Społeczeństwo i kultura

Kościół Ewangelicko Reformowany

W guberni kaliskie kościół ewangelicko reformowany był w Żychlinie (pod Koninem) gdzie znajdowała się jedyna świątynia w Królestwie Polskim na prowincji druga była w Warszawie. Kościół ewangelicko reformowany był pod zarządem synodu zbierającego się corocznie w Warszawie. Władze wykonawcza był konsystorz mająca siedzibę w Warszawie (Miodowa 13).

Źródło:

Przewodnik Po Guberni Kaliskiej L.V Jacques,  Stanisław Graeve

signature

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *