Listy

Ochotnicza Straż Ogniowa Kalisz

Pierwszą Ochotniczą Strażą Pożarna powstała w 1864 roku w Kaliszu. Powstała z inicjatywy Roberta Puscha. Z chwilą założenia miała 30 członków. Chrzest ogniowy OSP przeszła w 11 marca 1865 roku podczas pożaru Chmielniku.

OSP utrzymywała się z 400 rubli, jakie dostawała z kasy miasta, sumy od 1500 rubli, jakie ofiarował p. Czyżewski ulokowanej na Strzałkowie oraz ofiar dobrowolnych (stan na 1882 rok).

Członkami OSP byli właściciele domów i fabryk, adwokaci, urzędnicy, kupcy, rzemieślnicy. Do roku 1882 staż pożarna wzywana była 107 razy. Władza za zasługi OSP nadała medal srebrny św. Stanisława: R. Puschowi, O.Schnerowi, A. Bartelmanowi, A. Frontzkiemu. By dostać się do OSP, wymagane było poręcznie 4 osób, ludzie o złej reputacji byli skreślani, ponieważ tego wymagał honor stowarzyszenia. Straż obchodziła święto założenia 5 listopada, w maju i we wrześniu organizowane były 2-dniowe wycieczki dla członków OSP.

Inwentarz na rok 1882:

 • 1 wóz dla toporników
 • 1 wóz rekwizytowy
 • 6 pochodni
 • 12 chorągiew i sztandar
 • 2 długie drabiny
 • 1 drabina składana
 • 6 drabinek z hakami
 • 4 haki dubeltowe
 • 1 pomost gzymsowy do wchodzenia na dach
 • 1 winda
 • 2 rury do spuszczania zagrożonych
 • 1 płótno do chwytania wyskakujących
 • 2 aparaty goliparda do oddychania w dymie
 • 1 aparat angielski do oddychania w dymie
 • 1 nosze wyściełane dla rannych
 • 6 worów do rzeczy
 • 6 koszyków
 • 12 lin długich
 • 6 szpadli
 • 1 piłka
 • 1 obcęgi
 • 2 ankry łańcuchami
 • 3 drągi żelazne
 • 4 kilowy
 • 6 siekier angielskich
 • 1 „Antonina” do spuszczania się po linie
 • 6 dzwonów alarmowych umieszczonych w różnych częściach miasta
 • 4 trąbki alarmowe
 • 12 trąbek sygnałowych przy sikawkach

Ubiór strażaka bluza płócienna biała, hełm z lakierowanej skóry z herbem białym miasta, pas, toporek sznur z hakiem karabinowym, w czasie prób i ćwiczeń zamiast hełmu czapkę sukienną granatową z daszkiem i herbem miasta. Członkowie honorowi przypinali znak biały z herbem miasta.

Imię i Nazwisko Rola
FuldeRada Nadzorcza
Harnisz Rada Nadzorcza
Wechsler Rada Nadzorcza
E. Drecki sekretarz, Rada Nadzorcza
Chrzanowski Rada Nadzorcza
Pieniążek Rada Nadzorcza
W. Fulde Dyrektor
A. Bertelman Pomocnik Dyrektora
E. Drecher Pomocnik
A.Fulde Brandmajster
Felbrich Rekwizytor
Merkel  Rekwizytor
E. Kuttner Doktor
G. Fulde, Felczer
Kobylak Trębacz
Lowenberg Trębacz

Topornicy :


Naczelnik: Harnisz


Członkowie:

Michel, Lustning, Piekarski, Gross, Gutsche, Kruger, Dranler, Seidel, H. Goliński, Markiewicz, Majer, Martczak, Grąbczewski, Jurkiewicz, Stencel, reiche, F. Goliński, R. Schmidt, Guttman, Cielusta, Basiński, Pokulski, Goerne, Gemeinert, Kruger, Tarnowski, Chytrzyński, Bendokowski, H. rabe, Kugler, Morzyński, Rabe, Świątecki

I Sikawka


Naczelnik: Specht


Członkowie:

G. Guttman, rynek, Hintz, Sikorski, Schubse, wojciechowski, Grzeszkiewicz, Świerczynski, Hazenwalter, Guthe, Gajewski, Fr. Schmitd, Ostrzycki, Kwiatkowski, Krasnowski, J. Lowenberg

II sikawka


Naczelnik: Wechsler


Członkowie:

N. goliński, F. schmidt, Lutostański, E. Drecki, Weisenberg, Kowalski, Rogaszewski, Kubaj, Kolski, Piwoński, R. Heins, Daum

III sikawska


Naczelnik: E. Fulde


Członkowie:

Mostowski, Hannemann, Kempner, Walstein, roth, Montag, W. Piekarski, Nawrocki, Lipinski, Kuczyński, Strykowski, Kaczewski, Gattke, Budziński

IV sikawka


Naczelnik: Kindler


Członkowie:

Ed. Idzikowski, Jarnuszkiewicz, Rychter, Myszkowski, Mroczek, J. Bogusławski, Osiński, Grandeberg, Kujawski, Grabowski, Oberszkoslski, Czaplicki, R. Mrozowski

V sikawka


Naczelnik Drygas


Członkowie:

Fischser, Dabrowski, G. Rudolph, Porto,, A. Micholke, Landau, Muszyński, Roliński, W. Opieliński, Malinski, Stanisławski, Klimaszewski

Wodna kolumna: Świątecki, Działoszyński, Zdżenicki, Kroczyński

Nadzorcy: Obst, Hintz, Wustehube, Bohman, Witkowski, Opieliński

Członkowie honorowi:

Gubernator Kaliski, Rz. Rad. Stanu, Szabelski, Budow. Gub. Chrzanowski, G. Hajman, Pieniążek, Mejer, Mamorth, K. Heins, L. Mikulski, Kolasiński, Chmielewski, Esse, Bryndza, Pułk, Bazarewski, Dziubczyński, Grodzicki, Miller, Klein, Przerebel, Stefański, Gibasiewicz, Nacz. Powiatu Snoksarew, Schindle, Jastrzebski, Bloch

= Ze straży ogniowej. Na odbytej dnia 20-go b. m. miesięcznej sesji rady zarządzającej kaliskiej ochotniczej straży ogniowej, przyjęci zostali do grona członków czynnych pp.: Aleksander Szaub, Józef Działoszyński, Józef Urbański, Michał Lubański i Edward Sturm, do członków honorowych zaliczono pp.: Konstantego Jabłońskiego, Konrada Billewicza, Stanisława Wolffa, Gustawa Michla i Markusa Gutfreunda (Gazeta Kaliska 24, rok II 1894)

Straż ogniowa kaliska cieszy się zawsze jednakową w mieście sympatją. Przepełniona publicznością sala na niedzielnem
przedstawieniu amatorskiem, najlepszym tego była dowodem. Zawsze niestrudzony strażak, który ukochał tę instytucję, od lat trzydziestu poświęcony interesom straży p. Florjan Harnisz chcąc powiększyć fundusze tej instytucji, urządził teatr amatorski, który tak pod względem materjaluym, jak i artystycznym powiódł się nadspodziewanie. Grano dwie komedyjki: „Mordercę” i „Dwóch głuchych”. W obydwóch sztukach oprócz sił nowych, panny P. oraz p. H. występowali tacy rutynowani amatorowie jak panna K. i panowie P. K. i S., nic więc dziwnego, że gra doskonała i akcja żywo prowadzona, sprawiały efekt, że nieamatorów, lecz artystów z zawodu widzieliśmy na scenie. Ze zrozumieniem i dużą siłą dramatyczną, wypowiedział jeden z członków czynnych straży wiersz Ordona: „Na strażnicy”. Pana G. widzimy pierwszy raz na scenie, sądzimy jednak, że spróbowawszy w niedzielę swych sił deklamatorskich z powodzeniem, poświęci się nieraz jeszcze dla dobra ogółu. Przedstawienie zakończył obraz z żywych osób oświecony sztucznymi ogniami. (Gazeta Kaliska 21, rok II 1894)

(Gazeta Kaliska 20, rok II 1894)
signature

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *