Listy Rekonstrukcje stankiewicze.com

Lista imienna niektórych podoficerów i żołnierzy, którzy wzgardziwszy amnestią Cara za rozkazem króla Pruskiego zamknięci w fortecy gdańskiej, tamże do ciężkich robót skazani [1831 / 1832]

(opracowanie Piotr Jerzy Piotrowski )

Artykuł pochodzi ze strony Pana Janusza Stankiewicza

Uwagi do listy:
1.  Zgodnie z opisem w źródle wyliczone są 173 osoby, brakuje: 203 Rusinów oraz 184 z fortecy w Grudziądzu.

2. Źródło:
Gaszyński Konstanty, Notatki officera polskiego o obchodzeniu się rządu pruskiego z korpusem wojska polskiego (weszłego z Litwy do Pruss pod dowództwem jenerała Giełguda) w czasie 53 dni trwającej kwarantanny, Paryż 1833

3. Lokalizacja źródła:
Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=1610&from=&dirids=1


4. Użyte w opisach skróty: p – podoficer, ż – żołnierz
pu – pułk ułanów, psk – pułk strzelców konnych, psp – pułk strzelców pieszych,
ppl – pułk piechoty liniowej, pM – pułk Mazurów, jP – jazda Poznańska,

Nazwisko imię opcjonalnie skąd, żołnierz/podoficer – formacjaNazwisko i imię – opcjonalnie skąd, żołnierz/podoficer – formacja

Adamowicz Józef – , p – 13 pu Wilno
Adamowicz Stanisław – z Wilna, ż – jP
Adamowicz Teodor – z Wilna, ż – jazda Kaliska
Andruszkiewicz Maciej – , ż – 12 pu Wilno
Balewski Albin – z Wilna, ż – Artyleria piesza
Baranowski Józef – z Nassy, ż – Gwardia strzelców konnych
Barański August – z Kalisza, ż – 8 ppl
Bazel Adam – z Płocka, ż – Gwardia Narodowa
Bejnarowicz Michał – z Wilna, p – jP
Bielikiewicz Jan – , ż – 13 pu Wilno
Bielkiewicz Florian – , ż – 13 pu Wilno
Bielkiewicz Michał – , ż – 13 pu Wilno
Bilewicz Albin – , ż – 12 pu Wilno
Bilewicz Ambroży – z Grodna, ż – 12 pu Wilno
Bohdanowicz Leon – , p – 10 pu Grodno
Bonikowski Fabel – , ż – 13 pu Wilno
Borowski Józef – z Wilna, p – 2 psp
Budźko Józef – z Wilna, ż – 7 ppl
Bukowski Wincenty – z Wilna, ż – 2 psp
Butkiewicz Jan – z Lublina, p – 1 psk
Chiryk Antoni – z Grodna, ż – 16 ppl
Chmielewski Eustachy – z Grodna, p – 2 psp
Chruścinski Antoni – z Mińska, p – 12 pu Wilno
Cydzik Wincenty – , p – 13 pu Wilno
Czernicki Piotr – z Białegostoku, p – 1 psk
Czernik Aleksander – , ż – 13 pu Wilno
Danielak Stanisław – z Podlasia, ż – Gwardia Narodowa
Dąbrowski Aleksander – z Wilna, ż – 2 psp
Dąbrowski Jan – z Lublina, ż – kompania Saperów
Dębski Wiktor – , ż – 13 pu Wilno
Dowgierd Florian – , p – 10 pu Grodno
Drozd Paweł – z Wilna, p – 3 psp
Drygat Jan – , p – 12 pu Wilno
Eysmont Napoleon – , p – 11 pu Grodno
Fastykowski Józef – z Mińska, ż – 11 pu Grodno
Filipowicz Antoni – z Witebska, ż – 12 pu Wilno
Filipowicz Dominik – , p – 1 pu Mińsk
Frankowski Edward – z Mazowsza, ż – 1 psk
Gimzowski Maciej – z Wilna, ż – 4 ppl
Gorski Antoni – , ż – Gwardia grenadierów
Grudziński Ignacy – , ż – 10 pu Grodno
Hawryłowicz Jan – , ż – 12 pu Wilno
Horodecki Wincenty – , p – 12 pu Wilno
Iwanowski Jan – , ż – 10 pu Grodno
Iwaszkiewicz Franciszek – z Wilna, p – 4 psp
Jakowicki Edward – z Witebska, ż – 4 psp
Jankiewicz Kajetan – z Wilna, ż – 4 psp
Janowicz Antoni – , ż – 13 pu Wilno
Januszkiewicz Michał – z Mazowsza, ż – jP
Jaokusz Mateusz – z Wilna, ż – 6 psk
Jasiński Ludwik – , ż – 10 pu Grodno
Jaworski August – z Sandomierza, ż – Artyleria piesza
Jermołowicz Aleksander – z Wilna, ż – 1 pu Mińsk
Jocz Aleksander – , p – 11 pu Grodno
Jodko Erazm – , p – 13 pu Wilno
Józefowicz Kazimierz – z Grodna, ż – jP
Juchnowicz Michał – z Grodna, ż – 1 psk
Kalinowski Józef – z Mazowsza, p – 4 ppl
Kamiński Maciej – , ż – 12 pu Wilno
Karol Ignacy – z Mazowsza, ż – Gwardia Narodowa
Kaszemikajtis Jerzy – z Wilna, ż – 6 psk
Kiersnowski Ignacy – , p – 11 pu Grodno
Kierżański Karol – , p – 12 pu Wilno
Knlikowski Józef – z Kalisza, p – 2 ppl
Kozakowski Antoni – , p – 10 pu Grodno
Kozłowski Paweł – , ż – 11 pu Grodno
Kozyrski Aleksander – z Grodna, ż – jP
Krupowicz Augustyn – , ż – 11 pu Grodno
Krupowicz Hieronim – , ż – 11 pu Grodno
Kryżan Albert – z Mazowsza, ż – 4 ppl
Kubieński Michał – z Kalisza, p – Gwardia grenadierów
Kumin Michał – z Mińska, ż – 2 psp
Lipiński Wincenty – z Wilna, p – 10 pu Grodno
Łapiński Andrzej – z Wilna, ż – 6 psk
Łapiński Piotr – z Augustowa, ż – 2 ppl
Ławrzyniec Andrzej – z Grodna, ż – 13 ppl
Łukowski Hieronim – z Wilna, p – 1 psp
Makuszka Józef – z Krakowa, p – 2 psp
Malewski Marek – , p – 11 pu Grodno
Malinowskki Łukasz – z Witebska, ż – 1 pu Mińsk
Maliszewski Bartłomiej – z Mazowsza, ż – 4 psk
Marczewski Michał – z Mazowsza, ż – Gwardia Narodowa
Mariański Józef – z Łeczycy, ż – 10 pu Grodno
Matusewicz Szymon – , ż – 1 pu Mińsk
Mazgalski Kazimierz – z Mazowsza, ż – Gwardia Narodowa
Mieczuskowski Maciej – z Krakowa, ż – 1 psp
Miładowski Michał – , p – 13 pu Wilno
Mingenowicz Andrzej – z Wilna, ż – 6 psk
Moczulski Ignacy – z Wilna, ż – 2 psp
Mokrzecki Ludwik – , p – 11 pu Grodno
Monkiewicz Tadeusz – z Wilna, ż – 6 psk
Morawski Józef – z Augustowa, p – jP
Narkiewicz Wiktor – z Wilna, p – 6 psk
Nogala Józef – ż – 12 pu Wilno
Obuchowicz Kazimierz – , p – 11 pu Grodno
Okołotowicz Tadeusz – , p – 11 pu Grodno
Opaliński Wincenty – z Mazowsza, ż – 6 psk
Ostrowski Jan – , ż – 1 psp
Paszkiewicz Józef – z Grodna, ż – 13 pu Wilno
Paszkiewicz Stefan – , ż – 10 pu Grodno
Peski Leonard – z Wilna, ż – jP
Pietrukiewicz Jan – z Augustowa, ż – 13 pu Wilno
Pietrukiewicz Szymon – , ż – 13 pu Wilno
Pleśniewicz Szymon – z Mazowsza, ż – jP
Popowski Joachim – z Witebska, p – 11 pu Grodno
Przemieniecki Antoni – , ż – 10 pu Grodno
Przybylski Piotr – z Mazowsza, ż – 1 pu Mińsk
Przyjałgowski Julian – z Wilna, ż – 19 ppl
Rajecki Hipolit – , ż – 13 pu Wilno
Rampsewicz Justyn – , ż – 13 pu Wilno
Ratajski Wawrzyniec – z Poznania, ż – 4 ppl
Raubor Wincenty – , ż – 13 pu Wilno
Reszka Jan – z Mazowsza, ż – 10 pu Grodno
Rodyck Karol – , p – 13 pu Wilno
Roszkowski Soter – z Wilna, p – 19 ppl
Rożnowski Antoni – , ż – 11 pu Grodno
Ryckiewicz Michał – , p – 12 pu Wilno
Ryng Bogumił – z Mazowsza, ż – 4 ppl
Rzonzewski Piotr – , p – 4 pu Kijów
Sadowski Ignacy – , ż – 11 pu Grodno
Samsonowicz Stanisław – z Płocka, p – 1 pu Mińsk
Samulewicz Edmund – z Augustowa, p – jP
Samuyło Joachim – , ż – 11 pu Grodno
Sawicki Maciej – z Białegostoku, ż – 10 pu Grodno
Sinicki Stanisław – z Mazowsza, p – 12 pu Wilno
Skrodzki Ludwik – z Mazowsza, p – 1 psp
Skropacki Józef – z Wilna, p – 1 psp
Sobolewski Adolf – z Augustowa, ż – 1 pu Mińsk
Sochacki Hipolit – , ż – 11 pu Grodno
Sołopiata Jan – z Augustowa, ż – pM
Stachowski Ildefons – , p – 12 pu Wilno
Stankiewicz Józef – z Wilna, ż – 19 ppl
Stankiewicz Krzysztof – z Mazowsza, ż – jP
Stankiewicz Michał – z Wilna, ż – Artyleria piesza
Stegnicki Antoni – z Mazowsza, ż – 4 ppl
Stulgiński Maciej – , ż – 12 pu Wilno
Stypułkowski Lucjan – , ż – 13 pu Wilno
Swirski Jan – , ż – 13 pu Wilno
Szaciło Leon – , ż – 1 pu Mińsk
Szatrawin Paweł – z Wilna, p – 6 psk
Szczuka Józef – ż – 11 pu Grodno
Szerszewicki Wincenty – z Mazowsza, ż – jP
Sztumski Ignacy – z Mazowsza, p – 4 psp
Taliszewski Julian – z Wilna, ż – Artyleria konna
Tatur Onufry – z Wilna, p – 19 ppl
Tawłowicz Stanisław – z Wilna, ż – Artyleria piesza
Terajewicz Izydor – , ż – 13 pu Wilno
Tomaszewski Jan – , ż – 1 pu Mińsk
Tomczak Piotr – , ż – 10 pu Grodno
Tomkiewicz Aleksander – z Wilna, ż – 2 psp
Traszewski Józef – z Wilna, ż – 4 psp
Truskowski Kazimierz – z Mazowsza, ż – 3 psk
Turowski Mateusz – z Galicji, ż – 1 pu Mińsk
Ubysz Edward – z Wilna, p – jP
Urbanowicz Andrzej – z Wilna, ż – 6 psk
Walentynowicz Onufry – z Białegostoku, ż – 11 pu Grodno
Warkulewicz Aleksander – z Wilna, p – 6 psk
Wasil Stefan – z Grodna, ż – 3 psp
Wencławowicz Justyn – z Wilna, ż – 6 psk
Wesołowski Jan – z Mazowsza, ż – 7 ppl
Wieliczko Franciszek – ? – 13 pu Wilno
Wilgoszewski Onufry – , ż – 13 pu Wilno
Wincentowicz Jan – , ż – 10 pu Grodno
Witkiewicz Kazimierz – z Płocka, ż – 12 pu Wilno
Witkowski Ludwik – , p – 11 pu Grodno
Włodkowski Antoni – z Wilna, ż – 6 psk
Włosek Józef – , ż – 4 psp
Wolski Adam – , ż – 10 pu Grodno
Wolski Antoni – z Mazowsza, ż – 4 ppl
Wybranowski Józef – , ż – 11 pu Grodno
Wybranowski Michał – z Wilna, ż – 11 pu Grodno
Wyganowski Lucjan – , p – 11 pu Grodno
Zalewski Józef – z Mazowsza, ż – 5 ppl
Zebrowski Piot – r, ż – 13 pu Wilno
Ziemiński Józef – z Podlasia, ż – 4 ppl
Żermiński Józef – z Mazowsza, ż – 5 ppl

signature

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *