Listy Rekonstrukcje stankiewicze.com

Spis absolwentów z lat 1883 – 1939 – II Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego


Kraków


Od kilku lat zajmuję się losami absolwentów i uczniów szkoły. Owocem moich zainteresowań będzie strona internetowa dedykowana im, ale to plany na przyszłość. W tym momencie dysponuję zestawioną przeze mnie listą absolwentów z lat 1883-1939, daleką od ostatecznego kształtu, ale znacznie dokładniejszą niż te, które były umieszczane w księgach pamiątkowych szkoły.
Lista uwzględnia osoby, które zdawały maturę jako eksterniści bądź prywatyści, uwzględnia też niewielką grupę kobiet, które w murach ówczesnego III Gimnazjum zdawały egzamin dojrzałości (do 1939 r.).

dr Marcin Spórna


Pawełłek Pius* 1919
Pawik Bogusław 1937
Pawik Konstanty Franciszek 1905
Pawlas Eugeniusz Marian 1908
Pawlas Tadeusz Karol* 1909
Pawlica Władysław 1904
Pawlica Władysław Kazimierz* 1897
Pawlicki Alfred Cyryl* 1886
Pawliger Löbel (Leon) 1904
Pawlik Błażej 1889
Pawlik Konstanty 1905
Pawlik Marian 1927
Pawlik Witold 1926
Pawlikowski Stanisław 1909
Pawłowski Antoni 1934
Pawłowski Józef 1930
Pawula Józef* 1923
Peiper Tadeusz Jan* 1909
Pelach Józef 1934
Peltyn Kazimierz 1918
Perlak Tomasz 1909
Peszkowski Witold 1936
Peterek Józef 1934
Petkun Olgierd 1905 E
Petrzyk Tadeusz Stanisław* 1913 E
Pęcherski Cezary Onufry 1910 E
Piasecki Tadeusz Norbert 1903
Piątkowski Aureli 1908 P
Piątkowski Eugeniusz Stefan Ludwik 1916
Piątkowski Józef Władysław 1905
Piątkowski Władysław Wiktor Marian* 1912
Piechnik Edmund Leon* 1888
Piecuch Alfred 1922
Piecuch Antoni 1934
Pieczara Bolesław 1928
Pieklus Piotr 1913
Pienczek Władysław 1930
Pieniążek (Odrowąż-Pieniążek) Adam Bolesław Tadeusz Kajetan 1901
Pierzchała Adam 1920
Pierzchała Bronisław Bartłomiej 1902
Pierzchała Juliusz Jan 1905
Pietruszewski Aleksander 1931
Pietrzycki Jan Roman 1899
Pietsch Tadeusz Antoni 1922
Piękoś Kazimierz 1927
Piętka Jan 1886
Pilarz Kazimierz Leopold Antoni 1896
Pilecki Jerzy Jacek 1915
Pilecki Tadeusz 1936
Pilecki (Leliwa-Pilecki) Tadeusz 1917
Piliński Kazimierz 1887
Pilny Szymon 1885
Piltz Jerzy 1921
Pilzer Samuel (Norbert) 1924
Pindelski Stanisław Marian 1910
Pindelski Tadeusz Marian 1914
Pintowski Felicjan* 1916
Piotrowicz Adam Stanisław 1911 E
Piotrowski Edward Gabriel 1907
Piotrowski Gustaw 1886
Piotrowski Kazimierz Julian (Janusz) Ludwik* 1908
Piotrowski Seweryn Feliks Maciej 1888
Piotrowski Tomasz 1887
Piotrowski Władysław Kazimierz 1905
Piotrowski (Junosza-Piotrowski) Juliusz 1889
Piotrowski (Ślepowron-Piotrowski) Tadeusz Kazimierz 1907 E
Pipczyński Adam* 1917
Pisarski Tadeusz Franciszek Mikołaj 1897
Pischinger Ernest 1924
Pischinger Stanisław 1923
Pisz Bronisław 1930
Pitzele Abraham 1925
Piwnicki (Lubicz-Piwnicki) Stanisław* 1909
Piwnicki (Lubicz-Piwnicki) Witold Albin Dionizy Józef 1907 E
Pizło Stefan Józef* 1905
Piżyc Lejzor 1931
Plater (Broël-Plater) Andrzej Jan Marian Mikołaj [Adam Józef]* 1908
Plater (Broël-Plater) Henryk 1887
Plater (Broël-Plater) Henryk Marian Ludwik 1894
Plater (Broël-Plater) Józef Augustyn Marian Ignacy 1894
Plater (Broël-Plater) Konstanty 1890
Plater (Broël-Plater) Zygmunt 1888
Pląder Józef 1908
Plešnar (Plesnar) Tadeusz Bolesław 1914
Plešnar (Plesnar) Józef Teodor 1913 E
Plezia Marian 1935
Pluta Tomasz 1907
Plutyński Tadeusz Piotr 1913
Pływarczyk Stefan 1913 E/P
Pływarczyk Wojciech 1913 E/P
Pniewski Jan Stefan 1912
Pniewski Tadeusz Marian 1906
Pniewski Witold Seweryn 1904
Pobożniak Julian* 1921
Pochopień Stanisław Józef 1918
Pociecha Jerzy Stanisław Michał 1906
Pociecha Władysław Kazimierz August (Augustyn)* 1911
Podczaski (a Podczachy Rola-Podczaski) Jakub Teofil Stanisław* 1886
Podczaski Zbigniew* 1917
Podczerwiński Hieronim 1885
Podgajny Eugeniusz 1933
Podgórski Stefan 1923
Podrazik Stefan Jan 1911
Podwiński Mikołaj Henryk* 1910
Pogłódek Konstanty 1912
Pogorzelski Jan 1891
Pogorzelski Wiktor* 1889
Pohorecki Jan 1889
Pohorecki Tadeusz Antoni 1887 P
Pokorny Adam 1939
Polaczek Jerzy Kazimierz 1938
Polaczek (od 1926 r. Polaczek-Kornecki) Tadeusz 1904
Polek Aleksander Szymon 1913
Polepszyc Juliusz 1938
Pollak Mieczysław Marcin 1910
Pollak Stanisław Roman* 1918
Polony Jan 1934
Południowski Kazimierz Sergiusz 1906
Pomeranz Maurycy 1927
Pomietlarz (od 1894 r. Darzewski) Władysław Jan 1894
Popiel Kazimierz* 1909
Popiel (Chościak-Popiel) Eustachy Paweł Wacław Konstanty 1893
Popiel (Chościak-Popiel) Paweł Józef Pius Wiktor* 1887
Popiołek Franciszek* 1889
Porębski Kazimierz 1934
Porębski Marian 1905
Porębski Leon 1890
Poruch Jan 1893
Porwit (Porwicz) Edmund Adam 1907
Possinger Jan Wiktor 1911
Potocki Adam Władysław [Franciszek] Artur Antoni Maria* 1914
Potocki Andrzej Maria Franciszek Ksawery Hubert 1918
Potocki Jan Władysław 1937
Potocki Oswald Ireneusz Karol Edmund Marian 1886
Potocki Paweł Przemysław 1892
Potuczek Witold Stanisław* 1913
Prager Mojżesz* 1906
Prażmowski Henryk* 1910
Prażmowski Tadeusz* 1910
Prażnowski (Prażmowski) Kazimierz* 1909
Prek Lucjan (Łucjan) Tadeusz Adam 1890
Pretzel (Prätzel, Praetzel, Pressel, Pretzl) Gerson (Gustaw) 1894
Prochal Tomasz Jakub 1893
Prochowski Franciszek 1928
Prochowski Tadeusz Antoni 1914
Progulski Stanisław 1894
Prokesch Henryk Aleksander 1884
Proń Stanisław Mikołaj 1911 P
Proszowski Wiktor Stanisław 1906 E
Pruszyński Józef 1926
Przecławski Wiktor Józef Kazimierz 1912
Przesławski Władysław 1912
Przewłocki Józef Andrzej 1913
Przeworski Antoni 1915
Przeworski Andrzej 1918
Przeworski Izrael 1902
Przeworski Józef Maciej 1901
Przeździecki Józef Aleksander Rajnold 1891
Przybylski Andrzej 1933
Przybylski Kazimierz* 1909
Przybylski Tadeusz Józef 1909
Przybylski Władysław Marian 1901
Przybyłowicz Adam* 1885
Przychocki Eugeniusz 1896 E
Przychocki Franciszek Serafin Marian 1894
Przychocki Stanisław Marian 1905
Pszon Mieczysław 1933
Pszon Stanisław 1900
Ptaszyk Stanisław 1939
Pukowski Juliusz 1932
Pułczyński Władysław* 1909
Pusłowski Franciszek Ksawery Marian Pius Władysław Włodzimierz Aleksander 1893
Pusłowski Władysław Emanuel* 1888
Pusłowski Włodzimierz 1895
Pustelnik Jan 1889
Pustelnik Władysław 1931
Puszet (du Puget-Puszet, Puget) Ludwik Alojzy Konstanty 1895
Pykosz Władysław Piotr 1895
Pykosz Zbigniew 1930
Pyrć Władysław 1918 E
Pyrkiewicz Franciszek Jan 1905
Pyrkiewicz Jan 1911

Rachwalik Władysław 1934
Rachwał Józef Franciszek 1910
Rachwał Stanisław Wiktor 1905
Raczko Bolesław Jan* 1907
Raczkowski Feliks 1906
Raczyński Edward Bernard Andrzej Marian* 1910
Raczyński Marian Stanisław Józef 1905
Raczyński Roger [Adam Antoni Maria]* 1909
Radoń Józef 1899
Radwanek Karol Walenty 1901
Radwański Kazimierz 1889
Radwański Leonard (Leonhard) Arpad 1902
Radziejowski Bogusław Jan 1914
Radziejowski Stanisław 1896 E
Raff Henryk 1907
Rajtar Wojciech [Józef] 1907
Rakowski Gwido Jan 1911
Ramułt Mirosław Bogusław* 1908
Rapalski Gustaw Julian 1907
Rapaport Jan 1925
Rapaport Władysław 1918
Rapoport (Rapaport) Edmund [Dawid] 1895
Rattler Jerzy 1927
Rauchwerk Baruch 1902
Rawski Paweł* 1884
Razowski Ludwik Józef 1912
Raźny Józef Andrzej 1901
Raźny Piotr 1920
Reben Arnold Dunek 1918
Reben Henryk 1911
Reczek Włodzimierz 1929
Reder Alfred 1939
Regec (Regiec) Zygmunt Jan Henryk 1903
Reguda Kazimierz* 1923
Reguła Jan Andrzej* 1917
Reguła Zygmunt 1926
Reich Aron Alfred 1892
Reich Artur 1892
Reich Leopold* 1917
Reich Leopold 1925
Reich Pinkus (Pinkas) Don 1894
Reich Samuel Emil 1896
Reichardsperg Reichard Stefan 1912
Reicher (od 1906 r. Bogatyński) Władysław Julian Konstanty 1903
Reifer Leon 1891
Reiner Alfred 1910
Reiner Józef 1939
Reiner Juda 1892
Reiner Ludwik 1901
Reiner Rudolf 1895
Reinkraut Tobiasz 1921
Reismann Zygmunt 1913
Reiss Henryk Jan 1917
Reiss Jerzy 1922
Reissman Stefan 1939
Rejman Jan 1919
Rejowicz Władysław Adam Konstanty 1892
Rejter Maurycy 1927
Reklewski (Gozdawa-Reklewski) Jan Kanty Feliks 1897
Remer Michał Stefan 1912
Remer Wilhelm 1911
Remin Władysław* 1902
Retinger Emil 1901
Rewakowicz Jan 1924
Rey Andrzej 1921
Rey (Werszowec-Rey) Stanisław Gwido Karol [Kostka Dominik Ludwik Karol]* 1885
Rey Wawrzyniec Ludwik* 1914
Richter Henryk 1900 E
Riedmüller Bolesław Jan Mikołaj Karol 1886
Rieger Adam 1927
Rieger Andrzej* 1924
Rieger Jerzy 1938
Rieger Zygmunt* 1921
Riess Marian Roman Ryszard 1912
Riess Stanisław Józef Karol* 1899
Ring Kazimierz Wiktor* 1916
Ringelheim Herman 1929
Ripp (Ryppe) Mojżesz Leib (Maurycy Leon) 1891
Rittermann Henryk* 1924
Rittermann Stefan 1922
Robel Jan Zygmunt* 1904
Rochowicz Stanisław Antoni* 1907
Rodzynkiewicz Artur Rudolf 1918
Rogowski (Jastrzębiec-Rogowski) Zygmunt Szymon 1918
Rogoziński Ernest Franciszek 1913
Rogoż (Rogóż) Antoni Władysław 1914
Rojkowski Józef Antoni 1901
Rokita Stanisław 1932 E
Rokita Stanisław 1938
Rokossowski Aleksander* 1917
Rolecki Jan Antoni 1889
Romanowski Michał Marian 1911 E
Romański Bolesław Marcin 1913
Romański Czesław 1921
Romański Józef Błażej 1905
Romer Aleksander Gustaw 1914
Romer Tadeusz 1922
Romowicz Szczepan (Stefan) 1908
Rose Izaak 1925
Rosen J. 1938
Rosenbeiger Jan 1938
Rosenberg (Rozenberg, od 1946 r. Rosiński) Zygmunt Stanisław 1916
Rosenblatt Izaak 1912
Rosenfeld Emanuel [Sholem] 1934
Rosenfeld Emil 1906
Rosenhauch Tadeusz Edward 1937
Rosenhauch Zdzisław (po 1945 r. Carter Georg) 1931
Rosenstock Józef 1913
Rosenstock Juda Leib (od 1908 r. Leon)* 1905
Rosenstock Salomon (od 1933 r. Stanisław) 1904
Rosenzweig (po 1913 r. Różański) Józef [Marian] 1907
Rosenzweig (po 1895 r. Różecki, Rożecki) Stefan Zygmunt 1891
Rosenzweig Mieczysław 1938
Rosner Aleksander* 1884
Rosner Jan 1896
Rosner Tadeusz Aleksander* 1917
Rospond Kazimierz 1905
Rossknecht Roman 1901
Rostworowski Jan Kanty [Marcin Ignacy Adam] 1893
Rostworowski Jan Marian Michał 1938
Rostworowski Kazimierz 1893
Rostworowski Marek 1938
Rostworowski Stanisław Janusz Marian* 1906
Roszczyk Władysław 1927
Roszkowski Witold Florencjusz Gorgoniusz 1896
Roth Maurycy 1928
Rothhirsch Władysław 1908 E
Rothmann Jerzy 1934
Rottersmann Józef 1887
Rozdejczer Karol 1890
Rozenberg Adolf* 1921
Rozmanith Antoni Leon Jan 1892
Rozmarynowicz Bolesław Stanisław 1909
Rozmarynowicz Mieczysław Józef 1906
Rozmuski Stanisław* 1898
Rozmuski Tadeusz Teofil* 1893
Rożankowski Jan Hilary Orest 1906
Rożański Leopold Czesław 1909 P
Rożen Jan 1938
Rożen Bolesław 1911
Rożewicz Robert 1933 E
Rożkowski Mieczysław 1931
Różański Ignacy 1922
Rudke (Rutke) Leopold 1910 E
Rudkiewicz (Rutkiewicz) Antoni 1899 E
Rudnicki Stanisław 1897
Rudnicki Stanisław Leon Julian 1903
Rudyk Borys 1938
Rudzki Gustaw Józef 1901
Rudzki Jerzy Tadeusz 1894
Rumanstorfer Tadeusz 1919
Rumelt Salomon 1919
Rusin (od 1917 r. Więckowski) Jan 1910 E
Rusin Władysław 1900
Russanowski Kazimierz 1917
Rutha Józef 1928
Rutkowski Tadeusz Kazimierz Józef 1913
Rutkowski Witold Ludwik Władysław 1911
Rutkowski Władysław 1938
Ruzamski (Rużański, do 1891 r. Mazur) Marian [Antoni] 1908
Rybacki Edward Józef Teofil 1895
Rybak Bronisław Kasper 1906 E
Rybak Marian Mieczysław 1914
Rybakiewicz Kazimierz 1889
Rybakiewicz Michał Adolf 1891
Rybakiewicz Tadeusz Marian* 1897
Rybczyński Władysław Maksymilian Józef 1914
Rybołowicz Feliks 1902
Rychlik Jan 1934
Rychłowski Julian 1933
Rydel Adam Ludwik 1893 E
Rydel Lucjan 1919
Rydel Stanisław Lucjan 1909
Rydzewski Piotr 1938
Ryłko Marian Władysław 1908 E
Rymar Mieczyław 1932
Rynduch Zbigniew* 1923
Rys Julian 1938
Ryś Edward 1931
Ryś (od 1912 r. Ryczkowski) Stanisław Wojciech 1905
Rytel Kazimierz 1916
Rzepecki Adam Jerzy 1903 E
Rzepecki Jan 1904
Rzepiński Czesław 1925
Rzeszódko (Rzesiódko, Rzeszodko) Władysław Antoni 1906
Rzewuski Tadeusz 1890

Sacha Jan 1911
Sadlik Marian 1924
Sadowski Ludwik* 1914
Sadowski Gustaw 1906
Sadulski Piotr 1891
Safir Wiliam* 1918
Salabura Zygmunt 1924
Salamon Berisch* 1896
Salomon Ignacy 1890
Salpeter Jakub 1915
Saltczyński Juliusz 1908
Salwiński Józef 1930
Samek Józef* 1916
Samulski Bolesław 1923
Sandoz Szczęsny 1909
Sandoz Wiktor 1906
Sapecki Bronisław 1907 E
Sapecki Jan 1938
Sapieha Władysław 1911 E
Sarad Jan 1890
Sarna Zygmunt* 1911
Sas Jan 1931
Sawczyński Wojciech 1915
Sawiczewski Wacław 1891
Sawrycz Eugeniusz 1922
Sądecki Adam 1911
Sądel Władysław 1911
Schafernaker Franciszek 1916
Schaitter Jan Stanisław Antoni Erazm 1916
Schanzer Anschel 1887
Schauer Józef 1924
Schauer Marceli 1922
Schächter Filip 1932
Schäffer Stanisław 1916*
Scheller Wilhelm 1920
Schelzer Ignacy 1936
Schiefferstein Aleksander 1911
Schiffmann (Szyfman) Arnold Zygmunt Stanisław 1901
Schinagel Emil 1917
Schlank (Schlang) Józef 1897
Schlesinger Henryk 1893
Schmahl Bronisław 1918
Schmid Oskar 1913
Schmidt Adam 1892
Schmidt Henryk 1916
Schmidt Stanisław 1910
Schmidt Wiktor Jan* 1918
Schmidt Wolf 1889
Schneider Jan 1901
Schniending Stanisław 1931
Schnitzel Alfred 1897
Schoengut Jan* 1916
Schoengut Jerzy 1911
Schatz Chaim 1893
Schor (Schorr) Leopold 1939
Schott Zygmunt 1935
Schönherz Zygmunt 1938
Schramel Stanisław 1934
Schrayer Norbert 1930
Schubert Eugeniusz Mikołaj 1914
Schubert Jerzy 1916*
Schubert Władysław 1911
Schumann Franciszek 1884
Schulc Stanisław 1892
Schwakopf Jerzy* 1934
Schwarz Karol Zygmunt 1913
Schwarz Kazimierz 1912
Scipio del Campo Roman* 1894
Scipio del Campo Władysław* 1890
Sednik Stanisław Antoni 1913
Seffer Jerzy 1934
Seidler Walerian 1905
Seidler Wilhelm 1906
Seifert Mieczysław 1917
Seifert Mieczysław Marcin 1917
Seifert Teofil 1908
Seitler Joachim 1918
Selinger Mateusz 1938
Seman Karol 1935 E
Sembrat Kazimierz Jan Antoni 1920
Sembrat Stanisław Feliks Daniel* 1918
Semelka Stanisław 1915
Senisson Stanisław 1904
Senisson Witold 1938
Senkowski Alfons 1909
Senkowski Alojzy 1903
Serczyk Wojciech 1919
Serednicki Roman 1890
Sękowski Alojzy 1913 E/P
Sękowski Józef 1916
Sękowski Stanisław* 1911
Sieczkowski Kazimierz 1929
Siedlecki Feliks 1908
Siedlecki Władysław 1929
Siedlecki-Grzymała Wojciech Michał Adam Aleksander 1914
Siegel Samuel 1895
Siekierzyński Marian 1890
Siemianowski Tadeusz Władysław 1914
Siemionów Włodzimierz 1908 E
Siemiradzki Bolesław 1894
Sieniewicz Michał 1884
Sieńkowski Edmund 1932
Sierakowski Władysław 1937
Sierhiejewicz-Ścibor Władysław 1905
Sierosławski Stanisław* 1895
Siewierski Kazimierz 1931
Sikora Daniel 1912
Sikora Leopold 1934
Sikora Ludwik 1901
Sikora Stanisław 1932
Sikorski Stanisław 1893
Sikorski Tadeusz 1897
Silberfeld Aleksander 1917
Silberfeld Tadeusz 1912
Silberling Samuel 1925
Simon Michał 1899
Simon Zygmunt 1927
Singer Jan 1908
Sinka Augustyn 1910 E
Sinko Tadeusz* 1896
Sitko Stanisław 1933 E
Siuda Antoni 1892
Siwak Józef 1928
Siwak Michał* 1890
Siwek Władysław Józef 1912
Skalski Stanisław 1908
Skalski Stanisław 1935
Skarżeński Jan 1925
Skąpski Bolesław* 1923
Skąpski Józef 1939
Skąpski Mieczysław* 1902
Skąpski Stanisław 1887
Skąpski Zbigniew 1922
Skimina Stanisław 1929
Skoczyński Antoni 1935
Skoda Franciszek* 1911
Skoda Stanisław Jan 1914
Skorba Alojzy Stanisław 1914
Skorupka (Helsztyński) Stanisław* 1913 E
Skowron Adam 1911
Skowroński Felicjan 1905
Skórczewski Stanisław 1896
Skórczewski Witold 1900
Skórczewski Władysław 1895
Skórka Protazy 1935 E
Skórkowski Edward Henryk 1918
Skórkowski Tadeusz 1909
Skrabel Wiktor* 1910 E
Skracha Stanisław* 1886
Skrochowski Kazimierz 1887
Skrochowski Stanisław 1887
Skrzyński Adolf 1897
Skrzyński Aleksander 1895
Skrzyński Aleksander Józef 1900
Skrzyński Antoni* 1911
Skrzyński Władysław Bolesław Ignacy* 1892
Skucha Edward Antoni 1930
Slęk Franciszek 1891
Slęk Stefan 1895
Słomiany Tadeusz 1931
Słonecki Adam 1908 P
Słonecki Stanisław 1908
Słotwiński Eugeniusz 1902 E
Słowik Alfred Antoni 1913
Słowik Bronisław 1929
Smaczniak Kazimierz 1920
Smagowicz Michał 1931
Smolka Franciszek 1900
Smidowicz Romuald 1911
Smolarski Kazimierz 1934
Smolecki Tadeusz* 1913
Smoleński Jerzy 1899
Smoleński Tadeusz Samuel* 1902
Smolik Przecław 1896
Smreczyński Stanisław* jun.1917
Smyczyński Tadeusz Ludwik 1917
Sobański Hieronim 1892
Sobczyk Walenty 1906
Sobieski Jakub 1932
Sobieski Marek 1931
Sobolewski Feliks Ludwik 1913
Sobolewski Stanisław 1900
Sobolewski-Cyrus Ludwik 1927
Sobolewski-Cyrus Jan Kanty Marceli Ludwik 1919
Sobolewski-Cyrus Stanisław* 1921
Sobolewski-Ślepowron Mieczysław 1903
Sobolewski-Ślepowron Tadeusz 1908
Socha Tadeusz* 1917
Sokolicz Jan 1908
Sokołowski Julian 1908
Sokołowski Stanisław 1909
Sokołowski Tadeusz 1894
Soldinger Anzel 1933
Solecki Adam 1911
Solecki Leon 1935
Solecki Mieczysław 1907
Solman Wiktor 1895
Sołtysik Bronisław 1927
Sołtysik Bronisław 1928
Sołtysik Eugeniusz 1938
Sołtysik Józef 1905
Sołtysik Stanisław 1910 E
Sołtysik Tomasz* 1900
Sonnenthal Pes. 1908 E
Sosenko Zygmunt 1936
Sowadski Erwin Artur 1912
Sowilski Stefan 1935
Sowiński Alfred 1910 E
Sowiński Stanisław* 1912
Spalter Salomon 1927
Sperber Wacław 1912
Spieracz Józef 1926
Spindler Zygmunt 1886
Spira Jakub 1921
Spira Salomon 1923
Spirer Ludwik 1937
Spitzer Józef* 1916
Spohn Ferdynand 1910
Sponar Juliusz 1901
Sporn Wincenty 1906
Spritzer Marceli* 1919
Spritzer Stefan 1923
Sprung Leopold 1925
Spyt Feliks 1912
Spyt Robert 1910
Sroczyński Jan Prosper 1907
Sroczyński Karol Maria 1910
Sroga Józef 1931
Srzednicki Stanisław 1938
Srzednicki Witold 1938
Stablewski Stefan Florian Stanisław Juliusz 1914 E
Stabrawa Jerzy 1939
Stach Eugeniusz 1920
Stach Jan Wacław 1896
Stach Karol* 1917
Stach Teodor 1897
Stachowicz Franciszek 1916
Stachowicz Jan Kazimierz 1919
Stadnicki Andrzej* 1905
Stadnicki Antoni Bronisław* 1892
Stadnicki Marcin 1935
Stafiej Stanisław* 1911
Stahl Włodzimierz Józef 1923
Stambułka Zygmunt 1923
Stanclik Michał 1899
Stanek Władysław 1935
Stankiewicz Emil Michał 1914
Stankiewicz Jerzy 1921
Stankiewicz Marian 1926
Stankiewicz Stefan Józef* 1923
Stankiewicz Wacław 1924
Stankiewicz Wiktor* 1890
Stankiewicz Zbigniew 1937
Stanoszek Franciszek 1933 E
Stanowski Józef 1924
Stapiński Tadeusz Stanisław Jan 1913
Starowicz Wiktor 1893
Starowieyski (Bieberstein-Starowieyski) Stanisław Jan Stefan 1884
Starowieyski (Biberstein-Starowieyski) Marian Antoni Franciszek Ignacy Alojzy 1918
Starschedel Gustaw 1897
Starschedel Juliusz 1896
Starzeński Adam 1892
Starzewski Jan Michał Polikarp* 1913 P
Starzewski Leopold Jerzy 1894
Starzewski Maciej Jan Adolf 1909
Starzewski Stanisław 1893
Starzewski Stefan Włodzimierz Leopold 1906
Starzewski Tadeusz* 1917
Starzyński Eustachy 1892
Starzyński Stefan 1898
Starzyński Witold* 1894
Stasicki Bronisław Marian* 1917
Staszewski Józef 1888
Staszewski Tadeusz 1894
Staszewski Zygmunt 1903
Staśko Stanisław 1923
Stączek Stanisław 1910
Stefanko Zdzisław 1936
Stefański Stanisław 1911
Stefański Tadeusz 1892
Stefański Tadeusz 1928
Stefański Zygmunt 1892
Stein Stanisław Adam 1897
Steinberg Beer 1888
Steiner Leopold 1936
Steinfels Edward 1936
Sternbach Kazimierz 1917
Sternbach Ludwik 1927
Stępiński (Stempiński) Włodzimierz Stanisław* 1916
Stępkowski Ludwik 1894
Stępniowski Tadeusz 1908
Stieber Jerzy* 1911
Stieber Karol 1885
Stiel Henryk 1936
Stiel Józef 1934
Stobiecki Adam Jan 1913
Stobiecki Romuald 1899
Stobierski Leopold 1936
Stojda Tadeusz Stanisław 1918
Stojek Mieczysław 1936
Stojowski (Strojowski) Emil 1891
Stokłosiński Tadeusz 1909
Stolfa Adam 1926
Stolfa Tadeusz 1907
Stolzman Jerzy Władysław Stefan* 1913
Stokłosa Franciszek* 1912
Straszewski Grzegorz Władysław Ludwik 1914
Straszewski Kazimierz* 1897
Straszewski Michał Anastazy Teofil* 1894
Straszewski Ryszard 1910
Straszewski Stanisław 1907
Streer Zygmunt 1901
Strocki Włodzimierz 1936
Strojek Stanisław* 1896
Stroka Władysław 1939
Stróżyński Antoni 1904
Strumiński Wincenty 1916
Strutyński Rudolf 1912
Struszyński Alfred 1917
Strychalski Mieczysław* 1924
Strycharski Jan 1894
Stryjeński Karol 1905
Strzelecki Stanisław 1888
Stubenvoll Henryk 1894
Studziński Bolesław 1889
Studziński (Prus-Studziński) Tadeusz Leon 1900
Studziński (Prus-Studziński) Franciszek Adam Jan Kanty 1914
Stuhr Oskar 1901
Stwora Jacek (właśc. Jacenty) Ziemowit 1937
Stwora Stanisław 1906?
Styczeń Stanisław 1894
Styrna Ludwik 1886
Suchecki Edward 1897
Suchecki-Giedroyć Ignacy 1908
Suchoń Władysław 1906
Suffczyński Julian* 1908
Suka Franciszek 1889
Sulikowski Aleksander 1915
Sulimierski Kazimierz 1891
Sulimir Roman Adam 1923
Sulimir Stanisław Andrzej 1918
Sułek Eugeniusz 1931
Sułkowski Józef Felicjan* 1910
Sumiński Albert Marcin Maria Hubert* 1924
Sumiński Piotr Paweł 1927
Surkień Bogusław 1892
Surzycki Jan 1917
Surzycki Stefan 1926
Surzycki Tadeusz 1921
Surzycki Wacław* 1905
Suski Sebastian 1885
Süsser Abraham 1895
Süsser Pinkus 1901
Süssmann Wilhelm 1916
Swałtek Józef 1910 E
Swolkień Bogusław 1892
Swolkień Władysław 1899
Swolkień Zygmunt 1908
Swolkień-Pomian Władysław Marian 1914
Sygiericz Olgierd 1934
Sygiericz Witold 1934
Synowiec Stanisław 1939
Synowiec Zdzisław 1933
Syrek Maksymilian 1908 E
Syrop Fryderyk* 1917
Syska Stanisław* 1904
Szablowski Jerzy* 1924
Szaflarski Adam 1932
Szaflarski Jerzy Adam 1928
Szaflarski Józef 1901
Szaflarski Józef 1926
Szaflarski Józef 1928
Szafraniec Eugeniusz 1934
Szancer Edward* 1916
Szancer Jan Marcin 1920
Szarski Andrzej Adam* 1917
Szarski Jacek 1938
Szarski Józef 1937
Szarski Stanisław 1937
Szatkowski Henryk* 1918
Szczaniecki Stefan 1895
Szczepanik Stanisław 1908
Szczepanowski Stanisław Felicjan* 1918
Szczepański Stanisław 1906
Szczepka Jerzy 1921
Szczerbowski Ignacy 1892
Szczerbowski Jan 1922
Szczęśniak Józef 1895
Szczotka Józef 1935 E
Szczurowski Franciszek 1912
Szegda Janusz 1936
Szelest Józef 1901
Szeliga Antoni 1928
Szeliga Roman* 1924
Szembek Franciszek Salezy 1901
Szembek Jan Włodzimierz 1899
Szeptycki Aleksander Maria Dominik 1884
Szeptycki Leon Józef Maria* 1894
Szeptycki Stanisław Maria* 1885
Szimeczek Józef 1905
Szlachtowski Edmund Adam Feliks* 1917
Szlachtowski Feliks* 1884
Szlamka Stanisław 1938
Szlósarczyk Jan Stanisław* 1913 E/P
Szluha Roman 1908
Szluha Teodor 1914
Szmyt Stanisław 1913
Szołayski Alfred 1884
Szopski Felicjan 1884
Szostak Bolesław 1934
Szostkiewicz Adam 1924
Szostkiewicz Adam 1921
Szotarski Michał 1908
Szpejda Kazimierz 1935 E
Szpiro Leon 1907
Szpor Romuald 1895
Szpunar Adam 1930
Szpunar Jerzy 1932
Szpunar Tadeusz 1921
Szpunar Zdzisław 1925
Sztaudynger Jan Izydor 1922
Sztorc Ludwik 1898
Sztorc Władysław 1900
Sztrumpf Wiesław 1938
Szukiewicz Wojciech 1887 P
Szul-Skjöldkrona Bogusław Maria Aleksander* 1913
Szulimowicz Marek 1903
Szulz Antoni 1901
Szumowski Jan 1922
Szurmiak Zbigniew 1938
Szużic Maksymilian 1891
Szwarc Jan 1894
Szwarc Stanisław 1899
Szwejkowski Bolesław 1901
Szwed Józef 1891
Szybiński Piotr 1889
Szydłowski Marian* 1902
Szydłowski Stanisław 1892
Szydłowski Tadeusz Andrzej* 1901
Szygalski Czesław 1938
Szymanowski Wacław Michał Jerzy 1913
Szymański Antoni 1903 E
Szymański Ludwik 1911 E
Szyszka Michał 1904

Ślaski Bronisław 1887 P
Śledziowski Stefan* 1912
Śliwa Franciszek 1932
Śliwa Tomasz 1928
Śliwiński Marian 1923
Śliwiński Stanisław 1933 E
Śliwiński Stefan 1912
Śliwiński Tadeusz 1910
Śliwiński Tadeusz 1937
Śliwiński Władysław 1938
Śliwiński Włodzimierz 1911
Ślizowski Kamil 1908
Ślósarz Antoni 1893
Ślusarczyk-Riedl Mieczysław 1938
Śmietana Leszek 1935
Śmietana Wacław 1893
Śniadowski Marceli 1899
Średniawa Jerzy 1938
Świadkowski Antoni 1918
Świerczek Wendelin 1910 E
Świerz-Zaleski Stanisław 1904
Świeżewski Kazimierz 1891
Święcki Stanisław 1933 E
Świętek Franciszek 1932
Świętoniowski Stanisław 1939
Świgost Tadeusz 1935
Świtalski Adam 1904
Świtalski Stefan 1889
Šebesta Jarosław 1903
Šebesta Ottokar 1902

Tabaczyński Jan 1921
Taffet Mojżesz* 1923
Tałasiewicz Stefan 1892
Tałasiewicz Władysław 1888
Tanz Maks 1925
Tański Stefan 1885
Tarczyński Edward* 1910
Tarczyński Tadeusz 1908
Targosz Stanisław 1931
Targowski (Tarnawa-Targowski) Mieczysław Józef 1909
Tarnowiecki Aleksander 1935
Tarnowski Henryk* 1912
Tarnowski Hieronim Jan* 1902
Tarnowski Jan* 1886
Tarnowski (Saryusz-Tarnowski) Stanisław* 1897
Taszycki Witold* 1917
Tatar Józef 1910
Tatara Klemens 1905
Taubenschlag Stanisław 1938
Tazreiter Stanisław Aleksander 1913
Tchórzewski Jan 1938
Tchórzewski Tadeusz 1932
Teichmann Aleksander 1888
Teichmann Jakub 1886 E
Tekielski Jan Władysław 1913
Tesarz Józef 1926
Tesarz Zygmunt 1936
Teutsch Aleksander 1937
Tęczyński Stanisław 1911 E
That Selig 1916*
Then Stefan* 1906
Thun Stanisław Marian 1913
Tillemann Natan 1935
Tilles Henryk* 1916
Timberg Samuel 1903
Tislowitz Izaak 1895
Tkaczyk Władysław 1932
Tobiasiewicz Antoni 1913
Tobiczyk Kazimierz* 1887
Toczyski Franciszek* 1894
Tokarz Aleksander 1916
Tokarz Józef 1912
Tomanek Władysław 1929
Tomasik Jan 1894
Tomasik Józef* 1884
Tomasik Józef* 1885
Tomasik Leon 1888
Tomaszek Antoni* 1910
Tomaszewski Czesław 1913 E
Tomaszewski Henryk 1912
Tombiński Józef 1920
Tombiński Mieczysław 1905
Tombiński Tadeusz 1909
Tomczykiewicz Jan 1912
Tomiak Stanisław 1907
Tomik Adam Stanisław 1919
Tomkiewicz Józef 1925
Tora Mieczysław 1933
Towarnicki Robert 1925
Towpasz Grzegorz 1934
Traczyński (Troczyński) Stefan Feliks 1914
Trammer Henryk 1927
Trauzer Henryk 1927
Treger Witold 1921
Trela Tadeusz 1935
Trembecki Juliusz 1891
Trendota Tadeusz 1916
Tretiak Andrzej* 1904
Tretiak Tadeusz 1914
Trojanowski Edward 1934
Truczka Zdzisław 1921
Truskolaski Ernest 1893
Truskolaski Stanisław 1924
Truskolawski Jan 1889
Trybuła Ignacy 1911
Trzeciak Roman 1895
Trzeciak Stefan* 1904
Trzeciak Włodzimierz 1899
Trzos Adam 1933
Trzyna Marian 1928
Turczmanowicz Leopold 1920
Turek Aleksander* 1910
Turek Jan 1888
Turek Jan 1935
Turek Mateusz 1896
Turek Stanisław 1938
Turlej Bolesław 1938
Turlej Jan 1938
Turnau Feliks 1932
Turnau Lucjan 1904
Turowicz Andrzej 1922
Turowicz August 1893
Turowicz Jerzy 1930
Turowicz Juliusz* 1924
Turski Marian 1898
Turski Stanisław 1900
Turyczyn Antoni 1888
Türkott Józef 1895
Twaróg Feliks 1891
Tyczka Tadeusz 1909
Tylko Stanisław 1908
Tyrali Antoni 1928
Tyralski Rafał 1894
Tyralski Tadeusz 1907
Tyralski Zygmunt 1899
Tyrała Jacek* 1887
Tyrkalski Feliks 1906
Tyrkalski Szczęsny 1935
Tyszkiewicz Benedykt 1895
Tyszkiewicz Edward 1898
Tyszkiewicz Stanisław 1916
Tyszkiewicz Władysław Józef 1914

Uhl Adolf 1910
Uhl Konrad* 1901
Uhma Adam 1886
Uhma Czesław 1916
Uhr-Stebelski Roman* 1912
Ujejski Józef 1901
Ujejski Łukasz 1908
Ulankiewicz Władysław 1910 E
Ullman Adam Marian 1913
Ullman Tadeusz* 1921
Unger Jan 1933
Urban Marian* 1912
Urbanik Władysław 1937
Urbański Władysław 1893
Urbański Włodzimierz 1915
Uziembło Stefan 1908
Uznański Wiktor 1899

Veith Czesław Stanisław Wilhelm 1913 E/P
Verey Roger Roland 1934 E
Verständig (Werständig) Maks 1929
Vetulani Adam Joachim* 1919
Vetulani Stanisław 1911 P
Vogler Zygmunt* 1899
Vorzimmer Dawid 1889

Wach Kazimierz 1907
Wachal Adam 1920
Wachal Czesław 1896
Wachasik Stanisław 1937
Wachsmacher Henryk 1922
Wachsman Izaak* 1894
Wachtl Jan 1902
Wachtel Zygmunt 1893
Wacławowicz Kazimierz 1893
Wadowski Tadeusz 1931
Waga Julian 1894
Wajda Franciszek 1891
Wajda Stanisław 1938
Walas Jan 1931
Walaszek Antoni 1912
Walczak Edward 1911
Walczak Henryk 1907
Waligórski Andrzej 1926
Waligórski Stanisław 1912
Walter Bolesław 1905
Walter Julian 1886
Walter Kazimierz 1930
Walter Zygmunt Jan Józef 1913
Wałek Tadeusz* 1907
Wander Aleksander 1914
Wandzel Roman 1906 E
Wanicki Ignacy 1910
Wanner Karol* 1921
Wańkowicz Czesław 1897 P
Warchał Mieczysław 1908
Warczewski Józef 1897
Warzecha Leopold 1920
Warzecha Stanisław 1921
Warzycki Jan 1938
Wasilkowski Ludwik* 1909
Wasserlauf Leon 1938
Wasserlaut Karol 1930
Wassermann Maurycy 1930
Wassung Marian 1909
Wassung Tadeusz* 1905
Wasyłyszyn Jan 1896
Waś Władysław 1938
Waśniowski Antoni 1893
Wawak Karol 1916 E
Wawro Alojzy 1908
Wawreczka Edward 1900 E
Wawszczak Józef 1893
Wąchała Marian 1934
Wąsikiewicz Henryk 1909
Wdowicki Wojciech 1888 E
Weber Eliasz 1894
Weber Maksymilian 1938
Weber Rudolf 1904
Weber Witold* 1911
Wechsler Leopold* 1887
Wechsler Salomon 1893
Weinberger Eliasz 1915
Weiner Stanisław 1896
Weinert Czesław 1903
Weinert Jan Stanisław 1912
Weingarten M. 1911 E
Weingarten Maurycy 1912
Weintraub Wiktor 1927
Weiss Jerzy 1912
Weiss Józef 1923
Weiss Rufin 1913 E
Weissberg Ernest 1938
Weissblum Jozue 1894
Wejda Stanisław 1910
Wejda Wiesław 1911
Wejers Wacław 1907
Welecki Tadeusz 1912
Weloński Jan 1906
Wencel Ignacy 1920
Werfel Juda 1938
Werber Arnold 1912
Wertz Tadeusz 1909
Wesołowski Stanisław 1935
Wesołowski Zdzisław 1937
Wespański Antoni 1894
Westfried Eliakim 1895
Wędrychowski-Rogala Józef Julian Gabriel 1913
Węgiel Kazimierz* 1900
Węgier Karol 1928
Węgliński Stanisław 1900
Węgrzyn Jan 1896
Wiatr Józef Albin* 1908
Wieczniak Marian 1925
Widomski Adam Karol 1919
Widuch Piotr 1904
Wierzbicki Gustaw 1896
Wierzbicki Tadeusz 1894
Wiesenberg Aron Hersch (od 1917 r. Orski Stanisław Henryk Arnold) 1902 E
Wiewiórkowski Jerzy Marian Julian 1919
Więcek Maksymilian 1938
Więckowski Franciszek Marian 1913
Więckowski Mieczysław Nicefor 1913
Więckowski Tadeusz Bronisław 1917
Wiktor Jan 1898
Wilczek Jan 1934
Wilczek Marian 1921
Wilczek Stanisław 1922
Wilczyński Franciszek 1913 E
Wilczyński Jan Michał 1913
Wilczyński Ludwik 1893
Wilczyński (Poraj-Wilczyński) Stanisław 1904
Wilczyński Stanisław 1906
Wilczyński Tadeusz 1938
Wilk Andrzej 1913
Wilk Antoni 1899
Wilk Stanisław 1922
Wilkosz Feliks 1912
Wilkosz Jan 1938
Wilkosz Tadeusz 1939
Wilkosz Witold* 1910
Wilkoszewski Lucjan 1897
Willer Witold 1936
Wimmer Bronisław 1937
Windakiewicz Władysław Józef 1919
Windisch Saul Aron 1910 E
Winter Mieczysław* 1910
Wintuschka Stanisław 1912
Wischnowitz Edmund* 1911
Wiskida Włodzimierz Leon 1919
Wisłocki Edward Aleksander Bronisław 1913
Wisłocki Franciszek 1895
Wisłocki Tadeusz* 1901
Wiśniewski Józef Ignacy 1910
Wiśniewski Stanisław* 1912
Wiśniowski Antoni 1926
Wiśniowski Tadeusz 1908
Witaliński Wincenty* 1888
Witowski Witold 1889
Włodarczyk J. 1912 E
Włodek Jan Zdzisław 1903
Włodek Roman Jan 1900
Włodyga Eugeniusz 1935
Włodyga Władysław 1890
Włosycki Adolf* 1887
Włóczkowski Marian 1913 E
Wnęk Józef* 1894
Wnuk Włodzimierz 1933
Wodecki Zygmunt 1893
Wodecki Zygmunt 1901
Wohlfeiler Leon 1923
Wohlgesang Henryk 1928
Wojakowski Franciszek 1901
Wojas Józef 1927
Wojciechowski Alojzy 1933 E
Wojciechowski Henryk 1912
Wojciechowski Jan Kanty 1914
Wojciechowski Stanisław 1934
Wojciechowski Stanisław 1935
Wojciechowski Tadeusz 1921
Wojewoda Marian 1910
Wojnarowicz Rudolf 1916
Wojnarowski Bolesław 1920
Wojtasiewicz Albin 1903
Wojtych Eugeniusz* 1912
Wojus Stanisław 1930
Wolański Franciszek 1904
Wolański Władysław 1906
Wolański Zygmunt 1901
Wolf Aron 1910 E
Wolf Emanuel 1903
Wolf Jan 1892
Woliński Władysław 1903
Wolniewicz Emil 1884
Wolnik Jan 1899
Wolski Franciszek 1920
Wolski (do 1938 r. Dzida) Józef Władysław 1928
Wolter Aleksander* 1923
Wołkowicki Antoni 1895
Wołkowicki Ignacy 1886
Wołkowicki Kazimierz 1895
Wołkowicki Tadeusz 1900
Wołkowski Tadeusz 1917
Wołłowicz Michał 1904 E
Wołos Wojciech 1935 E
Worobel Włodzimierz 1912
Woroniecki Antoni 1902
Wortman Jan 1931
Wortman Stefan 1926
Woycikiewicz Stanisław Marian 1918
Woyczyński Kazimierz 1900
Woyczyński Władysław 1903
Woźniak Aleksander 1932
Woźniak Stanisław Antoni* 1913
Woźniak Teofil 1934
Woźniak Zbysław 1924
Woźny Jędrzej (Andrzej) 1885
Wójcikiewicz Ignacy 1892
Wójcik Teofil 1901
Wójcik Wacław 1938
Wójcik Zdzisław 1934
Wrona Wojciech 1918
Wróbel Antoni 1901 E
Wróbel Stefan 1903
Wróbel Teofil 1893
Wróblewski Stanisław* 1885
Wróblewski Władysław* 1892
Wujcik Kazimierz 1897
Wulkan Jakub 1914
Wurzel Stefan 1904 E
Wyczałkowski Aleksander 1918 E
Wyderka Mieczysław 1920
Wydro Krzysztof 1938
Wykręt Stanisław* 1913
Wymazała Franciszek 1920
Wyroba Jan 1938
Wyrobek Tadeusz 1925
Wyrobisz Michał 1910
Wyród Kazimierz 1939
Wyrwiński Marian 1912
Wysocki Jacek 1912
Wysocki Roman 1938
Wyspiański Witold 1904
Wyszyński Tadeusz 1901 E
Wytrwał Mieczysław 1907
Wyżykowski Jan 1936
Wyżykowski Stanisław 1891

Zabierowski Stefan 1903
Zabilski Lesław 1933
Zabłocki Aleksander Wawrzyniec 1913
Zabłocki Jan Wojciech 1914
Zabner Berisch* 1906
Zabrzeski Józef* 1909
Zacharias Edward 1909
Zacharski Józef* 1917
Zachorowski Witold 1927
Zaczek Kazimierz* 1902
Zaćwilichowski Jan Ignacy 1909
Zadęcki Kazimierz 1936
Zadęcki Tadeusz 1937
Zadworny Michał 1929
Zajączkowski Zygmunt 1930
Zajączkowski Zdzisław 1894
Zagórowski Adam* 1911
Zagórowski Julian 1909
Zagórski Julian 1895
Zagórski Stanisław* 1910
Zagórski Włodzimierz 1900
Zajączkowski Bronisław 1891
Zakrzeński Julian 1893
Zakrzewski Adam* 1923
Zakrzewski Rodryg 1890
Zakrzewski Stefan 1890
Zakrzewski Tadeusz Michał 1895
Zakrzewski Wacław 1899
Zakrzewski Władysław* 1923
Zaleski Adam 1906
Zaleski Adam Juliusz 1921
Zaleski Józef 1907
Zaleski Mieczysław Hieronim 1914
Zaleski Stefan 1908
Zaleski Tadeusz 1889
Zaleski Witold 1902
Zalewski Wincenty 1896
Zalewski Władysław 1891
Załęski Jan Antoni Józef 1913
Zamkowski Franciszek 1910
Zamorski Kazimierz 1926
Zamorski Stanisław 1892
Zanderer Stanisław 1900
Zamoyski Franciszek Józef Maria 1894
Zapath Stanisław 1899
Zarański Jerzy 1923
Zarański Tadeusz 1922
Zaremba (Zaręba) Franciszek 1886
Zaremba-Skrzyński Aleksander 1917
Zaremba-Skrzyński Marian* 1912
Zarosły Władysław 1928
Zarzycki Edward 1903
Zarzycki Emanuel 1892
Zarzycki Mieczysław 1903
Zarzycki Stanisław 1909
Zarzycki Zbigniew Antoni Nepomucen 1918
Zasacki Stanisław 1886
Zasada Antoni 1923
Zasada Mieczysław 1938
Zastawniak Franciszek 1890
Zathey Jerzy Krzysztof Stanisław 1929
Zathey Stanisław* 1893
Zatorski Tadeusz 1910
Zaufal Antoni 1933
Zaufal Stanisław 1937
Zawadziński Mikołaj 1892
Zawadzki Józef 1920
Zawiliński Tadeusz 1902
Zawiłowski Ernest 1897 E
Zawiłowski Konrad* 1898
Zawistowski Lucjan* 1894
Zawisza Leszek 1939
Zazula Włodzimierz 1906
Zbaniuszek Franciszek 1912 E
Zboiński Kazimierz Piotr 1916
Zborowski Juliusz 1906
Zbrożek Feliks 1909
Zdański August 1891
Zdanowski Juliusz 1892
Zdrojewski Eugeniusz 1911 E
Zdziechowski Edmund Antoni 1913
Zdziechowski Ksawery 1906
Zechenter Witold 1925
Zegartowski Jan* 1914
Zehuwirt Artur 1938
Zeitner Abraham [Adolf] 1891
Zembaczyński Andrzej Stanisław 1938
Zembaczyński Stanisław Ludwik Łukasz 1908
Zgorzalewicz Stanisław* 1889
Ziaja Jan 1888
Ziarko Jan 1890
Zieleniewski Jan Michał* 1918
Zieleźnik Alojzy 1912 E
Zieliński Jan 1912
Zieliński Józef* 1916
Zieliński Józef* 1924
Zieliński Marcin 1904
Ziemnowicz Zbigniew 1938
Ziętara Stanisław 1912
Ziętkiewicz Zdzisław 1928
Zimendstark Edmund 1931
Zimmet Artur 1929
Zimroz Konstanty 1916
Znamirowski Adam* 1898
Zoll Antoni 1888
Zoll Fryderyk* 1917
Zoll Józef 1886
Zopoth Jerzy 1936
Zubrzycki Jerzy Benedykt 1938
Zubrzycki Leszek 1915
Zuckermann Henryk Jakub 1933
Zumr Kazimierz 1938
Zwoliński Jan 1889
Zych Roman Apolinary 1914

Żaba Józef 1885
Żabicki Albin 1911 E
Żabiński Zbigniew 1932
Żak Stanisław 1935
Żardecki Aleksander 1905
Żarliński Hieronim 1896
Żarnowiecki Kazimierz 1911
Żarnowiecki Ludwik 1884
Żelazowski Stanisław Kostka Paulin 1913
Żeleński Andrzej 1938
Żeleński Karol* 1912
Żołądź Adam 1916
Żórawski Juliusz 1917
Żmuda Juliusz* 1909
Żmuda Zenon* 1911
Żuliński Kazimierz 1910
Żuliński Roman* 1916
Żurowski Józef 1911
Żurowski Karol 1933 E
Żurowski Marian 1921
Żurowski Stanisław 1908
Żyła Ignacy 1887
Żychowicz Adam 1916
Żymirski Juliusz 1905
Żytkowski Zygmunt 1930
Żytyński Kazimierz 1937
Ździebło Feliks 1910 E
  
Spis kobiet, które do 1939 r. zdawały maturę w murach III Gimnazjum
Dęboszówna Ludwika 1935 E
Foksówna Helena 1935 E
Kohnówna Rozalia 1918 P
Lamelówna Jadwiga 1935 E
Rosenzweig (Rosenzweiżanka) Gittel [Gizela]* 1913 P
Spoczyńska Jadwiga Agnieszka 1918 P
Szablowska Zofia* 1924 E
Szluhówna Adela Eugenia 1913 E/P
Wajsman Ela* 1912
Weissówna Julia 1913 E/P
  
Spis osób, które w murach III Gimnazjum
zdawały egzaminy uzupełniające maturę realną z języka łacińskiego i języka greckiego oraz propedeutyki filozofii

Jeziorski Michał Ludwik 1919
Kaczkowski Józef 1913
Kanarek (od 1918 r. Rowid) Naftali Herz (Henryk) 1905
Kozłowska Aniela 1919
Maciesza Adolf 1910
Manheimer Abraham 1910
Mazurkiewicz August [Marian] 1908
Müller Edward 1910
Mütz Emil 1909
Nunberg Hirsz vel Herman 1906
Orłowski Wacław 1909
Ostachowski Emilian Franciszek 1912
Peters Adam Marian 1906
Pietroń Edward Karol 1907
Rothenberg Herman 1909
Rothenberg Salomon 1911
Rutkowski Władysław Michał 1906

Artykuł pochodzi ze strony pana Janusza Stankiewicza

signature

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *