Administracja Społeczeństwo i kultura

Organizacja Stanu Lekarskiego.

(Skreślił Dr. Łuniewski z Warty)

Oprócz lekarzy wolnopraktykujących, którzy osiadać mogą gdzie im się podoba, (obowiązani są tylko zarejestrować się w gubernialnym Urzędzie lekarskim) prawie wszystkie miasteczka i niektóre osady posiadają swoich lekarzy miejskich.

Lekarze miejscy otrzymują stałą pensję roczną (około 200 rb). Obowiązki ich polegają na:

  • dozorze sanitarnym (opiniowanie o produktach spożywczych, higiena mieszkań, ulic etc.)
  • na udzielaniu bezpłatnie lub taniej pomocy lekarskiej biednym mieszkańcom. Każdy powiat ma lekarza powiatowego. Kompetencja lekarzy powiatowych obejmuje:
  1. czynności sądowo i policyjno lekarskie ważniejsze (autopsja, ekshumacja, ekspertyza)
  2. zapobieganie epidemiom w granicach powiatu (dezynfekcja, kwarantanna e. t. c)
  3. kontrolę aptek,
  4. badanie rekrutów.

Zakłady lecznicze posiadają swoich lekarzy szpitalnych. Więzienia, fabryki i t. p. większe skupienia ludzkie mają lekarzy więziennych, fabrycznych etc.

Władzę gubernialną lekarską stanowi t. zw. „Wydział lekarski Urzędu gubernialnego” znajdujący się pod przewodnictwem ogólnemu gubernatora, Stan lekarski w „Wydziale* reprezentuje t. zw. inspektor lekarski, którego kompetencje w ogólnych zarysach odpowiadają kompetencjom lekarzy powiatowych z tą różnicą, iż inspektor lekarski interweniuje w sprawach ważniejszych i jest jakby instancją apelacyjna.

Wydział lekarski prowadzi nadto rejestracje wszystkich lekarzy praktykujących w guberni i kontroluje ich dowody naukowe, rewiduje apteki, udziela pozwoleń na zakładanie składów aptecznych itp.

Urząd Wydziału lekarskiego składają oprócz inspektora jeszcze pomocnik jego (lekarz), asesor farmacji (aptekarz) i gubernialny lekarz weterynarii.

Źródło:

Przewodnik Po Guberni Kaliskiej L.V Jacques,  Stanisław Graeve

signature

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *