Szkolnictwo w Wieluniu

W końcówce XIX wieku na ziemi wieluńskiej znajdowała się najgęstsza sieć szkół parafialnych. Duży wkład w rozwój szkolnictwa mieli pijarzy, którzy w 1691 r. założyli kolegium, istniało ono obok istniejącej szkoły miejskiej w Wieluniu. W okresie Księstwa Warszawskiego nadzór nad szkołą przejęła Izba Edukacji, zmieniając ją w szkołę ponad wydziałową. Pijarzy zarządzali szkoła do 1832 roku, […]

Alojzy Biernacki – pionier nowoczesnego rolnictwa

Alojzy Biernacki (1778-1854), właściciel Lututowa. Uczęszczał do szkoły średniej we Wrocławiu, był studentem prawa na Uniwersytecie we Frankfurcie nad Odrą. Porzucił je na rzecz ekonomii i wiedzy rolniczej. Swoją wiedzę teoretyczną poszerzał o wiedzę praktyczna, podróżując po Anglii, Francji i Niemczech. Alojzy był w Polsce przedstawicielem postępowego ziemiaństwa, pionierem nowoczesnego rolnictwa, działaczem gospodarczym i niepodległościowym. […]

Szkolnictwo w Szadku

Tradycje Szkolnictwa w Szadku sięgają średniowiecza. Z czasów Korony z Szadku pochodzili: Jan Jakub z Szadku – bakałarz (komentarze do kroniki Wincentego Kadłubka), Jakub syn Stanisława uczestnik soboru w Bazylei, redagował warunki pokoju toruńskiego, otrzymał szlachectwo z rąk Kazimierza Jagiellończyka. Mikołaj Pokopowicz rektor Akademii Krakowskiej, astrolog, W wieku XVI 39 osób z Szadku studiowała na Akademii Krakowskiej. W wieku XVII i XVIII następuje regres […]

Szkoła w Brzeźniu

Dzięki działaniu Komisji Edukacji Narodowej powstała szkoła w Brzeźniu. W 1779 roku szkołę odwiedza biskup włocławski. W dokumentach biskupa widnieje takie zdanie o szkole „przy tym kościele jest organista, który płci męskiej dzieci uczy, ale fundacji na tę szkołę nie ma. Dziewczęta zaś chcące się uczyć oddają do panien zakonnych do Warty”. notatka po wizycie biskupa […]

Wojsko carskie w Guberni Kaliskiej

Na terenie Guberni Kaliskiej stacjonowały następujące jednostki: 1-a brygada 14-ej dywizji kawaleryjskiej 12-y Małorossyjski Następcy Tronu Niemieckiego pułk dragonów 2-gi bataljon 3-go pułku strzelców Zarząd Łęczyckiego Naczelnika Wojennego. Zarząd mieści się w Łęczycy, a składa się: z Naczelnika, 2 ch Referentów i 2-ch Nadzorców. Przepisy o powinności wojskowej. Powinność wojskowa dotyczyła wszystkich mężczyzn którzy ukończyli […]

Linia telefoniczna – Kalisz

Linie telefoniczne Linia Kalisz – Łódź W Kaliszu ul. Wrocławska 49 W Łodzi stacja rządowej linii telefonicznej Łódź-Warszawa i filia w gmachu Banku Państwa przy ulicy Benedykta. Stacje węzłowe (centralne) Kalisz, Zduńska Wola, Łódź. Stacje zwykłe Sieradz, Łask, Pabianice Abonenci Kalisz Imię i nazwisko Telefon Imię i Nazwisko Telefon Agentura Celna Dr. Ż. W.-W 121 […]

Ceny książek w XIX wieku

Przykładowe ceny książek w latach 80 XIX wieku. Autor Tytuł Cena Bein Aleks. Nauka Wychowania. Przekład z angielskiego, pomnożony rozdziałem o wykładzie języka polskiego  2 ruble 25 kopiejek Bałucki Michał Romans bez miłości. Szkic powieściowy z galerii serc kobiecych 1 rubel Bełza Stanisław Jeden miesiąc w Norwegii. Z dziennika podróżniczego 50 kopiejek Bobrzyński M. Dzieje […]

Lista – profesji na rok 1912

Architekci Nazwisko Miasto + Gałązka Teodor Wieluń 0 Herman Aleksander Kalisz + Młodkowski Zygmunt Słupca + Miłobędzki Ignacy Koło X Nestorowicz Melchior Kalisz X Pinajew Sergiusz Kalisz + Stachlewski Władysław Sieradz + Szrayer Józef Kalisz + Szprynger Kazimierz Łęczyca *) X znaczy architekt gubernialny; + — powiatowy; 0 — miejską. Adwokaci przysięgli Nazwisko Miejscowość Blay […]