Administracja

Powiaty

Zarząd nad powiatem należał do naczelnika powiatowego, który posiadł własne urzędy oraz kierownika wydziału administracyjnego i kierownika straży ziemskiej. Przy biurach urzędu powiatowego istniały komisje poborowerady powiatu dobroczynności publicznej i kasa powiatowa. W urzędach były stanowiska sekwestratorainżynieralekarza powiatowegolekarza weterynajnegofleczera powiatowego. Sprawami włościańskimi zajmowały się kancelarie komisarza włościańskiego , taksator powiatowy (sprawy ubezpieczeń od ognia) który stał na czele filii Zarządu Centralnego Ubezpieczeń Wzajemnych od Ognia w Królestwie Polskim (Warszawa, ul. Wiejska 2).

Źródło:

Przewodnik Po Guberni Kaliskiej L.V Jacques,  Stanisław Graeve

signature

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *