Listy

Nazwiska – różne lista Gazeta Kaliska 1893

Poniżej zamieszczam i będę aktualizował wpis nazwisk związanych z miastami Guberni Kaliskiej występujących w Gazecie Kaliskiej w 1893 roku.

Adwokaci i sędziowie

Kazimierz Rymarkiewicz adwokat przysięgły Kalisz

Morzycki właściciel dóbr Niedzielsko, sędzia

Papaspiraki sędzia pokoju w Sieradzu, od 1893 roku sędzia pokoju II-go ucząstku miasta Kalisza

Michajłowski od 1893 roku sędzia pokoju w Sieradzu, wcześniej sędzia śledczy do spraw ważniejszych przy sądzie kaliskim.

Demeszczko sędzia pokoju w Turku, następnie w Częstochowie.

Ewtuszewski sędzia pokoju w Opocznie, następnie w Turku.

Telesfor Kożuchowski sekretarz sądu okręgowego w Kliszu, następnie adwokat przysięgły w Kaliszu.

Wilhelm Grabowski notariusz przy sądzie okręgowym w Kaliszu, potem adwokat przysięgły w Kole.

Stanisław Domański (zm. 1893 r.) notariusz w Dąbiu.

Antoni Zgleczewewski adwokat przysięgły w Kaliszu.

Urzędnicy ‘

Marian Bogdański, sekretarz magistratu Słupcy. Po roku 1893 sekretarz biura powiatowego Słupeckiego.    

M.P Daragan , gubernator Kaliski, radca tajny (1893).

Stefan Ruszkowski kaliszanin, sędzia śledczy przy sądzie okręgowym jekaterynodarskim (obwód kubański).

Baron Gerszau prezes kaliskiego sądu.

Lucjan Latkowski urzędnik 6-go rzędu w Kole.

Edward Dalder nadzorca stacji w Płocku.

Mikołaj Reszetnikow pracownik na stacji w Sieradzu potem w Łęczycy.

Adam Kowacki pracownik stacji w Łęczycy potem w Sieradzu.

Henryk Młynarski urzędujący w zarządzie izby skarbowej kaliskiej (do 1893 r.)

Ilin asesor kolegialny potem kancelista stacji pocztowej w Wieluniu.

Mieczysław Kraszewski kancelista stacji pocztowej w Wieluniu.

Zygmunt Kaczyński kancelista stacji pocztowej w Wieluniu.

Feliks Brudnicki sekretarz zjazdu sędziów pokoju okręgu kaliskiego, po 1893 roku towarzysz prokuratora włodzimierskiego sądu okręgowego.

Stanisław Kolasiński kasjer miasta Ozorkowa, po 1893 roku kancelista izby skarbowej kaliskiej.

Bronisław Szossland sekretarz magistratu miasta Błaszek w 1893 roku mianowany sekretarzem miasta Warty.

Jan Wiedyśkiewicz student nauk fizyko-matematycznych Uniwersytetu, pomocnik referenta wydziału ubezpieczeń kaliskiego rządu gubernialnego.

Franciszek Olejniczak pomocnik referenta wydziału ubezpieczeń kaliskiego rządu gubernialnego.

Józef Przedpełski dziennikarz wydziału ubezpieczeń kaliskiego rządu gubernialnego.

Pilitowski sekretarz wydziału hipotecznego w Kaliszu (1893).Władysław Wężyk do roku 1893 sekretarz magistratu miasta Dąbia.

Mikołaj Liberadzki pomocnik naczelnika pocztowo-telegraficznego w Wieluniu, po roku 1893 to samo stanowisko w Warszawie.

Hugo Berendt pomocnik naczelnika pocztowo-telegraficznego w Warszawie, po roku 1893 w Wieluniu.

Aleksander Czyński adwokat przysięgły w Kaliszu, potem w Piotrkowie.

Witold Biernacki sekretarz sądu okręgowego w Kaliszu.

Leopold Kotkowski pomocnik buchaltera w banku Państwa w Kaliszu, od 1893 roku sekretarz kolegialny.

Stanisław Bulewski sekretarz gubernialny.

Józef Paweł Jan Bieleński sekretarz urzędu włościańskiego Guberni Kaliskiej.

Wawrzyniec Skaliński naczelnik biura pocztowego w Stawiszynie, po roku 1893 zastępca nadzorcy urzędu pocztowo telegraficznego w Stawiszynie.

Mikołaj Resztenikow urzędnik pocztowo-telegraficzny w Łęczycy, potem w Kutnie

Mikołaj Szwejkow urzędnik pocztowo-telegraficzny w Kutnie, potem Łęczycy

Kandydaci na sędziów gminnych

Powiat Kaliski

Sąd gminny tyniecki:

Narcyz Kreczunowicz, Piotr Bogdan, Zygmunt Wyganowski, Gustaw Kurnatowski, Rudolf Biske, Alfons Raszewski, Stanisław Grabowski, Henryk Chrzanowski, August Korzynowski, Stanisław Doruchowski i Władysław Chrystowski;

Sąd godzieszski:

Władysław Jezierski, Stefan Grabski, Nikodem Gałczyński, Stanisław Wągrowski, Ludwik Milkę i Kazimierz Benda.

Powiat łęczycki

Sąd grabowski:

Bogumił Tarnowski, Antoni Bielicki, Eustachy Jezierski, Edward Orłowski, Ludwik Phul, Piotr Zieleniewski, Witold Kurzeniecki, Witold Zieleniecki, Mateusz Zuchówicz, Jan Stępowski, Adam Maciejowski, Juljan Garszyński, Władysław Wieszczyński, Wacław Świerczyński, Władysław Kociurski i Mieczysław Żakowski

Sąd gminny w Topoli :

Władysław Bótticher, Karol Nowicki i Adam Trautsoldt

Sąd piontkowski:

Antoni Bronikowski, Mieczysław Kretkowski, Zdzisław Tarnowski, Teodor Wilkoszewski, Stanisław Trembicki, Gustaw Kołaczkowski, Mieczysław Bogdańśki, Felicjan Krasnodembski, Eustachy Czarnowski, Władysław Łebkowski, Władysław Świetlicki, Gustaw Trzaskowski, Józef Wysocki, Józef Brotkowski i Jan Śniegoek

Sąd parzenczewski:

Michał Roszczyński

Sąd w Podębicach

Władysław Kłobski.

Powiat Kolski:

Gmina Brudzew:

Józef Kożuchowski, Leonard Marenż, Ryszard i Edmund Kurnatowscy, Aleksander Grabski, Alojzy Przechadzki, Adolf Marcinkowski, Maciej Oiemniewski, Andrzej Brzeski, Wojciech Karwacki, Teofil Albiu i Wojciech Banasiak.

Gmina Kościelec:

hr. Aleksander Kreutz, Adam Lemieszewski, Stanisław Sadowy i Antoni Osiński. Z gminy Koźmin: Franciszek Opas i Antoni Laudowicz.

Inne sądy

Botner w Stawiszynie, Bujakiewicz w Turku, Gorczycki w Cielcach, Kobierzycki w Małej-Zapuście, Rojek w Zadzimiu, Morzycki w Bolesławcu, Taczanowski w Lututowie, Skrzyński w Kole, Zieliński w sądzie gminnym V okręgu p-tu kolskiego, Gryżewski w IV-m p-tu łęczyckiego,

Powiat Turecki

Gmina Niewiesz:

Józefat i Miczał Radoszewscy, Błażej Gibaszek, Aleksander Augustowski, Stanisław Cieślak i Wojciech Lewandowski;

Gmina Ostrów-Warcki:

Józef Gorczycki, Józef Knrcewski, Stanisław Bogdański, Józef Żychliński i Anzelm Rudnicki;

Powiat Sieradzki:

Gmina Brzeźno:

Lucjan i Klemens Rembowscy, Szymon Sroczyński i Wacław Domaniewski;

Gmina Gruszczyce:

Erazm Załuskowski, Józef Grodzicki i Tadeusz Kochanowski;

Gmina Klonowa:

Ludwik Jaj te, Teodor Załuskowski i Marcin Gwiazdowski;

  Gmina Godynice:

 Antoni Ossowski i Władysław Wyganowski.

Handel i przemysł

Mośiek Sztajerow z Łęczycy handlarz papierem stemplowym i marki

P. Minster właściciel hafciarni Kalisz.

Handke właściciel piekarni, Kalisz.

Sklep kolonialny „L. Mikulski” właściciel R. Mikulski do 1893 roku po 1893 roku właścicielem został Hammer dysponent handlu Tschinkla.

Józefem Weissblumem właściciel fabryki pończoch w Kaliszu.

Ryszard Lindeman fabryka nawozów sztucznych w Kole spłonęła w 1893 roku.

Goldberg młyn parowy i tartak w Kole.

Krakowski i Langnas fabryka rękawiczek trykotowych założona w 1893 roku.

Billewicz właściciel gazowni kaliskiej

Markus Holtz – fabrykant w Kaliszu

Aleksander Szaub właściciel  od 1893 roku zakładu cukierniczego „Gussmann”, który miał 50-letnią tradycję.

Sandelman suszarnia i prasownia chmielu pod Kaliszem.

Salomeia Gross miała w Kaliszu sklep z towarami galanteryjnymi, sklep upadł w 1893 roku.

W. Majmon prowadził destylarnię w Sieradzu, w 1893 roku otrzymał odznaczenie na dwóch wystawach w Moguncji oraz w Genewie gdzie otrzymał złoty medal.

Ignacy Majewski właściciel apteki w Stawiszynie.

Nauczyciele i Profesorowie

Edward Rasch (zm. 1893) nauczyciel w Turku

Jan Zalewski profesor w korpusie kadetów w Kaliszu.

Studenci

Teodor Wańskowski urodzony w Ciężeniu, w 1893 roku otrzymał stopień chemika piwowarstwa w Pradze

Feliks Witkowski, ukończył szkołę mierniczą w Pskowie, uczył się w Kaliszu

Inżynierowie

Zygmunt Łaczkowski i Kazimierz Madaliński (ukończył inststytu Mierniczy w Pskowie) – Biuro Miernicze w Wieluniu

Kasy i organizacje społeczne

Kasa przemysłowa Kaliska

Konrad Bilewicz, prezes.

Marian Bulewski, członek zarządzający.

Edmund Idzikowski, kontroler.

Stanisław Bulewski, kasjer.

Członkowie Kasy:

Aleksander Bryndza, Oswald Hindemith, Seweryn Tymieniecki, Alfons Parczewski, Bronisław Szczepankiewicz, Jan Drygas, Feliks Prusinowski, i Józef Dawid Maizner.

Członkowie komisji rewizyjnej:

Ludwik Lehman, Wincenty Pawłowski, Józef Poradowski, Józef Wilkanowicz, Józef Dryański i Leon Kapaliński.

Radcy ubezpieczeń 1893-96:

Powiat łęczycki:

Właściciel majątku:

Zawady – August Wodzyński,

Strzegocina: Jan Górecki,

Gaju: Eustachy Czarnowski,

Nowej Wsi: Gabriel Skrzypczyński

Lekarze

Stanisław Chrąpiński lekarz weterynarii

Wynalazcy

Baranowski wynalazca z Kępna. Wymyślił przyrząd do zakiełkowania trudno wyrastających nasion , patent Cesarstwa niemieckiego nr. 72 236

Inne

Wojciech Działoszyński (zm. 1893) wieloletni dowódca oddziału wodnego kolumny OSO w Kaliszu

Gutman (zm. 1893) naczelnik oddziału 1-ej sikawki OSO w Kaliszu.

Michał Jan Fedecki radca honorowy

signature

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *