Gospodarka i Ekonomia Listy

Spadki

** Porządkowanie spadków odbywać się będzie, po śmierci: 1) Andrzeja Scholtza z Chwalborzyc, w powiecie tureckim, 2) Mikołaja Krawczyka z Zagórek w tymże powiecie, 3) Elżbiety z Królikowskich, Malewskiej z Mroczek małych, w powiecie kaliskim, 4) Mana Manta co do sum na
Jastrzębiu, w powiecie łęczyckim, 5) Marjanny z Łąckich, Krosnowskiej, Karola i Aleksandra Trzaskowskich co do sum na Krzykosach, w powiecie kolskim, 6) Lewina Danzigera z Kalisza, co do kapitałów w różnych miejscnwościach, 7) Anny z Jóźwickich, Raczyńskiej, co do Panoszewa,
w powiecie łęczyckim, 8) Aleksandry-Henryki z Zielińskich Dąbrowskiej, z Goszczanowa, w powiecie tureckim, 9) Stanisława Rutkowskiego, co do osady Lipiny v. Lasu Lipę, w powiecie tureckim, 10) Wacława Siemiątkowskiego z Pępocina, w powiecie słupeckim, termin w kancelarji sekretarza wydziału hypotecznego sądu okręgowego kaliskiego, dnia 9/21 maja r. b.; 11) Michała Nejmanna, co do nieruchomości 46 w Łęczycy, 12) Wolfa Silbermanna z Ozorkowa, 13) Feliksa i Emiljl z Bielskich
małżonków Ulatowskich z Łęczycy, 14) Konstantego-Napoleona Komorowskiego z komorowszczyzny pod Łęczycą, termin w kancelarji
hypotecznej w Łęczycy dnia 19/31 lipca r. b.

Artykuł zamieszczony w Gazecie Kaliskiej nr 12 Rok II 1894

Porządkowanie spadków. Po śmierci:
1) Eugenji z Szamowskich Nasiorowskiej z Witaszewic w powiecie łęczyckim; 2) Amalji z Kunklów l-o voto Pol, 2-do Henke co do Naczachowa w pow. kolskim, porządkowanie spadków dnia 18/30 czerwca r. b. w kancelarji notarjusza Miaskowskiego w Kaliszu; 3) Ignacego Nagórskiego z Kołdowa w pow. kaliskim; u Sylwestra Damazego Trzebuchowskiego z Barłóg w powiecie kolskim; 5) Pawła Pieszyńskiego z Żelisławia w powiecie sieradzkim; 6 ) Marcina Kurzawy co do Ciepielewa w powiecie tureckim, termin d. 1/13 lipca u notarjusza Milewskiego; 7) Ludwiki Bogusławskiej co do Drzewiec w powiecie kolskim; 8) Icka Perkala co do Biały w powiecie wieluńskim; 9) Marji Aleksy z Morkowskich Wichlińskiej co do Korytkowa w pow. tureckim; 10) Wojciecha Gruszki z Józefowa w pow. kaliskim; 11) Hilarego Załuskowskiego z Hajbok w pow. sieradzkim, termin u notarjusza Białobrzeskiego w Kaliszu dnia 25 lipca (6 sierpnia); 12) Jana Michała Mullera; 13) Frajdy Ryfki z Lewkowiczów ze Zduńskiej woli; 14) Józefa Białobrzeskiego, termin w wydziale hypotecznym sądu pokoju w Sieradzu dnia 10/22 sierpnia; 15) Walerji z Wilczyńskich Felkel ze Zduńskiej Woli; 16) Andrzeja i Józefa braci Królikowskich ze Zduńskiej Woli; 17) Józefa Wawrzeckiego ze Stęszyc Opieszyna i Wandy z Albinowiczów Grabowskiej, termin w wydziale hypotecznym w Sieradzu dnia 23 czerwca (5 lipca); 18) Michała Neumana z Łęczycy; 19) Wolfa Silbermana z Ozorkowa; 19) Feliksa i Emilji z Bielskich małżonków Ulatowskich z Łęczycy; 20) Konstantego Napoleona Komorowskiego z Łęczycy, termin w wydziale hypotecznym sądu w Łęczycy dnia 19/31 lipca.

(Gazeta Kaliska nr. 21, rok II 1894)

** Porządkowanie spadków. Po śmierci:
1) Janasza i Fali, z Pulmaoherów małż.
Dawidowiczów z Konina i 2) Beaty-Karoliny-
Otylji z Edów v. Szecel Sengertosz, zamężnej
Karlise, termin w wydziale hypotecznyin
sądu w Koninie dnia 10/22 sierpnia:
’23) Franciszka Świeściakowskiego,
M) Jadwigi Kik z Wielunia; 25) Lewka
Berkowicza z Lututowa i 26) Otylii Langkamer
z Wielunia, termin w wydziale hypotecznym
w Wieluniu 5/17 sierpnia roku bieżącego.

(Gazeta Kaliska nr. 20, rok II 1894)

Gazeta Kaliska nr 36 rok II 1894
signature

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *