Listy Rekonstrukcje stankiewicze.com

Spis członków zwyczajnych – Towarzystwa Szkoły Średniej w Komarnie

w roku szkolnym 1912/1913


Zestawił :

Piotr Wiernik, w oparciu o  „Sprawozdanie Towarzystwa Szkoły Średniej  oraz  Dyrekcji Prywatnego Gimnazjum Polskiego z prawem publiczności w Komarnie , na rok szkolny 1912/1913

 (brak miejscowości przy nazwisku oznacza zamieszkanie w Komarnie)

Adamowicz Tomasz majster murarski

Astman Ichel budowniczy

Bal Stanisław właściciel dóbr w Tuligłowach

Biederman Adam kasjer zarządu dóbr hr Lanckorońskiego w Chłopach

Biegeleisen Markus kupiec

Blauer Teodor dr lekarz

Bocheński Romuald urzędnik rady powiatowej w Rudkach

Bones Leib kupiec

Brückman Ludwik dr właściciel dóbr w Monastercu

Chimiak Mikołaj c k oficjał podatkowy

Czajka Ignacy majster murarski

Dam Josel kupiec

Dam Samuel Aron kupiec

Danczes Juer kupiec

Delimat Jan nauczyciel ludowy

Dromelschläger Kalman dyrektor banku

Dubniowski Szymon posłaniec sądowy

Fern Abraham kupiec

Fern Mejer kupiec

Frydel Władysław ksiądz kanonik I dziekan

Fürst Jakub nauczyciel

Garnowski Maciej budowniczy

Garnowski Jan majster murarski

Göttinger Ludwik c k radca naczelnik sądu

Hartmann Jakub c k kancelista sądowy

Hobler Tytus dr c k radca i naczelnik sądu w Rudkach

Hort Jakub kupiec

Hort Ozyasz kupiec

Jakobi Ludwik c k kancelista sądowy

Jakóbczak Stanisław ksiądz katecheta

Karst Leon Franciszek c k notariusz

Klarfeld Jonasz kupiec

Klimowicz Mikołaj oficjant sądowy

Koch Simche kupiec

Komorowski Stanisław majster murarski

Kowarzyk Kazimierz c k poczmistrz

Krell Adolf weterynarz

Kucharski Jan nauczyciel ludowy

Kudelski Bolesław c k starosta w Rudkach

Kurpiel Władysław organista

Lezer Izrael kupiec

Lisowska Antonina kierowniczka szkoły żeńskiej

Łabaziewicz Jan oficjant sądowy

Metanomski Adolf aptekarz i burmistrz

Michalska Anna nauczycielka w Łowczycach

Michułka Jan włościanin ( rolnik) w Chłopach

Newelski Jan respicjent straży skarbowej

Niespiał Jan nauczyciel ludowy

Niezgoda Józef dozorca przy regulacji ( rzek ?).

Nesterowicz Zygmunt solicitor (doradca) adwokacki

Nowak Jan dyrektor gimnazjum

Nussenblatt Fryderyk dr adwokat krajowy

Pabian Andrzej c k sekretarz skarbu w Rudkach

Panas Antoni oficjant sądowy

Partykiewicz Józef majster stolarski

Piasecki Władysław c k sędzia

Piotrów Grzegorz zastępca burmistrza

Prochal Tomasz c k sędzia

Radlewski Franciszek dr adwokat krajowy

Rojecki Włodzimierz inżynier

Róg Kazimierz kupiec

Rupp Henryk dzierżawca dóbr w Porzeczu

Schönfeld Aschel kupiec

Segal Salomon właściciel piekarni

Seja Alfons inżynier prywatny w Horożance Wielkiej

Seniów Bazyli kierownik szkoły ludowej w Chłopach

Skarbek Aleksander hr., dr właściciel dóbr i marszałek powiatowy w Rudkach

Smalec Andrzej majster murarski

Sommer Jan właściciel realności

Spiegler Mojżesz kupiec

Sufrin Jakub Mojżesz rabin kupiec

Surówka Karol dyrektor powiatowej kasy oszczęd w Rudkach

Światłowski Józef nauczyciel gimnazjalny

Szczurowski Alfons nauczyciel gimnazjalny

Talenta Karol buchalter powiatowej kasy oszczęd w Rudkach

Tobiaszek Wojciech dr lekarz

Trojanowski Wojciech rządca dóbr w Monastercu

Urbanowicz Antoni oficjant podatkowy

Verstaendig Leon c k kancelista sądowy

Wechsler Samuel dyrektor związku kredytowego

Węgrzyniak Władysław kierownik szkoły ludowej

Weingarten Abraham c k oficjał sądowy

Weinstock Nuchem dr kandydat adwokacki

Wierzbicki Józef szewc

Wildstein Marek c k kancelista sądowy

Wiśniewski Stanisław nauczyciel

Zbrożek Bohdan kandydat adwokacki w Rudkach

Żelazny Eugeniusz egzekutor podatkowy

Artykuł pochodzi ze strony Janusza Stankiewicza.

signature

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *