor. p. 7 piech. lin. 1830.
Grudziński Felix   , por. p. gren. gw. 1815-1830.
Grudziński Tomasz   . podpor. korp. żandarm. 1815-1830.
Gruszczyński Antoni   , podpor. p. 2 strz. p. 1828-1830.
Gruszecki Władysław   . podpor. artyl. kon. gw. 1815-1823.
Grygołaytys Jakób   . podpor. korp. weter. 1815-1830.
Grywaczewski Józef   , podpor. dyr. artyl. 1825-1830.
Grzelachowski Franciszek   . kap. korp. inwal. VM zł. 1815-1830.
Grzelachowski Jan   , por. p. 3 piech. lin. 1819.
Grzybowski Józef   , kap. bat. weter. czyn. VM zł. 1815-1822.
Grzybowski Seweryn   . por. p. 2 ułanów. VM sr. L. H. 1815-1830.
Gubba Dominik   . podpor. korp. weter. 1824-1830.
Gucewicz Stanisław   , podpor. p. l piech. lin. 1819.
Gugenmus Jan   . pułk. artyl. VM L. H. 1815-1830.
Gumiński Alexander   . kap. korp. inwal. 1815-1830.
Gustawiński Józef   , podpor. p. 2 piech. lin. 1824-1830.
Gutakowski Konstanty   . podpor. p. 4 ułanów. 1824-1830.
Gutakowski Wacław   . pułk. fligeladj. VM 1815-1821.
Gutkowski Adam   . podpor. artyl. pieszo 1822-1827.
Gutkowski Woyciech   , podpułk. korp. inwal. 1815-1826.
Guyski Marcin   , por. p. gren. gw. 1815-1830.
Gużkowski Antoni   . pułk. VM 1815-1830.
Gużkowski Ludwik   , major p. 4 ułanów. VM zł. L. H. 1815-1830.
Gzowski Franciszek   . podpor. p. 1 strz. p. 1815-1830.
Gzowski Jan   . podpor. p. I strz. p. 1815-1822.
Habel Franciszek   . por. p. 2 strz. k. 1815-1830.
Haczewski Xawery   , kap. p. 3 piech. lin. 1815-1830.
Halbe Antoni   , por. p. 4 strz. k. 1815-1830.
Hanussowski Stanisław   . podpor. korp. pociągu. 1826-1830.
Hanusz Jan   . podpor. p. 5 piech’ lin. 1824-1830.
Harasiewicz Jan   , podpor. p. 2 ułanów. VM sr. 1815-1824.
Haselquist Teofil   . podpułk. kom. rz. W. VM zł. 1815-1830.
Hauke Józef   , pułk., kwaterm. gen. VM L. H. 1815-1830.
Hauke Maurycy   , podpor. artyl. kon. gw. 1826-1830.
Hauke Maurycy hr.   , gen. art. VM L. H. 1815-1830.
Heblewski Woyciech   . kap. p. gren. gw. 1815-1830.
Heilmeyer Ludwik   , kap. kwaterm. gen. 1819-1820.
Hempel Alexander   , kap. p. 1 ułanów. 1815-1830.
Henkiel Tadeusz   . podpor. p. 3 strz. k. 1822-1830.
Hermann Benedykt   . podpor. p. 3 strz. k. 1828-1830.
Hermann Jan   , kap. p. gren. gw.. adj. gen. Żymirskiego. 1819-1820.
Hermann Joachim   , podpor. p. 3 strz. k. 1828-1830.
Herstopski Stanisław   , kap. p. 2 strz. p. VM zł. 1815-1830.
Hildebrandt Antoni   . major weter. czyn. 1815-1830.
Hildebrandt Ernest   . podpor. art. pieszo 1830.
Hildebrandt Karol   , po.dpor. p. 7 piech. lin. 1824-1830.
Himonowski Teodozy   . podpor. artyl. pieszo 1828-1830.
Hincz Antoni   , podpor. artyl. piesz. VM sr. 1820.
Hincz Jan   . por. p. gren. gw. 1815-1830.
Hiż Ignacy   , podpor. p. 2 piech’ lin. 1822-1830.
Hiż Jan   , podpułk. p. 2 piech. lin. VM L. H. 1815-]830.
Hiż Józef   , por. kwaterm. gen. 1815-1830.
Hiż Józef   . podpułk. korp. inwal. 1815-1829.
Hiż Karol   , kapitan p. gren. gw. L. H. 1815-1830.
Hoffman Józef   , major sztabu główn. L. H. 1815-1830.
Hoffman Kazimierz   , kap. art. garn. Zamościa. L. H. 1815-1827.
Hoffman Ludwik   , podpor. kwaterm. gen. 1825-1830.
Hołdrowicz Józef   , podpor. p. 2 strz. p. 1826-1830.
Hoppen Jan   , major korp. Inwat. VM zł. 1815-1822.
Horain Ignacy   , podpor. art. plesz. 1823~1830.
Horain Michał   , por. korp. inżyn. 1815-1830.
Horain Wincenty   , podpor. kwaterm. gen. 1824-1830.
Horn Edward   , podpor. korp. inżyn. 1815-1823.
Horoch Kalixt   , podpor. kwaterm. gen. 1815-1825.
Horoch Tytus   , podpor. kwaterm. gen. 1815~1822.
Horodeński Jan   , podpor. p. 1 ułanów. 1815-1822.
Horodyński Karol   , kap. 2 kt. korp. inżyn. 1815-1830.
Hraczyński Kaźmierz   , kap. korp. inwal. VM zł. 1819-1830.
Hryniewicz Jan   , por. gewaltygier p. 4 ułanów. 1815-1830.
Hrynikowski Grzegorz   , por. korp. weter. 1828-1830.
Huba Alexander   , podpor. p. 2 ułanów. 1824-1826.
Hube Jan   , major, nie będ. w służbie czyn. 1815-1830.
Hubka Józef   , podpor. korp. weter. L. H. 1827-1830.
Hugel Ernest   . por. p. 2 ułanów. L. H. 1815-1824.
Hulewicz Józef   , podpor. p. 2 ułanów. 1815-1830.
Huppe Józef   , kap. p. 3 strz. p. 1815-1830.
Hurkowski Raymund   , podpor. p. 2 ułanów. 1824-1825.
Hurtig Józef   , gen. bryg. artyl. VM L. H. 1815-1830.
Illustrowski Karol   , major p. 7 plech. lin. VM zł. 1815-1829.
Inez de Leon Nikodem   , kap., kom. Tomaszowa. 1815-1830.
Inez de Leon Wincenty   , kap. głów. dyżur. L. H. 1815-1830.
Isayski Leopold   , podpor. dyr. artyl. 1822-1830.
Iudeyko Franciszek   , podpor. karp. weter. 1828-1830.
Iwanowicz Jan   , kap. na reformie plech. 1815-1830.
Iwaszkiewicz Stanisław   , por. na reformie jazdy. 1815-1822.
Iwiński Franciszek   , podpor. p. 5 piech. lin. 1824-1830.
Izaiewicz Klemens   , kap. p. gren. gw. 1815-1830.
Izaiewicz Piotr   , podpor. p. 8 piech.Jin. 1822-1823.
Izbicki Maciej   , podpor. batal. weter. czyn. 1823-1830.
Izbicki Norbert   , podpor. batal. saper. 1815-1830.
Jabłkowski Ignacy   . podpułk., adj. gen. Zajączka. VM L. H.1819-1820.
Jabłkowski Ludwik   , podpor. p. 1 piech. lin. 1825-1830.
Jabłkowski Teofil   , kap. p. l strz. p. 1815-1830.
Jabłkowski Waleryan   , por. p. 2 strz. p. L. H. 1815-1830.
Jabłonowski Jan   , podpor. p. 1 strz. p. 1825-1830.
Jabłonowski Stanisław X.   , podpor. art. kon. gw. 1815-1821.
Jabłoński Filip   , podpor. korp. Inżyn. 1823-1830.
Jabłoński Leon   , podpor. p. 3 piech. lin. 1829-1830.
Jabłoński Ludwik   , kap. p. gren. gw., adj. gen. Krukowieckiego. VM zł. 1815-1830.
Jabłoński Stanisław   , major p. 3 strz. p. 1815-1830.
Jabłoński Stanisław   , kap. korp. inwal. 1815-1823.
Jabłoński Wincenty   , podpor. korp. inwat. 1815-1830.
Jabłoszewski Dominik   , kap. p. 2 strz. p., adj. gen. Morawskiego. 1815-1830.
Jabłoszewski Norbert   , podpor. p. 3 ułanów. 1822-1830.
Jaczynic Adam   , podpor. p. 4 strz. p. 1824.
Jagielski Jan   , podpor. p. 4 piech. lin. 1822-1830.
Jagmin Bonifacy   , pułk. p. strz. k. gw., fligeladjut. L. H. 1815-1830.
Jakubowicz Antoni   , por. artyl. 1815~1830.
Jakubowski Ignacy   , podpor. p. 3 ułanów. L. H. 1819.
Jakubowski Karol   , podpor. weter. czyn. 1826-1830.
Jałowiecki Marcin   , podpor. p. strz. k. gw. 1830.
Janikowski Józef   , kap. p. 3 piech. lin. VM zł. L. H. 1819-1820.
Janikowski Józef   , podpor. korp. żandarm. 1819.
Janiszewski Kajetan   , por. korp. inwal. L. H. 1815-1830.
Janiszewski Stanisław   , podpor. korp. weter. 1825-1830.
Jankiewicz Józef   , podpor. p. 4 piech. lin 1819.
Jankowski Antoni   , pułk. p. 1 strz. k., fligeladj. L. H. 1815-1830.
Jankowski Apolinary   , podpor. p. 2 ułanów. 1825~1830.
Jankowski Franciszek   , major p. 5 piech. lin. 1815-1830.
Jankowski Józef   , podpor. p. 5 piech. lin. L. H. 1815-1822.
Jankowski Józef   ,. kap. p. 5 piech. lin. 1819-1820.
Jankowski Maciej   , podpor. p. 4 strz. k. 1815-1880.
Jankowski Marcin   , podpor. p. l piech. lin. 1822-1824.
Jankowski Teofil   . podpor. p. 6 piech. lin. 1815-1830.
Jankowski Tomasz   , por. p. 6 piech. lin. 1815-1830.
Janotta Walenty   , kap. bramowy w Modlinie. 1815-1830.
Janowicz Aloizy   , kap. p. 3 ułanów. 1815-1830.
Janowicz Karol   , podpor. p. 4 plech. lin. 1824-1830.
Januchta Walenty   , por. korp. inwal. 1815-1830.
Januszewski Jan   , por. korp. weter. 1815-1830.
Januszewski Murza Samuel   , kap. p. 3 ułanów. 1823-1830.
Januszyński Piotr   , podpor. p. 3 strz. k. 1830.
Jaraczewski Adam   , podpor. p. 1 strz. k. 1824-1828.
Jaraczewski Hieronim   , podpor. artyl. kon. 1827-1830.
Jaraczewski Julian   , por., kwaterm. gen. 1815-:-1823.
Jarkiewicz Michał   , podpor. p. 5 piech. lin. 1824-1830.
Jarociński Woyciech   , major p. 5 piech. lin. VM zł. 1819.
Jaroma Józef   , kap. p. 7 piech. lin. 1819-1830.
Jarosiński Tomasz   , por. p. 3 strz. p. 1815-1830.
Jaroszewicz Paweł   , kap. p. 1 ułanów. L. H. 1815~1830.
Jaroszyński Jan   , podpor. batal. saper. 1822-1830.
Jasinowski Józef   , por. p. 4 strz. p. 1819.
Jasiński Ignacy   , por. p. 4 piech. lin. 1819.
Jasiński Józef   , podpor. p. gren. gw. 1828.
Jasiński Kasper   , podpor. p. 2 ułanów. 1819.
Jasiński Stanisław   , kap. p. 3 strz. k. L. H. 1815-1821.
Jasiński Wincenty   , kap. p. strz. k. gw. 1815-1830.
Jastrzębski Bonawentura   , major p. 3 plech. lin. VM 1815-1830.
Jastrzębski Franciszek   , podpor. p. 5 piech. lin. 1819.
Jastrzębski Jan   , podpor. p. 4 strz. k. 1815-1828.
Jastrzębski Jan   , por. p. 2 plech. lin., adj. gen. Krukowickiego. VM zł. 1815-1823.
Jastrzębski Piotr   , por. na reformie jazdy. 1815-1822.
Jaszewski Ludwik   , podpor. p. 3 strz. p. 1822-1830.
Jaszowski Józef   , kap. 1 kl. rakietn. k. L. H. 1815-1830.
Jatoft Ludwik   , kap. p. 8 piech. Un. 1815-1824.
Jaworski Dyonizy   , podpor. p. 3 piech. lin. 1825-1830.
Jaworski Jan   , podpor. korp. weter. L. H. 1815-1830.
Jaworski Marcin   , por. korp. żandarm. 1815-1830.
Jaworski Teodor   , podpułk. komp. rzemieśln. VM zł. 1815-1830.
Jaworski Teofil   . podpor. p. 7 piech. lin. 1825-1830.
Jaworski Wincenty   , podpor. p. 5 piech. lin. 1822-1830.
Jaźwicki Jan   , kap. korp. weter. 1815-1830.
Jaźwiński Wincenty   , podpor. artyl. kon. 1822-1830.
Jelski Ignacy   , major korp. Inwal. 1819-1820.
Jelski Leon   , kap. p. 1 strz. k. VM zł. L. H. 1815-1824.
Jelski Witalis   , por. korp. weter. VM zł. 1815-1830.
Jełowicki Edward   , por., kwaterm. gen. 1815-1830.
Jełowicki Jan   , podpor. artyl. pieszo 1824-1830.
Jermołowicz Mikołaj   , podpor. p. 3 strz. p. 1822-1830.
Jerzmanowski Felix   , kap. p. gren. gw. 1815-1830.
Jerzmanowski Paweł baron   , pułk., nie będ. w służb. czyn. VM L. H 1815-1821.
Jezierski Jan   , podpor. nie będ. w służb. czyn. 1824-1830.
Jezierski Julian   , por. p. 2 strz. k. 1815-1830.
Jezierski Woyciech   , podpor. p. 6 piech. lin. 1824-1830.
Jeziorkowski Piotr   , kap. korp. weter. 1823-1830.
Jeziorkowski Tadeusz   , podpor. p. 4 strz. k. 1822-1825.
Jeżewski Cyryl   , podpor. p. 8 piech. lin. 1815-1821.
Jeżewski Ignacy   , podpor. p. 4 strz. p. 1825-1830.
Jeżewski Julian   , podpor. batal. saper. 1829-1830.
Jeżowski Tomasz   , por. korp. żandarm. 1815-1830.
Jodko Konstanty   , kap. 2 kI. karp. Inzyn. 1815-1830.
Jodko Leonard   , podpułk. korp. weter. VM zł. L. H. 1815-1830.
Jodko Wiktor   , podpor. artyl. plesz. 1815-1830.
Jokisz Jan   , podpor. korp. Inżyn. 1826-1830.
Jordan Jan   , kap. p. 1 ułanów. 1815-1830.
Jórski Józef   , kap. p. 2 strz. p. L. H. 1815-1830.
Jórski Klemens   , podpułk. p. 2 strz. p. VM zł. 1815-1830.
Jórski Wawrzyniec   , por. p. 2 strz. p., adj. g. Czyżewskiego. 1815-1830.
Józewicz Adam   , por. p. strz. k. gw. L. H. 1815-1830.
Junga Jan   , por. p. 2 piech. lin. 1819.
Junga Otto   , podpułk. p. 2 piech. lin. VM L. H. 1815-1830.
Junger Jan   , major, szef biur adm. wojen. 1815-1826.
Jurgaszka Adam   , podpor. p. 1 strz. p. 1829-1830.
Jurgaszka Jakób   , kapit. karp. żandarm. VM zł. L. H. 1815-1830.
Jurkowski Józef   , podpor. p. 2 strz. p. 1815-1829.
Jurkowski Józef   , podpor. p. 2 strz. p. 1824.
Jurkowski Karol   , podpor. p. 2 strz. p. 1822-1830.
Jurkowski Wal.   , kap. 1 kl., szef biura art. kan. k. wojny. 1815-1830.
Jury Fryderyk   , podpor. p. 3 strz. p. 1828-1830.
Jutrzenka Paweł   , podpułk. p. 1 strz. p. L. H. 1815-1830.
Kaczanowski Grzegorz   , podpor., kwaterm. gen. 1826-1830.
Kaczanowski Karol   , podpor. artyl. pieszo 1824-1829.
Kaczorowski Józef   , kapit. karp. inwal. 1815-1830.
Kaczorowski Łukasz   , por. p. 1 strz. k. VM sr. L. H. 1819.
Kadłubiski Daniel   , podpor. p. 4 strz. k. 1819.
Kakowskl Grzegorz   , podpor. p. 2 piech. lin. 1825-1827.
Kaligary Piotr   , kap. p. 4 plech. lin. 1819-1820.
Kalinkowski Teodor   , major p. 7 piech. lin. VM 1819.
Kamienobrodzki Michał   , por. artyl. 1815-1830.
Kamieński Józef   , pułk. p. 4 strz. k. L. H. 1815-1830.
Kamieński Karol   , podpor. p. 4 strz. k. 1827-1830.
Kamiński Antoni   , major karp. pociągu. 1815-1830.
Kamiński Franciszek   , podpor. p. 3 strz. k. 1819.
Kamiński Konstanty   , podpor. korp. inżyn. 1824-1830.
Kamiński Mikołaj   , por. p. l ułanów. 1815-1830.
Kamiński Seweryn   , podpor. p. l ułanów. 1824-1830.
Kamiński Stanisław   , podpor. karp. weter. L. H. 1825-1830.
Kamiński Wawrzyniec   , podpor. karp. pociągu. 1824-1830.
Kamocki Erazm   , podpor. p. 3 piech. lin. 1815-1830.
Kamocki Jan   , podpor. p. 2 strz. k. 1825-1830.
Karabanowicz Leopold   , podpor. p. 3 strz. p. 1824-1830.
Karbowski Rudolf   , por. p. l ułanów. 1825-1830.
Karczewski Woyciech   , podpor. p. 7 piech. lin. 1822-1830.
Kargier Ignacy   , por., adj. pl. Zamościa. 1815-1821.
Karliński Waleryan   , podpor. p. 6 piech. lin. 1825-1830.
Karnecki Józef   , kap. p. 5 plech. lin. VM zł. 1815 -1830.
Karniewski Andrzej   , podpor. p. 5 piech. lin. 1825-1830.
Karniewski Jan   , podpor. p. 2 strz. p. 1828-1830.
Karowe Piotr   , major p. 3 strz. p. VM zł. 1815-1824.
Karpiński Ignacy   , kap. karp. weter. VM 1815-1830.
Karpisz Woyciech   , por. karp. weter. 1815-1830.
Karski Alexander   , kap. p. gren. gw. 1815-1830.
Karski Karol   , kap. p. 7 piech. lin. VM zł. L. H. 1815-1830.
Karsznicki Wiktor   , por. karp. żandarm. 1815-1830.
Karśnicki Ignacy   , podpor. p. l strz. p. 1819.
Karwosiecki Ignacy   , kap. p. 2 strz. p. VM zł. 1815-1822.
Karwowski Fellx   , podpor. weter. czyn. 1824-1830.
Karwowski Rudolf   , podpor. p. 2 strz. k. 1815-1824.
Karwowski Stanisław   , podpor. p. l strz. p. 1828-1830.
Karyory Michał   , pOdpor. weter. czyn. 1823-1830.
Kasperowski Adam   , major na reformie. 1815-1821.
Kasprzykowski Jan   , por. p. 3 strz. p. 1819.
Kassarabowicz Grzegorz   , podpor. p. l strz. k. 1824-1830.
Kassyusz Karol   , podpor. p. 3 strz. p. 1824-1828.
Kaszewski Jan   , kap. p. 4 piech lin. 1815-1830.
Katerla Franciszek   , major p. 1 ułanów. VM sr. L. H. 1815-1830.
Kauszke Wawrzyniec   , por. p. 3 piech lin. 1819-1820.
Kawecki Józef   , por. p. 7 piech. lin. 1815-1830.
Kaweczyński Maryan   , podpor. p. 8 piech. lin. 1825-1830.
Kawka Franciszek   , podpor. p. 3 strz. k. 1815-1830.
Kazanowicz Jan   , por. p. 2 ułanów. VM sr. L. H. 1815-1830.
Kaziński Wincenty   , podpor. p. 2 strz. p. 1828-1830.
Kąsinowski Jan   , podpułk. karp. inwal. VM zł. L. H. 1815-1826.
Kempfi Antoni   , kap. 2 kl. artyl. garn. VM zł. 1815-1825.
Kempski Alexander   , kap. p. 6 piech. lin. ąp sr. L. H. 1815-1830.
Kempski Alexander   , kap. p. 2 piech. lin. VM zł. 1815-1829.
Kempski Jan   , major kom. pl. Kalisza. VM zł. L. H. 1815-1824.
Kendzierski Antoni   , podpor. karp. Inwal. L. H. 1819-1820.
Keyzer Piotr   , podpor. p. 2 ułanów. 1824-1830.
Kędzierski Antoni   , podpor. weter. czyn. L. H. 1822-1830.
Kępiński Józef   , podpor. p. 3 ułanów. 1818-1830.
Kęszycki Kasper   , kap. p. 3 piech. lin. 1815-1828.
Kęszycki Paweł   , podpor. p. strz. k. gw. 1828-1830.
Kętrzyński Jędrzej   , podpor. karp. Inwal. 1815-1824.
Kicki Jan   , kap. p. 3 strz. k. L. H. 1815-1823.
Kicki Ludwik   , podpułk. p. strz. k. gw., adj. w. ks. Konstantego. VM L. H. 1815-1820.
Kiekiernicki Piotr   , major p. l piech. Lin. VM zł. 1815-1830.
Kiełczewski Józef   , podpor. karp. inżyn. 1824-1829.
Kiełkiewicz Mikołaj   , kap. p. gren. gw. 1815-1830.
Kierski Maxymilian   , podpułk. p.7 piech.lin. VM zł. L. H. 1815-1830.
Kiersnowski Józef   , podpor. p. 4 ułanów. 1824-1830.
Kierwiński Ludwik   , podpułk. p. 5 piech. lin. 1815-1830.
Kieszkowski Jakób   , major, kom. Szczuczyna VM zł. 1815-1830.
Kijanowski Tomasz   , podpor. p. 4 piech. lin. 1815-1826.
Kijański Xawery   , podpor. p. 4 piech. lin. 1822.
Kijeński Antoni   , podpor. p. 6 piech. lin. 1825-1830.
Kijeński Ignacy   , por., kwaterm. gen. 1815-1830.
Kinast Józef   , podpor. artyl. 1815-1830.
Kindler Stanisław   , major p. 4 piech. Lin. VM 1815-1830.
Kirkor Antoni   , major karp. weter. 1815-1830.
Kirkor Franciszek   , podpor. p. 4 strz. k. 1828-1830.
Kisiel Ignacy   , podpor. p. l strz. k. 1827-1830.
Kisielnicki August   , kap. nie będ. w służbie czyn. 1815-1830.
Kiwerski Andrzej   , ppdpułk. p. gren. gw. VM zł. 1815-1830.
Klamborowski Piotr   , kap. p. 7 piech. VM zł. L. H. 1815-1829.
Klassen Stanisław   , podpor. artyl. pieszo 1822-1830.
Kleczeński Bazyli   , podpor. batal. sap. 1828-1830.
Kleczkowski Bernard   , por. p. strz. k. gw. 1815-1830.
Kleczyński Jan   , por. na reformie piech. 1815-1827.
Klemczyński Jan   , kap. na reformie piech. VM sr. 1815-1829.
Klemczyński Karol   , podpor. rakieto. piesz. 1826-1830.
Klemensowski Franciszek   , podpor. p. gren. gw. 1828-1830.
Klemensowski Marcin   , kap., kwaterm. gen. L. H. 1815-1830.
Kleniewski Sebastyan   , por. artyl. p. VM zł. 1815-1830.
Kleszczyński Felix   , kap. p. 3 ułanów. 1815-1830:
Kleszczyński Felix   , kap. p. 3 ułanów. 1815-1830.
Kleszczyński Walery   , kap. korp. żandarm. 1815-1821.
Klewicz Józef   , kap. p. 2 strz. p. 1815-1830.
Klicki Stanisław baron   , gen. dyw. strz. k. VM L. H. 1815-1830.
Klicki Wacław   , kap. p. 8 piech. lin. 1815-1830.
Klukowski Stanisław   , podpor. weter. czyn. 1825-1826.
Kluska Wawrzyniec   , podpor. korp. inwal. L. H. 1815-1821.
Kłopocki Adam   , podpor. p. 8 piech. lin. 1815-1825.
Kłossowicz Józef   , kap. p. 3 piech. lin. 1819-1830.
Kmita Alexander   , por. korp. weter. 1815-1830. .
Kmita Józef   , podpor. p. 2 piech. lin. 1815-1829.
Kobuszyński Alexander   , kap. korp. pociągu. VM zł. L. H. 1815-1830.
Kobylański Szymon   , por. artyl. pieszo VM zł. 1819.
Kobylański Teodor   , pułk. artyl. VM zł. L. H. 1815-1829.
Kobyliński Franciszek   , podpor. korp. żandarm. L. H. 1815-1830.
Koch Antoni   , kap. artyl. VM sr. 1815-1830.
Kochanowski Franciszek   , kap. p. 8 piech. lin., adj. gen. Zajączka. L. H. 1815~1826. 
Kochanowski Xawery   , podpułk. p. 2 piech. lin. VM zł. 1815-1830.
Koczyński Józef   , podpor. p. 7 piech. lin. 1822-1830.
Koitkowski Józef   , kap. sztabu główn. VM zł. 1815–1830.
Kolbe Ferdynand   , kap. p. 2 piech. lin. 1815-1830.
Kolbersz Alexander   , podpułk. p. gren. gw. VM zł. L. H. 1815-1830.
Kolborski Szymon   , podpor. p. 3 strz. p. VM sr. 1819.
Kolczyński Maciej   , podpor. weter. czyn. 1830.
Kolczyński Woyciech   , kap. p. 4 ułanów. 1825-1829.
Kolendowski Felix   , podpor. p. 3 piech lin. 1828…, 1830.
Kolędowski Jan   , kap. p. 4 strz. p. VM zł. 1815-1830.
Kołacki Woyciech   , kap. p. 7 piech. lin. 1815~1825.
Kołaczkowski Klemens   , pułk. korp.lnżyn. VM zł. L. H. 1815-1830.
Kołdawski Zygmunt   , por. p. 7 piech. lin. 1815-1827.
Kołdowski Franciszek   , podpor . p. 4 strz. p. 1824-1830.
Kołdowski Otto   , podpor. p. 3 piech. lin. 1830.
Kołtonowski Ludwik   , podpor. bat. saperów. 1824-1830.
Kołucki Józef   , por. weter. czyn. 1823-1830.
Kołysko Ignacy   , kap. artyl. kon. gw. 1815-1830.
Komierowski Antoni   , kap. p. 8 piech. lin. 1827
Komirowski Floryan   , podpor., kwaterm. gen. 1826-1830.
Komirowski Piotr   , kap. p. 8 piech. lin. 1815-1826.
Komorek Karol   , major p. 4 strz. p. 1815-1829.
Komorowski Michał   , podpor. p. 8 piech. lin. 1827-1830.
Komorowski Piotr hr.   , podpor. p. strz. kon. gw. 1822-1825.
Kon Jan   , podpor. p. 3 piech. lin. 1815-1824.
Konarski Tomasz   , podpułk. artyl. kon. VM zł. L. H. 1815-1830.
Konarzewski Antoni   , podpor. korp. weter. 1828-1830.
Koncewicz Mateusz   , podpor. p. 4 ułanów. 1815-1824.
Koncewicz Stefan   , podpor. p. 2 strz. p. 1825-1830.
Kondracki Józef   , kap. p. gren. gw. 1815-1830.
Kondracki Józef   , kap. p. 4 ułanów. VM sr. 1815-1830.
Kondracki Szymon   . podpor. p. 1 strz. p. 1825-1830.
Konopacki Aloizy   , por. p. 5 piech. lin. 1815-1830.
Konopka Alexander   . podpułk. p. l ułanów. VM. sr. L. H. 1815-1830.
Kontrynowicz Franciszek   . podpor. korp. żandarm. VM sr. 1815-1830.
Koppe Stanisław   , por. p. 3 ułanów. VM sr. 1819.
Kopyciński Józef   . kap. p. 6 piech. lin. 1815-1830.
Kopyciński Wincenty   , kap. p. 3 piech. lin. 1815-1825.
Kopyczyński Franciszek   , podpor. p. 4 ułanów. 1825-1830.
Korczakowski Kajetan   , podpor. p. 1 strz. k. 1824-1830.
Korczakowski Woyciech   , por. korp. inżyn. 1823-1830.
Korczyc Józef   , kap. p. 3 strz. k. 1815–1823.
Kordaszewski Józef   , podpor.. kom. Wieruszowa. 1815-1830.
Korewa Szymon   , podpor. p. 4 piech. lin. ]815-1819.
Koriot Józef   , podpułk. inżyn. VM zł. 18]5-]830.
Koronkiewicz Woyciech   . por. p. 3 strz. p. L. H. 1815-1820.
Korsak Floryan   . podpor. p. 4 strz. p. 1822-1830.
Korwinowski Kalixt.   por. p. 6 piech. lin. 1815-1830.
Korycki Felix   , podpor. p. 2 piech. lin. 1822-1830.
Korytkowski Kasper   , kap. p. 4 strz. k. VM zł. ]815-1830.
Korytowski Michał   . pułk. p. 3 ułanów. VM 1815-1830.
Korytyński Józef   , podpor. weter. czyn. 1824-1830.
Koryzna Krysztof   , kap. artyl. pieszo VM zł. L. H. 1815-1830.
Korzeniewski Ludwik   , podpor. p. 2 piech. lin. 1824-1830.
Korzeniewski Wincenty   , podpor. p. 3 piech. lin. 1822-1830.
Korzeniowski Stanisław   , podpor. p. 5 piech. lin. 1830.
Korzybski Julian   , por. p. 8 piech. lin. 1815-1830.
Kosarzewski Seweryn   , podpor. p. 3 strz. p. 1815-1818.
Kosiarkiewicz Tomasz   , kap. p. 7 piech. lin. 1822-1828.
Kosiarski Adam   , podpor. p. l ułanów. 1822-1830.
Kosiarski Ignacy   , podpor. p. 2 strz. p. 1819-1820.
Kosicki Alexy   , podpor. p. 4 piech. lin. 1824-1830.
Kosiński Adam   , kap. p. 2 strz. k. VM 1815-1830.
Kosiński Antoni   , podpor. korp. kadet. w Kaliszu. 1815-1830.
Kosiński Jan   , kap. p. 4 strz. p. VM sr. L. H. 1815-1829.
Kosiński Józef   , kap. artyl. kon. L. H. 1815-1830.
Kosiński Leon   , podpor. p. 1 strz. p. 1824-1830.
Kosiński Stefan   , kap. na reformie piech. VM zł. 1815-1830.
Kosko Celestyn   , kap. p. strz. k. gw. L. H. 1815-1830.
Kosko Franciszek   , major p. 1 strz. k. VM zł. L. H. 1815-1830.
Kosko Ignacy   , kap. korp. weter. VM zł. 1815-1830.
Koskowski Józef   , kap. na reformie piech. 1815-1830.
Kosmowski Bartłomiej   , por. artyl. Modlina. 1815-1830.
Koss Franciszek   , pułk., kwaterm. gen. VM zł. L. H. 1815-1830.
Koss Józef   , podpor. rakietn. pieszo 1830.
Kossakowski Felix   , kap. p. 4 ułanów. 1815-1830.
Kossakowski Maryan   , kap. korp. weter. 1815-1830.
Kossakowski Tadeusz   , kap. korp. inwal. 1815-1830.
Kossecki Alexander   , podpor. p. 7 .piech. lin. 1829-1830.
Kossecki Michał   , pułk. p. 4 strz. k. VM L. H. 1815-1825.
Kossecki Xawery   , gen. dyw. VM L. H. 1815-1830.
Kossobudzki Józef   , por. p. 2 strz. k. VM zł. L. H. 1815-1822.
Kossowski Stanisław   podpor. korp. weter. 1815-1830.
Kossowski Stanisław   , podpor. p. 3 piech. lin. 1826-1830. .
Kossowski Wincenty   , kap. korp. inwal. VM zł. 1815-1825.

Kostecki Sylwester 
  , por. korp. inwa!. L. H. 1815-1830
Sylwester Kostecki, syn Michała, urodzony 31.12.1791 r. w Batiatyczach k/Żytomierza; w 1809 r. wstąpił do 16 pułku piechoty Księstwa Warszawskiego; odbył kampanie w latach 1812-1814, awansując ze stopnia kaprala do pporucznika; 21.10.1813 r. otrzymał kawalerską Legię Honorową nr 41751; w 1815 r. wszedł do armii Królestwa Polskiego; 24.05.1830 r. otrzymał znak honorowy za 15 lat nieskazitelnej służby wojskowej (dokładnie 17 lat, 4 miesiące i 3 dni); w powstaniu listopadowym brał udział w randze porucznika 1 kompanii Korpusu Inwalidów i Weteranów, używany do spisu wojskowego w Warszawie; po kapitulacji pozostał w mieście, stawił się przed KRW, ponowił przysięgę wierności carowi; 11.02.1833 r. otrzymał order Św. Stanisława klasy 4 i na tej podstawie w 1837 roku otrzymał przyznanie praw nowego szlachectwa w Królestwie Polskim. Żonaty z Praksedą Godlewską, zmarł bezdzietnie.inf. Robert Kostecki z Pasłęka

Kostkiewicz Andrzej   , podpor. p. 5 piech. lin. 1815-1822.
Koszucki Józef   , kap. szkoły appl. VM zł. L. H. 1815-1830.
Koszucki Leopold   , podpor. p. l strz. p. 1825 -1830.
Koszutski Rafał   , por. p. 3 strz. p. 1815-1830.
Kościelski Józef   , kap. p. 1 strz. p. L. H. 1815-1830.
Kośmiński Józef   , por. p. 3 strz. k. L. H. 1822-1825. 
Kośmiński Michał   , kap. p. 1 ułanów. VM zł. 1815-1822.
Kotkowski Antoni   , kap. p. 1 ułanów, adj. gen. Suchorzewskiego L. H. 1815-1830.
Kotowicz Michał   , pod por. p. 3 ułanów. 1828-1830.
Kotowski Jan   , podpor. p. 1 piech. lin. 1825~1830.
Kotulski Józef   , podpor. korp. weter. 1828-1830.
Kovachich Józef   . kap. korp. inwal. 1815-1830.
Kowalczyk Antoni   , pod por. weter. czyn. :W sr. 1815-1830.
Kowalewski Antoni   , por. p. 5 piech. lin. VM zł. 1819-1820.
Kowalewski Józef   , kap. p. 1 strz. k. 1819-1822. 
Kowalewski Wincenty   , podpor. korp. pociągu. 1815-1830.
Kowalski Franciszek   , kap. korp. weter. 1815-1830.
Kowalski Franciszek   , podpor. p. l piech. lin. 1828-1830.
Kowalski Gabryel   , podpor. artyl. plesz. 1830.
Kowalski Jan   , kap. p. 2 ułanów. VM zł. 1815-1830.
Kowalski Jan   , kap. p. 2 ułanów. VM zł. 1815-1826.
Kowalski Józef   , podpor., kwaterm. gen. 1826-1830.
Kowalski Melchior   , kap. p. 3 strz. k. 1815-1830.
Kowalski Michał   , podpor. korp. weter. 1822-1830.
Kowalski Sebastyan   , por. korp. inwal. 1815-1830.
Kowalski Sebastyan   , por. korp. Inwal. 1815-1830.
Kowański Jan   , podpor. korp. weter. 1825-1830.
Kownacki Jan   , podpor . p. 5 piech. lin. 1827-1830.
Kownacki Konstanty   , podpor. p. 3 ułanów. 1827–1830.
Kozakowski Franciszek   , pułk., kwaterm. gen VM L. H. 181S-183o..
Kozakowski Władysław   , major p. 8 piech. lin. 1815-1830.
Kozaryn Alexander   , podpor. p. 1 piech. lin. 1829-1830.
Koziarkiewicz Tomasz   , kap. na reformie piech. 1815-1821.
Koziarski Jakób   , kap. p. 5 piech. lin. 1819.
Kozicki Ignacy   , kap. p. 3 strz. p. 1819.
Kozicki Karol   , podpor. p. 3 strz. p. 1824-1830.
Kozietulski Jan Leon baron   , pułk. p. 4 ułanów. VM L. H. 1819-1820.
Kozłowski Adam   , kap. korp. Inwal. VM zł. 1815-1830.
Kozłowski Albin   , podpor. p. 7 piech. lin. 1825-1830.
Kozłowski Alexander   , por. p. gren. gw. 1815-1830.
Kozłowski Franciszek   , podpor . korp. pociągu. 1815-1823.
Kozłowski Ignacy   , podpor. korp. pociągu. 1815-1830.
Kozłowski Józef   , kap. korp. Inwal. VM zł. L. H. 1815-1830.
Kozłowski Józef   , podpułk. na reformie jazdy. L. H. 1815-1826.
Kozłowski Karol   , kap. p. 1 strz. k. VM zł. L. H. 18i5-1824.
Kozłowski Teodo   r, kap. weter. czyn. 1815-1830.
Kozyrski Antoni   , podpor. weter. czyn. 1826-1830.
Koźmiński Józef   , por. p. 3 strz. k.,.L. H. 1815-1821.
Koźmiński Wawrzyniec   , podpor. korp. weter. 1825-1830.
Kożuchowski Felix   , kap. p. l strz. k. 1815-1830.
Kożuchowski Józef   , por. artyl. plesz. 1815-1830.
Kraczkiewicz Franciszek   , por. p. 5 piech. lin. 1815 -1830.
Krafft Ludwik   , podpor. korp. inwal. VM sr. 1827 -1830.
Kraiewski Franciszek   , podpor. korp. weter. L. H. 1815-1830.
Kraiewski Henryk   , podpor. p. l ułanów. 1815-1830.
Kraiewski Jan   , por. p. 2 ułanów. VM sr. 1815-1830.
Kraiewski Klemens   , por. p. 6 piech. lin. 1819-1820.
Kraiewski Leonard   , por. p. 8 piech. lin. 1815-1830.
Kramarski Jan   , por. p. 2 strz. k. 1815-1830.
Kramkowski Wincenty   , podpor. p. l strz. p. 1828-1830.
Krasiński Felix   , podpor. p. 2 ułanów. 1824-1830.
Krasiński Henryk   , podpor. p. gren. gw. 1825-1828.
Krasiński Hilary   , pułk., kom. Modlina. VM L. H. 1819-1820.
Krasiński Izydor   , gen. piech. VM L. H. 1815-1830.
Krasiński Wincenty   , gen. jazdy. VM L. H. 1815-1830.
Krasnodębski Alexy   , podpułk., maj. pl. Zamościa. 1815-1830.
Krasnodębski Ignacy   , por. p. l ułanów. VM sr. L. H. 1815-1830.
Krasnodębski Józef   , kap. na reformie piech. 1815-1830.
Krassowski Antoni   , podpor. p. strz. k. gw. 1817-1830.
Krassowski Jan   , podpor. korp. weter. L. H. 1815-1830.
Krassowski Józef   , kap. p. 8 piech. lin. 1815-1830.
Krassuski Antoni   , por. p. 2 strz. p. 1815-1830.
Krassuski Jakób   , por. weter. czyn. 1815-1830.
Krassyn Jan   , podpor. p. 2 piech. lin. 1815-1829.
Krassyn Jan   , podpor. p. 2 piech. lin. 1825-1830.
Krassyn Wilhelm   , por. p. 2 piech. lin. 1815-1830.
Kraśnicki Józef   , kap. p. 7 piech. lin. VM sr. 1819-1820.
Kratowski Jan   , podpor. p. 2 strz. p. 1824-1830.
Kraus Andrzej   , por. korp. Inwal. 1819.
Krauz Antoni   , por. komp. rzemieśln. 1824-1830.
Krawczykiewicz Szymon   , podpor. artyl. plesz. 1824-1830.
Krawczyński Józef   , podpor. p. 2 piech. lin. 1815-1822.
Krawczyński Stanisław   , podpor. korp. pociągu. L. H. 1815-1830.
Kroczyński Andrzej   , por. p. 2 strz. k. VM zł. 1815-1830.
Krokowski Ludwik   , kap. korp. weter. VM zł. 1815-1830.
Kropiwnicki Jul.   , por. p. l strz. p. 1815-1825.
Krosnowski Adolf   , podpor. p. 7 piech. lin. 1822-1830.
Krosnowski Antoni   , podpor. p. 4 strz. k. 1828-1829.
Krosnowski Stanisław   , podpor. artyl. plesz. 1823-1830.
Krosnowski Woyciech   , por. p. 3 strz. p. 1815-1830.
Krotochwil Jan   , por. korp. kadet. w Kaliszu. VM sr.. 1815-1826.
Krówczyński Józef   , por. p. 2 piech. lin. 1823-1830.
Krukowiecki Jan hr.   , gen. dyw. VM L. H. 1815-1830.
Krukowski Felicyan   , podpor. p. 7 piech. lin. 1828-1830.
Krumułowski Franciszek   , podpor . weter. czyn. 1825-1830.
Krupiński Jan   , kap. p. 7 piech. lin. 1815-1830.
Kruszewski Franciszek   , podpor . korp. pociągu. 1824-1830.
Kruszewski Henryk   , podpor. rakieto. kon. 1815-1830.
Kruszewski Ignacy   , por. p. strz. kon. gw., adj. gen. Kurnatowskiego. 1815-1830.
Kruszewski Karol   , kap. p. 6 piech. lin. 1815-1830.
Kruszewski Wiktor   , podpor. p. 1 strz. p. 1825-1830.
Kruszewski Wincenty   , podpor. p. 4 ułanów. 1825-1830.
Kryczyński Alexander   , por. p. 8 piech. lin. VM zł. 1819.
Krynicki Jan   , por. weter. czyn. VM sr. L. H. 1815-1830.
Krynicki Józef   , podpor. p. 7 plech. lin. 1825.
Krysiński Jan   , pułk. artyl. VM 1815-1830.
Krysztoporski Ignacy   , podpor. p. 4 piech. lin. 1825.
Krzeczkowski Andrzej   , major korp. pociągu. VM zł. L. H. 1815-1826.
Krzemiński Piotr   , por. p. 3 strz. p. 1815-1825.
Krzęciewskl Antoni   , por. p. strz. k. gw. L. H. 1815-1830.
Krzycki Heliodor   , podpor. p. 3 ułanów. 1822-1830.
Krzymuski Tomasz   , podpor. p. 1 ułanów. 1815-1822.
Krzysztoporski Józef   , podpor. p. 4 piech. lin. 1827-1830.
Krzysztoporski Ludwik   , podpor. p. 4 piech. lin. 1826.
Krzyżanowski Maciej   , podpor. weter. czyn. 1815-1830.
Krzyżanowski Seweryn   , podpułk. p. strz. k. gw. VM L. H. 1815-1829.
Krzyżanowski Szymon   , por. p. 4 ułanów. 1815-1830.
Krzyżanowski Woyciech   , podpor. p. 2 piech. lin. 1822-1830.
Krzyżanowski Woyciech   podpor. p. 1 ułanów. 1825-1830.
Kuberski Michał   , podpor. artyl. piesz. 1830.
Kucharski Alexander   , podpor. p. 1 piech. lin. 1822-1827.
Kuczborski Marcin   , major p. 7 piech. lin. 1815-1830.
Kuczewski Franciszek   , kap. p. 3 strz. p. 1815-1830.
Kuczewski Wiktor   , podpor. p. 1 strz. p. 1824-1830.
Kuczyński Karol   , por. p. 2 ułanów. VM sr. 1815-1830.
Kuderowski Franciszek   , kap. p. 4 ułanów. 1815-1830.
Kuhn Jan   , por. p. 3 piech. lin. 1825-1830.
Kujawski Hilary   , podpor. p. 7 piech. lin. 1825.
Kulczycki Jan   , por. korp. inwal. 1819.
Kulczycki Józef   , podpor. p. 4 plech. lin., adj. gen. Potockiego Stan. 1825-1830.
Kulczyński Woyciech   , kap. p. 4 ułanów. 1815-1824.
Kulesza Wawrzyniec   , por. korp. kadet. w Kaliszu. 1815-1830.
Kuligowski Piotr   , por. p. 7 plech. lin. 1819-1820.
Kulikowski Kaźmierz   , por. korp. inwal. 1815-1830.
Kuliński Jan   , podpor. weter. czyn. 1824-1830.
Kulpiński Ignacy   , kap. korp. Inwal. VM zł. 1815-1824.
Kuncewicz Mateusz   , por. p. l strz. k. 1825-1830.
Kunicki Antoni   , podpor. korp. żandarm. 1828-1830.
Kuniowski Jan   , kap. korp. Inwal. L. H. 1815-1824.
Kurdwanowski Henryk   , podpor. p. strz. kon. gw. 1822-1823.
Kurnatowski Apolinary   , podpor. p. strz. k. gw. 1825-1830.
Kurnatowski Julian   , podpor. p. l strz. k. 1824-1827.
Kurnatowski Konstanty   , podpor. p. I strz. k. 1824-1826.
Kurnatowski Zygmunt   , gen. dyw. p. strz. k. gw. VM L. H. 1815-1830.
Kurniewicz Felix   , kap. p. l strz. p. 1815-1830.
Kurowski Antoni   , por. korp. inwat. VM sr. 1815-1823.
Kurowski Jakób   , podpor. p. 6 piech. lin. 1825-1830.
Kurowski Jan   , por. artyl. Modlina. VM zł. 1815-1830.
Kurowski Onufry   , por. p. 1 strz. k. 1815-1830.
Kurowski Tadeusz   , por. p. 2 strz. k. 1815-1830.
Kustowski Piotr   , podpor. p. 6 piech. lin. 1822-1824.
Kuszkowski Stanisław   , podpor. p. 2 piech. lin. 1828-1830.
Kuźnicki Jan   , podpor. korp. weter. 1829-1830.
Kuźniczew Bonawentura   , podpor. artyt kon. 1829.
Kwasiborski Tomasz   , podpor. p. 3 strz. p. 1815-1830.
Kwaśniowski Zenon   , podpor. Artyl pieszo 1815-1830.
Kweizer Jan   , kap. głów. dyżur. p. gren. 1815-1830.
Kweizer Teodor   , kap. głów. dyżur. p. 3 strz. p. 1815-1830.
Kwiatkowski Dominik   , major p. 1 strz. p. L. H. 1819-1820.
Kwiatkowski Jan   , por. korp. kadet. w Kaliszu. 1815-1830.
Kwiatkowski Piotr   , podpor. weter. czyn. 1826-1830.
Kwiatkowski Tomasz   , por. p. 4 strz. k. VM zł. L. H. 1815-1821.
Kwieciński Walenty   , por. p. l ułanów. 1815-1830.Lachowski Ignacy   , por; p. 4 strz. p. 1815-1830.
Lachowski Piotr   , podpor. p. 3 strz. k. 1819.
Lalewicz Seweryn   , podpor. p. 6 piech. lin. 1822-1830.
Lamparski Andrzej   , kap. p. 2 strz. k. 1815-1830.
Lanckoroński Bartłomiej hr.   , podpułk. weter. czyn. VM 1815-1830.
Langa Michał   , kap. p. l piech. lin. L. H. 1815-1825.
Lantau Michał   , podpor. p. l ułanów. 1822-1830.
Laskowski Franciszek   , kap. p. 4 strz. p. 1815-1830.
Laskowski Jan   , kap. p. l strz. p. 1815-1830.
Laskowski Józef   , por. korp. Inwal. 1815-1826.
Laskowski Stefan   , major weter. czyn. VM zł. 1815-1830.
Lasocki Julian   , podpor. p. 3 strz. p. 1815-1825.
Latalski Michał   , podpor. korp. inżyn. 1824-1830.
Laudański Wincenty   , por. p. strz. k. gw. VM sr. L. H. 1815-1830.
Lebrun Adam   , kap. p. 6 piech. lin. VM zł. 1819-1820.
Lebrun Piotr   , podpor., kwaterm. gen. 1828-1830.
Lebrun Stanisław   , kap. p. 4 piech. lin. VM zł. 1815-1829.
Lechnowski Mikołaj   , kap. korp. inwal. VM zł. 1815-1824.
Ledóchowski Franciszek   , podpor. p. 6 piech. lin. 1828-1830.
Ledóchowski Ignacy   kap. p. 3 strz. k. 1815–1821.
Ledóchowski Ignacy hr.   , pułk., dyr. ars. skład. L. H. 1815- l 830.
Lelewel Jan   , kap. korp. inżyn., adj. gen. Malletskiego. 1815-1830.
Lemański Kaźmierz   , por. korp. żandarm. 1815-1830.
Leniecki Antoni   , podpor. p. 8 piech. lin. 1830.
Lenkiewicz Jan   , kap. p. gren. gw. L. H. 1815-1830.
Lenkiewicz Michał   , kap. p. 2 ułanów. VM zł. 1815-1828.
Lenkiewicz Paweł   , podpułk. korp. inwal. + L. H. 1819.
Lepige Jan   , podpułk. artyl. p. VM L. H. 1815-1830.
Lesiewski Franciszek   , podpor. p. 3 piech. lin. 1819.
Leski Michał   , podpor. p. strz. k. gw. 1825-1828.
Leski Stanisław   , por. p. strz. k. gw. 1815-1829.
Leszczyński Franciszek   , por. korp. inżyn. 1815-1830.
Leszczyński Jan   , kap., kom. Radziejowa. VM zł. 1815-1830.
Leszczyński Karol   , podpor. artyl. kon. 1822-1830.
Leśniewicz Joachim   , podpor., kwaterm. gen. 1815-1821.
Leśniowski Józef   , por. p. 1 piech. lin. VM zł. L. H. 1815-1830.
Leśniowski Józef   , podpor. p. 3 piech. lin. 1820.
Leśniowski Józef   , por. p. 3 piech. lin. 1828-1830.
Leśniowski Piotr   , podpor. p. 1 piech. lin. 1828-1830.
Lewandowski Grzegorz   , por. artyI. kon. VM sr. L. H. 1815-1830.
Lewandowski Jacenty   , podpor. korp. weter. 1828-1830.
Lewandowski Jan   , podpor. korp. pociągu. VM sr. L. H. 1815-1830.
Lewandowski Kajetan   , kap. p. 4 strz. k. VM sr. 1815-1830.
Lewartowski Jerzy bar.   , kap. korp. żandarm. 1815-1830.
Lewicki Szymon   , kap. p. 4 ułanów. 1815-1830.
Lewiński Bazyli   , kap. p. 2 ułanów. VM zł. L. H. 1815-1830.
Lewiński Jakób   , podpułk., szef szt. jazdy. VM zł. L. H. 1815-1830.
Lewiński Michał   , kap. p. 3 piech. lin. VM zł. 1815-1827.
Lex Józef   , kap. sztabu główn. VM zł. 1815-1830.
Leyenfeld Alexander   , por. korp. inwal. 1815-1826.
Leyman Paweł   , podpor. korp. weter. 1827-1830.
Lędzianowski Woyciech   , podpor. korp. weter. 1815-1830.
Liber Józef   , podpor. p. 4 ułanów. 1824-1830.
Libiszewski Karol   , podpor. p. 2 ułanów. 1828-1830.
Lignau Teofil   , podpor. korp. inżyn. 1815-182
Linda Antoni   , podpor. p. 3 ułanów. 1829-1830.
Linda Stefan   , podpor. korp. inżyn. 1825-1830.
Link Jan   , podpor. artyl. pieszo 1827-1830.
Linsenbarth Alexander   , podpułk. korp. Inżyn. L. H. 1815-1830.
Lipiński Ignacy   , podpor., kwaterm. gen. 1828-1830.
Lipiński Jan   , major p. 1 piech. lin. 1815-1829.
Lipiński Józef 
Lipiński Józef   podpor. p. 7 piech. lin. 1820-1830.
Lipiński Karol   , podpor. p. 4 strz. k. 1825-1830.
Lipiński Teodor   , podpor. korp. weter. 1815-1830.
Lipiński Wilhelm   , por. p. 3 piech. lin. 1815-1830.
Lipka Walenty   , por. korp. weter. 1815-1830.
Lipnicki Marcyan   , kap. na reformie piech. VM zł. 1826-1830.
Lipski Felix   , por. p. 8 piech. lin. 1815-1829.
Lipski Rafał   , podpor. komp. robotno L. H. 1824-1830.
Lipski Tadeusz   , por. p. 8 piech. lin. 1815-1828.
Lisicki Roman   , kap. p. 1 ułanów. VM sr. 1815-1830.
Lisowiecki Benedykt   , por. korp. weter. 1828-1830.
Lissowski Stanisław   , podpor. p. 1 strz. k. VM sr. 1815-1823.
Liszewski Ignacy   , podpor. p. gren. gw. 1829-1830.
Litwicki Michał   , podpor. p. l strz. k. 1830.
Lityński Konstanty   , kap. p. 3 strz. k. 1815-1830.
Lossow Karol   , kap. korp. weter. 1815-1830.
Lubański Paweł   , kap. p. 8 piech. lin. 1815-1830.
Lublicki Antoni   , por. p. 3 strz. p. 1815-1811..
Lubowicki Michał   , podpor. p. 4 ułanów. 1828-1830.
Lubowiecki Filip   , por. p. 4 piech. lin. 1815-1830.
Luga Kasper   , podpor. p. 4 strz. p. 1815-1830.
Lulewicz Ignacy   , por. p. 2 strz. p., adj. gen. Morawskiego. 1815-1821.
Lutomski Melchior   , por. p. l strz. p. 1815-1824.
Lutostański Józef   , podpor. p. 5 piech. lin. 1822-1830.
Lutowski Rafał   , podpor. p. gren. gw. 1830.
Lux Każmierz   , major p. 3 strz. p. VM zł. 1819-1820.
Łabanowski Jan   , podpor. art. kon. gw. 1815-1830.
Łabędzki Baltazar   , por. p. 1 piech. lin. 1815-1830.
Łabędzki Piotr   , podpor. p. 4 strz. p. 1822-1830.
Łada Konstanty   , podpor. p. 2 strz. k. 1830.
Ładowski Józef   podpor. korp. żandarm. VM sr. L. H. 1815-1830.
Łagona Juljan   , podpor. p. 6 plech. lin. 1828-1830.
Łakiewicz Józef   , podpor. korp. weter. VM sr. 1828-1830.
Łapczyński Antoni   , podpor. p. 4 strz. k. 1825-1830.
Łapiński Andrzej   , por. p. 1 strz. k. VM sr. 1815-1830.
Łapiński Franciszek   , kap. 1 kI. artyl. pieszo 1815-1830.
Łapiński Paweł   , por. rakietn. kon. VM zł. L. H. 1815-1830.
Łapiński Szymon   , podpor. p. 3 strz. p. 1822-1825.
Łaski Alexander   , podpor. p. gren. gw. 1830.
Łaski Konstanty   , podpor. korp. inżyn. 1828-1830.
Łaski Rafał   , podpor. p. 4 piech. lin. 1825-1829.
Łaszczyński Stanisław   , podpor. p. gren. gw. 1830.
Łaszewski Antoni   , pułk. korp. weter. .. 1815-1827.
Łaszewski Ferdynand   , podpułk. sztab główny VM L. H. 1815-1830.
Łaszewski Woyciech   , podpułk. korpusu pociągu. VM 1815-1830.
Łaszkiewicz Jan   , por. sztab główn. L. H. 1815-1830.
Ławcewicz Jan   , podpor. p. 5 piech. lin. 1822-1825.
Łazowski Jan   , podpor . p. l piech. lin. 1825-1830.
Łącki Antoni   , podpor. p. 3 sm. p. 1815-1822.
Łącki Franciszek   , kap. p. 3 piech. lin. 1815-1824.
Łącki Jan   , podpor. artyl. p. 1823-1830.
Łącki Józef   , podpor. p. 3 ułanów. 1828-1830.
Łącki Stanisław   , kap. p. 3 strz. k. L. H. 1822-1827.
Łączkowski Edmund   , podpor. p. 2 strz. k. 1828-1830.
Łączkowski Woyciech   , kap. p. 2 strz. k. VM zł. L. H. 1815-1830.
Łączyński Paulin   , podpor. p. 2 piech. lin. 1822-1830,
Łęcki Stanisław   , kap. p. 3 strz. k. L. H. 1815-1830.
Łędzianowski Woyciech   , podpor. korp. weter. 1815-1830.
Łętowski Ignacy   , por. p. 2 piech. lin. VM zł. 1819-1820.
Łodziński Józef   , por. p. l ułanów. 1815-1830.
Łojewski Alexander   , kap. p. 4 strz. k. 1815-1830.
Łopuski Piotr   , podpor. p. 8 piech. lin. 1822-1830.
Łoski Jan   , podpułk. p. 4 strz. p. VM zł. L. H. 1815-1825.
Łosowskl Mateusz   , podpor. p. 4 piech. lin. 1825-1830.
Łoś Franciszek hr.   , podpor. batal. saperów. 1815-1830.
Łoś Karol hr.   , podpor. p. 2 ułanów. 1824-1829.
Łoziński Kaźmierz   , podpor. komp. robocz. 1823-1830.
Łubieński Antoni   , podpor. p. 3 strz. p. 1828-1830.
Łubieński Józef   , podpor. p. 4 piech. lin. 1824-1830.
Łubkowski Antoni   , kap. p. 5 piech. lin. 1815-1830.
Łubkowski Jan   , kap. p. 3 strz. k. VM zł. 1815-1830.
Łuczyńskl Tomasz   , kap. p. 3 strz. p. L. H. 1819-1820.
Łukański Józef   , podpor. batal. saperów. 1815-1827.
Łukasiewicz Michał   , por. komp. rzemieśln. 1815-1828.
Łukasiński Antoni   , podpor. artyl. Modlin. 1815-1830.
Łukasiński Stanisław   , podpor. korp. pociągu. VM zł. 1815-1830.
Łukasiński Walery   , major na reformie. 1815-1824.
Łukaszewicz Jan   , podpor. p. 8 piech. lin. 1815-1830.
Łukaszewicz Stanisław   , por. p. strz. k. gw. VM sr.1815-1830.
Łukowski Antoni   . major korp. pociągu. 1815-1830.
Łuniewski Wincenty   , por. dyżurstwo gł. 1815-1830.
Łuszczewski Wlktor   , podpor. kwaterm. gen. 1815-1829.
Łyszkiewicz Walenty   , por. p. 2 piech. lin. 1815-1830.
Macewicz Stanisław   , podpor. p. l strz. p. 1822-1830.
Macharzyński Ignacy   , pod por. p. 8 piech. lin. 1824-1830.
Machwitz Erazm   , podpor. p. gren. gw. 1822-1830.
Maćkiewicz Hieronim   , kap. kom. Pyzdr. VM L. H. 1815-1824.
Madaliński Antoni   , kap. na reformie piech. VM L, H. 1815-1830.
Madaliński Mikołaj   , por. p. 2 strz. k. 1815-1830.
Magarzewskl Teodor   , por. p. 5 piech. lin. 1815-1830.
Maiewski Antoni   . kap. na reformie piech. 1815-1830.
Maiewski Franciszek   , por. p. 4 ułanów. 1815-1829.
Maiewski Franciszek   , kap. na reformie piech. 1815-1824.
Maiewski Ignacy   , por. p. 3 ułanów. VM sr. L. H. 1815-1830.
Maiewski Jan   , podpor. korp. weter. 1828-1830.
Maiewski Kaźmierz   , major p. 7 piech. lin. 1815-1830.
Maiewski Kaźmierz   , kap. p. 4 piech. lin. VM zł. 1815-1830.
Maiewski Leonard   kap. p. gren. gw. VM zł. 1815-1830.
Maiewski Piotr   , podpor. na reformie jazdy. 1819.
Maiewski Tomasz   , podpor. p. 3 strz. p. 1825-1830.
Majewski Wincenty   , podpor. p. 3 strz. p. 1825-1830.
Makarowicz Antoni   , por. p. 2 piech. lin., adj. gen. Kosseckiego, 1815-1823.
Makarski Tomasz   , kap. p. 6 piech. lin. 1815-1827.
Makay Antoni   , kap. p. 1 piech. lin. 1815-1830.
Makowski Antoni   , podpor. p. 2 piech. lin. 1822-1830.
Makowski Ignacy   , kap. p. 2 piech. lin. VM zł. 1815-1830.
Makowski Józef   podpor. korp. weter. VM sr. 1825-1830.
Malankiewicz Mikołaj   , por. korp. inwal. 1815–1821.
Malczewski Franciszek   , podpor. batal. saperów. 1824-1830.
Malczewski Julian   , podpor. p. 4 piech. lin. 1827-1830.
Malczewski Sebastyan   , kap. na reformie jazdy. 1815-1830.
Malhomme Henryk   , podpor. artyl. Zamościa. 1830.
Malinowski Antoni   , podpor. p. 2 strz. p. VM sr. 1822-1830.
Malinowski Jan   , kap. p. l strz. k. 1815-1830.
Malinowski Jan   , kap. p. 6 piech. lin. 1815-1826.
Malinowski Julian   , kap. p. 6 plech. lin. 1827-1830.
Malinowski Kasper   , major, kom. Biskupie. 1815-1830.
Malinowski Leander   , kap. p. l strz. k. VM zł. L. H. 1815-1830.
Malinowski Woyciech   , kap. korp. weter. 1815-1830.
Malletski Jan   , gen. bryg. artyl. VM L. H. 1815-1830.
Malski Antoni   , kap. korp. żandarm. 1815-1830.
Małachowski Henryk   , podpor. p. 3 ułanów. 1824-1825.
Małachowski Władysław hr.   , podpor. p. strz. k. gw. 1815-1823.
Małeckl Tomasz   , por. p. l ułanów. 1815-1827.
Małgorzewlcz Jakób   , por. kwaterm. gen. 1815-1830.
Małyszko Hieronim   , por. p. 4 strz. p. 1815-1830.
Mangett Seweryn   , podpor. p. 2 strz. k. 1825-1.830.
Manicki Józef   , podpor. p. 2 strz. p. 1824-1830.
Manicki Marcin   , kap. p. 2 strz. p. VM sr. 1815-1830.
Manini Franciszek   , kap. p. 6 piech. lin. VM sr. L. H. 1815-1830.
Maniński Serafin   , por. p. 4 strz. p. 1815-1830.
Mańko Jan   , por. p. 3 piech. lin. L. H. 1825-1830.
Mańkowski Józef   , podpor. p. l strz. p. 1828-1830.
Mańkowski Piotr   , podpor. p. 7 piech. lin. 1824-1830.
Mańkowski Tomasz   , kap. weter. czyn. L. H. 1815-1830.
Marchocki Alexander   , podpor. p. 6 piech. lin. 1815-1830.
Marchocki Józef   , kap. korp. żandarm. VM zł. L. H. 1815-1830.
Marcinkiewicz Jan   , podpor. korp. weter. 1824-1830.
Marcinkiewicz Józef   , por. artyl. kon. 1815-1830.
Marczewski Floryan   , podpor. korp. lożen. 1824-1830.
Markiewicz Jan   , podpor. korp. pociągu. 1824-1830.
Markiewicz Wincenty   , kap. korp. Inwal. L. H. 1815-1829.
Markowski Adam   , podpor. p. 1 piech. lin. 1815-1830.
Markowski Antoni   , kap. p. 4 strz. k. VM zł. 1815-1826.
Markowski Jan   , podpor. p. 4 ułanów. 1824-1830.
Markowski Józef   , kap. p. 8 plech. lin. VM zł. 1815-1830.
Markowski Józef   , kap. p. 1 strz. p. 1819.
Markowski Krzysztof   , por. p. l strz. p. 1815-1830.
Markowski Maciej   , por. kwaterm. gen. 1815-1830.
Markowski Władysław   , podpor. p. 4 ułanów. 1825-1830.
Marski Antoni   , kap, korp. Inwal. 1815-1829.
Marszałkowski Paweł   , podpor. weter. czyn. 1829-1830.
Maruszewski Paweł   , major p. 5 piech. lin. 1815-1830.
Marzantowicz Rudolf   , kap. art. kon. VM zł. 1815-1827.
Masłowicz Felix   , kap. p. 4 strz. p. VM zł. 1819-1820.
Masłowski Dyonizy   , por. art. piesza. 1815-1830.
Masłowski Józef   , podpor. korp. weter, 1823-1830.
Masłowski Karol   , por. korp. weter. L. H. 1815-1830.
Maszewski Dominik   , podpor. p. gren. gw. L. H. 1819-1820.
Maślański Grzegorz   . por. p. 7 piech. lin. 1815-1823.
Matuszyński Stefan   , podpor. p. 8 piech. lin. 1819-1820.
Mausz Antoni   , podpor. batal. saperów. 1822-1830.
Maychrowicz Hiacenty   , por. p. l piech. lin. 1815-1830.
Maychrowskl Klemens   , podpor. p. 6 plech. lin. 1825-1830.
Maykowski Edward   , podpułk. batal. saperów. 1815-1830.
Maykowski Ferdynand   , por. p. 6 piech. lin. 1815-1830.
Mazurkiewicz Ludwik   , podpor. p. 4 ułanów. 1822-1830.
Mazurkiewicz Łukasz   , podpor. korp. Inwal. 1826-1827.
Mąkiewicz Franciszek   , kap. p. 2 plech. lin. 1815-1827.
Meciszewski Filip   , pułk. Inż. VM zł. 1815-1830. .
Medyński Adam   , podpor. art. p. 1815-1830.
Medyński Ignacy   , podpor. korp. żandarm. 1827-1830.
Melcer Adam   , podpor. p. 7 piech. lin. 1824-1827.
Menciński Konstanty   , podpor. rakietn. k. 1829 -1830.
Metwiński Raymund   , kap. na reformie piech. 1819-1820.
Metze Jan   , kap. 2 kI. rakietn. p. VM sr. 1815-1830.
Metzler Nepomucen   , podpor. p. 2 strz. p. 1825-1830.
Meyer Jędrzej   , major korp. Inwal. L. H. 1815-1830.
Meyzner Jan   , por. p. 1 strz. p. 1815-1830.
Męciński Franciszek   , podpor. p. strz. k. gw. 1815-1830.
Mędrzecki Józef   , podpor. p. 2 piech. lin. 1828-1830.
Mianowski Michał   , podpor. p. 3 piech. lin. 1815-1830.
Miączyński Adam   , podpor. p. l strz. k. 1827.
Miączyński Stanisław   , major p. 7 plech. lin. 1815-1830.
Miączyński Woyciech   , podpor. p. 3 strz. p. 1819.
Michaelis Karol   , kap. korp. żandarm. VM 1815-1824.
Michalicki Ludwik   , podpor. p. 2 piech. lin. 1825-1830.
Michalski Felix   , kap. p. 1 strz. p. 1815-1830.
Michalski Grzegorz   , podpor. weter. czyn. L. H. 1815-1830.
Michalski Szymon   , kap. p. 2 strz. k., adj. gen. Przebendowskiego, 1815-1824.
Michałowski Antoni   , kap. p. 3 strz. p. 1819.
Michałowski Ignacy   , podpor. artyl. k. 1829-1830.
Michałowski Józef   , por. p. 7 piech. lin. 1815-1830.
Michałowski Leopold   , podpor. korp. pociągu. 1824-1830.
Michałowski Ludwik   , podpor. p. 3 piech. lin. 1825~1830.
Michałowski Seweryn   , podpor. p. 1 ułanów. 1822-1830.
Michałowski Wincenty   , podpor. p. 4 strz. k. 1815-1830.
Miecielski Mikołaj   . podpor. p. 2 ułanów. 1828-1830.
Mieczkowski Tadeusz   , podpor. p. 1 strz. p. 1830.
Miecznikowski Franciszek   , kap. p. 2 strz. k. 1815 -1830.
Mielewski Jan   , kap. korp. inwal. 1822-1829.
Mierosławski Adam   , podpułk. korp. weter. L. H. 1815-1830.
Mierosławski Franciszek   , podpor. p. 7 piech. lin. 1815-1830.
Mieroszewski Józef   , major, adj. gen. Zajączka, VM zł. 1815-1821.
Mierzejewski Erazm   , podpor. p. 2 ułanów. 1825-1830.
Mierzejewski Józef   , major korp. pociągu VM zł. 1815-1830.
Mierzyński Henryk   , podpor. p. 1 strz. k. 1828-1830.
Mierzyński Rafał   , podpor. p. 3 strz. k. 1824-1830.
Mierzyński Xawery   , kap. korp. inwal. VM 1815-1830.
Mieszkowski Andrzej   , podpor.p. gren. gw. 1822-1830.
Mieszkowski Ignacy   , por. p. 7 piech. lin. 1815-1830.
Mietelski Woyciech   , por. p. 2 ułanów. 1815-1830.
Miklaszewski Michał   , por. p. 3 strz. p. 1815 -1830.
Mikoszewski Jan   , podpor. korp. żandarm. 1815-1830.
Mikulski Alexander   , por. p. 3 strz. p. 1819.
Mikulski Kasper   , kap. korp. inwal. 1815-1827.
Mikułowski Seweryn   , podpor. weter. czyn. 1827-1830.
Milatycki Józef   , podpor. p. 8 piech. lin. 1825-1830.
Milberg Henryk   , gen. bryg. szef szt. Gwardyi. VM L. H. 1815-1830.
Milberg Ludwik   , podpułk. kwaterm. gen. L. H. 1815-1824.
Milczarski Kasper   , podpor. korp. weter. 1827-1830.
Milerowicz Stanisław   , podpor. weter. czyn. 1825-1830.
Milewski Franciszek   , por. korp. żandarm. VM zł. 1815-1830.
Milewski Jan   , kap. p. l strz. p. 1815-1821.
Milkiewicz Wincenty   , kap. korp. Inwal. 1815-1823.
Miller Adam   , por. p. 3 strz. k., główne dyżurstwo. 1815-1830.
Miller Józef   , pułk. p. strz. k. gw. 1815-1830.
Miller Ludwik   , kap. korp. weter. VM zł. 1815-1830.
Miładowski Wincenty   , podpor. p. 1 piech. lin. 1819.
Miłasiewicz Stanisław   , por. p. 2 strz. k. 1815-1830.
Miłodroski Urban   , podpor. p. 3 strz. k. L. H. 1822-1830.
Miniszewski Antoni   , podpor. p. l piech. lin. 1822–1827.
Miniszewski Franciszek   , podpor. p. 7 piech. lin. 1825-1830.
Minter Wilhelm   , pułk. korp. inż. VM zł. 1815-1830.
Miński Hieronim   , podpor. p. 4 strz. p. 1822.
Miracki Nikodem   , kap. korp. ż.andarm. 1815-1830.
Miranowicz Józef   , podpor. korp. weter. 1827-1830.
Mirecki Szymon   , podpor. p. gren. gw. 1829-1830.
Misiewicz Józef   , podpor. p. 2 strz. p. 1828-1830.
Misiewicz Onufry   , por. korp. kadet. w Kal. 1815-1830.
Misurkiewicz Łukasz   , podpor. korp. weter. 1827-1830.
Mizger Marcelli   , podpor. korp. weter. L. H. 1824-1830.
Mniewski Wincenty   , por. p. 2 strz. p. 1815-1830.
Moderowski Sylwester   , por. p. 2 ułanów. VM sr. 1815-1822.
Modrzewski Stanisław   , kap. p. 3 strz. p. 1815-1822.
Modzelewski Paweł   , por. art. garniz. Modlina 1815-1830.
Moeller Ferdynand   , podpułk. kom. Kalisza. L. H. 1815-1830.
Moeller Karol   , major korp. inwal. VM zł. 1815-1827.
Mokłok Felix   , podpor. p. gren. gw. 1820.
Moldenhawer Henryk   , podpor. p. 4 strz. k. 1828-1830.
Monasterski Władysław   , podpor. weter. czyn. 1815-1824.
Moniak Teodor   , podpor. komp. robocza. 1815-1830.
Moniuszko Karol   , kap. p. strz. k. gw. 1815-1830.
Monkiewicz Franciszek   , kap. p. 2 piech. lin. 1825-1830.
Montellatycy Alexander   , podpor. weter. czyn. 1826-1830.
Morawski Franciszek   , gen. bryg. 1. dyw. l piech.. L. H. 1815-1820.
Morawski Józef   , podpor. korp. weter. 1824-1830.
Morawski Maciej   , podpor. p. 1 strz. k. gewaltygier. 1822-1830.
Moroz Romuald   , por. na reformie jazdy. 1819-1820.
Moroziński Adam   , podpor. korp. weter. VM zł. L. H. 1827-1830.
Morynowicz Józef   , podpor. korp. weter. 1815-1830.
Mosiołowski Antoni   , por. p. 3 strz. k. 1815-1823.
Mostowski Tadeusz   , kap. p. 2 piech. lin. VM zł. L. H. 1815-1830.
Moszczyński Jan   , podpor. p. 2 strz. p. 1815-1830.
Mozeyko Karol   , podpor. korp. Inwal. 1819.
Mroczkowski Jan   , podpor. p. 3 strz. p. 1815-1830.
Mrowiński Józef   , major p. 4 piech. lin. L. H. 1822-.1830.
Mroziński Józef   , gen. bryg. szef sztabu piech. L. H. 1815-1830.
Mrozowski Mikołaj   , kap. p. 2 strz. k. L. H. 1815-1830.
Mrożek Łukasz   , kap. p. 4 strz. p. 1819.
Mrożek Piotr   , podpor. p. 4 strz. p. 1815-1830.
Mszański Ludwik   , por. p. 1 strz. k. VM sr. 1815-1829.
Mściwojewski Jan   , por. korp. weter. 1815-1830.
Muchowski Paweł   , podpułk. na reformie piech. VM L. H. 1815-1830.
Multanowski Adam   , podpor. artyl. 1822-1830.
Munkenbeck Henryk   , podpor. p. 3 strz. k. 1822-1830.
Murzynowski Andrzej   , por. p. 2 strz. k. VM sr. 1815-1829.
Murzynowski Jakób   , por. p. 3 plech. lin. VM sr. 1815-1830.
Muzolf Michał   , podpor. p. 4 strz. p. 1815-1821.
Mycielski Edward   , major korp. weter. L. H. 1815-1830.
Mycielski Ignacy   , gen. bryg. korp. kadet. w Kal. . L. H. 1815-1830.
Mycielski Michał hr.   , kap., adj. W. ks. Konstantego. VM zł. L. H. 1815-1829.
Mysłakowski Ignacy   , por. kwaterm. gen. 1815-1830.
Myszkowski Gustaw   , podpor. p. 1 ułanów. 1825-1826.
Nagórski Józef   , por. p. gren. gw. VM zł. 1819.
Nagurski Tadeusz   , podpor. korp. weter. 1823-1830.
Nakielski Antoni   , major p. 3 strz. p. VM zł. 1815-1829.
Naramowski Fet.   , podpor. weter. adj. pl. Zamościa. 1827-1830.
Narbutt Józef   . kap. p. sm. k. gw. L. H. 1815-1830.
Narkiewicz Antoni   , por. p. 2 strz. p. 1815-1830.
Narkiewicz Justyn   . podpor. p. l strz. k. 1828-1830.
Narwoyn Karol   . por. karp. inwal. L. H. 1819-1820.
Narzymski Adam   . kap. 2 kl. artyl. kan. 1815-1830.
Narzyński Woyciech   . podpor. na reformie. 1830.
Naski Konstanty   . podpor. p. 1 plech. lin. 1815-1830.
Nawadzki Józef   , podpor. p. 7 piech. lin. 1815-1826.
Nawoyski Jan   , podpor. p. 5 piech. lin. 1815-1821.
Necki Józef   . por. p. 3 strz. k. 1815-1830.
Nesterowicz Fetix   . podpor. p. 8 plech. Lin. 1815-1824.
Neuman Alexander   , podpor. artyl. p. 1829.
Neuman Mateusz   . podpułk. p. 3 ułanów. L. H. 1815-1830.
Neumanowski Antoni   . kap. adj. gen. Redel. L. H. 1815-1830.
Neumark Leon   podpor. p. 1 ułanów. 1828-1830.
Nidecki Alexander   , kap. kom. Wierzbołowa. 1815-1830.
Niechcielski Marcelli   . kap. p. 3 strz. p. L. H. 1815-1827.
Niedabylski Waler.   . podpor. na refonale piech. 1815-1822.
Niedzielski Stanisław   , kap. na reformie. L. H. 1815-1830.
Niekraś Woyciech   , kap. karp. weter. VM zł. L. H. 1815-1830.
Niemcewicz Jan   . podpor. artyl. p. 1828-1830.
Niementowski Tadeusz   , podpor. p. 4 piech. lin. 1825-1830.
Niemojewski Adolf   , podpor. art. kon. 1824-1829.
Nieprski Wincenty   , por. p. 4 ułanów. 1815-1830.
Nieszkowski Jan   . podpor. p. 5 piech. lin. 1824-1830.
Nieszkowski Wilhelm   . por. p. 5 plech. Lin.. 1815-1830.
Nieszokoć Wincenty   , por. artyl. p. 1815-1830.
Niewęgłowski Jerzy   . podpułk. p. gren. gw. VM zł. 1815-1830.
Niewęgłowski Kajetan   , podpor. p. gren. gw. 1829-1830.
Niewiarowski Honor.   , por. korp. inż. VM sr. 1815-1826.
Niewodowski Tadeusz   , kap. p. 3 strz. k. 1822-1830.
Niezabitowski Maxymilian   , major p. l ułanów. VM zł. L. H. 1819.
Nieznański Ferdynand   . por. kwaterm. gen. 1815-1830.
Nieźwiedzki Paweł   , podpor. weter. czyn. 1826-1830.
Nikorowicz Adam   , podpor. p. 1 ułanów. 1822-1830.
Niski Tadeusz   . por. p. 8 piech. lin. 1815-1830.
Niwiński Bernard   , por. p. 3 ułanów. 1815-1830.
Niżowski Antoni   , por. p. 3 ułanów. 1815-1830.
Noakowski Piotr   , por. p. 1 ułanów. 1823-1830.
Noffok Antoni   , podpułk. p. gren. gw. VM 1815-1830.
Noffok Jan   , kap. p. gren. gw.. adj. gen. Rautenstraucha. 1815-1830.
Nosarzewski Adam   . podpułk. p. 2 ułanów. VM zł. 1819-1820.
Noskowski Felix   , kap. kom. Radziejowa. 1819-1820.
Noskowski Jan   . podpor. p. 5 piech. lin. 1824-1830.
Novaak Antoni   . podpor. p. 5 piech. lin. 1815-1821.
Nowacki Wawrzyniec   , kap. na reformie plech. 1815-1826.
Nowak Antoni   . podpor. p. 5 piech. lin. 1820.
Nowakowski Marcin   . podpor. korp. inwal. 1824-1830.
Nowakowski Piotr   . por. p. 1 ułanów. 1815-1822.
Nowakowski Stanisław   , por. p. 7 piech. lin.. 1815-1830.
Nowicki Adam   , kap. p. 2 ułanów. L. H. 1815-1830.
Nowicki Felix   , kap. p. 6 piech. lin. 1815-1826.
Nowicki Franciszek   . por. p. 3 strz. k. VM 1815-1830.
Nowicki Jan   . podpor. na reformie jazdy. VM sr. 1815-1823.
Nowicki Józef   . gen. bryg. VM L. H. 1815-1830.
Nowiński Antoni   . podpor. p. 8 plech. Lin. 1825-1830.
Nowodworski Stanisław   . por. p. 4 strz. k., adj. gen. Rożnieckiego. 1815-1826.
Nowodworski Wincenty   , por. p. strz. k. gw.. adj. gen. Rożnieckiego. 1827-1830.
Nowosielski Felix   , podpor. batal. saper. 1824-1830.
Nowosielski Leon   . podpor. p. 4 strz. p. 1828-1830.
Nowowieyski Walenty   , por. p. l strz. p. 1815-1830.
Nynkowski Konstanty   . podpor. p. 3 strz. p. 1828-1830.
Obalski Jakób   , kap. p. l strz. p. 1815-1830.
Obniński Antoni   , podpor. korp. pociągu. L. H. 1815-1828.
Oborski Leopold   . kap. p. strz. k. gw. VM zł. L. H. 1815-1830.
Oborski Ludwik   , podpułk. p. 3 piech. lin. L. H. 1815-1829.
Obrębski Seweryn   , podpor. p. 1 strz. p. 1815-1830.
Obrębski Tomasz   , por. p. 2 strz. p. 1815-1830.
Obrodzki Antoni   . kap. p. 3 ułanów. L. H. 1815-1830.
Obyrn Wiktor   , por. p. gren. gw. 1815-1830.
Oczkowski Józef   , podpor. p. 4 ułanów. 1824-1830.
Offert Sylwester   , por. p. 8 piech. lin. 1815-1823.
Ogiński Tadeusz   . podpor. artyl. k. gw. 1819.
Ohicki August   , podpor. p. 1 ułanów. 1824-1830.
Okólski Antoni   , podpor. na reformie jazdy. 1815-1830.
Okólski Jan   , kap. p. 2 ułanów. 1815-1830.
Okólski Stanisław   , podpor. p. 2 piech. Lin.. 1815-1828.
Olesza Karol   , por. p. 3 ułanów. 1815-1821.
Olewiński Michał   , podpor. p. 8 piech. lin. 1824-1826.
Olexiński Kaźmierz   , por. batal. saperów. 1815-1830.
Oleykiewicz Mustafa   , podpor. p. 3 ułanów. 1815-1821.
Olędzki Antoni   . por. p. 1 strz. p. 1815-1830.
Olędzki Tomasz   , por. p. 1 strz. p. 1815-1830.
Olędzki Xawery   , podpułk. p. gren. gw. 1815-1830.
Olszański Józef   , podpor. weter. czyn. 1823-1830.
Olszewski Antoni   , podpor. p. 4 stu. k. 1822-1830.
Olszewski Jakób   , podpor. korp. weter. 1825-1830.
Olszewski Jan   , kap. bat. weter. czyn. VM zł. L. H. 1815-1830.
Olszewski Jan   , podpor. p. 4 strz. k. 1828-1830.
Olszewski Leon   , podpor. p. 8 piech. lin. 1825-1830.
Olszewski Roman   , podpor. p. gren. gw. 1822-1830.
Olszewski Xawery   , podpor. p. 8 piech. Lin. 1828-1830.
Ołkiewicz Romuald   , podpor. p. 2 ułanów. 1826-1827.
Ołtarzewski Ignacy   , kap. p. 2 ułanów. L. H. 1815-1830.
Ordyniec Ambroży   , podpor. korp. weter. 1823-1830.
Orlikowski Józef   , kap. 2 kl. art. kon. gw. 1815-1828.
Orliński Klemens   , podpor. weter. czyn. 1826-1830.
Orłowski Alexander   , podpor. Artyl. kon. gw. 1829-1830.
Orłowski Ignacy   , por. p. strz. k. gw. 1815-1830.
Orłowski Joachim   , podpor. p. 4 plech. lin. VM sr. 1815-1821.
Orowski Alexander   , por. korp. kad. w Kaliszu. 1815-1826.
Osiecki Woyciech   , major na reformie. VM zł. L. H. 1815-1830.
Osiński Stanisław   , per. p. strz. k. gw., adj. gen. W. Krasińskiego. 1815 -1821.
Osmólski Ignacy   , podpor. p. gren. gw. 1824-1830.
Osmólski Jan   , kap. p. 2 ułanów. VM sr. 1815-1830.
Osmólski Mikołaj   , por. p. sirz. k. gw., adj. gen. Rożnlecklego. 18151830.
Osmólski Woyciech   , podpor. komp. robocza. 1827-1830.
Ossoliński Wiktor   , podpułk. p. strz. k. gw. VM zł. L. H. 1819.
Ossowski Celestyn   , kap. na reformie. VM zł. 1815-1830.
Ossowski Jan   , podpułk. korp. Inwal. 1815-1822.
Ossowski Tomasz   , por. na reformie jazdy. 1815-1830.
Ostafiński Szymon   , kap. l kl. batal. saperów. 1815-1830.
Ostaszewski Ignacy   , por. korp. weter. VM sr. 1828-1830.
Ostaszewski Jan   , kap. l kl. artyl. kon. 1815-1830.
Ostaszewski Michał   , podpor. p. 1 piech. lin. 1829-1830.
Ostaszewski Walenty   , podpor. korp. VM sr. L. H. 1815-1830.
Ostroróg Henryk   , podpor. p. 2 strz. p. 1822-1823.
Ostrowicki Józef   , podpor. p. 3 piech. lin. 1819.
Ostrowski Benedykt   , major p. 4 strz. p. VM zł. 1815-1830.
Ostrowski Dominik   , kap. p. 4 strz. p. 1815-1830.
Ostrowski Michał   , podpor. p. 2 strz. p. 1822-1830.
Ostrowski Michał   , p. 3 ułanów. 1828-1830.
Ostrzykowski Paweł   , kap. p. 7 piech. lin. 1815-1830.
Oszczekliński Anastazy   , kap. p. 6 piech. lin. 1815-1830.
Ośniałowski Andrzej   , kap. p. gren. gw. 1819.
Oświecimski Jan   , por. korp. Inwal. 1815-1822.
Otkiewicz Roman   , podpor. p. 2 ułanów. 1828-1830.
Otocki Damazy   , podpor. p. 2 strz. k. 1824-1830.
Otocki Tomasz   , podpor. p. 1 ułanów. 1828-1829.
Otowski Józef   , kap. p. 3 plech. Lin. VM zł. 1815-1823.
Otto Jakób   , kap. artyl. L. H. 1815-1830.
Owczarski Ludwik   , kap. p. gren. gw. 1819-1820.
Owsianny Józef   , kap. korp. Inwal. L. H. 1815-1829.
Oyrzanowski Michał   , kap. p. 4 ułanów. VM L. H. 1815-1823.
Oyrzyński Maciej   , podpor. p. l strz. k. 1815-1823.
Ożarowski Konstanty   , podpor. p. strz. k. gw. 1819.
Ożarowski Onufry   , podpor. p. 2 ułanów. 1828-1830.
Pacanowski Jakób   , kap. p. 1 strz. p. 1815-1821.
Paciorkowski Iwon   , podpor. p. 7 piech. lin. 1824-1827.
Paciorkowski Kasper   p. 6 piech. lin. 1824-1830.
Paczkowski Franciszek   , pułk. p. gren. gw; VM L. H. 1815-1821.
Paczkowski Stanisław   , podpor. p. gren. gw. 1822-1830.
Paczowski Jakób   , por. p. 2 plech. lin. VM zł. 1819-1820.
Paczyński Antoni   , podpor. p. 4 plech. lin. 1815-1830.
Paiewski Jan   , por, p. 2 piech. lin. 1815-1830.
Palm Jakób   , kap. p. 5 piech. lin. 1815-1830.
Pancer Felix   , por. korp. Inż. 1815–1830.
Pancer Hiacenty   , podpor. korp. inż. 1824-1830.
Papiński Piotr   , podpor. korp. Inwal. 1829-1830.
Papliński Dominik   , podpor. p. 2 piech. lin. 1822-1830.
Paprocki Józef   , kap. korp. kad, w Kaliszu. 1815-1830.
Paprocki Kaźmierz   , por. p. 1 strz. p. 1815-1830.
Paprocki Walenty   , kap. na reformie. 1815 -1830.
Paprowicz Grzegorz   , podpor. weter. czyn. 1829-1830.
Pasierbski Józef   , por. p. 3 strz. p. 1815-1830.
Paszewski Jan   , podpor. p. 4 strz. k. 1825-1830.
Paszkiewicz Kaźmierz   , podpor. p. 3 strz. k. 1822-1830.
Paszkowicz Kaźmierz   , podpulk. komjsaryat ubiorczy. VM zł. L. H. 1815-1830.
Paszkowski Alexander   , podpor. artyl. p. 1828-1830.
Paszkowski Ignacy   , podpor. p. 3 strz. p. 1815-1829.
Paszkowski Jakób   , kap. p. 2 strz. p. VM zł. 1815-18 1.
Paszkowski Józef   , kap. szkola aplik. VM zł. 1815-1830,
Paszyc Antoni   , kap. p. strz. k. gw. VM kł. L. H. 1815-1829.
Patek Franciszek   , kap. p. l strz. k. 1815-1830.
Pawełecki Wincenty   , major na reformie. L. H. 1815-1830.
Pawlicz(sz)ak Dymitry   , podpor. weter. czyn. 1815-1830.
Pawlikowski Andrzej   , kap. p. 3 strz. p. 1815-1830.
Pawlikowski Józef   , por. p. 7 piech. lin. 1815-1830.
Pawłowicz Faustyn   , kap. p. gren. gw. adj. gen. Żymirskiego. 1815 1830.
Pawłowski Antoni   , gen. bryg. 2. dyw. 2 piech. VM 1815-1830.
Pawłowski Antoni   , podpor. korp, weter. 1827-1830.
Pawłowski Karol   , kap. p. 2 strz. k. L. H. 1815-1830.
Pawłowski Tomasz   , kap. korp. Inwal. 1815-1827.
Pawłowski Walenty   , kap. p. 3 piech. lin. 1815-1830.
Pawłowski Woyciech   , podpor. p. 4 piech. lin. 1825-1830.
Pazderski Ignacy   , podpor. korp. weter. 1828-1830.
Pągowski Michał   , podpor. p. 3 strz. k. 1824-1826.
Pągowski Seweryn   , kap. gewaltyger. p. 4 strz. p. 1815-1830.
Pągowski Stanisław   , podpor. p. gren. gw. adj. sztabu dyw. 1825-1830.
Pełczyński Michał   , pulk. kwaterm. gen. VM zł. 1815-1829.
Pełzucki Józef   , por. korp. kadet. w Kaliszu. 1815-1830.
Peperski Antoni   . podpor. p. 7 piech. lin. 1825-1830.
Peperski Kasper   , kap. korp. Inwal. VM zł. 1815-1830.
Peretjatkiewicz Erazm   . podpor. p. 3 strz. k. 1825-1830.
Pestkowski Józef   , major p. 4 strz. k. 1815-1830.
Peszyński Benedykt   , kap. korp. żandarm. VM zł. 1815-1830.
Petrusewicz Mikołaj   , kap. na reformie piech. 1828-1830.
Petrykowski Antoni   , kap. p. 8 plech. lin. 1815-1829.
Petzoldt Xawery   , major. kasy wojskowe. 1815-1830.
Pętkowski Paweł   , podpor. korp. żandarm. 1824-1830.
Pflugbeil Karol   , podpułk. korp. weter. 1815-1830.
Piaskowski Jan   , por, p. 1 strz. p. VM sr. 1815-.1830.
Piątkowski Stanisław   , podpor. korp. Inwal. 1823-1830.
Piątkowski Xawery   , por. p. 6 piech. lin. 1819.
Piechowicz Szymon   , kap. p. 3 plech. Lin. 1819-1820.
Piechowski Józef   , podpor. kom. Radziejowa. 1819.
Pieczkowski Jakób   , podpor. p. 1 strz. k. 1824-1830.
Piegłowski Wawrzyniec   , por. p. 4 ulanów. L. H. 1815-1830.
Pienczykowski Stanisław   , podpor. artyl. p. 1828-1830.
Pieniążek Henryk   , podpor. p. 2 piech. lin. 1824-1830.
Pieniążek Józef   , podpor. p. 4 piech. lin. 1815-1821.
Pierzyński Józef   , podpor. korp. weter. 1828-1830.
Pietrusiewicz Mikołaj   , kap. p. 3 strz. p., adj. placu Warszawy. 1815 1827.
Piędzicki Julian   , podpor. kwaterm… gen. 1824 -1829.
Piędzicki Karol   , por. p. 1 strz. p. 1815-1830.
Piętka Franciszek   , podpułk. artyl. p. VM zł. L. H. 1815-1830.
Pignan Jan   , podpor. korp. weter. VM sr. 1815-1823.
Pigulski Andrzej   , podpor. korp. weter. 1825-1830.
Pijanowski Erazm   . por. p. gren. gw. 1815-1830.
Pilatowski Franciszek   , por. korp. Inwal. L. H. 1815-1827.
Pilecki Kaźmierz   . podpor. korp. weter. 1822-1830.
Piołunowicz Józef   , kap. p. 4 strz. p. 1815-1830.
Piotrowski Antoni   . podpor. korp. weter. 1825-1830.
Piotrowski Franciszek   , por. batal. saperów. 1815-1830.
Piotrowski Franciszek   , kap. 2 ki. artyl. k. 1815-1829.
Piotrowski Józef   . por. kap. bram. Zamościa. L. H. 1815-1830.
Piotrowski Józef   , por. p. 3 piech. lin. 1815-1830.
Piotrowski Karol   , por. p. 3 strz. k. L. H. 1815-1830.
Piotrowski Ludwik   , podpor. p. ułanów, 1824-1830.
Piotrowski Marcelli   , kap. p. 4 piech. lin. 1815-1830.
Piotrowski Maxymilian   , podpor. batal. saperów. 1828-1830.
Piotrowski Michał   , gen. bryg. VM L. H. 1815-1825.
Piotrowski Tadeusz   . pułk. na reformie. VM L. H. 1815-1830.
Piotrowski Wincenty   podpor. korp. pociągu. 1815-1830.
Pióro Ignacy   , kap. na reformie piech. 1819.
Piskorski Franciszek   , podpor. bat. weter. czyn. 1815-1830.
Piskorski Jacenty   , kap. p. 4 strz. k. 1815-1830.
Piwarski Mikołaj   . por. p. 4 strz. p. 1815-1830.
Piwecki Ignacy   , por. p. 5 piech. lin. 1815-1830.
Piwecki Stefan   , major p. 4 strz. p, VM 1815-1830.
Piwowarski Piotr   , podpor. p. 3 ułanów. 1824-1828.
Plagowski Ludwik   , kap. p. 2 ułanów., adj. X. Wurtemberg. 1815-1830.
Plantowski Tomasz   , kap. p. 5 piech. lin. 1815-1830.
Pleśniarski Stanisław   , kap. p. 2 strz. p., adj. pl. Zamościa. 1815-1830.
Plewaka Adam   , podpor. p. l piech. lin. 1815-1828.
Plewiński Franciszek   , podpułk. artyl. 1815-1825.
Plewiński Józef   , podpor. art. Zamościa. 1815-1830.
Plewiński Kaźmierz   , podpor. artyl. p. 1819-1820.
Plocer Jan   , kap. p. 7 piech. lin. 1815-1830.
Plocer Władysław   , podpor. p. 6 piech. lin. 1819-1820.
Pluciński Grzegorz   , kap. korp. kad. w Kaliszu. 1815-1830.
Płachecki Jan   , por. p. 5 piech. lin. 1815-1830.
Płodowski Jan   , podpor. artyl.. 1822-1830,
Płonczyński Antoni   , pułk. art. piesza VM L. H. 1815-1830.
Płonczyński Felicyan   , kap. p. 1 strz. k. 1815-1827.
Płonczyński Łukasz   , podpor. p. 2 strz. k. 1822-1829.
Płonczyński Nepomucen   , podpułk. p. I piech. lin. VM L. H. 1815 1830.
Płonczyński Władysław   , podpułk. p. 6 piech. lin. 1815-1830.
Płuszczewski Julian   , podpor. p. 1 piech. lin. 1825-1829.
Płużański Antoni   , podpor. p. 2 ułanów. 1828-1830.
Płużański Michał   , podpor. p. 4 strz. k. 1830.
Podczaski Alexander   , kap. p. 8 piech. lin. VM zł. 1815-1829.
Podczaski Felix   , por. p. 8 piech. lin. 1815-1830.
Podczaski Joachim   , podpułk. p. 6 piech. lin. VM zł. 1815-1830.
Podczaski Teodor   , kap. p. gren. gw., adj. gen. Blumera. VM zł. 1815 1830. .
Podkański Adolf   , pod por. kwaterm. gen. 1824-1826.
Podkański Leon   , podpor. p. 3 strz. k. 1815-1825.
Podlesiecki Józef   , por. p. 4 strz. k. 1815-1830.
Podlich Antoni   , major p. 8 piech. lin. VM sr. 1815-1826.
Pogonowski Ignacy   , podpor. p. 2 strz. p. 1819.
Pogonowski Piotr   , podpor. kwaterm. gen. 1827-1830.
Polakiewicz Tomasz   , por. kwaterm. gen. VM zł. 1815-1830.
Polakowski Józef   , podpor. p. 4 strz. p. 1822-1830.
Polański Nikodem   , podpor. rakietn. kon. 1824-1828.
Polczycki Józef   , kap. p. 3 strz. p., adj. pl. Modlina. 1827-1830.
Polczycki Maciej   , kap. p. 4 strz. k. 1825-1830.
Polesiewicz Jan   , podpor. korp. inwal. 1825-1830.
Poleski Michał   , por. p. 6 piech. lin. 1815-1830.
Poletyło Michał   , podpor. kom. Dobrzynia. 1815-1830.
Polikowski Roch   , pod por. p. 3 strz. k. 1819-1820,
Połeć Michał   , podpor. weter. czyn. 1826-1830.
Pomernacki Kalixt   , podpor. p. 3 strz. k. 1815-1824.
Pomianowski Antoni   , podpor. p. 3 piech. lin. 1824-1830.
Pomianowski Karol   , podpor. p. gren. gw. 1828-1830.
Pomorski Antoni   , por. p. 3 strz. k. 1815-]830.
Pomorski Erazm   , podpor. p. 3 piech. lin. 1824-]830.
Pomorski Felix   , podpor. p. 2 piech. lin. 1824-1830.
Pomorski Karol   , podpor. p. 5 plech. lin. 1825-1830.
Pomorski Mateusz   , kap. p. 2 ułanów, adj. gen. Weyssenhoffa. VM zł. L. H. 1815-1830.
Pomorski Onufry   , podpor. komp. robocza. 1822-1830.
Pomorski Woyciech   , por. p. 4 strz. p. 1815-1830.
Poniatowski Stanisław   , por. p. 4 ułanów. VM sr. 1815-1830.
Popiel Sebastyan   , podpor. korp. inwal. 1815-1830.
Popielnicki Andrzej   , podpor. korp. weter. VM sr. 1815-1830.
Popławski Ignacy   , kap. p. strz. k. gw. VM zł. 1815-1830.
Poraziński Jan   , podpor. p. 2 strz.. p. 1824-1830.
Porczyński Antoni   , por. p. 4 strz. k. VM zł. 1815-1830.
Porębiński Ferdynand   , por. p. 3 strz. k., adj. gen. Przebendowskiego. L. H. 1815-1830.
Porębiński Tadeusz   , podpor. p. 4 piech. lin. 1815-1823.
Porębski Walenty   , por. p. 7 piech. lin. 1815-1824.
Porębski Wincenty   , kap. p. 7 piech. lin. 1828-1830.
Porzycki Donat   , kap. korp. żandarm. VM sr. 1815-1824.
Postawka Maxymiljan   , podpor. rakietn. k. 1824-1827.
Poświk Jan   , por. p. 4 piech. lin. 1815-1826.
Poteralski Mikołaj   , podpor. p. 4 strz. k. VM sr. L. H. 1815-1824.
Potkański Adolf   , por. kwaterm. gen. 1827-1830.
Potkański Leon   , podpor. p. 3 strz. k. 1825-1830.
Potocki Antoni hr.   , gen. bryg. 2 strz. k. VM L. H. 1815-1828.
Potocki Artur hr.   , podpułk. p. strz. k. gw., fligeladjutant, VM zł. L. H. 1819.
Potocki Franciszek hr.   , major p. strz. k. gw., fligeladjutant. VM zł. L. H. 1815-1824.
Potocki Michał   , kap. p. 1 strz. k. L. H. 1815-1830.
Potocki Mikołaj   , podpor. p. 5 piech. lin. 1824-1830.
Potocki Przemysław hr.   , podpor. p. 4 strz. k. 1824-1829.
Potocki Stanisław hr.   , gen. piech. VM L. H. 1815-1830.
Potocki Tomasz hr.   , podpor. artyl. kon. 1829-1830.
Potocki Xawery   , por. p. 3 strz. p. VM sr. 1815-1830.
Potworowski Edward   , kap. p. strz. k. gw., adj. gen. Tolińskiego. 1819-1820.
Potyralski Mikołaj   , por. p. 4 ułanów. VM sr. L. H. 1815-1830.
Pozlewicz Dominik   , podpor. weter. czyn. 1826-1830.
Poznański Wincenty   , podpor. p. 1 plech. lin., adj. pl. Warszawy, 1815-1830.
Prądzyński Antoni   , por. p. 1 ułanów. VM zł. L. H. 1819.
Prądzyński Ignacy   , podpułk. kwaterm. gen. VM zł. L. H. 1815-1830.
Prątnicki Floryan   , podpor. p. 4 ułanów. 1822-1830.
Prędowski Woyciech   , kap. p. 4 ułanów. L. H. 1819.
Prokopowicz Stanisław   , podpor. p. 4 piech. lin. 1822-1830.
Prolewicz Antoni   , kap. p. 6 piech. lin. 1815-1830.
Prolewicz Jan   , kap. p. 8 piech. lin. 1815-1830.
Proszkowski Kaźmierz   , podpor. p. 5 piech. lin. 1822-1824.
Proszyński Prot   , podpor. artyl. kon. gw. 1822-1828.
Pruchliński Kaźmierz   , por. weter. czyn. VM zł. 1815-1830.
Pruski Jan   , podpor. korp. weter. L. H. 1815-1830.
Pruski Józef   , kap. 2 kl. artyl. 1815-1830.
Pruszak Tomasz   , podpor. p. 2 strz. k. 1827-1828.
Pruszyński Jan   , major p. 3 strz. p. L.- H. 1815-1830.
Pruszyński Tomasz   , podpor. p. 1 piech. lin. 1822-1830.
Pryami Antoni   , kap. p. 4 ułanów. 1819.
Przanowski Woyciech   , kap. p. l ułanów. VM zł. 1815-1830.
Przebendowski Konstanty hr.   , gen. bryg. 1 strz. k. VM L. H. 1815 1830.
Przechadzki Franciszek   , kap. korp. weter. 1815-1830.
Przeciszewski Antoni   , podpor. p. 3 strz. p. 1819-1820.
Przedpełski Felix   , kap. szkoła aplik. 1815-1830.
Przedpełski Woyciech   , podpor. batal. saperów. 1825-1830.
Przegaliński Piotr   , por. p. 5 piech. lin. 1819-1820.
Przemyski Bronisław   , podpor. p. 3 strz. k. 1828-1830.
Przeradzki Adam   , podpor. p. 4 piech. lin. 1825 -1830.
Przeradzki Tytus   , podpor. p. 4 piech. lin. 1825-1830.
Przespolewski Franciszek   , kap. kom. Częstochowy. 1815 -1830.
Prześlakiewicz Mikołaj   , podpor. korp. weter. 1826-1830.
Przewłocki Francistek   , podpor. p. 3 piech. lin. 1825-1830.
Przeździecki Józef   , podpor. artyl. kon. 1827-1830.
Przeździecki Karol   , kap. na reformie. VM zł. 1815-1830.
Przeździecki Piotr   , por. p.6 piech. lin. VM sr. 1815-1830.
Przyborowski Ignacy   , kap. p. 1 strz. p. VM sr. 1815-1830.
Przyborowski Jan   , podpor. p. 1 strz. p. 1824-1830.
Przyborowski Józef   , podpor. p. 1 strz. p. 1824-1830.
Przybylski Jan   , podpor. weter. czyn. 1827-1830.
Przybylski Józef   , kap. p. 6 piech. lin. 1815-1830.
Przybylski Józef   , podpor. weter. czyn. 1815-1830.
Przygodzki Ignacy   , kap. p. 4 piech. lin. 1819.
Przyłuski Stanisław   , podpor. p. 1 ułanów. 1824-1830.
Przyrembel Michał   , podpor. korp. inżyn. 1824-1830.
Psarski Augustyn   , podpor. p. 4 strz. p. 1824-1826.
Psarski Wiktor   , major korp. inwal. VM zł. 1815-1830.
Psarski Woyciech   , podpor. p. strz. k. gw. 1827-1830.
Pstrokoński Józef   , podpor. p. 3 strz. p. 1824-1830.
Psulski Gotfryd   , podpor. korp. weter. 1825-1830.
Puchalski Józef   , por. p. 6 piech. lin. 1815-1830:
Puchalski Stanisław   , podpor. na reformie. 1815-1827.
Puczyński Stanisław   , podpor. artyl. kon. 1815-1830.
Pulczycki Józef   , kap. p. 3 strz. p., adj. pl. Modlina. 1815-1826.
Pulczycki Maciej   , por. p. 4 strz. k. 1815-1824.
Puszet Jan baron   , major p. 4 ułanów. VM zł. L. H. 1815-1830.
Puzyna Wincenty   , podpor. p. 1 ułanów. 1828-1830.
Puzyrowski Michał   , podpor. p. 8 piech. lin. 1819.
Quapill Antoni   , podpor. p. 6 piech. lin. 1828-1829.
Raczyński Adam   , podpor. p. 6 piech. lin. 1824-1830.
Raczyński Woyciech   , podpor. p. gren. gw. 1825-1830.
Radkiewicz Andrzej   , major p. 3 plech. lin. L. H. 1815-1819.
Radkiewicz Stanisław   , podpor. kwaterm. gen. 1825-1830.
Radliński Józef   , por. p. 4 piech. lin. VM zł. 1815-1820.
Radliński Kasper   , kap. p. 4 piech. lin. VM zł. 1815-1830.
Radliński Mikołaj   , podpor. p. 4 piech. lin. 1815-1830.
Radolski Antoni   , podpor. korp. weter. 1826-1830.
Radowicki Józef   , kap. p. 2 strz. p. 1815-1830.
Radowicki Medard   , por. artyl. pieszo 1815-1830.
Raduski Kandyd   , podpor. rakietn. p. 1824-1830.
Radwan August   , pułk. p. 1 piech. lin. VM zł. 1815-1829.
Radzibor Jan   , kap. p. 6 piech. lin. 1815-1830.
Radziejewski Jan   , podpor. p. 4 ułanów. 1824-1826.
Radzikowski Wincenty   , kap. korp. żandarm. 1815-1830.
Radzimiński Felix   , podpor. p. strz. k. gw. 1815-1821.
Radzimiński Józef   , kap. p. 3 strz. k. VM zł. 1819-1820.
Radziszewski Ignacy   , podpor. artyl. piesza. 1828-1830.
Radziszewski Wincenty   , kap. p. 2 ułanów. VM zł. 1819.
Raiecki January   , por. p. 3 strz. k. 1827-1830.
Raiecki January   , podpor. p. 3 ułanów. 1822-1826.
Raiszel Ludwik   , podpor. p. 4 piech. lin. 1828-1830.
Rajuniec Józef   , podpor. p. 2 strz. p. 1825-1830.
Rakowski Adam   , podpor. korp. żandarm. 1822-1830.
Rakusa Jan   , podpor. kwaterm. gen. 1824.
Randau Alexander   , podpor. korp. inżyn. 1824-1830.
Raszewski Dyzma   , por. artyl. piesza. 1815-1830.
Raszkiewicz Mateusz   , podpor. weter. czyn. 1828-1830.
Ratomski Ludwik   , por. p. 1 piech. lin. 1815-1830.
Rauer Józef   , major p. 2 strz. p. VM zł. L. H. 1815-1821.
Rautenstrauch Józef   , gen. dyw. VM L. H. 1815-1830.
Rawenna Ferdynand   , podpor. p. 2 ułanów. 1822-1830.
Rączkiewicz Jan   , kap. p. 2 piech. lin. 1815-1830.
Rechowicz Stanisław   , podpułk. na reformie. VM L. H. 1815-1830.
Redel Jakób   , gen. bryg. artyl. piesza L. H. 1815-1830.
Referowski Ludwik   , podpor. p. gren. gw. 1815-1822.
Regulski Ignacy   , kap. p. 1 ułanów. 1815-1830.
Regulski Józef   , pułk. na reformie. VM L. H. 1815-1830.
Regulski Prosper   , podpor. artyl. kon. 1825-1830.
Regulski Teodor   , podpor. korp. weter. 1829-1830.
Reinisch Karol   , podpor. p. 4 piech. lin. 1825-1830.
Reklert Antoni   , podpor. p. 3 strz. p. 1825-1830.
Relicki Franciszek   , podpor. korp. weter. 1825-1830.
Rembertowicz Karol   , por. batal. saper. 1815-1830.
Rembieliński Julian   , podpor. p. 1 strz. k. 1828-1830.
Remiszewski Hipolit   , podpor. artyl. piesz. 1822-1825.
Remiszewski Jerzy   , kap. korp. Inwal. VM zł. 1815-1830.
Remiszewski Karol   , por. korp. żandarm. 1815-1830.
Remiszewski Michał   , podpor. p. 4 strz. k. 1819.
Remiszewski Piotr   , kap. na reformie jazdy. 1819.
Remiszewski Piotr   , podpor. korp. weter. 1826-1830.
Restecki Felix   , podpor. p. 4 strz. p. 1822-1830.
Reszka Antoni   , podpułk. p. 4 plech. lin. + L. H. 1815-1830.
Rewoliński Woyciech   , podpor. korp. weter. 1825-1830.
Reyman Franciszek   , kap. p. 2 piech. lin. 1815-1820.
Reymer Filip   , podpor. p. 4 strz. p. 1825-1830.
Reynhold Leonard   , podpułk. korp. weter. VM L. H. 1815-1827.
Reynisch Karol   , podpor. p. 3 strz. k. 1815-1821.
Reyser Michał   , podpor. p. 3 ułanów. 1824-1830.
Reyzner Antoni   , podpor. p. gren. gw. 1822-1824.
Rędzina Jan   , kap. p. strz. k. gw., szef sztabu dyw. VM zł. L. H. 1815-1830.
Richter Michał   , kap. 2 kl. artyl. plesz. VM zł. 1815-1830.
Rodziewicz Antoni   , podpor. p. 5 plech. lin. 1824-1830.
Rogowski Józef   , por. p. gren. gw. 1820-1830.
Rogowski Michał   , por. p. 3 strz. k., adj. gen. Przebendowskiego. 1819-1830.
Rogowski Tomasz   , major na reformie. 1815-1830.
Roguski Alexander   , por. p. gren. gw. 1815-1830.
Rohland Franciszek   , pułk. p. 7 piech. lin. VM zł. 1815-1830.
Rohoziński Patrycy   , podpor. p. 2 piech. lin. 1815-1824.
Rohr Józef   , por. p. gren. gw. 1815-1830.
Roiewski Jan   , podpor. p. 4 strz. k. 1822-1830.
Rolbiecki Maciej   , podpułk. p. 1 strz. p. 1815-1830.
Rolski Teodor   , kap. p. 1 strz. k. 1815-1830.
Roman Józef   , podpor. na reformie jazdy. L. H. 1815-1830.
Roman Seweryn   , major p. 8 piech. lin. VM zł. 1815-1827.
Roman Wiktor   , podpułk., komisoryat ubiorczy. L. H. 1815-1830.
Romanowski Antoni   , podpor. Korp. weter. 1815-1830.
Romanowski Jan   , por. korp. weter. 1815-1830.
Romański Jan   , kap. 1 ki. artyl. VM L. H. 1819-1820.
Romer Ludwik   , podpor. kwaterm. gen. 1824-1829.
Romiszewski Hipolit   , podpor. artyl. piesz. 1826-1829.
Romiszewski Piotr   , kap. na reformie jazdy. 1815-1830.
Rosenbluth Franciszek   , por. 1815-1823.
Rosengardt Józef   , por. kwaterm. gen. 1815-1830.
Rossmann Fryderyk   , kap. 2 kl. 1815-1830.
Rossmann Henryk   , podpułk. korp. inżyn. L. H. 1815-1830.
Rostkowski Adam   , podpor. p. 4 strz. p. 1815-1830.
Rostkowski Klemens   , por. p. 8 piech. lin. 1815-1830.
Rostowski Józef   , podpor. p. l strz. k. 1824-1830.
Roszkiewicz Cypryan   , podpor. p. 1 ułanów. 1822-1830.
Roszkiewicz Fel.   , kap. p. 1 strz. k. L. H. 1815-1830.
Roszkiewicz Maciej   , podpor. weter. czyn. 1826-1827.
Roszkiewicz Mikołaj   , kap. p. 1 strz. k. 1819-1820.
Roszkowski Antoni   , podpor. p. gren. gw. 1825-1830.
Roszkowski Michał   , podpor. p. gren. gw. 1822-1826.
Roszkowski Mikołaj   , podpor. korp. żandarm. 1825-1830.
Rościszewski Stanisław   , kap., adj. pl. Modlina. 1815-1830.
Roślakowski Antoni   , kap. p. 4 piech. lin. 1815-1830.
Rouget Mikołaj   , pułk. korp. weter. L. H. 1815-1830.
Rousseau Jacenty   , podpor. p. 8 piech. lin. 1815-1827.
Rozmysłowski Ignacy   , major weter. czyn. 1815-1829.
Rozwadowski Jan   , kap. p. 3 strz. p. 1815-1880.
Rozwadowski Jan   , podpor. p. 1 strz. p. 1880.
Rozwadowski Józef   , kap. p. 3 strz. p. 1815-1880.
Rożańskl Antoni   , kap. korp. żandarm. VM zł. 1815-1880.
Rożniecki Alexander   , gen. jazdy. VM L. H. 1815-1880.
Rożycki Karol   , por. p. 2 ułanów. 1815-1827.
Rożycki Władysław   , kap. p. 4, strz. p. 1815-1880.
Rubinkiewicz Jakób   , podpor. weter. czyn. 1827-1880.
Rudnicki Antoni   , podpułk. dyr. arsen. bud. VM zł. 1815-1880.
Rudnicki Józef   , kap. korp. Inwal. VM zł. L. H. 1815-1880.
Rudnicki Kasper   , major p. 8 piech. Lin. 1815-1827.
Rudnicki Marceli   , podpor. p. 4 ułanów. 1822-1880.
Rudnicki Stanisław   , podpor. p. 2 piech. lin. 1820.
Rudnicki Tadeusz   , podpor. p. 2 strz. k. 1815-1880.
Rudzki Alexander   , podpor. p. 4 strz.. p. 1825-1880.
Rumpel Adolf   , kap. na reformie jazdy. 1815-1828.
Rupeyko Alexander   , podpor. artyl. kon. 1815-1828.
Rupniewski Rom.   , podpor. artyl. kon. gw. 1880.
Russocki Alexander   , por. p. strz. k. gw. 1815-1880.
Russyan Franciszek   , major p. l ułanów. L. H. 1815-1880.
Rutkowski Antoni   , podpor. kwatenn. gen. 1829-1880.
Rutkowski Franciszek   , kap. p. 6 piech. lin. 1815-1826.
Rutkowski Michał   , podpor. rakietn. k. 1828-1830.
Rutkowski Paweł   , kap. p. 4 ułanów. VM zł. 1815-1880.
Rutkowski Roman   , podpor. p. strz. k. gw. 1815-1826.
Ruttie Andrzej   , pułk. p. 4 ułanów. VM L. H. 1815-1830.
Rybałtowski Maciej   , kap. korp. Inwal. VM zł. L. H. 1815-1822.
Rybczyński Aloizy   , por. p. l strz. k. VM sr. 1815-1829.
Rybczyński Kaźmierz   , por. p. strz. k. gw. L. H. 1815-1830.
Rybicki Stanisław   , podpor. p. 6 piech. lin. 1825-.1830.
Rybiński Hieronim   , por. na reformie. 1815-1880.
Rybiński Maciej   , pułk. p. l piech. lin. VM L. H. 1815-1830.
Rybiński Marcin   , major p. 1 strz. p. VM L. H. 1819-1820.
Rybiński Stanisław   , por. korp. inwal. 1815-1880.
Rychłowski Jan   , por. p. 2 piech. lin. 1815-1880.
Rychłowski Józef   , podpor. p. 8 piech. lin. 1824-1880.
Rychłowski Stanisław   , major p. 1 piech. lin. VM zł. 1815-1880.
Rychter Józef   , podpor. korp. weter. 1827-1880.
Rydzewski Wacław   , por. na reformie jazdy. VM zł. 1819.
Rykaczewski Ignacy   , kap. na reformie piech. 1815-1826.
Rylski Felix   , major korp. inwal. VM L. H. 1815-1828.
Rylski Paweł   , podpor. artyl. piesza. 1827-1880.
Ryło Józef   , podpor. korp. inwał. 1825-1880.
Rymbarski Antoni   , kap. na reformie piech. 1815-1880.
Rytt Jan   , podpor. korp. Inwal. 1824-1880.
Ryttel Kaimierz   , por. p. 4 piech. lin. 1819-1820.
Rzążewski Antoni   , podpor. korp. inwal. VM sr. 1815-1880.
Rzepecki Onufry   , kap. 2 kl. artyl. p. VM zł. 1815-1830.
Rzeplański Woyciech   , podpor. p. 6 piech. lin. 1815-1820.
Rzeszotarski Józef   , kap. p. 4 ułanów. VM zł. 1815-1830.
Rzeszotarski Józef   , podpor. p. 5 piech. lin. 1815-1880.
Rzeszotkowski Teodor   , podpor. artyl. piesza. 1824-1880.
Rzewuski Felix   , podpor. artyl. k. 1825-1880.
Rzewuski hr. Leon   , podpor. artyl. k. 1828-1880.
Rzewuski hr. Stanisław   , podpor. artyl. 1825-1830.
Rzewuski Ignacy   , podpor. p. 2 piech. lin. 1825-1880.
Rzewuski Józef   , podpor. p. I strz. k. 1828-1880.
Rzewuski Karol   , kap. korp. pociągu. 1815-1880.
Rzewuski Ludwik   , por. p. 8 piech. lin. 1815-1828.
Rzętkowski Mikołaj   , podpor. kwaterm. gen. 1824-1880.
Rzotkiewicz Józef   pułk. korp. Inwal. VM 1815-1828.
Rzuchowski Walenty   , kap. p. 4 ułanów. VM zł. L. H. 1815-1820.
Sabiński Józef   , podpor. p. 6 piech. lin. 1815-1826.
Saczyński Jakób   , por. p. 1 strz. k. VM sr. 1815-1830.
Sadłowski Grzegorz   , podpor. p. 2 piech. lin. 1825-1880.
Sadłucki Leopold   , por. p. 2 ułanów. 1815-1830.
Sadowski Andrzej   , kap. p. l piech. lin. 1815-1830.
Sadowski Antoni   , podpor. p. 4 ułanów. 1828-1830.
Sadowski Jan   , kap. p. 3 ułanów. VM zł. 1815-1830.
Sadowski Woyciech   , kap. kom. Pyzdr. L. H. 1815-1830.
Sakowski Michał   , kap. p. 2 piech. lin. VM zł. 1815-1830.
Sakowski Wincenty   , podpor. p. 2 piech. lin. 1825-1828.
Salisz Ferdynand   , podpor. p. 4 strz. p. 1824-1829.
Sałacki Antoni   , gen. bryd. korp. Inżyn. VM zł. L. H. 1815-1830.
Sarnecki Jan   , podpor. p. 4 strz. k. 1830.
Sarnowicz Andrzej   , podpor. p. 7 piech. lin. 1824-1830.
Sarnowski Anastazy   , podpor. p. 5 strz. k. 1824-1830.
Sarnowski Tomasz   , podpor. korp. inwal. 1825-1826.
Satyr Michał   , podpor. weter. czyn. 1815-1830.
Sawaniewski Antoni   , kap. korp. Inwal. 1819.
Sawczyński Jan   , podpor. p. 3 ułanów. 1819.
Sawicki Alexander   , podpor. p. 2 strz. p. 1824-1830.
Sawicki Jakób   , podpor. p. 6 piech. lin. 1824-1830.
Sawicki Jan   , por. p. 4 strz. p. 1815-1830.
Sawicki Jan   , podpor. weter. czyn. 1826-1829.
Sawicki Jerzy   , kap. p. 3 strz. k. 1815-1830.
Sągul Kaimierz   , podpor. weter. czyn. VM sr. L. H. 1815-1830.
Schmidt Jakób   , podpor. korp. weter. 1825-1830.
Schmidt Jan   , por. korp. weter. 1815-1830.
Schmidt Wincenty   , podpor. korp. weter. 1823-1830.
Schmiritz Antoni   , podpor. p. 6 piech. lin. 1822-1830.
Schulc Stanisław   , podpor. weter. czyn. 1827-1830.
Schuller Francisze   k, podpor. p. 5 piech. lin. 1815-1830.
Schultz Antoni   , por. p. 4, strz. k. 1825-1826.
Schultz August   , podpor. korp. inż. 1823-1830.
Schwerin Jan   , pułk. artyl. kon. gw. VM L. H. 1815-1827.
Seidler Alexander   , por. p. I strz. p. 1825-1830.
Senakiewicz Jan   , por. p. 4 ułanów. VM sr. 1819-1830.
Sendek Piotr   , major weter. czyn. VM 1815-1830.
Seredziński Ignacy   , podpor. korp. inwal. 1825-1830.
Serkowski Ignacy   , kap. p. gren. gw. 1815-1830.
Sewruk Józef   , por. p. l strz. k. 1815-1824.
Seydlitz Józef   , pułk. korp. Inwal. 1815-1830.
Sędzimir Józef   , podpor. p. 4 ułanów. 1830.
Siciński Marceli   , podpor. p. 4 plech. lin. 1822-1880.
Siciński Mikołaj   , kap. korp. żandarm. VM zł. 1815-1830.
Siedlikowski Wincenty   , podpor. artyl. p. 1829-1830.
Siekierzyński Dyonizy   , kap. 2 kl. artyl p. 1815-1880.
Siekierzyński Kasper   , kap. p. 1 piech. lin. 1815-1830.
Sielicki Józef   , por. p. 6 piech. lin. 1815-1880.
Siemi(e)ński Józef   , podpor. p. 7 piech. lin. 1825-1827.
Siemianowski Euzebiusz   , pułk. kom. Zamościa. VM 1815-1822.
Siemiątkowski Tomasz   , gen. bryg. p. O. szefa sztabu gł. VM L. H. 1815-1880.
Siemioradzki Dominik   , podpor. p. 4 strz. p. 1819.
Siemoński Gabryel   , kap. p. 3 plech. lin. 1827-1880.
Siemoński Tadeusz   , 1815-1827.
Siemoński Wilhelm   , por. p. l strz. k. VM sr. 1815-1830.
Sienieński Alexander   , podpor. p. 3 piech. lin. 1822-1880.
Sienkiewicz Jan   , por. p. 8 ułanów. 1815-1830.
Siennicki Leon   , major korp. pociągu. 1815-1828.
Sierakowski Karol   , gen. artyl. VM 1819.
Sierakowski Michał   . podpor. weter. czyn. 1823-1830.
Sierakowski Michał   . podpor. weter. czyn. 1825-1828.
Sierakowski Wacław   , pułk. na reformie piech. VM L. H. 1815-1830.
Sierawski Jul.   , gen. bryg. VM L. H. 1815-1830.
Sierawski Napoleon   . podpor. p. strz. k. gw. 1830.
Sierkowski August   . podpor. p. 2 ułanów. 1824-1830.
Sierkowski Franciszek   . podpor. p. 2 ułanów. 1824-1830.
Sierociński Ignacy   . kap. na reformie piech. 1819-1820.
Sierociński Mikołaj   , kap. p. 3 strz. p. 1815-1830.
Sierzputowski Walery   , podpor. weter. czyn. 1826-1830.
Sikorski Każmierz   , podpor. p. 1 strz. k. 1830.
Sikorski Łukasz   , por. korp. żandarm. 1815-1830. .
Silnicki Ludwik   , podpor. p. 8 piech. lin. 1828-1830.
Silnicki Wincenty   . podpor. p. 8 piech. lin. 1825-1830.
Skalski Karol   . kap. 2 kl. rakietn. p. VM zł. 1815-1830.
Skarbek Ignacy   . podpor. p. 3 ułanów. 1821-1830.
Skarszewski Alexander   . por. p. strz. k. gw. 1815-1830.
Skarżyński Felix   . kap. p. strz. k. gw. 1815-1830.
Skarżyński Fortunat   , podpułk. korp. weter. VM zł. L. H. 1815-1830.
Skarżyński Józef   , por. jazdy. nie będ. w służbie czyn. 1815-1825.
Skarżyński Kaźmierz   . pułk. p. 2 strz. k. VM zł. L. H. 1815-1830.
Skarżyński Ludwik   , podpor. p. 4 piech. lin. 1828-1830.
Skarżyński Rafał   . podpor. p. 1 strz. k. 1825.
Skarżyński Rudolf   . podpor. p. 1 strz. k. 1824-1821.
Skarżyński Seweryn   , podpor. p. 6 plech. lin. 1825-1826.
Skarżyński Szymon   , kap. p. 1 ułanów. L. H. 1815-1822.
Skąpski Jan   . kap. 1 kl. artyl. Zamościa. L. H. 1815-1830.
Skąpski Norbert   . podpor. na reformie jazdy. 1815-1830.
Skibiński Ludwik   . podpor. p. 4 ułanów. 1819-1820.
Skinder Każmierz   , podpor. korp. weter. ]825-1830.
Skirgayło Józef   . podpor. p. 3 strz. k. 1819.
Skirmunt Wincenty   . kap. nie będ. w służbie czyn. 1815-1823.
Skowroński Franciszek   . podpor. artyl. Modlina. VM sr. 1829-1830.
Skowroński Józef   , por. nie będ. w służbie czyn. L. H. 1815-1830.
Skowroński Waler   ., por. p. 3 strz. p. 1819.
Skowroński Wincenty   , podpor. p. 3 strz. p. 1829-1830.
Skórzyński Józef   . podpor. korp. weter. 1821-1830.
Skracha Jerzy   , podpor. artyl. k. 1822-1830.
Skraynowskl Józef   . por. p. 2 strz. p. 1815-1830.
Skrętowski Felix   . podpor. komp. rzemieśln. 1824-]830.
Skrobański Jan   . podpor. p. 4 strz. p. 1828-1830.
Skrobecki Tomasz   , kap. kwaterm. gen. VM zł. 1815-1830.
Skrodzki Tomasz   . por. p. 1 strz. p. 1815-1830.
Skrzydlewski Paweł   . podpor. weter. czyn. 1823-1830.
Skrzynecki Fellx   . podpor. p. 8 piech. lin. 1828-1830.
Skrzynecki Jan   . pułk. p. 8 plech. lin. VM L. H. 1815-1830.
Skrzynecki Kaźmierz   , kap. korp. inwal. VM sr. 1815-1825.
Skrzyński Cypryan   , podpor. artyl. kon. 1830.
Skrzyński Jan   , kap. p. gren. gw. 1815-1830.
Skrzyński Piotr   . por. korp. Inwal. VM zł. 1815-1830.
Skudlarczyk Błażej   , podpor. korp. weter. L. H. 1815-1830.
Skulimowski Każmierz   . podpor. korp. inwal. 1815-1830.
Skulski Stefan   , podpor. p. 1 piech. lin. 1828-1830.
Sławęcki Maciej   . por. p. 5 piech. lin. 1815-1830.
Słodkowski Antoni   , kap. p. 8 piech. Lin. 1815-1830.
Słomczyński Józef   . podpor. p. gren. gw. 1825-1829.
Słomiński Szymon   , podpor. korp. weter. L. H. 1822-1830.
Słoński Kaźmierz   . podpor. korp. weter. 1824-1830.
Słoński Stefan   . por. korp. inwal. 1815-1821.
Słubicki Franciszek   . podpor. p. 4 piech. lin. 1828-1830.
Słubicki Wincenty   . por. p. 4 piech. lin. 1815-1830.
Słupecki Józef   . kap. p. gren. gw. 1819.
Słupecki Kaźmierz   . pułk. p. 2 piech. lin. VM zł. 1815-1830.
Smayde- Franciszek   , major p. 2 stu. k. L. H. 1815-1830.
Smett Słanisław   . podpułk. korp. weter. L. H. 1815-1830.
Smoczyński Ignacy   , kap. p. 8 piech. lin. VM zł. 1815-1821.
Smoleński Jan   , podpor. weter. czyn. 1815-1830.
Smoleński Józef   . podpor. p. 2 strz. k. 1815-1830.
Smoliński Jan   . kap. p. 1 piech. lin. 1815-1830.
Smoliński Walenty   . podpor. p. 8 piech. lin. 1830.
Smoszewski Piotr   , por. p. 4 strz. k. VM zł. 1815-1822.
Smotrycki Jan   , kap. na reformie. 1815-1829.
Snarski Władysław   . podpor. p. 1 piech. lin. 1824-1830.
Sobański Stanisław   , podpor. kocp. pociągu. 1815-1830.
Sobieski Michał   , podpułk. główne dyżur. VM zł. L. H. 1815-1830.
Sobieski Seweryn   , podpor. p. 5 piech. lin. 1830.
Sobolewski Bartłomiej   , kap. p. 2 strz. p. 1815-1830.
Sobolewski Jerzy   , por. kwaterm. gen., -fligeladj. 1815-1830.
Soczyński Józef   , kap. p. gren. gw., adj. gen. St. Potockiego. L. H. 1815-1830.
Sokolnicki Józef   . pułk. jazdy na reformie. VM 1819-]820.
Sokolnicki Pafnucy   , podpor. p. 5 plech. lin. 1825-1830.
Sokolnicki Piotr   . podpor. korp. Inż. 1826-1829.
Sokołowski Felix   , por. p. 3 strz. p. 1815-1830.
Sokołowski Maciej   , podpor. korp. weter. 1815-]830.
Sokołowski Walenty   , podpor. korp. weter. 1821-]830.
Solarski Ignacy   . por. p. 5 piech. lin. 1815-1830.
Solecki Józef   . kap. 2 kI. artyl. p. VM zł. 1815-1830.
Sołkiewicz Szymon   . kap. 2 kI. batal. saperów. 1815-1830.
Sosnkowskl Ignacy   . major p. 4 strz. k. VM zł. L. H. 1815-1830.
Sosnowski Ignacy   . podpor. p. 6 piech. lin. 1815-1830.
Sosnowski Szymon   , podpor. artyl. p. 1826-1830.
Sośnicki Jakób   . kap. p. 2 strz. p. 1815-1830.
Sowiński Józef   . pułk. szkoła aplik. VM L. H. 1815 -1830.
Sparmann Jerzy   , por. p. 7 piech. lin.. 1815-1830.
Sparmann Władysław   . podpor. p. 7 piech. lin. 1822-1830.
Sperl Jgnacy   , podpor. korp. inż. 1828-183(}.
Speth Rychard baron   . podpułk., adj. X. Wlirtemberg. 1824-1821.
Sporny Marcin   . kap. p. 4 plech. Lin.. 1815-1830.
Srocki Piotr   , podpor. komp. robocz. 1825-1830.
Srokociński Antoni   . podpor. p. 4 strz. k. VM sr. 1815-1824.
Srokowski Ferdynand   . podpor. korp. weter. 1826-1830.
St. Paul Jan   , podpor . korp. Inwal. 1827-1829.
Stadnicki Józef,   por. art. arsen. skład. 1815-1822.
Stangenberg Woyciech   . kap. p. 3 strz. k. 1815-1830.
Stanicki Józef   , podpor. p. 1 strz. p. 1815-1823.
Staniewski Jan   , podpor. arty1. p. 1830.
Stanisławski Antoni   , por. korp. Inwal. VM zł. 1815-1829.
Staniszewski Franciszek   , podpor. p. 8 piech. lin. 1815-1830.
Staniszewski Jan   , kap. p. 2 strz. p. 1815-1830.
Staniszewski Paweł   . podpor. weter. czyn. 1826-1830.
Stankiewicz Dyonizy   , por. komp. robocz. VM sr. 1815-1830.
Stankiewicz Karol   . podpor. korp. inwal. 1826-1829.
Stankiewicz Michał   . podpor. korp. weter. 1815-1830.
Stański Ignacy   , kap. p. 4 strz. p. 1815-1830.
Starowolski Franciszek   , podpor. korp. inż. 1815-1830.
Starzyński Romuald   . podpor. p. 8 piech. lin. 1825-1830.
Starzyński Stanisław   . por. p. gren. gw. 1815-1830.
Staszyński Jan   . podpor. korp. weter. 1825-1830.
Stawiski Andrzej   , podpor. p. 8 piech. lin. 1824-1830.
Stępkowski Józef   , podpor. p. strz. k. gw. 1822-1830.
Stępkowski Józef   , podpor. p. l strz. p. 1830.
Stępkowski Karol   , podpor. komp. robocza. 1825-1830.
Stępkowski Wincenty   , pod por. p. l piech. lin. 1824-1830.
Stępkowski Xawery   , por. p. 1 strz. p. 1815-1830.
Stępniewicz Józef   , kap. p. l strz. p. 1815-1830.
Stępniewicz Walenty   , podpor. p. l strz. k. 1826-1827.
Stępniewski Fabian   , podpor. weter. czyn. 1826-1830.
Stępniewski Walenty   , por. p. 3 strz. k. 1815-1830.
Stępowski Fryderyk   , podpor. weter. czyn. 1826-1827.
Stępowski Józef   , podpor. artyl. p. 1830.
Stojowski Michał   , por. p. gren. gw. L. H. 1815-1829.
Stokowski Felix   , podpułk. na reformie. L. H. 1815-1830.
Stokowski Hipolit   , por. p. gren. gw. 1815-1830.
Stokowski Jan   , por. korp. Inwal. VM sr. L. H. 1815-1830.
Stokowski Roman   , por. p. 2 strz. p. 1815-1830.
Stolzman Karol   , por. artyl. 1815-1830.
Straszewski Jakób   , podpor. p. 6 piech. lin. 1815-1830.
Strażyński Antoni   , podpułk. korp. żandarm. 1815-1830.
Strączyński Jan   , kap. p. 3 ułanów. L. H. 1819-1820.
Strokosiński Antoni   , por. p. 2 ułanów. VM sr. L. H. 1825-1830.
Stronczyński Józef   , por. p. 6 piech. lin. L. H. 1815-1830.
Stroński Antoni   , podpor. p. 3 piech.,lin. 1822-1830.
Strowski Andrzej   , pod pułk. korp. w eter. VM L. H. 1815-1830.
Stroynowski Michał   , por. p. 7 pi ech. lin. 1815-1830.
Strupjńskl Antoni   , podpor. p. 4 .ułanów. 1819.
Stryieński Alexander   , podpor. p. l strz. p. 1827-1830.
Stryieński Zygmunt   , pułk., szef sztabu dyw. VM L. H. 1815-1830.
Strzałkowski Ignacy   , por. p. 3 piech. lin. 1819-1820.
Strzałkowski Tomasz   , por. p. 3 strz. p. VM sr. 1815-1823.
Strzelecki Anastazy   , major na reformie. VM L. H. 1815-1830.
Strzelecki Błażej   , por. korp. weter. 1828-1830.
Strzelecki Karol   , por. korp. kad. w Kaliszu. L. H. 1815-1830.
Strzemieczny Maciej   , podpor. p. 4 strz. p. 1827-1830.
Strzemieczny Stanisław   , podpor. p. l ułanów. 1824-1830.
Strzemieczny Tomasz   , por. p. 1 ułanów. 1815-1830.
Strzyżowski Piotr   , podpor. p. 3 ułanów. 1828-1830.
Stuart Kajetan   , gen. bryg. płatnik VM L. H. 1815-1824.
Stupnicki Józef   , podpor. korp. żandarm. 1815-1830.
Stupnicki Mikołaj   , podpor. korp. Inwal. 1824-1830.
Sturmer Ludwik   , podpor. artyl. piesza. 1830.
Styburski Franciszek   , kap. p. 3 piech. lin. 1815-1830.
Suchodolski Franciszek   , kap. na reformie piech. 1815-1830.
Suchodolski Franciszek   , podpor. p. 6 piech. lin. 1815-1820.
Suchodolski Jan   , kap. p. 6 piech. lin. L. H. 1815-1830.
Suchodolski Jan   , p. 3 strz. p. 1815-1830.
Suchodolski January   , kap. p. gren. gw., adj. gen. W. Krasińskiego. 1815-1830.
Suchorski Stanisław   , podpor. p. 6 piech. lin. 1829.
Suchorzewski Franciszek   , podpułk. p. 3 strz. k. L. H. 1815-1830.
Suchorzewski Ignacy   , podpor. p. 6 piech. lin. 1822-1823.
Suchorzewski Jakób   , por. p. 6 piech. lin. 1815-1823.
Suchorzewski Tadeusz   , gen. bryg. l ułanów. VM L. H. 1815-1830.
Suhr Michał   , podpułk. korp. weter. VM zł. 1815-1830.
Sulejewski Łukasz   , kap. p. l ułanów. L. H. 1815-1830.
Sulikowski Józef   , por. p. 7 piech. lin., adj. gen. Żółtowskiego. 1815 1830.
Sulistrowski Joachim   , podpor. batal. saperów. 1822-1830.
Sulkowski Jan   , podpor. p. 3 strz. p. 1824-1830.
Sulnicki Michał   , podpor. p. 4 strz. k. 1828-1830.
Sułkowski Ignacy   , kap. p. l ułanów, gł. dyżur. L. H. 1815-1824.
Sułkowski Jan   , podpor. p. 3 strz. p. 1828.
Sułkowski Józef   , kap. p. 2 piech. lin. 1815-1830.
Sułkowski Mateusz   , por. p. 2 piech. lin. 1815-1830.
Sumiński Andrzej   , podpor. p. 4 ułanów. 1815-1826.
Sumorok Franciszek   , kap. p. l ułanów. 1815-1830.
Swarocki Andrzej   , podpor. weter. czyn. VM sr. L. H. 1826-1830.
Swęderski Jan   , kap. p. 4 strz. p. 1815-1830.
Swoboda Adam   , podpor. piech. na reformie. VM sr. 1815-1830.
Swoboda Felix   , por. jazdy na reformie. 1815-1830.
Szadurski Benedykt   , podpor. p. 4 strz. p. 1825-1830.
Szafrański Józef   , podpor. weter. czyn. 1815-1830.
Szajewski Erazm   , podpor. p. 1 piech. lin. 1828-1830.
Szajewski Ignacy   , kap. p. l piech. lin. VM zł. 1815-1830.
Szalow Filip   , podpor. p. l strz. p. 1 828-1830.
Szałkiewicz Antoni   , por. p. 4 strz. p. 1819.
Szamowski Dominik   , podpor. p. 6 piech. lin. 1824-1830.
Szamowski Każmierz   , podpor. p. strz. k. gw. 1822-1830.
Szaniawski Tomasz   , podpor. p. 2 strz. p. 1815-1819.
Szantyr Michał   , podpor. korp. inwal. tir sr. 1828.
Szatyński Ildefons   , por. p. 2 piech. lin. 1819.
Szawłowski Mikołaj   , major korp. weter. L. H. 1815-1830.
Szawłowski Romuald   , podpor. p. 4 strz. p. 1828-1830.
Szczawiński Dominik   , podpor. p. gren. gw. 1815-1818.
Szczepański Józef   , podpor. p. 2 strz. p. 1830.
Szczepański Michał   , podpor. korp. inwal. 1827.
Szczepkowski Łukasz   , kap. korp. kad. w Kaliszu. 1815-1830.
Szczepowski Józef   , kap. p. 2 piech. lin. VM 1819-1820.
Szcześniewski Ludwik   , podpor. p. 1 piech. lin. 1828-1830.
Szczotkowski Tomasz   , podpor. p. 3 strz. k. VM sr. 1819-1820.
Szczuka Tadeusz   , podpor. p. 2 strz. p. 1822-1830.
Szczurowski Michał   , podpor. p. 2 strz. k. 1822-1830.
Szeffer Ignacy   , kap. korp. Inwal. 1819.
Szeffer Karol   , por. piech. na reformie. 1819.
Szelechowski Jan   , por. p. 4 strz. k. 1815-1830.
Szeliga Antoni   , por. p. 8 plech. lin. 1815 -1830.
Szembek Piotr   , gen. bryg. 3 piech. l dyw. VM L. H. 1815-1830.
Szemiot Augustyn   , podpor. p. strz. k. gw. 1824-1830.
Szemiot Dominik   , podpor. p. 2 strz. k. 1822-1830.
Szendel Ludwik   , por. p. 4 strz. k. 1815-1830.
Szeptycki Stanisław   , kap. p. 3 strz. p. 1815-1830.
Szercel Franciszek   , podpułk. weter. czyn. VM L. H. 1815-1830.
Szkaradowski Ludwik   , por. batal. saperów. 1826-1830.
Szlagowski Stefan   , kap. p. 5 piech. lin. 1819-1820.
Szlaski Fellx   , podpor. p. 5 piech. lin. 1824-1830.
Szlegel Karol   , podpor. p. gren. gw. 1822-1830.
Szletyński Ludwik   , podpor. p. 7 piech. lin. 1828-1830.
Szlupowicz Roch   , podpor. p. 7 piech. lin. 1815-1821.
Szmauch Jan   , podpułk. weter. czyn. L. H. 1815-1824.
Szmidecki Felicyan   , podpor. artyl. piesza. 1829-1830.
Szmigielski Antoni   , podpor. p. 4 piech. lin. 1830.
Szmigielski Walenty   , major p. l stu. p. VM zł. L. H. 1822-1826.
Szmudy August   , podpor. p. l m. p. 1828-1830.
Szołayski Walenty   , podpor. p. 5 piech. lin. 1819.
Szostakowski Józef   , kap. kom. Pyzdr. 1819-1820.
Szostery Jan   , podpor. korp. weter. 1825-1830.
Szperliński Józef   , kap. plech. na reformie. VM zł. L. H. 1815-1830.
Szpinger Jan   , podpułk. p. 6 plech. lin. VM zł. 1815-1830.
Szporny Marcin   , podpor. p. 4 piech. lin. 1819.
Szpotański Benedykt   , por. p. 1 piech. lin. 1819.
Szpotański Teofil   , major p. 4 piech. lin. VM zł. 1815-1830.
Szretter Stanisław   , ‘por. p. 7 piech. lin. 1815-1830.
Sztemborski Józef   , podpor. p. 4 stu. k. 1819-1830.
Sztokmann Karol   , podpor. p. 6 piech. lin. 1828-1830.
Sztykowski Franciszek   , podpor. korp. weter. 1829-1830.
Szubert Adam   , podpułk. artyl. kon. VM L. H. 1815-1821.
Szukiewicz Chryzostom   , kap. p. 2. stn.. p. L. H. 1819.
Szuldes Wincenty   , por. p. 1 strz. k. VM sr. 1815-1830.
Szultz August   , kap. 2 kl. korp. inżyn. 1824-1830.
Szumer Karol   , kap. p. l piech. lin. 1815-1830.
Szumiański Ignacy   , por. korp. weter. 1815-1830.
Szumiański Jan   , por. weter. czyn. VM zł. 1815-1824.
Szumkowski Józef   , por. p. 3 piech. lin. 1815-1827.
Szumowiecki Jan   , por. p. 4 piech. lin. 1815-1830.
Szumski Edward   , podpor. p. gren. gw. 1824-1830.
Szumski Józef   , por. korp. weter. 1815-1830.
Szweykowski Michał   , por. p. 2 strz. p. 1815-1821.
Szwykowski Adolf   , podpor. p. 3 ułanów. 1825-1830.
Szwykowski Fabian   , podpor. weter. czyn. 1826 -1830.
Szwykowski Rafał   , por. p. 2 strz. p. 1822-1830.
Szyjewski Jan   , kap. p. 8 piech. lin. 1815-1819.
Szyller Franciszek   , podpor. p. 5 piech. lin. 1820.
Szymanowski Chryzostom   , por. p. 1 piech. lin. 1815-1830.
Szymanowski Felix   , kap. kwaterm. gen. 1815-1830.
Szymanowski Ignacy   , podpor. p. 1 piech. Lin. VM sr. 1815-1820.
Szymanowski Józef   , pułk. p. gren. gw., filgeladjutant. … L. H. 1815–1820.
Szymanowski Kaźmierz   , kap. p. gren, gw. 1815-1830.
Szymanowski Wincenty   , kap. 2 kI. korp. Inżyn. 1815-1830.
Szymański Antoni   , major p. 2 ułanów. VM L. H. 1815-1819.
Szymański August   , podpor. p. 1 strz. p. 1828-1830.
Szymkiewicz Antoni   podpor. p. 2 ułanów. 1828-1830.
Szymoński Michał   , por. korp. Inżyn. 1823- 1830.
Ślaski Rudolf   . podpor. p. 2 strz. p. 1829-1830.
Ślaski Wiktor   , podpor. p. l strz. k. 1821-1830.
Śleszyński Słanisław   . kap. na reformie piech. 1815-1829.
Śliwiński Dezyderyusz   . podpor. weter. czyn. 1826-1830.
Śliwiński Woyciech   . kap. p. gren. gw. VM sr. 1815-1830.
Śmiechowski Antoni   . kap. p. 5 piech. lin. 1815-1830.
Śmiechowski Józef   . podpor. p. 5 piech. lin. 1815-1824.
Śmigielski Walenty   , podpułk. p. 3 strz. p. VM zł. L. H. 1821-1830.
Śniegodzki Karol   . por. p. 4 piech. lin. VM zł. 1815-1829.
Śnieżek Józef   . por. korp. weter. 1815-1830.
Światłowski Stanisław   , podpor. p. 4 piech. lin. 1822-1830.
Świątecki Julian   , podpor. p. 7 piech. lin. 1822-1830.
Świderski Jan   , pod por. artyl. piesza. 1830.
Świdnicki Wincenty   , podpor. p. l strz. k. VM sr. 1828-1830.
Świdziński Ignacy   , podpor. p. gren, gw. 1815-1821.
Świdziński Michał   , podpor. artyl. k. gw. 1822-1826.
Świdziński Pantaleon   , major na reformie. 1815-1830.
Świerczewski Stanisław   , por. korp. Inwal. VM sr. 1815-1828.
Świergodzki Xawery   , por. artyl. piesza. VM zł. L. H. 1819-1820.
Świeszewski Jan   , podpor. p. 4 strz. k. 1827-1830.
Świeżawski Kajetan   , kap. korp. inwal. VM 1815-1830.
Świeżawski Karol   , por. p. 3 ułanów. L. H. 1815-1830.
Święcicki Józef   , por. p. 4 piech. lin. VM sr. 1815-1830.
Święcicki Józef   , podpor. p. 8 piech. lin. 1822-1829.
Świętochowski Franciszek   , pod por. korp. inwal. 1822-1830.
Tamkowicz Henryk   , por. p. strz. k. gw. 1815-1830.
Tański Antoni   podpor . korp. inwal. 1815-1 830.
Tarnecki Michał   , podpor. korp. weter. 1827-1830.
Tarnowski Antoni   , kap. p. 4 piech. lin. VM sr. 1815-1830.
Taroni Medard   , por. korp. inżyn. 1815-1828.
Tchórzewski Stanisław   , por. p. 3 strz. p. 1815-1830.
Techmański Paweł   , por. p. 4 ułanów. L. H. 1815-1830.
Teleżyński Cypryan   , kap. p. 3 m. k. 1815-1830.
Terlecki Dominik   , kap. p. strz. k. gw. 1815-1830.
Terlecki Piotr   , podpor. p. 3 ułanów. 1819-1820.
Terszteniak Daniel   , kap. bat. saperów. 1815-1830.
Thielz Wilhelm   , por. korp. Inżyn. 1815-1827.
Thieme Karol   , kap. p. 3 piech. lin. 1815-1830.
Thomas Jan   , por. korp. Inżyn. 1815-1830.
Thugut Teodor   , podpor. p. 3 strz. p. 1822-1830.
Thury Piotr   , kap. p. 8 piech. lin. VM sr. 1815-1830.
Thym Edward   , kap. p. 3 strz. p. 1815-1830.
Tkaczewskl Łukasz   , por. p. 2 strz. p. 1815-1830.
Tobian Ferdynand   , podpor. p. 1 piech. lin. 1824-1830.
Toczyski Michał   , podpor. p. 4 strz. p. 1819-1820.
Tokarski Jan   , podpor. p. 3 strz. p. 1815-1829.
Tokarski Jędrzej   , kap. p. 2 strz. p. 1819.
Tokarski Kasper   , podpor. korp. żandarm. VM sr. L. H. 1815-1830.
Tokarski Michał   , podpor. p. 3 strz. p. 1815-1830.
Tokarzewski Jakób   , podpor. weter. czyn. L. H. 1815-1827.
Toliński Józef   , gen. bryg. szef sztabu gł. VM L. H. 1815-1823.
Tolkemith Daniel   , podpor. kwaterm. gen. 1815-1830.
Tomaszewicz Antoni   , podpor. p. 5 piech. lin. 1822-1830.
Tomaszewski Ludwik   , podpor. p. 4 ułanów. 1815-1830.
Tomaszewski Piotr   , kap. piech. na reformie. VM zł. 1815-1830.
Tomaszewski Walenty   , podpor. p. 4 piech. lin. 1820-1830.
Tomaszewski Woyciech   , kap. p. 1 piech. lin. VM sr. 1815-1830.
Tomczycki Franciszek   , podpor. p. 4 strz. p, 1822-1830.
Tomicki Jan   , gen. bryg. VM L. H. 1815-1830.
Tomkowski Józef   , podpor. weter. czyn. 1815-1830.
Tonnes Ludwik   , podpor. korp. Inżyn. 1829-1830.
Trach Adolf   , por. korp. Inwal. 1815-1830.
Trembicki Władysław   , podpor. artyl. k. 1830.
Treter Wiktor   , podpor. p. gren. gw. 1830.
Trębicki Adolf   , podpor. p. 4 ułanów. 1824-1827.
Trębicki Kaźmierz   , kap. gren. gw., adj. W. Ks. Konstantego. 1815 1830.
Trębicki Ludwik   , podpor. p. 2 strz. p. 1819.
Trębicki Stanisław   , gen. bryg., w sztabie W. Ks. VM L. H. 1815 1830.
Trębiński Wincenty   , podpor. p. 2 piech. lin. 1819.
Trociński Felix   , por. p. 3 piech. lin. 1815-1830.
Trojanowski Franciszek   , por. plech. na reformie. 1815-1827.
Trojanowski Józef   , kap. p. 2 strz. k. 1815-1830.
Trojanowski Xawery   , kap. 2 kl. artyl. VM zł. 1815-1829.
Troszczyński Józef   , podpor. korp. weter. VM sr. L. H. 1827-1830.
Trościcki Józef   , kap. p. 2 strz. p. 1815-1830.
Truszkowski Franciszek   , kap. p. 8 piech. lin. 1820.
Truszkowski Klemens   , podpor. p. strz. k. 1828-1830.
Trzebicki Antoni   , por. p. 8 piech. lin. 1815-1830.
Trzebieński Ludwik   , podpor. p. 3 strz. p. 1824-1826.
Trzebiński Michał   , podpor. p. 1 strz. p. 1828-1830.
Trzebiński Teofil   , Por. p. stu. k. gw. 1815-1829.
Trzebuchowski Wincenty   , podpułk. p. 4 ułanów. VM sr. L. H. 1815 1830.
Trzecieski Woyciech   , podpor. p. 3 strz. k. VM sr. 1815-1830.
Trzeszczkowski Jędrzej   , major korp. Inwal. VM 1819.
Tucz Józef   , podpor. p. 2 strz. p. 1829-1830.
Turgołowicz Wincenty   , pod por. korp. Inwal. 1823.
Turkiewicz Benedykt   , podpor. korp. żandarm. VM St. L. H. 1824-1830.
Turno Karol   , pułk. p. strz. k. gw., adj. nacz. wodza. VM zł. L. H. 1815-1830.
Turno Zygmunt   , kap. p. strz. k. gw. VM zł. L. H. 1815-1830.
Turowski Augustyn   , podpor. karp. weter. VM sr. 1815-1830.
Turowski Jan   , podpor. p. 4 strz. p. 1815-1830.
Turski Franciszek   , por. korp. weter. 1824-1830.
Turski Michał   , por. p. gren. gw. L. H. 1815-1824.
Turski Szymon   , podpor. p. 1 strz. k. 1824-1830.
Turski Tomasz   , kap. 1 kI. artyl. piesza. VM zł. L. H. 1826-1830.
Turutowicz Józef   , por, p. 5 piech. lin. 1815-1830.
Turzański Józef   , por. kwaterm. gen. 1824-1830.
Tuszyński Woyciech   , podpor. karp. weter. L. H. 1815-1830.
Twardowski Kaźmierz   , por. kwaterm. gen. 1815-1830.
Twardowski Paweł   , podpor. p. 2 ułanów. 1823-1826.
Twardzicki Stanisław   , kap. p. 1 strz. k. L. H. 1815-1829.
Twardzicki Wincenty   , por. p. 5 piech. lin. VM sr. 1815-1830.
Twarowski Józef   , por. p. 4 strz. p. 1815-1830.
Twarowski Kajetan   , por. p. 3 piech. lin. 1815-1830.
Tycz Kaimierz   , por. p. strz. k. gw. L. H. 1815-1830.
Tymiński Wincenty   , por, weter. czyn. L. H. 1828-1830.
Tyrakowskl Stefan   , kap. p. 4 piech. lin. VM sr. 1815-1830.
Tys Edward   , podpor. p. strz. k. gw. 1825-1830.
Tyszka Józef   , kap. p. 3 strz. p. 1815-1830.
Ubysz Jan   , por. karp. pociągu. 1815-1830.
Uiazdowski Wincenty   , podpor. p. 4 strz. k. 1815-1830.
Uleniecki Ignacy   , podpor. p. 6 piech. lin. 1828-1830.
Ulrich Jan   . podpor. p. 1 ułanów. 1822-‘-1830.
Ułan Alexander   , por. karp. Inwał. 1815-1822.
Ułan Samuel   , kap. korp. weter. 1815-1830.
Ułanowski Jan   . podpor. korp. weter. 1823-1830.
Umieniecki Antoni   , kap. 2 kl. artyl. p. L. H. 1815-1824.
Umieniecki Henryk   , podpor. p. gren. gw. 1825-1826.
Urbanowicz Michał   , por. korp. zandarm. 1815-1830.
Urbanowski Franciszek   , kap. korp. ster. VM 1815-1830.
Urbanowski Józef   , kap. korp. żandarm. VM zł. 1815–1828.
Urbanowski Roch   , podpor. korp. weter. 1827-1830.
Urbański Józef   , podpor. p. 1 piech. lin. 1824-1830.
Urbański Józef   , podpor. p. 3 piech. lin. 1825-1830.
Urbański Piotr   , por. p. gren. gw. 1815-1830.
Urbański Romuald   , podpułk. p. l piech. lin. VM zł. L. H. 1815-1830.
Urbański Tomasz   , por. korp. inwal. L. H. 1815-1826.
Uszyński Józef   , podpor. korp. lożyn. 1826-1830.
Uszyński Kaźmierz   , podpułk. artyl. Zamościa. VM L. H.1815-1830.
Uszyński Michał   , podpor. p. 4 ułanów. 1828 -1830.
Uziębło Marcin   , podpułk. korp. weter. VM 1815-1830.
Valentin d’Hauterive Franciszek   , pułk. kwaterm. Gen. VM zł. L. H. 1815-1830.
Valentin d’Hauterive Piotr   , kap. p. gren. gw., adj. gen. Stan. Potockiego. L. H. 1815-1830.
Vander-Noot Tadeusz   , por. p. 3 piech. lin. 1815-1830.
Wacławowicz Piotr   , podpor. p. 4 strz. p. 1825-1830.
Walderowicz Stanisław   , podpor. p. 1 strz. k. 1825 -1830.
Walewski Ignacy   , kap. p. 1 strz. k. VM L. H. 1825-1830.
Walewski Józef   , kap. p. 1 strz. k. VM L. H. 1815-1829.
Walewski Napoleon   , podpor. p. 1 strz. k. 1825-1826.
Walicki Jan   . kap. karp. weter. VM zł. L. H. 1815-1830.
Waligórski Franciszek   , podpor. karp. inwal. 1823-1830.
Waligórski Józef   , podpor. rakietn. p. 1823-1830.
Waligórski Wilhelm   , podpor. p. 3 strz. p. 1815-1830.
Waliński Karol   , podpor. weter. czyn. 1815-1830.
Wałecki Kaimierz   , podpor. karp. pociągu. 1824-1830.
Wambach Alexander   , podpor. p. 6 piech. lin. 1830.
Wandycz Jan   . podpor. korp. pociągu. 1815-1830.
Wardyński Kasper   , podpor. korp. weter. 1826-1830.
Wasilewski Alexander   , podpor. p. 6 piech. lin. 1825-1828.
Wasilewski Antoni   , podpor. p. 2 strz. p. 1825-1830.
Wasilewski Jan   , podpor. p. 4 strz. k. 1824-1830.
Wasilewski Józef   , podpor. p. 3 ułanów. 1815-1830.
Wasilewski Józef   , gen. bryg., karp. kadet. w Kaliszu. VM L. H. 1819-1820.
Wasilewski Piotr   , kap. p. strz. k. gw. L. H. 1815-1826.
Wasilewski Tomasz   , podpor. p. 2 strz. p. 1829-1830.
Wasilewski Wincenty   , podpor. p. 4 strz. k. 1815-1830.
Wastkowski Stanisław   , podpor. p. l piech. lin. 1819 -1820.
Waśniewski Piotr   podpor. na reformie Jazdy. 1815-1822.
Wągrodzki Maciej   , kap. p. l strz. p. VM zł. 1815-1823.
Wąsowicz Stanisław   , pułk. nie będący w służbie czyn. VM L. H. 1819.
Wąsowski Franciszek   , podpor. p. 4 strz. p. 1825-1830.
Wąsowski Józef   , podpor. korp. weter. 1826-1830.
Weber Teofil   , por. p. 5 piech. lin. VM zł. 1815-1830.
Wedelszted Adam   , por. p. 5 piech. lin. 1819.
Weisflog Karol   , pułk. artyl. p. VM zł. 1815-1830.
Wemmer Ludwik   , podpor. korp. pociągu. 1823-1830.
Wenda Gracyan   , kap. p. 5 piech. lin. 1819-1820.
Wendorff Ignacy   , por. p. l strz. k. VM sr. 1815-1830.
Wendorff Wincenty   , kap. p. 3 piech. lin. L. H. 1819.
Wereszczyński Jakób   , podpor. p. 4 strz. p. 1824-1830.
Wernerowski Tomasz   , podpor. weter. czyn. 1823-1830.
Wernicki Wincenty   , podpor. p. 3 ułanów. 1825-1830.
Wernik Karol   . por. p. l piech. lin., adj. gen. Giełguda. 1815-1821.
Werpechowski Kaimierz   , kap. 2 kl. artyl. Modlina. L. H. 1815-1830.
Wesołowski Maciej   , kap. p. 2 strz. p. VM 1815-1829.
Wesołowski Szymon   , podpor. karp. weter. L. H. 1828-1830.
Wesołowski Zacharyasz   , kap. p. gren. gw. VM sr. L. H. 1815-1830.
Westphal Józef   , kap. p. 6 piech. lin. L. H. 1815-1833.
Weyssenhoff Jan   , gen. dyw. ułanów. VM L H. 1815-1830.
Węglarski Felix   , por. p. 3 piech. lin. 1815-1830.
Węgliński Andrzej   , podpor. p. 4 strz. k. 1825-1829.
Węgłowski Jędrzej   , por. artyl. Zamościa. VM zł. 1815-1830.
Wężyk Kasper   , kap. p. 6 piech. lin. 1819.
Wężyk Paweł   , podpor. p. 2 strz. p. 1825-1830.
Wichrowski Jan   , podpor. p. 2 piech. lin. 1815-1822.
Wichrowski Woyciech   , podpor. korp. weter. VM sr. 1815-1830.
Widacki Walenty   , kap. p. 5 piech. lin. 1815-1830.
Wide Korneli   , por. p. l ułanów. L. H. 1815-1830.
Wielhorski Fryderyk   , podpor. korp. inżyn. 1825-1830.
Wielhorski Gustaw   , por. p. strz. k. gw., adj. nacz. wodza. 1815 1822.
Wielogłowski Alexander   , podpor. p. strz. k. gw. 1830.
Wieluński Michał   , por. p. l strz. k. VM sr. 1815-1824.
Wieniawski Antoni   , podpułk. na reformie. VM zł. 1815-1830.
Wieniawski Kajetan   , por. artyl. k. 1815-1830.
Wieniawski Konstanty   , por. p. strz. k. gw. VM zł. L. H. 1815-1821,
Wierciński Erazm   , por. p. 8 piech. lin. 1815-1826. .
Wierciszewski Anastazy   , por. p. l strz. k. 1815-1819.
Wiernicki Maciej   , por. p. 2 strz. p. L. H. 1815-1821.
Wierzbicki Alexander   , kap. p. l piech. lin., adj. pl. Warszawa. VM zł. L. H. 1815-1830.
Wierzbicki Dominik   , kap. p. 3 strz. p. 1815-1830.
Wierzbicki Jan   , por, karp. pociągu. 1815-1830.
Wierzbięta Wincenty   kap. p. 4 strz. p. 1815-1830.
Wierzchleyski Antoni   . kap. p. 3 ułanów. VM zł, L. H. 1815-1830.
Wieszczycki Walenty   , kap. p. 3 piech. lin. 1815-1821.
Wietcki Andrzej   , podpor. p. l piech. lin. 1815-1819.
Wiewiórowski Józef   , por. p. 5 piech. lin. 1815-1830.
Wilczyński Tomasz   , por. karp. inwal. 1815-1822.
Wiliński Michał   , kap. p. l strz. k. VM sr. 1825-1830.
Wilkanowski Władysław   , podpor. p. 1 strz. p. 1825-1826.
Wilkoński Ignacy   . por. p. 4 strz. p. 1815-1830.
Wilkoński Tomasz   . podpor. p. 2 strz. p. 1815-1823.
Willa Franciszek   . podpor. korp. weter. 1824–1830.
Wilski Jan   , podpor. p. l strz. k. 1830.
Wilson Józef   . kap. l kI. korp. Inżyn. 1815-1830.
Winnicki Antoni   , podpor. komp. rzemieśln. 1822-1830.
Winnicki Ignacy   , podpor. p. 1 piech. lin. 1829-1830.
Wisławski Ludwik   , podpor. p. 6 piech. lin. 1819.
Wisłocki Stanisław   , podpor. p. strz. k. gw. 1815-1821.
Wiszkiewicz Karol   , por. p. 3 piech. lin. 1815-1830.
Wiszniewski Andrzej   , podpor. p. 4 strz. p. VM zł. 1815-1821.
Wiszniewski Augustyn   , kap. p. 7 piech. lin. 1819.
Wiszniewski Felix   , kap. 2 kI. korp. inżyn. 1822-1830.
Wiszniewski Franciszek   . podpor. weter. czyn. 1825-1830.
Wiszniewski Józef   , major p. 2 ułanów. L. H. 1815~1827.
Wiszniewski Walenty   , podpor. p. 4 stu. p, 1830.
Wiszniewski Xawery   , podpor. karp. kad. w Kaliszu. 1822-1830.
Wiśniewski Jan   , podpor. p. 2 piech. lin. 1822-1830.
Wiśniewski Józef   , major p. 2 ułanów. L. H. 1815-1830.
Wiśniewski Konstanty   , kap. 1 kl. korp. Inżyn. 1815-1822.
Witkowski Hipolit   . podpor. p. 3 strz. p. 1822-1823.
Witkowski Jan   , podpor. weter. czyn. 1826-1828.
Witoszyński Józef   . kap. p. gren. gw. 1815-1830.
Włodek Hipolit   , podpor. p. l strz. p. 1825-1830.
Włoszczewski Kasper   , por. p. l ułanów. 1820-1821.
Wodnicki Adam   , podpor. kwaterm. gen. 1826-1830.
Wodziński Adam   , podpor. p. 4 piech. lin. 1829-1830.
Wodziński Jan   , kap. p. 4 piech. lin. 1815-1830.
Wodziński Józef   . podpor. p. 2 strz. k. 1828-1830.
Wodzyński Kaźmierz   . podpor. p. 2 strz. k. 1827-1828.
Wojakowski Franciszek   , kap. p. 4 strz. p. VM zł. 1815-1826.
Wolański Jacek   , podpor. p. 3 strz. k. 1822-1830.
Wolf Leopold   , kap. p. 4 strz. p. 1815-1830.
Woliński Franciszek   , kap. p. 6 piech. lin. 1815-1829.
Wolski Adam   , podpułk. p. 2 stu. p. L. H. 1815-1830.
Wolski Cypryan   , por. kwaterm. gen. 1823-1830.
Wolski Franciszek   , podpor. p. 2 ułanów. 1825-1829.
Wolski Gustaw   , podpor. p. 3 piech. lin. 1815-1826.
Wolski Hipolit   , major korp. weter. VM 1815-1830.
Wolski Jan   . podpor. rakietn. kon. 1826-1830.
Wolski Jan   , podpor. korp. weter. 1828 -] 830.
Wolski Kajetan   , podpor. artyl. kan. 1828-1830.
Wolski Stanisław   , podpor. p. 8 piech. lin. 1830.
Wolski Wincenty   , pułk. p. 2 strz. p. VM zł. 1815-1830.
Wolski Wincenty   , kap. p. 2 ułanów. L. H. 1815-1830.
Wolszleger Marcin   , kap. p. 4 strz. k. 1815-1829.
Wołk Antoni   , pod por. p. 1 ułanów, 1822-1830.
Wołłowicz Jerzy   , podpor. kwaterm. gen. 1828-1830.
Wołowski Jan   , kap. p. strz. k. gw., sztab gł. VM zł. 1815-1830.
Woroniecki ks. Henryk   , por. p. 3 strz. k. 1815-1830.
Worotyniecki Józef   , podpor. p. 4 ułanów. 1815-1830.
Wotowski Teofil   , por. p. 4 strz. p. 1815-1830.
Woycicki Kaźmierz   . podpor. korp. żandarm. 1815-1830.
Woycicki Ludwik   , kap. p. 3 strz. k. VM zł. 1815-1830.
Woyciechowski Anastazy   , podpor. p. strz. k. gw. 1815-1826.
Woyciechowski Antoni   , podpor. p. 8 piech. lin. 1830.
Woyciechowski Józef   , kap. p. 4 piech. lin. VM sr. 1815–1830.
Woyciechowski Michał   , podpor. p. 2 strz. k. 1830.
Woyciechowski Paweł   , podpor. p. 5 piech. lin. 1824-1826.
Woyczyński Jan   , por. korp. Inżyn.. adj. gen. Manet. 1815-1826.
Woynarowski Antoni   , major na reformie. VM zł. 1815-1830.
Woynarowski Józef   , kap. p. 3 strz. k. VM zł. 1815-1830.
Woynarowski Xawery   , por. korp. żandarm. 1815-1827.
Woyniłowicz Ludwik   , podpor. p. gren. gw. VM zł. L. H, 1825-1830.
Woynowski Michał   , kap. bramowy w Zamościu. 1815-1829.
Woytkiewicz Jan   , kap, p. 4 strz. k. 1815-1830.
Woytkiewicz Piotr   , podpor. p. 2 strz. k. 1815-1830.
Wroniecki Antoni   , podpułk. p. 5 piech. lin. VM 1815-1830.
Wroniecki Nepomucen   , podpor. p. 5 piech. lin. 1825-1830.
Wroniewicz Adam   , por. p. 4 piech. lin. 1815-1830.
Wronowski Franciszek   , podpor. p. 4 strz. p. 1830.
Wróblewski Józef   , por. p. 6 piech. lin. 1815-1830.
Wrześniewski Józef   , kap. p. 4 strz. k. L. H. 1815-1830.
Wrzosek Felix   . podpor. p. strz. k. gw. 1828-1830.
Wunderam Jan   , kap. p. 2 strz. p. 1815-1830.
Wurtemberg Adam ks.   , gen. bryg. L. H. 1815-1830.
Wybranowski Roman   , podpułk. p. 6 piech. lin. VM zł. L. H. 1815 1830.
Wyczliński Jan   , podpor. artyI. p. 1827-1830.
Wydorowski Jan   , kap. korp. żandarm. VM 1815-1830.
Wydżga Antoni   , por. p. 4 strz. k. VM zł. 1819 -1820.
Wyganowski Franciszek   , por. korp. żandarm. 1815-1830.
Wyganowski Ignacy   , kap. p. 2 strz. p. 1815-1830.
Wykowski Franciszek   . kap. 2 kI. artyl. VM zł. 1815-1824.
Wyleżyński Tadeusz   , podpułk. p. strz. k. gw., adj. gen. W. Krasińskiego. VM zł. L. H. 1815-1830.
Wyrwicz Józef   , por. p. 1 piech. lin. 1815-1821.
Wyrzykowski Antoni   , podpor. p. 1 piech. lin. 1825-1830.
Wysiekierski Grzegorz   , podpor. artyl. 1829-1830.
Wysocki Antoni   , podpor. weter. czyn. 1827 -1830.
Wysocki Hipolit   , podpor. p. 2 strz. k. 1830.
Wysocki Jacenty   , por. p. 3 ułanów. 1815-1830.
Wysocki Jan   , podpor. p. gren. gw. 1815-1823.
Wysocki Piotr   , podpor. p. gren. gw. 1828-1830.
Wysocki Stanisław   , podpor. p. 2 ułanów. 1815–1830.
Wysocki Stanisław   , podpor. korp. pociągu. 1824-1830.
Wysocki Teodor   , kap. p. 7 piech. lin. 1815~1830.
Wysokiński Ludwik   , por. p. 4 ułanów. VM sr. L. H. 1815-1830.
Wyszkowski Gabryel   , kap. p. 8 piech. lin. 1815-1830.
Wyszkowski Józef   , pułk. kwaterm. gen. VM 1815-1827.
Wyszkowski Józef   , podpor. p. 4 piech. lin. 1815-1828.
Wyszpolski Felix   , por. p. 8 piech. lin. 1824-1830.
Wyszpolski Seweryn   , por. p. 4 piech. lin. 1815-1830.
Wyszyński Antoni   , podpor. korp. żandarm. VM zł. 1815-1830.
Wyszyński Franciszek   , kap. p. 3 piech. lin. ł 819.
Wyżewski Fabian   , kap. p. 3 ułanów. 1824-1830.
Zabielski Antoni   , podpor. korp. weter. 1827 -1830.
Zabiełło Józef   , podpor. p. 1 ułanów. 1824 – 1830.
Zabiełło Szymon   , kap. p. 3 strz. p. 1815-1824.
Zabiełłowicz Jan   , pod por. weter. czyn. 1815-1830.
Zabierzewski Józef   , podpor. korp. weter. 1815-1830.
Zabłocki Antoni   , podpor. p. gren. gw. 1824-1830. .
Zabłocki Józef   , podpor. p. 2 piech. lin. 1815-1830.
Zabłocki Piotr   , podpor. weter. czyn. 1826-1830.
Zabłocki Tadeusz   , por. p. 8 piech. lin., adj. gen. Blumera. 1815-1823.
Zabłocki Teofil   , por. kwaterm. gen. 1815-1830.
Zabłocki Wincenty   , podpor. weter. czyn. 1824-1830.
Zabokrzycki Tadeusz   , podpor. p. 3 piech. lin. 1825-1829.
Zaborowski Jan   , podpor. p. 5 piech. lin. 1819.
Zaborowski Walenty   , podpor. karp. weter. 1815-1830.
Zaborski Józef   , kap. p. 4 piech. lin. VM zł. L. H. 1815-1830.
Zadolski Józef   , kap. p. l strz. p. 1815-1830.
Zadunayski Wincenty   , podpor. p. l piech. lin. 1824-1830.
Zagórski Kajetan   , kap. 2 kl. artyl. 1815-1830.
Zagrodzki Jan   , por. p. l strz. p. 1815-1830.
Zagrzewskl Franciszek   , podpor. batal. saperów. 1825-1830.l
Zajączek Józef   , gen. piech. VM L. H. 1815-1826.
Zajączkowski Antoni   , podpor. p. 3 ułanów. 1815-1830.
Zajączkowski Julian   , podpor. p. 4 piech. lin. 1830.
Zajączkowski Leon   , kap. p. 4 ułanów. L. H. 1815-1830.
Zajączkowski Leon   , podpor. p. 3 strz. k. 1815-1830.
Zakrzewski Alexander   , podpor. korp. inżyn. 1826-1830.
Zakrzewski Jan   , podpor. weter. czyn. 1826-1830.
Zakrzewski Michał   , podpor. korp. weter. 1815-1830.
Zakrzewski Stanisław   , podpor. korp. Inwal. 1823.
Zakrzewski Tadeusz   , major na reformie. L. H. 1815-1830.
Zakrzewski Xawery   , podpor. p. 3 piech. lin. 1815-1830.
Zaleski Józef   , podpor. p. 3 ułanów. 1822-1826.
Zaleski Julian   , podpor. p. 2 plech. lin. 1819.
Zalewski Antoni   , podpor. p. 1 piech. lin. 1819.
Zalewski Antoni   , podpor. p. 3 ułanów. 1819.
Zalewski Grzegorz   , podpor. korp. pociągu. VM sr. 1815-1830.
Zalewski Hilary   , por. p. 3 strz. p. L. H. 1819.
Zalewski Jan   , kap. p. 1 piech. lin. VM sr. 1815-1830.
Zalewski Józef   , podpor. p. l piech. lin. 1815-1830.
Zalewski Leon   , podpor. p. 6 piech. lin. 1829-1830.
Zalewski Ludwik   , podpor. p. 1 strz. k. L. H. 1819.
Zalewski Piotr   , podpor. korp. weter. 1826-1830.
Zalewski Teofil   , podpor. korp. inżyn. 1825.
Załęski Cypryan   , kap. korp. Inwal. 1815-1822.
Załęski Felix   , por. korp. żandarm. L. H. 1827-1830.
Załuski Joachim   , podpor. p. strz. k. gw. 1824-1825.
Załuski Józef hr.   , pułk. p. strz. k. gw., fligeladjutant. VM zł. L. H. 1815-1829.
Załuski Roman hr.   , por. p. strz. k. gw., adj. nacz. wodza. VM zł. 1819-1820.
Zambrzycki Gabryel   , major p. 1 strz. p. 1815-1830.
Zamoyski Antoni   , podpor. p. 8 piech. lin. 1815-1830.
Zamoyski Ignacy   , podpor. korp. inwal, 1815-1830.
Zamoyski Jakób   , por. p. l piech. lin. 1815-1830.
Zamoyski Michał   , kap. p. 4 ułanów. L. H. 1815-1830.
Zamoyski Władysław   , podpor. p. 3 strz. p. 1815-1830.
Zamoyski Władysław hr.   , podpor. p. strz. k. gw., adj. nacz. wodza. 1822-1830.
Zandrowicz Bonawentura   , kap. p. 4 piech. lin. 1824-1830.
Zandrowicz Franciszek   , por. kwaterm, gen. 1815-1830.
Zapałowski Jan   , podpor. p. 2 piech. lin. 1824-1830.
Zapolski Piotr   , podpor. korp. weter. VM sr. 1815-1830.
Zaremba Edmund   , podpor. p. l piech. lin. 1829.
Zaremba Filip   , podpor. p. 7 piech. lin. 1828-1830.
Zaremba Mikołaj   , podpor. korp. inwal. 1815-1826.
Zarębecki Wincenty   , podpor. p. 7 piech. lin. 1824-1830.
Zarzycki Franciszek   , kap. p. gren. gw. VM sr. 1815-1830.
Zarzycki Piotr   , podpor. korp. pociągu. 1829-1830.
Zastyrzec Mikołaj   , podpor. korp. weter. 1825-1830.
Zawadyński Wiktor   , podpor. artyl. kon. 1822-1830.
Zawadzki Alexander   , podpułk., gł. dyżurstwo, gewaltygier główny. VM L. H. 1815-1830.
Zawadzki Antoni   podpor. artyl. piesza. 1824-1830.
Zawadzki Józef   kap. na reformie piech. 1815-1830.
Zawadzki Józef   , por. p. 4 strz. k. VM sr. 1815-1830.
Zawadzki Kaźmierz   , podpor. p. 3 ułanów. 1822-1830.
Zawadzki Michał   , kap. p. 3 ułanów. VM zł. L. H. 1815-1823.
Zawadzki Onufry   , podpor. p. 3 strz. k. 1815-1830.
Zawadzki Stanisław   , por. korp. żandarm. L. H. 1815-1825.
Zawadzki Walenty   , pułk. p. 5 piech. lin. VM L. H. 1815-1830.
Zawadzki Walenty   , kap. korp. weter. VM sr. L. H. 1815-1830.
Zawadzki Wincenty   , podpor. p. 3 ułanów. 1822-1830.
Zawidzki Ignacy   pułk. p. 4 strz. p. ta L. H. 1815-1830.
Zawistowski Dyonizy   , por. p. gren. gw. 1822-1830.
Zaykowski Erazm   , por. artyl. p. 1815-1830.
Zaykowski Wacław   , por. p. 2 ułanów. 1823-1830.
Zbyszewski Bruno   , podpor. p. 8 piech. lin. 1824-1830.
Zbyszewski Józef   , kap. p. 5 piech. lin. 1815-1830.
Zdanowicz August   , podpor. weter. czyn. 1824-1830.
Zdanowski Antoni   podpułk. p. 4 strz. k. VM L. H. 1815-1830.
Zdanowski Władysław   , kap. kwaterm. gen. VM zł. 1815-1830.
Zdrodowski Woyciech   , podpor. korp. weter. 1827-1830.
Zdzitowiecki Apolinary   , podpor. p. 6 piech. lin. 1825-1830.
Zdzitowiecki Józef   , podpułk. p. gren. gw. VM 1815-1829.
Zeidler Alexander   , podpor. p. l strz. p. 1815-1824.
Zelwietr Hieronim   , por. p. 3 strz. p. 1815-1830.
Zembrzuski Michał   , kap. p. 4 ułanów., adj. gen. Weyssenhoffa. 1815 1830.
Zembrzuski Szymon   , podpor. p. 3 piech. lin. 1829-1830.
Ziaiński Wincenty   , podpor. p. 2 strz. k. 1824-1830.
Zielechowicz Karol   , podpor. p. strz. k. gw. 1823-1830.
Zieleniewski Leopold   , podpor. p. 4 piech. lin. 1822-1830.
Zieleniewski Michał   , podpor. korp. weter. 1827-1830.
Zieliński Andrzej   , kap. p. 2 strz. k. VM zł. L. H. 1815-1830.
Zieliński Franciszek   , kap. na reformie. VM zł. 1815-1823.
Zieliński Ignacy   , kap. korp. inwal. 1819-1820.
Zieliński Jan   , kap. p. 7 piech. lin. VM zł. 1815-1825.
Zieliński Jan   , por. p. 3 strz. p. 1815-1830.
Zieliński Jan   , por p. 3 ułanów. VM sr. L. H. 1815-1830.
Zieliński Jan   , por komp. poprawcza. 1815-1827.
Zieliński Józef   , kap. p. 2 ułanów. 1815-1823.
Zieliński Karol   , podpułk. na reformie. VM zł. L. H. 1815-1830.
Zieliński Mikołaj   , podpor. korp. żandarm. 1825-1826.
Zieliński Onufry   , podpor. p. 6 piech. lin. 1825-1830.
Zielonka Benedykt   , pułk. p. strz. k. gw., fligeladjuŁ L. H. 1815 1830.
Zielonka Wacław   , podpor. p. 4 ułanów. 1815-1821.
Ziemborowski Mikołaj   , kap. p. 2 strz. p. VM sr. 1815-1830.
Ziemięcki Stefan   , pułk. p. 2 ułanów. VM zł. L. H. 1815-1830.
Zienkiewicz Józef   , podpor. p. 5 piech. lin. 1822-1830.
Zienkiewicz Józef   , por. p. 5 piech. lin. 1815-1830.
Zienkowicz Józef   , por. korp. inwal. L. H. 1822-1823.
Zientecki Antoni   , por. kwaterm. gen. 1815-1830.
Zimmermann Jan   , kap. korp. inwal. VM zł. 1820.
Ziółkowicz Marcin   , kap. p. 3 ułanów. L. H. 1826-1830.
Ziółkowski Franciszek   , kap. p. gren. gw. VM zł. L. H. 1815-1826.
Ziółkowski Kasper   , kap. p. 2 strz. k. VM sr. 1815-1830.
Złotkiewicz Erazm   , kap. p. 3 strz. p. 1815-1821.
Zmiiewski Michał   , podpor. p. 2 strz. p. 1819,
Zrzelski Nikodem   , por. korp. inwal. VM zł. 1815-1826.
Zubrzycki Benedykt   , podpor. p. 2 strz. k. 1819-1820.
Zwoliński Hieronim   , podpor. p. l strz. k. 1815-1822.
Zwoliński Józef   , podpułk. p. 8 piech. lin. VM zł. 1815-1830.
Zyberg Józef   , podpor. korp. inwal. 1826-1829.
Zyliewicz Waler.   , kap. p. 2 strz. k. VM zł. 1815-1825.
Zywult Karol   , major p. 2 piech. lin. 1815-1830.
Żaboklicki Antoni   , por. p. 2 piech. lin. 1815-1830.
Żaboklicki Ignacy   , podpor. p. 4 piech. lin. 1819-1820.
Żarliński Hieronim   , kap. korp. weter. 1815-1830.
Żarliński Michał   , por. p. 8 piech. lin. 1819.
Żarnowski Antoni   , por. jazdy na reformie. 1819.
Żarski Franciszek   , kap. p. 1 strz. p. 1815-1880.
Żarski Kajetan   , podpor. karp. weter. L. H. 1828-1880.
Żaryn Ignacy   , podpor. p. 8 piech. lin., główne dyżur. 1819-1825.
Żebrowski Woyciech   , podpor. karp. weter. 1829-1830.
Żelewski Bogusław   , por. karp. inżyn. 1830.
Żelewski Teofil   , podpor. karp. inżyn. 1826-1829.
Żeliński Ignacy   , podpułk. p. 2 strz. k. VM sr. L. H. 1815-1830.
Żerdziński Alexander   , podpor. p. 8 piech. lin. 1822-1830.
Żeromski Antoni   , kap. na reformie piech. 1815-1880.
Żeromski Gabryel   , kap. p. 3 piech. lin. 1823-1830.
Żochowski Ludwik   , podpor. p. 4 strz. p. 1815-1821.
Żołczyński Andrzej   , por. korp. weter. 1815-1880.
Żołkiewicz Marcin   , kap. p. 8 ułanów. L. H. 1815-1825.
Żółtowski Antoni   , podpor . p. 4 strz. p. 1829-1830.
Żółtowski Edward   , gen. dyw. 2 piech. VM L. H. 1815-1830.
Żórawski Antoni   , podpor. p. 8 piech. lin. 1819.
Żórawski Józef   , po4por. p. 2 piech. lin. 1829-1880.
Żórawski Łukasz   , podpor. p. 4 piech. lin. 1822.
Żukowski Józef   , podpor. p. 2 ułanów. 1828-1830.
Żukowski Michał   , por. p. 3 piech. lin. 1815-1821.
Żukowski Woyciech   , kap. p. 1 ułanów. VM zł. 1815-1830.
Żurawski Paweł   , podpor. karp. inwat. 1827-1830.
Żwan Antoni   , por. p. 2 ułanów. L. H. 1815-1880.
Żwan Kaźmierz   , pułk. kwaterm. gen. VM L. H. 1815-1830.
Żwan Michał   , por. p. 4 ułanów. L. H. 1815-1821.
Żychliński Adam   , podpor. p. 4 piech. lin. 1822-1830.
Żygodzki Benedykt   , por. karp. Inwal. 1828-1830.
Żyliński Mikołaj   , por. p. 2 piech. lin. 1815-1880.
Żymirski Franciszek   , gen. bryg. p. gren. gw. VM L. H. 1815 1880.
Żytewicz Waleryan   , kap. p. 2 strz. k. VM zł. 1826-1830.
Żyżniewski Józef   , por. p. 7 piech. lin. 1815-1824.

Autor:

Janusz Stankiewicz, http://www.stankiewicze.com/

signature

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *