Społeczeństwo i kultura

Gazeta Kaliska


Powstała z inicjatywy prawników Józefa Radwana, Alfonsa Parczewskiego, Kazimierza Rymarkiewicza oraz Daniela Zawadzkiego. Pierwszy numer wyszedł 22 marca 1893 roku.

Początkowo wydawcą Gazety Kaliskiej był Arno Hindemith, wydawca od 1898 roku był Józef Radwan. Gazeta była drukowana w „Drukarnia Karola Wilhelma Hindemitha”, a od 1899 roku w drukarni Józefa Radwana.

Gazeta była pismem regionalnym, jednak trafiała do Warszawy, Charakowa, Monachium, Mediolanu, Stanów Zjednoczonych. Korespondentem z Sieradza oraz późnej z Nowego Jorku był Maksymilian Fajans (o którym można przeczytać tutaj).

W opinii autorów publikacji Prasa polska w latach 1864-1918 „Gazeta Kaliska” pod względem informacji należała do najlepszych pism prowincjonalnych w Królestwie Polskim.

Z Gazetą Kaliską współpracowali: Ignacja Piatkowska (powieść Iza, artykuły o tematyce społecznej i etnograficznej, szkic powieści Zaa oceanu), z Łodzi wiadomości nadsyłał N. KołtońskiGK korespondentów miała w Błaszkach, Sieradzu (Fajans), Wieluniu, Zduńskiej Woli. 

Najczęściej informowano o nowościach wydawniczych, życiorysach, notach bibliograficznych, wspomnieniach, relacjach z jubileuszów, mowach pogrzebowych na ostatnich stronach można było znaleźć dział ogłoszeń.

Źródło:

Kultura książki w Łodzi i regionie łódzkim w świetle „Gazety Kaliskiej” (1893-1914), Danuta Wańka

signature

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *