Administracja

Urzędy celno-graniczne

Gubernia Kaliska nie wliczając powiatu wieluńskiego pod względem celnym należała do Warszawskiego Okręgu Celnego, którego Zarząd Główny był pod opieką Naczelnika okręgu (Warszawa, Piekna 16-b).

Główna komora składowa znajdowała się w Warszawie przy ulicy Chmielnej 53.

Powiat wieluński nalezał do okręgu radomskiego z urzędem w Radomiu.

Komory celne w guberni znajdowały się

W Wieruszowie

 • Praszce
 • we wsi gola,
 • Szczypiornie,
 • Słupcy,
 • Pyzdrach,
 • Wilczynie.

Przykomórki celne isnitały w

 • Giżycach,
 • Stawiszynie.

Punkty graniczne znajdowały się w

Powiat wieluński

 • w Bolesławcu

Powiat kaliski

 • Szczypiorno

Powiat słupecki

 • Borzykowie,
 • Adamowie,
 • Łęźnie,
 • Skulsku,
 • Czełnochowie,
 • Połajewicach,
 • Gościńczku

Prócz urzędów celnych , za ochronę granic była odpowiedzialna straż pograniczna należąca do 3 okręguktórego sztab znajdował się w Warszawie.

W Kaliszu kwaterował sztab 12 brygady kaliskiej złożonej z dowódcy sztabu, czterech dowódców oddziałów, oficerów, lekarza i weterynarza.

Brygada Kaliska zakwaterowana była w Kaliszu, Słupcy, Borzykowie, Piotrowicach, Buborowie, Łężnie, Czełnochowie, Lisewie, Ninewie, Pyzdrach, Spławach, Choczu, Grodzisku, Brudzewie, Szadku, Zagórzynie, Subocinie, Szczypiornie, Graniczce, Żydowie.

W Wieluniu stacjonowała sztab brygady wieluńskiej,

cztery oddziały rozmieszczone były w :

Wieluniu, Brzezinach-Opatowskich, Kakowie, Ostrowie Kaliskim, Podgrabowie, Wieruszowie, Węglewicach, Mieleszynie, Bolesławcu, Jeziorkach, Komornikach, Kiku, Krupce, Praszcem Bobrowie, Rudnikach.

Wilczynie stacjonował 4-ty oddział brygady Aleksandryjskiej mający sztab w Włocławku.

Urzędy kontrolowały osoby przyjeżdżające i wyjeżdżające z granic państwa rosyjskiego oraz ściągały płaty celne za towary przywożone z zagranicy i uniemożliwiały wywóz których wywóz był zabroniony. Wjeżdżający albo wyjeżdżający musiał być zaopatrzony w paszport lub kartę legitymującą.

Przekraczając granicę z paszportem można było przewozić towary (podlegały opłacie według specjalnej taryfy), bagaże cłu nie podlegały.

Za bagaż pasażerski uważano rzeczy niezbędne w podróży nie stanowiące przedmiotów handlowych i znajdujących się przy pasażerze takich jak:

 1. Ubrania, obuwie, bielizna osobista, ręczniki których liczba nie przewyższała zwykłych potrzeb pasażera
 2. Ubrania futrzane (futra, czapki, mufki) po jednej sztuce na osobę
 3. Przedmioty złote srebrne i metalowe do użytku domowego w ilości nie wieszkej niż 3 unty na osobą, nesesery podróżne (jeden na osobę)
 4. Przedmioty galateryjne, złote, srebrne (po dwie sztuki każdego rodzaju na osobę). Drobne przedmioty toaletowe takie jak pierścienie, szpilki, spinki itp.
 5. Nie więcej jak tuzin rękawiczek
 6. Lekarze, weterynarze i felczerzy mogli przewozić instrumenty medyczne, artyści przedmioty asrtystyczne, rzemieślnicy narzędzia, muzycy instrumenty ręczne, tylko wtedy gdy widoczne było że nie są wywożona na sprzedaż
 7. Nie więcej niż 100 sztuk paczek tytoniu, cygar, tabaki
 8. Artykuły spożywcze w nieznacznej ilości
 9. Powozy wywiezione z królesta, jeśli przedstawiono świadectwo komory  przez którą powóz był wywieziony
 10. Przedmioty wywiezione z kraju nie podlegały cłu jeśli przedstawiono świadectwo , że przedmioty były wywozone na czas pewien zagranicę

Większe ilości wyżej wymieniony przedmiotów podlegało cłu.

Zapytani przez celników pasażer sam powinien wykazać co ma do oclenia. Jeśli wykryto przedmioty podlegające cłu , a pasażer o nich nie poinformował płaciło się podwójne cło. Jeżeli przedmioty były poukrywane podlegały konfiskacie. Osoby imigrujące do królestwa polskiego a także poddani rosyjscy wracający po dłuższej przerwie (nie mniej niż 2 lata) mogli za pozwoleniem Ministra Finansów przewieźć bez cła rzeczy domowe, w takiej ilości aby suma cła wynosiła 500 rubli na jeną osobą lub 900 rubli na całą rodzinę.

Mieszkańcy nadgranicznych miejscowości wyjeżdżający do sąsiednich pogranicznych miejscowości za pozwolenie właściwej władzy (tzw. „przepustka”) mogli przewozić tylko te rzeczy które ze sobą wzięli, wszystkie inne przedmioty podlegały cłu.

Zabroniony był przywóz:

 1. Monet (rosyjskiej miedzianej i srebrnej) oraz wszelkiej zagranicznej (miedzianej, srebrnej) niskiej próbki
 2. Prochu, mieszanin do jego sporządzenia
 3. Narzędzi wojennych (armat, kul, granatów, bomb, broni pneumatycznej działającej bez prochu, lasek, trzcin i cybuchów z kindżałami, szpadami i inną bronią oraz rewolwerów kieszonkowych „Protector”, systemu Turbiaux.
 4. Kart do gry
 5. Trutek używanych w rybołówstwie
 6. Produktów margarynowych i sacharyny
 7. Szafranu sztucznego
 8. Różnego rodzaju środków leczniczych w specjalnych spisach wymienionych

Źródło:

Przewodnik Po Guberni Kaliskiej L.V Jacques,  Stanisław Graeve

signature

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *