Listy Rekonstrukcje stankiewicze.com

Historya jazdy polskiej

Autor: Górski Konstanty (1826-1898) 
Wydawca : Księgarnia Spółka Wydawnicza Polska wydania :Kraków 1894 r.

Na podstawie ksiązki, dotyczącej kawalerii polskiej od roku 1410 do roku 1792, opracowałem listę osób występujących w “Przypisach”:

Lista obejmuje 1936 nazwisk:

Abnak – – rota Temruka kozacka 1589 r.
Abrahamowski – – kompania lekka Aleksandra Azulewicza 1750 r.
Adam – – kornet arkebuzerski Lamara 1710 r.
Adamowicz – – kompania lekka Aleksandra Azulewicza 1750 r.
Adwokat Zacharyasz – – posterunek w Kopystrzyniu 1529 r.
Aimasz – – chorągiew wołoska Krysztofa Koryckiego 1654 r.
Aleksander – – kornet arkebuzerski Lamara 1710 r.
Alembikiewicz – – kompania pancerna Andrzeja Miączyńskiego 1679 r.
Andraszek – – Bochnia 1524 r.
Andrych – – 1471 r.
Andrzejowski – – chorągiew wołoska Brackiego 1677 r.
Andrzych – – Bochnia 1524 r.
Andrzychowski Joannes – – 1498 r.
Arazowicz – – chorągiew tatarska Joachima Sielickiego 1653 r.
Armatowski – – rota wojska koronnego arkebuzerska Charlińskiego 1589 r. Gliniany
Arzmourt – – kornet arkebuzerski Lamara 1710 r.
Asan – – chorągiew tatarska Joachima Sielickiego 1653 r.
Asanowicz – – chorągiew tatarska Joachima Sielickiego 1653 r.
Asmus – – kornet arkebuzerski Lamara 1710 r.
Azulewicz Aleksander – – kompania lekka Aleksandra Azulewicza 1750 r.
Badra – – posterunek w Chmielniku 1529 r.
Bagnicki – – chorągiew kozacka Stefana Bidzińskiego 1679 r.
Bagurski – – kompania pancerna Andrzeja Miączyńskiego 1679 r.
Bala – – chorągiew wołoska Krysztofa Koryckiego 1654 r.
Baliński – – chorągiew husarska hetmana polnego koronnego 1657 r.
Bałaban Nicolaus – – 1558 r.
Bapski – – chorągiew husarska Trzcińskiego 1745 r.
Baran Marek – – 1470 r.
Baranowski Stanisław – – 1563 r.
Baranowski – – rota Zebrzydowskiego 1589 r.
Baranowski – – kompania pancerna Andrzeja Miączyńskiego 1679 r.
Baranowski – – chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
Barbarski – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Bardziejowski – – 1499 r.
Bardziński – – kompania husarska JKM 1761 r.
Barszczewski – – chorągiew husarska hetmana polnego koronnego 1657 r.
Barszczewski – – kornet arkebuzerski Lamara 1710 r.
Bartkowski Matyas – – 1563 r.
Barwierz – – 1471 r.
Barwiszewski Michał – – Wilno regestr roty konnej Kmity – starosty orszańskiego – 1567 r.
Barzyński Jacobus – – rota Prefsicza Trembowla 1552 r.
Bauer Jan – – regiment buławy koronnej Rzewuskiego 1763 r.
Bekiesz – – Bobrka popis rot husarskich 1590
Bełęcki – – chorągiew husarska podkanlerzego WKL 1750 r.
Bełżecki – – kompania chorągwi pancernej kasztelana krakowskiego 1717 r.
Benczy Janosz – – rota Zebrzydowskiego 1589 r.
Benzeman Ernest – – regiment buławy koronnej Rzewuskiego 1763 r.
Berkuszowski Łukasz – – rota Prefsicza Trembowla 1552 r.
Bernoth Bohemus – – regestr dworzan z Podola 1496 r.
Bertrand Ludwik – – kornet arkebuzerski Lamara 1710 r.
Berwalt Andreas – – Bochnia 1524 r.
Beydam Albrich – – rota wojska koronnego Weyhera 1590 r. Gliniany
Beyer Hanns – – 1498 r.
Bętkowski – – chorągiew husarska podkanlerzego WKL 1750 r.
Bialovin Ławryn – – posterunek w Chmielniku 1529 r.
Białocki – – 1563 r.
Bidziński Stefan – – chorągiew kozacka Stefana Bidzińskiego 1679 r.
Bidziński – – chorągiew kozacka Stefana Bidzińskiego 1679 r.
Bielawski – – Bochnia 1524 r.
Bielawski – – rota husarska wojewody krakowskiego 1658 r.
Bieli Jacobi – – 1474 r.
Bieli Mathias – – 1474 r.
Bielicki Joanes – – 1471 r.
Bielicki Stanisław – – rota Prefsicza Trembowla 1552 r.
Bielikowicz Swyszka – – Wilno regestr roty konnej Kmity – starosty orszańskiego – 1567 r.
Bieliński – – chorągiew husarska hetmana polnego koronnego 1657 r.
Bielski Stanisław – – 1500 r.
Bielski Stanisław – – 1548 r.
Biełgowski Wawrzyniec – – Bochnia 1524 r.
Biełka Fedko – – posterunek koło Słucza w Ciemnym Gaju 1529 r.
Bieniecki – – kompania chorągwi pancernej Grądzkiego 1761 r.
Bieńkowski Nicolaus – – rota Czartkowskiego 1538 r.
Bieńkowski – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Biernacki Józef – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Biliński – – kompania chorągwi pancernej kasztelana krakowskiego 1717 r.
Biłucki Andrzej – – Bobrka popis rot husarskich 1590
Blizanowski Franciszek – – chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
Błaszowski – – rota Górskiego kozacka 1590 r. Kamieniec
Błażek – – 1499 r.
Błażewski – – rota husarska wojewody krakowskiego 1658 r.
Błędowski – – rota Temruka kozacka 1589 r.
Błędowski Floryan – – rota Gorajskiego husarska 1589 r.
Bniński Józef – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Boba Andrzej – – posterunek w Chmielniku 1529 r.
Bobolecki Jakub – – 1499 r.
Bobrownicki – – rota Górskiego kozacka 1590 r. Kamieniec
Boczkowski – – 1499 r.
Bogatko – – kompania chorągwi pancernej Grądzkiego 1761 r.
Bogilewicz Stefan – – Wilno regestr roty konnej Kmity – starosty orszańskiego – 1567 r.
Bogucki – – kompania husarska marszałka koronnego 1724 r.
Bogusławski – – chorągiew husarska Trzcińskiego 1745 r.
Boher Matys – – lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
Bohner – – chorągiew husarska hetmana polnego koronnego 1657 r.
Bojarski Andreas – – 1558 r.
Bok Fryderyk – – regiment buławy koronnej Rzewuskiego 1763 r.
Bokorha – – rota Temruka kozacka 1589 r.
Bomper – – kornet arkebuzerski Lamara 1710 r.
Borczyński – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Borensen Michał – – lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
Borkowski – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Born Joachim – – regiment dragoński Przebendowskiego 1717 r.
Bornaszowski – – rota Zebrzydowskiego 1589 r.
Borowski Antoni – – lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
Bort Albrecht – – rota wojska koronnego Weyhera 1590 r. Gliniany
Borucki Piotr – – Wilno regestr roty konnej Kmity – starosty orszańskiego – 1567 r.
Borucki – – rota Leśniowskiego husarska 1590 r.
Boryszewski – – kompania pancerna Andrzeja Miączyńskiego 1679 r.
Borzęcki – – kompania chorągwi pancernej kasztelana krakowskiego 1717 r.
Borzykowski – – rota Zebrzydowskiego 1589 r.
Borzymowski – – rota husarska wojewody krakowskiego 1658 r.
Borzysławski Jędrzej – – rota husarska wojewody krakowskiego 1658 r.
Borzysławski Jan – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Borzysławski Ludwik – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Borzysławski Maciej – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Bosacki – – kompania husarska JKM 1761 r.
Boski – – kompania husarska JKM 1761 r.
Bracki – – chorągiew wołoska Brackiego 1677 r.
Bracki Jan – – chorągiew wołoska Brackiego 1677 r.
Branicki – – 1500 r.
Branicki – – kompania husarska JKM 1761 r.
Bratkowski – – kompania husarska marszałka koronnego 1724 r.
Bratkowski Franciszek – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Bratoszewski – – kompania husarska marszałka koronnego 1724 r.
Braun Peter – – Bochnia 1524 r.
Brayt – – rota Broniewskiego Stanisława Międzyboż 1558 r.
Bredon – – regiment dragoński Przebendowskiego 1717 r.
Brenswik Henryk – – rota wojska koronnego Weyhera 1590 r. Gliniany
Brochocki – – chorągiew husarska podkanlerzego WKL 1750 r.
Broniewski Janus – – 1471 r.
Broniewski Stanislaus – – rota Broniewskiego Stanisława Międzyboż 1558 r.
Broniowski – – Bobrka popis rot husarskich 1590
Broniszewski – – chorągiew pancerna marszałka koronnego 1750 r.
Broniszowsky Andrzej – – 1531 r.
Brony – – 1499 r.
Brotowicz – – posterunek w Bracławiu 1529 r.
Brumer Jurga – – rota wojska koronnego Weyhera 1590 r. Gliniany
Bruns Paweł – – 1499 r.
Brzeski – – rota Górskiego kozacka 1590 r. Kamieniec
Brzeski – – rota husarska wojewody krakowskiego 1658 r.
Brzewiński Błażej – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Brzozowski Jan – – chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
Brzozowski – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Buczajski Mathias – – rota Czartkowskiego 1538 r.
Buczajski Albertus – – rota Prefsicza Trembowla 1552 r.
Buczajski Jan – – posterunek w Kopystrzyniu 1529 r.
Buczyck Jan – – Bochnia 1524 r.
Buczyński Jakub – – regestr z Podola 1540 r.
Buczyński Józef – – rota Mikołaja Urowieckiego husarska 1589 r.
Budrowski Jakub – – 1563 r.
Budziszowski Stanisław – – 1538 r.
Bujański – – kompania chorągwi pancernej kasztelana krakowskiego 1717 r.
Bujnaszewski Achmet – – chorągiew tatarska Joachima Sielickiego 1653 r.
Bujnoszewski – – chorągiew tatarska Joachima Sielickiego 1653 r.
Bukowski – – regiment konny generałamajora Bukowskiego 1743 r.
Bukuliński – – chorągiew tatarska Joachima Sielickiego 1653 r.
Bulikowski Joannes – – rota Lanckorońskiego Podole 1541 r.
Bułatowski – – kompania pancerna Andrzeja Miączyńskiego 1679 r.
Bułdaj Jan – – posterunek koło Słucza w Ciemnym Gaju 1529 r.
Burg Andrych – – rota wojska koronnego Weyhera 1590 r. Gliniany
Burkarth – – 1471 r.
Burski Franciszek – – chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
Burski – – chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
Burszyc Paweł – – lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
Burta – – chorągiew wołoska Brackiego 1677 r.
Buryka Stefan – – Wilno regestr roty konnej Kmity – starosty orszańskiego – 1567 r.
Burzyński Jakub – – posterunek w Kopystrzyniu 1529 r.
Butmałuj – – chorągiew wołoska Brackiego 1677 r.
Byczek – – Bochnia 1524 r.
Bykowski – – rota wojska koronnego arkebuzerska Charlińskiego 1589 r. Gliniany
Bylecki – – chorągiew kozacka Stefana Bidzińskiego 1679 r.
Bylina – – kompania chorągwi pancernej Grądzkiego 1761 r.
Bystrzanowski – – kompania husarska JKM 1761 r.
Bystrzejewski – – rota husarska wojewody krakowskiego 1658 r.
Bzikowski – – rota Górskiego kozacka 1590 r. Kamieniec
Carewicz Jan – – chorągiew tatarska Joachima Sielickiego 1653 r.
Caryczyński Rym – – posterunek w Kopystrzyniu 1529 r.
Caryczyński Hrynica – – posterunek na trakcie Koczmańskim na Morachwie 1529 r.
Cechrowski – – kompania chorągwi pancernej kasztelana krakowskiego 1717 r.
Celiński – – kompania lekka Aleksandra Azulewicza 1750 r.
Cetner – – rota husarska wojewody krakowskiego 1658 r.
Chamek – – rota Zebrzydowskiego 1589 r.
Charliński – – rota wojska koronnego arkebuzerska Charlińskiego 1589 r. Gliniany
Chastowski – – 1548 r.
Chełmicki – – chorągiew husarska podkanlerzego WKL 1750 r.
Chełmicki – – chorągiew pancerna marszałka koronnego 1750 r.
Chełmski – – 1470 r.
Chełmski – – chorągiew husarska hetmana polnego koronnego 1657 r.
Cherubin Mikołaj – – rota Kazanowskiego 1580 r.
Cherubin Krysztof – – rota Kazanowskiego 1580 r.
Cherubin Hieronim – – rota Kazanowskiego 1580 r.
Chlebowski – – kompania husarska marszałka koronnego 1724 r.
Chmiel Marcin – – regiment arkebuzerski Jana Gaszyńskiego 1674 r.
Chmiel Jerzy – – regiment arkebuzerski Jana Gaszyńskiego 1674 r.
Chmielecki – – rota husarska wojewody krakowskiego 1658 r.
Chmielewski – – chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
Chobrzeński Jan – – rota Gorajskiego husarska 1589 r.
Choczminowski – – rota Gorajskiego husarska 1589 r.
Chojecki – – chorągiew pancerna marszałka koronnego 1750 r.
Chojecki – – chorągiew pancerna marszałka koronnego 1750 r.
Chojecki – – kompania chorągwi pancernej Grądzkiego 1761 r.
Chojnacki Stanisław – – chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
Cholecki – – kompania lekka Aleksandra Azulewicza 1750 r.
Chołoniewski – – rota wojska koronnego arkebuzerska Charlińskiego 1589 r. Gliniany
Chomętowski Michał – – rota Czartkowskiego 1538 r.
Chomętowski – – chorągiew kozacka Stefana Bidzińskiego 1679 r.
Chondzyński – – rota wojska koronnego arkebuzerska Charlińskiego 1589 r. Gliniany
Choński – – kompania husarska JKM 1761 r.
Choraszewski Jan – – chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
Choroszewski – – chorągiew tatarska Joachima Sielickiego 1653 r.
Choryński Wojciech – – rota Mikołaja Urowieckiego husarska 1589 r.
Chorytonowicz Iwan – – Wilno regestr roty konnej Kmity – starosty orszańskiego – 1567 r.
Chraplowski Dobrogost – – 1548 r.
Chruszczowski Paweł – – rota Gorajskiego husarska 1589 r.
Chrzanowski Baltazar – – chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
Chrzanowski – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Chrząszczewski – – chorągiew husarska podkanlerzego WKL 1750 r.
Chyliński Wojciech – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Chyniek – – regestr dworzan z Podola 1495 r.
Ciągienicki – – regestr dworzan z Podola 1496 r.
Cichocki – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Ciemniewski – – chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
Cierkiewicz – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Ciesielski – – regestr dworzan z Podola 1495 r.
Ciesielski – – kompania husarska JKM 1761 r.
Ciesielski – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Cieszkowski – – kompania husarska JKM 1761 r.
Cieszowski – – 1499 r.
Cieślewski Paweł – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Cieśliński Jan – – posterunek w Kopystrzyniu 1529 r.
Ciński – – kompania husarska marszałka koronnego 1724 r.
Ciołek – – chorągiew kozacka Stefana Bidzińskiego 1679 r.
Colański – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Colowsky – – 1471 r.
Cordzolek – – Bochnia 1524 r.
Costka Nicolao – – 1479 r.
Cotharzynski Nicolao – – 1479 r.
Cracan Gaspar – – regiment dragoński Przebendowskiego 1717 r.
Crakowsky – – 1471 r.
Crawth – – 1471 r.
Cudowski – – chorągiew husarska hetmana polnego koronnego 1657 r.
Cugicki Woyciech – – Świerczyn regestr roty konnej Młodawskiego Kacpra – starosty świerczyńskiego – 1570 r.
Curopatva Johanne de Starałoza – – 1470 r.
Cybulski Ignacy – – lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
Cybulski – – kompania chorągwi pancernej Grądzkiego 1761 r.
Cyganowski – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Cymerman – – kompania kozacka Łukasza Hulewicza 1654 r.
Cywiński Jan – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Cywiński – – chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
Czajkowski – – rota Gorajskiego husarska 1589 r.
Czapkowski – – chorągiew husarska podkanlerzego WKL 1750 r.
Czarkowski – – chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
Czarnecki – – kompania husarska JKM 1761 r.
Czarniecki Michał – – Świerczyn regestr roty konnej Młodawskiego Kacpra – starosty świerczyńskiego – 1570 r.
Czarnowski – – rota husarska wojewody krakowskiego 1658 r.
Czaroski – – kompania chorągwi pancernej Grądzkiego 1761 r.
Czarzecki – – rota husarska wojewody krakowskiego 1658 r.
Czasieniecki Michajło – – posterunek koło Słucza w Ciemnym Gaju 1529 r.
Czeliński – – rota wojska koronnego arkebuzerska Charlińskiego 1589 r. Gliniany
Czerkas – – rota Temruka kozacka 1589 r.
Czerkies – – chorągiew wołoska Brackiego 1677 r.
Czermiński Joannes – – 1558 r.
Czermiński Jerzy – – rota Gorajskiego husarska 1589 r.
Czerniewski – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Czeryżyński Zienicz – – posterunek w Kopystrzyniu 1529 r.
Czeski – – chorągiew pancerna podstolego litewskiego 1726 r.
Czieplowski Joanni – – regestr z Podola 1540 r.
Czieplowski Stanislaus – – rota Prefsicza Trembowla 1552 r.
Czieplowski Petrus – – rota Prefsicza Trembowla 1552 r.
Czirni Jan – – Bochnia 1524 r.
Czornoszot – – posterunek w Bracławiu 1529 r.
Czotowski – – chorągiew wołoska Krysztofa Koryckiego 1654 r.
Czyrzyński – – rota Gorajskiego husarska 1589 r.
Czywiński Jan – – regiment arkebuzerski Jana Gaszyńskiego 1674 r.
Czyżewski – – chorągiew kozacka Stefana Bidzińskiego 1679 r.
Czyżewski Tomasz – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Dalkiewicz – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Dalusky – – regestr dworzan z Podola 1495 r.
Dałusiński Maciej – – Świerczyn regestr roty konnej Młodawskiego Kacpra – starosty świerczyńskiego – 1570 r.
Dambrowski Nicolaus – – 1548 r.
Damian – – chorągiew wołoska Brackiego 1677 r.
Daniel – – chorągiew tatarska Joachima Sielickiego 1653 r.
Daniłowski – – lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
Daroski – – rota Mikołaja Urowieckiego husarska 1589 r.
Dawidziński – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Dąbrowa Tomasz – – rota Mikołaja Urowieckiego husarska 1589 r.
Dąbrowski Ignacy – – lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
Dąbrowski – – chorągiew husarska Trzcińskiego 1745 r.
Dąbrowski – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Dąbski – – chorągiew husarska podkanlerzego WKL 1750 r.
Dąbski – – kompania chorągwi pancernej Grądzkiego 1761 r.
Dąmbski – – kompania husarska marszałka koronnego 1724 r.
Delorgie – – kornet arkebuzerski Lamara 1710 r.
Dembicki – – kornet arkebuzerski Lamara 1710 r.
Dembiński Samuel – – rota Zebrzydowskiego 1589 r.
Dembski – – kompania husarska marszałka koronnego 1724 r.
Demko – – posterunek w Bracławiu 1529 r.
Depostel – – kompania chorągwi pancernej kasztelana krakowskiego 1717 r.
Dereszyński Ignacy – – chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
Dębicki Ignacy – – lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
Dębowski Mikołaj – – regiment buławy koronnej Rzewuskiego 1763 r.
Dębowski – – kompania husarska JKM 1761 r.
Dębrowa Maciej – – rota Mikołaja Urowieckiego husarska 1589 r.
Diakowski – – chorągiew wołoska Krysztofa Koryckiego 1654 r.
Dillinger Ludwik – – lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
Dłuszek – – 1500 r.
Dmitraszko – – chorągiew wołoska Krysztofa Koryckiego 1654 r.
Dmitrowski – – regestr dworzan z Podola 1496 r.
Dmitrowski – – chorągiew husarska hetmana polnego koronnego 1657 r.
Dmitrowski – – chorągiew wołoska Krysztofa Koryckiego 1654 r.
Dmochowski Albertus – – 1558 r.
Dobek – – 1471 r.
Dobek Jakub – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Dobrawnicki – – rota Temruka kozacka 1589 r.
Dobrzelewski Franciszek – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Dobrzycki Woyciech – – chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
Doliński Jacobus – – rota Czartkowskiego 1538 r.
Doliński – – kornet arkebuzerski Lamara 1710 r.
Domaniewski – – rota Zebrzydowskiego 1589 r.
Domaradzki – – chorągiew husarska Trzcińskiego 1745 r.
Dombrowski Feliks – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Dorasz – – chorągiew wołoska Brackiego 1677 r.
Dramiński – – rota Leśniowskiego husarska 1590 r.
Drast – – Bochnia 1524 r.
Dreszczeski – – kompania chorągwi pancernej Grądzkiego 1761 r.
Drevic Jakub – – lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
Drozdowski – – chorągiew wołoska Brackiego 1677 r.
Drozdowski Antoni – – regiment buławy koronnej Rzewuskiego 1763 r.
Drozdowski – – kompania chorągwi pancernej kasztelana krakowskiego 1717 r.
Drozdowski – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Drożyński – – rota Górskiego kozacka 1590 r. Kamieniec
Dubrawski Fedor – – 1548 r.
Duczaszycki Jakub – – 1563 r.
Dukszyński – – chorągiew husarska hetmana polnego koronnego 1657 r.
Dunin – – kompania husarska marszałka koronnego 1724 r.
Dunin – – chorągiew husarska Trzcińskiego 1745 r.
Dunin – – chorągiew pancerna marszałka koronnego 1750 r.
Dusza – – rota Broniewskiego Stanisława Międzyboż 1558 r.
Duszyński – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Dutowicz – – chorągiew wołoska Krysztofa Koryckiego 1654 r.
Dużajski Albertus – – 1558 r.
Dyalski Piotr – – 1500 r.
Dyliński – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Dymieniecki – – rota husarska wojewody krakowskiego 1658 r.
Dymitr – – rota Gorajskiego husarska 1589 r.
Dyptski – – regiment buławy koronnej 1739 r.
Dziambek – – rota Temruka kozacka 1589 r.
Dziebłowski – – rota wojska koronnego arkebuzerska Charlińskiego 1589 r. Gliniany
Dziembowski Piotr – – rota Mikołaja Urowieckiego husarska 1589 r.
Dzierażyński Wincenty – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Dzierzek – – regestr dworzan z Podola 1495 r.
Dzierzek Adam – – kompania chorągwi pancernej Grądzkiego 1761 r.
Dzierżawski – – 1471 r.
Dzięgilowski Stanisław – – 1500 r.
Ender Jan – – lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
Engel Ignacy – – lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
Erdman Michał – – lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
Ernst Zygmunt – – regiment arkebuzerski Jana Gaszyńskiego 1674 r.
Ersenbleser Jerzy – – lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
Estgolt Andrzej – – Bochnia 1524 r.
Eulikier – – kornet arkebuzerski Lamara 1710 r.
Exted – – lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
Facht Michał – – lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
Favel Peter – – Brześć popis rot husarskich 1580
Fenderheder Nikel – – 1498 r.
Ferda Matheus – – lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
Ferver Mathias – – regiment dragoński Przebendowskiego 1717 r.
Ficzaja – – chorągiew wołoska Brackiego 1677 r.
Fiktor Krystof – – 1498 r.
Filski Sebastyan – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Firlej Janusz – – rota Gorajskiego husarska 1589 r.
Flant Malcher – – rota wojska koronnego Weyhera 1590 r. Gliniany
Fok – – kornet arkebuzerski Lamara 1710 r.
Franciszewski – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Frankiewicz – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Fredro – – chorągiew husarska hetmana polnego koronnego 1657 r.
Freillich Matys – – lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
Fronckiewicz Michał – – Wilno regestr roty konnej Kmity – starosty orszańskiego – 1567 r.
Fruhling Georg – – regiment dragoński Przebendowskiego 1717 r.
Frundza – – chorągiew wołoska Brackiego 1677 r.
Frydrych Andreas – – lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
Gabiński Maciej – – 1500 r.
Gadomski – – kompania chorągwi pancernej Grądzkiego 1761 r.
Gajownicki – – rota Zebrzydowskiego 1589 r.
Galczewski Krysztof – – rota Mikołaja Urowieckiego husarska 1589 r.
Galhyna – – 1498 r.
Galiar – – kornet arkebuzerski Lamara 1710 r.
Galicki Franciscus – – rota Prefsicza Trembowla 1552 r.
Gałczyński – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Gamrath – – 1498 r.
Gande Zygmunt – – regiment arkebuzerski Jana Gaszyńskiego 1674 r.
Gapanowski Jan – – Świerczyn regestr roty konnej Młodawskiego Kacpra – starosty świerczyńskiego – 1570 r.
Gaszyński Jan – – regiment arkebuzerski Jana Gaszyńskiego 1674 r.
Gawłowski – – Bochnia 1524 r.
Gawsiawicz – – kompania kozacka Łukasza Hulewicza 1654 r.
Gąsiorowski Mikołaj – – Świerczyn regestr roty konnej Młodawskiego Kacpra – starosty świerczyńskiego – 1570 r.
Geind Krysztof – – lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
Geist Ignacy – – lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
Gemicki Piotr – – 1499 r.
Giemielnicki – – 1500 r.
Giemsa – – 1471 r.
Ginter Dawid – – lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
Girzyk – – 1471 r.
Girzyk Janda – – 1500 r.
Girzyk Sczirzyński – – 1479 r.
Giszowski Stanisław – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Giszowski Serafin – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Glinowiecki Tomasz – – chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
Gliński – – rota wojska koronnego arkebuzerska Charlińskiego 1589 r. Gliniany
Gładysz – – chorągiew husarska hetmana polnego koronnego 1657 r.
Głogowski Gabryel – – 1558 r.
Głogowski Zygmunt – – kompania chorągwi pancernej kasztelana krakowskiego 1717 r.
Głowacki – – rota Zebrzydowskiego 1589 r.
Głowczyński Ignacy – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Głowiński – – rota Kazanowskiego 1580 r.
Głuchowski Paulus – – 1548 r.
Głuszkowski Michał – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Głygma – – chorągiew wołoska Krysztofa Koryckiego 1654 r.
Gniazdowski – – rota Górskiego kozacka 1590 r. Kamieniec
Gnieszdowski – – chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
Gniewkowski – – kompania chorągwi pancernej Grądzkiego 1761 r.
Gnojeński – – rota Prefsicza Trembowla 1552 r.
Godleski – – rota Mikołaja Urowieckiego husarska 1589 r.
Godziek – – Bochnia 1524 r.
Gogoł – – chorągiew wołoska Krysztofa Koryckiego 1654 r.
Gok – – Bochnia 1524 r.
Golawiński – – regestr dworzan z Podola 1495 r.
Golc Krysztof – – rota wojska koronnego Weyhera 1590 r. Gliniany
Golczowski Jędrzej – – rota Mikołaja Urowieckiego husarska 1589 r.
Goliński – – rota Temruka kozacka 1589 r.
Gołąbek – – 1470 r.
Gorajski – – rota Gorajskiego husarska 1589 r.
Gorajski – – rota husarska wojewody krakowskiego 1658 r.
Gorczyński – – chorągiew husarska hetmana polnego koronnego 1657 r.
Gorczyński – – chorągiew wołoska Brackiego 1677 r.
Gorecki – – 1499 r.
Gorecki Bogusław – – lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
Goreczkowski – – rota Mikołaja Urowieckiego husarska 1589 r.
Gornowski Albertus – – 1558 r.
Gorzelowski Paweł – – chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
Gorzeński Stanisław – – kompania chorągwi pancernej kasztelana krakowskiego 1717 r.
Gostyński – – kompania chorągwi pancernej kasztelana krakowskiego 1717 r.
Gościecki – – chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
Gothard – – Bochnia 1524 r.
Gójski – – kompania kozacka Łukasza Hulewicza 1654 r.
Górecki Jędrzej – – rota Mikołaja Urowieckiego husarska 1589 r.
Górski – – rota Górskiego kozacka 1590 r. Kamieniec
Górski – – kornet arkebuzerski Lamara 1710 r.
Górski – – kompania chorągwi pancernej kasztelana krakowskiego 1717 r.
Grabianka – – kompania chorągwi pancernej kasztelana krakowskiego 1717 r.
Grabianka Ignacy – – chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
Grabianowski – – 1499 r.
Grabiński Feliks – – rota Kazanowskiego 1580 r.
Grabowski Sidor – – posterunek koło Słucza w Ciemnym Gaju 1529 r.
Grabowski – – chorągiew husarska Trzcińskiego 1745 r.
Grabowski Mateusz – – chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
Grabowski – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Grabowski Floryan – – chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
Grabowski – – chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
Gradowski Paweł – – Brześć popis rot husarskich 1580
Grajski – – rota Mikołaja Urowieckiego husarska 1589 r.
Gras Hans – – Brześć popis rot husarskich 1580
Grącki – – kompania chorągwi pancernej Grądzkiego 1761 r.
Grądzki – – kompania chorągwi pancernej Grądzkiego 1761 r.
Greben – – regiment arkebuzerski Jana Gaszyńskiego 1674 r.
Gregoraszko – – chorągiew wołoska Brackiego 1677 r.
Greifs Daniel – – lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
Greis Godfryd – – lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
Grodzicki – – chorągiew husarska Trzcińskiego 1745 r.
Grotha Petrus – – rota Prefsicza Trembowla 1552 r.
Grudkowski Albert – – rota Kazanowskiego 1580 r.
Grudowski – – chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
Gruszewski – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Gruszyński Dobek – – rota Broniewskiego Stanisława Międzyboż 1558 r.
Grygier Ignacy – – lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
Grygniewski – – rota wojska koronnego arkebuzerska Charlińskiego 1589 r. Gliniany
Grygoraszko – – chorągiew wołoska Krysztofa Koryckiego 1654 r.
Grygorcza – – chorągiew wołoska Krysztofa Koryckiego 1654 r.
Grzembski – – kompania chorągwi pancernej kasztelana krakowskiego 1717 r.
Grzybiński – – chorągiew pancerna podstolego litewskiego 1726 r.
Grzybowski Maciek – – 1471 r.
Grzybowski – – kompania husarska JKM 1761 r.
Gumiński Stanisław – – Świerczyn regestr roty konnej Młodawskiego Kacpra – starosty świerczyńskiego – 1570 r.
Gumoski – – kompania chorągwi pancernej kasztelana krakowskiego 1717 r.
Gumowski – – chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
Gumowski Gaspar – – chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
Gurowski – – chorągiew kozacka Stefana Bidzińskiego 1679 r.
Gurski – – rota Temruka kozacka 1589 r.
Gutkowski Jakub – – Świerczyn regestr roty konnej Młodawskiego Kacpra – starosty świerczyńskiego – 1570 r.
Gutowski – – rota Temruka kozacka 1589 r.
Gutowski Józef – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Gwiazdowski – – 1499 r.
Haarbrandt Christberg – – regiment arkebuzerski Jana Gaszyńskiego 1674 r.
Hake Georg – – lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
Halen – – kornet arkebuzerski Lamara 1710 r.
Hall – – kompania pancerna Andrzeja Miączyńskiego 1679 r.
Hamięcki – – rota wojska koronnego arkebuzerska Charlińskiego 1589 r. Gliniany
Hammerstein Jurga – – 1498 r.
Han Heinrich – – lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
Hanusz – – Bochnia 1524 r.
Hański – – chorągiew pancerna podstolego litewskiego 1726 r.
Hartwig Jerzy – – lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
Havral – – kornet arkebuzerski Lamara 1710 r.
Heiss Woyciech – – lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
Heliasz – – chorągiew tatarska Joachima Sielickiego 1653 r.
Helsen von – – rota wojska koronnego Weyhera 1590 r. Gliniany
Herubin Sewer – – rota Kazanowskiego 1580 r.
Heysig Henryk – – lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
Hijasz z Radiowce – – posterunek w Kopystrzyniu 1529 r.
Hindrychowski – – 1498 r.
Hliński – – kompania lekka Aleksandra Azulewicza 1750 r.
Holman Jan – – regiment arkebuzerski Jana Gaszyńskiego 1674 r.
Holy – – 1471 r.
Hołowiński – – chorągiew wołoska Brackiego 1677 r.
Horecki – – chorągiew kozacka Stefana Bidzińskiego 1679 r.
Hryniewicki – – chorągiew wołoska Krysztofa Koryckiego 1654 r.
Hrynkowicz Waśko – – rota Broniewskiego Stanisława Międzyboż 1558 r.
Hrywanowicz Kuźma – – posterunek na trakcie Koczmańskim na Morachwie 1529 r.
Hubanowski – – kornet arkebuzerski Lamara 1710 r.
Hubert Filip – – lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
Hugwitsch Krysztof – – 1498 r.
Hugwitsch nicol – – Bochnia 1524 r.
Hulewicz Łukasz – – kompania kozacka Łukasza Hulewicza 1654 r.
Humicki – – kompania chorągwi pancernej Grądzkiego 1761 r.
Humiecki – – rota wojska koronnego arkebuzerska Charlińskiego 1589 r. Gliniany
Hynek – – regestr dworzan z Podola 1496 r.
Hynek – – 1471 r.
Hystajowicz Waśko – – posterunek w Bracławiu 1529 r.
Ignatief – – kornet arkebuzerski Lamara 1710 r.
Iłgowski Stanisław – – Świerczyn regestr roty konnej Młodawskiego Kacpra – starosty świerczyńskiego – 1570 r.
Iłowicki – – chorągiew husarska hetmana polnego koronnego 1657 r.
Irzyk – – Bochnia 1524 r.
Iskrzycki Nicolaus – – 1563 r.
Istwały – – chorągiew wołoska Brackiego 1677 r.
Istycki – – chorągiew wołoska Krysztofa Koryckiego 1654 r.
Iwanicki – – chorągiew wołoska Brackiego 1677 r.
Iwanowski – – kompania chorągwi pancernej kasztelana krakowskiego 1717 r.
Iwaszko – – posterunek w Chmielniku 1529 r.
Iwaszkowski – – chorągiew husarska Trzcińskiego 1745 r.
Iwładowski Mikołaj – – posterunek w Chmielniku 1529 r.
Iwonaszko – – chorągiew wołoska Krysztofa Koryckiego 1654 r.
Iwonia Feliks – – regestr z Podola 1540 r.
Iwonia Jan – – posterunek w Kopystrzyniu 1529 r.
Iwonia Tomasz – – posterunek w Kopystrzyniu 1529 r.
Izbiński – – chorągiew pancerna podstolego litewskiego 1726 r.
Izdebski – – rota husarska wojewody krakowskiego 1658 r.
Jabłkowski Ignacy – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Jabłonowski – – rota Leśniowskiego husarska 1590 r.
Jabłoński – – kompania chorągwi pancernej kasztelana krakowskiego 1717 r.
Jabłoński – – kompania lekka Aleksandra Azulewicza 1750 r.
Jachimowski – – kompania pancerna Andrzeja Miączyńskiego 1679 r.
Jagielski Jan – – chorągiew wołoska Krysztofa Koryckiego 1654 r.
Jakimowski Adam – – rota Prefsicza Trembowla 1552 r.
Jakimowski Adam – – rota Broniewskiego Stanisława Międzyboż 1558 r.
Jakowicki Aleksander – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Jakubicki – – chorągiew wołoska Krysztofa Koryckiego 1654 r.
Jakubowicz – – chorągiew tatarska Joachima Sielickiego 1653 r.
Jakubowicz – – kompania lekka Aleksandra Azulewicza 1750 r.
Jałumowski – – chorągiew tatarska Joachima Sielickiego 1653 r.
Jałumowski – – chorągiew tatarska Joachima Sielickiego 1653 r.
Janczel – – Bochnia 1524 r.
Janicki Jan – – lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
Janicki – – chorągiew pancerna podstolego litewskiego 1726 r.
Janiszewski – – regiment buławy koronnej 1739 r.
Janitzki Siemion – – 1563 r.
Jankiewicz – – kornet arkebuzerski Lamara 1710 r.
Jankowski – – regestr dworzan z Podola 1495 r.
Jankowski Jakub – – rota Mikołaja Urowieckiego husarska 1589 r.
Jankowski – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Janowicki Piotr – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Janowski Stanisław – – Świerczyn regestr roty konnej Młodawskiego Kacpra – starosty świerczyńskiego – 1570 r.
Jansor Wawrzyniec – – regiment arkebuzerski Jana Gaszyńskiego 1674 r.
Januszewski – – chorągiew tatarska Joachima Sielickiego 1653 r.
Jarociński Woyciech – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Jarocki – – kompania chorągwi pancernej Grądzkiego 1761 r.
Jarosławski – – chorągiew husarska hetmana polnego koronnego 1657 r.
Jarosz – – rota Temruka kozacka 1589 r.
Jaroszewski – – chorągiew husarska podkanlerzego WKL 1750 r.
Jarunko – – kornet arkebuzerski Lamara 1710 r.
Jasiński Feliks – – 1531 r.
Jasiński Marcin – – Świerczyn regestr roty konnej Młodawskiego Kacpra – starosty świerczyńskiego – 1570 r.
Jasiński – – kompania lekka Aleksandra Azulewicza 1750 r.
Jasiński – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Jaskulski Jan – – chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
Jasper Andreas – – 1538 r.
Jastrzębski Albert – – regiment arkebuzerski Jana Gaszyńskiego 1674 r.
Jaszowski – – Bobrka popis rot husarskich 1590
Jawicki – – rota Leśniowskiego husarska 1590 r.
Jawornicki – – kompania chorągwi pancernej Grądzkiego 1761 r.
Jaworowski Bartłomiej – – chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
Jaworski – – rota husarska wojewody krakowskiego 1658 r.
Jazwiński Jan – – posterunek w Kopystrzyniu 1529 r.
Jedliński – – kornet arkebuzerski Lamara 1710 r.
Jelnicki – – kompania kozacka Łukasza Hulewicza 1654 r.
Jemielnicki – – regestr dworzan z Podola 1495 r.
Jemielnicki Józef – – rota Prefsicza Trembowla 1552 r.
Jenetz – – Bochnia 1524 r.
Jerzykowski Matys – – Wilno regestr roty konnej Kmity – starosty orszańskiego – 1567 r.
Jes Marcin – – 1531 r.
Jeżewski – – regiment buławy koronnej 1739 r.
Jędrzejewicz – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Jędrzejowski – – rota Górskiego kozacka 1590 r. Kamieniec
Jędrzejowski Piotr – – rota Mikołaja Urowieckiego husarska 1589 r.
Jędrzejowski – – chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
Jokesz – – kompania lekka Aleksandra Azulewicza 1750 r.
Joklewski – – kompania pancerna Andrzeja Miączyńskiego 1679 r.
Jolczyński – – kompania pancerna Andrzeja Miączyńskiego 1679 r.
Jordan Jacobus – – rota Prefsicza Trembowla 1552 r.
Jordanowski – – regestr dworzan z Podola 1495 r.
Jorunowski – – regestr dworzan z Podola 1496 r.
Jugaszewski Stanisław – – rota Mikołaja Urowieckiego husarska 1589 r.
Jurkowicki – – rota husarska wojewody krakowskiego 1658 r.
Jurkowski – – chorągiew husarska hetmana polnego koronnego 1657 r.
Jursza Paweł – – Wilno regestr roty konnej Kmity – starosty orszańskiego – 1567 r.
Jursza – – chorągiew tatarska Joachima Sielickiego 1653 r.
Juszko – – 1499 r.
Kaczanowski – – chorągiew husarska podkanlerzego WKL 1750 r.
Kaczkowski – – chorągiew husarska podkanlerzego WKL 1750 r.
Kaczyński Paulus – – 1558 r.
Kaczyński Jan – – Świerczyn regestr roty konnej Młodawskiego Kacpra – starosty świerczyńskiego – 1570 r.
Kalicki Mikołaj – – rota Mikołaja Urowieckiego husarska 1589 r.
Kaliński – – chorągiew wołoska Brackiego 1677 r.
Kaliski – – kompania pancerna Andrzeja Miączyńskiego 1679 r.
Kalkstein Sebastyan – – regiment arkebuzerski Jana Gaszyńskiego 1674 r.
Kałuski – – kompania chorągwi pancernej kasztelana krakowskiego 1717 r.
Kamienowojski – – rota Leśniowskiego husarska 1590 r.
Kamieński – – 1471 r.
Kamieński – – kompania chorągwi pancernej kasztelana krakowskiego 1717 r.
Kamieński – – chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
Kamiński – – kompania chorągwi pancernej Grądzkiego 1761 r.
Kamocki Marcin – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Kamocki Marcin – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Kamocki Szymon – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Kaniowski Baltazar – – 1528 r.
Karakan – – chorągiew wołoska Krysztofa Koryckiego 1654 r.
Karaszejowski Łazar – – posterunek na trakcie Koczmańskim na Morachwie 1529 r.
Karczewski – – kompania husarska marszałka koronnego 1724 r.
Karczewski Józef – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Karczowski – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Karłowski – – chorągiew husarska podkanlerzego WKL 1750 r.
Karp – – posterunek w Bracławiu 1529 r.
Karp – – chorągiew wołoska Brackiego 1677 r.
Karwacki – – kompania pancerna Andrzeja Miączyńskiego 1679 r.
Karwacki – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Karwowski – – kompania chorągwi pancernej Grądzkiego 1761 r.
Kasperowicz – – chorągiew tatarska Joachima Sielickiego 1653 r.
Kąkolewski – – kornet arkebuzerski Lamara 1710 r.
Kąszyski – – kompania husarska JKM 1761 r.
Kicki Wacław – – Świerczyn regestr roty konnej Młodawskiego Kacpra – starosty świerczyńskiego – 1570 r.
Kiczyński – – chorągiew kozacka Stefana Bidzińskiego 1679 r.
Kielczowski Stanisław – – rota Mikołaja Urowieckiego husarska 1589 r.
Kiełbowski Stanisław – – 1470 r.
Kiełczewski Jakub – – chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
Kiełczewski Franciszek – – chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
Kiełczewski – – chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
Kiełczowski – – chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
Kiersnowski Ignacy – – lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
Kinik – – kornet arkebuzerski Lamara 1710 r.
Kiński – – kompania pancerna Andrzeja Miączyńskiego 1679 r.
Kirszbaum Kazimierz – – regiment arkebuzerski Jana Gaszyńskiego 1674 r.
Kiryk – – chorągiew wołoska Krysztofa Koryckiego 1654 r.
Kiśleński Stanislaus – – 1538 r.
Kleis Krystyan – – lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
Klemitz Hans – – lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
Kleparski – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Klichowski Walery – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Klimaszewicz – – kompania pancerna Andrzeja Miączyńskiego 1679 r.
Klonowski – – chorągiew husarska hetmana polnego koronnego 1657 r.
Klonowski – – chorągiew kozacka Stefana Bidzińskiego 1679 r.
Kluszczewski – – kompania husarska JKM 1761 r.
Kluzkowski – – kompania kozacka Łukasza Hulewicza 1654 r.
Kłański – – rota husarska wojewody krakowskiego 1658 r.
Kłodzicki Józef – – chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
Kłodziński Georgius – – 1558 r.
Kłopocki – – kompania chorągwi pancernej kasztelana krakowskiego 1717 r.
Kłopocki – – kompania chorągwi pancernej Grądzkiego 1761 r.
Kłopocki – – kompania chorągwi pancernej Grądzkiego 1761 r.
Kłopotowski – – chorągiew kozacka Stefana Bidzińskiego 1679 r.
Kłoskowski – – rota husarska wojewody krakowskiego 1658 r.
Kłowaczkowski – – 1499 r.
Kmita Czarnobylski Filon – – Wilno regestr roty konnej Kmity – starosty orszańskiego – 1567 r.
Knebelsdorf Karol – – regiment buławy koronnej 1739 r.
Kniazycki Łukasz – – Wilno regestr roty konnej Kmity – starosty orszańskiego – 1567 r.
Knobelsdorf Balzer – – 1498 r.
Knobelsdorf Jan – – lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
Knollich Jan – – lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
Kobierzycki – – chorągiew husarska podkanlerzego WKL 1750 r.
Kobyłecki – – chorągiew pancerna marszałka koronnego 1750 r.
Kochański – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Kochowski – – chorągiew kozacka Stefana Bidzińskiego 1679 r.
Kolankowski – – kompania pancerna Andrzeja Miączyńskiego 1679 r.
Kolczyński – – kompania husarska marszałka koronnego 1724 r.
Kolheycz – – Bochnia 1524 r.
Kolibowski Mathias – – 1528 r.
Kolin Piotr – – regiment arkebuzerski Jana Gaszyńskiego 1674 r.
Koliński – – 1474 r.
Kołakowski Lazary – – chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
Kołdny Iwan – – regestr z Podola 1540 r.
Kołucki Mateusz – – rota Kazanowskiego 1580 r.
Kołucki Albert – – rota Kazanowskiego 1580 r.
Komar – – chorągiew pancerna marszałka koronnego 1750 r.
Komornicki – – chorągiew pancerna podstolego litewskiego 1726 r.
Komorowski – – 1471 r.
Komorowski Erazm – – rota Mikołaja Urowieckiego husarska 1589 r.
Komorowski – – kompania chorągwi pancernej Grądzkiego 1761 r.
Komorowski Adam – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Komorowski Józef – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Komorowski – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Kompanowski – – rota Zebrzydowskiego 1589 r.
Konarzewski Franciszek – – lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
Kondeliński – – kompania lekka Aleksandra Azulewicza 1750 r.
Konewicz – – chorągiew wołoska Brackiego 1677 r.
Końciński – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Kopaniecki Jakub – – Wilno regestr roty konnej Kmity – starosty orszańskiego – 1567 r.
Kopański – – chorągiew pancerna marszałka koronnego 1750 r.
Kopecki Bogusław – – chorągiew pancerna marszałka koronnego 1750 r.
Koperski Franciszek – – chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
Kopiński – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Kopnaszyński Baptysta – – 1500 r.
Kopp Krysztof – – lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
Korbiński Wawrzyn – – lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
Korkietel Ignacy – – lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
Korniński Janek – – 1471 r.
Korycki Tymon – – rota Lanckorońskiego Podole 1541 r.
Korycki Krysztof – – chorągiew wołoska Krysztofa Koryckiego 1654 r.
Korycki – – chorągiew tatarska Joachima Sielickiego 1653 r.
Koryski – – chorągiew wołoska Krysztofa Koryckiego 1654 r.
Korytkiewicz Adam – – chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
Korytko Piotr – – rota Leśniowskiego husarska 1590 r.
Koschka Phedor – – regestr z Podola 1540 r.
Kosielski Jędrzej – – rota Mikołaja Urowieckiego husarska 1589 r.
Kosiński – – regestr dworzan z Podola 1495 r.
Koskowski – – chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
Kosmiński Antoni – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Kosperton Michał – – lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
Kossowski Mateusz – – 1563 r.
Kostenecki – – chorągiew wołoska Brackiego 1677 r.
Kostyrkiewicz – – kompania kozacka Łukasza Hulewicza 1654 r.
Koszewski Jakub – – rota Kazanowskiego 1580 r.
Koszkiel – – rota Temruka kozacka 1589 r.
Koszkield Bieniasz – – rota Temruka kozacka 1589 r.
Koszylewski – – chorągiew tatarska Joachima Sielickiego 1653 r.
Kościejewicz Gerzyk – – regestr dworzan z Podola 1496 r.
Kościelski Andreas – – 1500 r.
Kośmiński – – chorągiew pancerna podstolego litewskiego 1726 r.
Kotek – – 1474 r.
Koth Joannes – – rota Prefsicza Trembowla 1552 r.
Koth – – rota Broniewskiego Stanisława Międzyboż 1558 r.
Kotowski – – rota wojska koronnego arkebuzerska Charlińskiego 1589 r. Gliniany
Kotwicz Jurga – – Bochnia 1524 r.
Kowalewski Maciej – – chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
Kowalski Staś – – 1499 r.
Kowalski – – kornet arkebuzerski Lamara 1710 r.
Kowalski Paweł – – lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
Kowalski – – kompania husarska marszałka koronnego 1724 r.
Kowalski – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Kowar Iwan – – posterunek koło Słucza w Ciemnym Gaju 1529 r.
Kowlaski Mikołaj – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Kownacki – – regestr dworzan z Podola 1496 r.
Kownacki – – kompania chorągwi pancernej kasztelana krakowskiego 1717 r.
Kozanecki Woyciech – – chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
Kozar – – posterunek w Bracławiu 1529 r.
Kozicki – – rota Górskiego kozacka 1590 r. Kamieniec
Kozietulski – – chorągiew pancerna marszałka koronnego 1750 r.
Kozłowski Adam – – regiment buławy koronnej 1739 r.
Kozłowski – – kompania lekka Aleksandra Azulewicza 1750 r.
Kozłowski Józef – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Kozłowski – – chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
Kozowski Ludwik – – regiment dragoński Przebendowskiego 1717 r.
Koźlicki – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Kożuchowski – – kompania kozacka Łukasza Hulewicza 1654 r.
Kraiński – – kompania chorągwi pancernej kasztelana krakowskiego 1717 r.
Krajewski – – kompania husarska JKM 1761 r.
Krajowski – – rota Zebrzydowskiego 1589 r.
Krajowski Stanisław – – rota Mikołaja Urowieckiego husarska 1589 r.
Krakowski – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Krasicki Jan – – Świerczyn regestr roty konnej Młodawskiego Kacpra – starosty świerczyńskiego – 1570 r.
Krasiniczki Joannes – – rota Prefsicza Trembowla 1552 r.
Krasnopolski Feliks – – 1531 r.
Krasnosielski – – rota husarska wojewody krakowskiego 1658 r.
Krasnowski – – kompania chorągwi pancernej kasztelana krakowskiego 1717 r.
Kraśnicki – – chorągiew husarska podkanlerzego WKL 1750 r.
Krawcowicz Leon – – Wilno regestr roty konnej Kmity – starosty orszańskiego – 1567 r.
Kreczun – – chorągiew wołoska Krysztofa Koryckiego 1654 r.
Kronocki – – kompania chorągwi pancernej Grądzkiego 1761 r.
Kropiwnicki – – rota husarska wojewody krakowskiego 1658 r.
Krulikowski – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Krupka Tomasz – – Wilno regestr roty konnej Kmity – starosty orszańskiego – 1567 r.
Krupski Georgius – – 1502 r.
Kruświcki – – chorągiew husarska Trzcińskiego 1745 r.
Krynicki – – chorągiew husarska hetmana polnego koronnego 1657 r.
Krzekotowski – – rota husarska wojewody krakowskiego 1658 r.
Krzsowski Andrzej – – Bochnia 1524 r.
Krzycki – – chorągiew husarska podkanlerzego WKL 1750 r.
Krzycki Franciszek – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Krzywicki – – chorągiew pancerna podstolego litewskiego 1726 r.
Krzywkowski – – chorągiew husarska hetmana polnego koronnego 1657 r.
Kuczkowski – – rota Górskiego kozacka 1590 r. Kamieniec
Kuczkowski – – rota Górskiego kozacka 1590 r. Kamieniec
Kugel Zygmunt – – lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
Kulesza Piotr – – Świerczyn regestr roty konnej Młodawskiego Kacpra – starosty świerczyńskiego – 1570 r.
Kulik Gabryel – – rota Lanckorońskiego Podole 1541 r.
kuliński – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Kułakowski Sebastyan – – rota Mikołaja Urowieckiego husarska 1589 r.
Kułakowski – – rota Leśniowskiego husarska 1590 r.
Kułakowski – – rota husarska wojewody krakowskiego 1658 r.
Kułakowski – – kompania pancerna Andrzeja Miączyńskiego 1679 r.
Kułakowski Jakub – – chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
Kułakowski Jakub – – chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
Kumelski Stanisław – – 1548 r.
Kuncowicz Jan – – Wilno regestr roty konnej Kmity – starosty orszańskiego – 1567 r.
Kunic Wilhelm – – rota wojska koronnego Weyhera 1590 r. Gliniany
Kunicki – – rota wojska koronnego arkebuzerska Charlińskiego 1589 r. Gliniany
Kunicki – – kompania chorągwi pancernej Grądzkiego 1761 r.
Kunicki – – chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
Kuradłowski – – chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
Kurianowicz Miszko – – Wilno regestr roty konnej Kmity – starosty orszańskiego – 1567 r.
Kuropatnicki – – chorągiew husarska hetmana polnego koronnego 1657 r.
Kuropatwa – – rota husarska wojewody krakowskiego 1658 r.
Kurowski – – kornet arkebuzerski Lamara 1710 r.
Kurpiewski Franciszek – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Kuryłowski Borsy – – 1563 r.
Kusim – – rota Temruka kozacka 1589 r.
Kuszkowski – – chorągiew husarska podkanlerzego WKL 1750 r.
Kutej – – rota Temruka kozacka 1589 r.
Kwark Jerzy – – lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
Kwaśniowski Jan – – rota Mikołaja Urowieckiego husarska 1589 r.
Kwiatkowski Maciej – – Brześć popis rot husarskich 1580
Kwiatkowski Antoni – – chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
Kwiatkowski Bartłomiej – – chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
Kwiatkowski Paweł – – chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
Kwilecki Stanisław – – rota Broniewskiego Stanisława Międzyboż 1558 r.
Lafalie – – kornet arkebuzerski Lamara 1710 r.
Lamarc – – kornet arkebuzerski Lamara 1710 r.
Lamer – – kornet arkebuzerski Lamara 1710 r.
Lanckoroński – – Bobrka popis rot husarskich 1590
Lange Godfryd – – lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
Langier – – kornet arkebuzerski Lamara 1710 r.
Lanson – – regiment buławy koronnej 1739 r.
Laskowski – – kompania pancerna Andrzeja Miączyńskiego 1679 r.
Laskowski – – chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
Lasonel – – kornet arkebuzerski Lamara 1710 r.
Lasota Brzostowski – – 1499 r.
Lassowski – – chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
Laszło – – rota Zebrzydowskiego 1589 r.
Laus Antoni – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Lautier – – kornet arkebuzerski Lamara 1710 r.
Lechanowicz – – chorągiew tatarska Joachima Sielickiego 1653 r.
Leda – – kornet arkebuzerski Lamara 1710 r.
Ledel Hanusz – – 1498 r.
Lenczowski – – rota Zebrzydowskiego 1589 r.
Lenczowski Józef – – lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
Lerber – – kornet arkebuzerski Lamara 1710 r.
Leszczyński – – chorągiew husarska hetmana polnego koronnego 1657 r.
Leszczyński – – chorągiew husarska Trzcińskiego 1745 r.
Leśniewski Tomasz – – chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
Leśniowski Krysztof – – Bobrka popis rot husarskich 1590
Leśniowski Jan – – rota Mikołaja Urowieckiego husarska 1589 r.
Leśniowski Krysztof – – rota Leśniowskiego husarska 1590 r.
Lewandowski Idzi – – chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
Lewiński – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Lewiński – – chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
Lewkowicz – – chorągiew husarska hetmana polnego koronnego 1657 r.
Leżeński – – 1499 r.
Libiszewski – – kompania husarska marszałka koronnego 1724 r.
Lichoń Bogdan – – rota Mikołaja Urowieckiego husarska 1589 r.
Lichoński Aleksander – – chorągiew pancerna podstolego litewskiego 1726 r.
Liczko Nicolaus – – rota Prefsicza Trembowla 1552 r.
Ligęza – – rota husarska wojewody krakowskiego 1658 r.
Ligowski – – chorągiew husarska hetmana polnego koronnego 1657 r.
Likorkowski – – chorągiew husarska hetmana polnego koronnego 1657 r.
Limanowski – – rota wojska koronnego arkebuzerska Charlińskiego 1589 r. Gliniany
Lindener Krysztof – – lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
Liniewski – – chorągiew kozacka Stefana Bidzińskiego 1679 r.
Linowski – – chorągiew husarska Trzcińskiego 1745 r.
Lipowski – – 1471 r.
Lipowski – – rota Leśniowskiego husarska 1590 r.
Lipski Cherubin – – Wilno regestr roty konnej Kmity – starosty orszańskiego – 1567 r.
Lipski Walenty – – rota Mikołaja Urowieckiego husarska 1589 r.
Lipski – – chorągiew husarska hetmana polnego koronnego 1657 r.
Lipski – – chorągiew husarska podkanlerzego WKL 1750 r.
Lisiecki – – chorągiew pancerna podstolego litewskiego 1726 r.
Lisiecki – – chorągiew husarska Trzcińskiego 1745 r.
Litwin Jan – – Świerczyn regestr roty konnej Młodawskiego Kacpra – starosty świerczyńskiego – 1570 r.
Lonczky – – regestr dworzan z Podola 1495 r.
Loton – – kornet arkebuzerski Lamara 1710 r.
Lubecki Bohdan – – Wilno regestr roty konnej Kmity – starosty orszańskiego – 1567 r.
Lubecki – – kompania kozacka Łukasza Hulewicza 1654 r.
Lubicki – – chorągiew husarska Trzcińskiego 1745 r.
Lubieniecki – – chorągiew husarska Trzcińskiego 1745 r.
Lubko Prokop – – Wilno regestr roty konnej Kmity – starosty orszańskiego – 1567 r.
Lubowidzki – – rota husarska wojewody krakowskiego 1658 r.
Lubowidzki – – chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
Lubowski – – chorągiew husarska hetmana polnego koronnego 1657 r.
Lucava Casper – – 1498 r.
Luden – – kornet arkebuzerski Lamara 1710 r.
Lukas Hans – – lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
Lupuł – – chorągiew wołoska Krysztofa Koryckiego 1654 r.
Luskowski – – chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
Lyednicki – – 1471 r.
Łakęcki Jan – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Łaskiewicz – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Łasowski – – chorągiew pancerna podstolego litewskiego 1726 r.
Łaszcz Piotr – – Bobrka popis rot husarskich 1590
Łaszczyński – – kornet arkebuzerski Lamara 1710 r.
Łaszecki Franciszek – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Ławrycz Bohdan – – Wilno regestr roty konnej Kmity – starosty orszańskiego – 1567 r.
Ławrynowicz – – posterunek w Chmielniku 1529 r.
Łącki Adam – – regiment buławy koronnej Rzewuskiego 1763 r.
Łącki – – kompania husarska marszałka koronnego 1724 r.
Łempiński Sylwester – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Łepkowski Jakub – – chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
Łepkowski Ludus – – chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
Łętowski – – kompania husarska JKM 1761 r.
Łodziński – – kompania husarska JKM 1761 r.
Łomaszewski Han – – lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
Łomaszewski Marcin – – lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
Łopaciński – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Łoś – – chorągiew kozacka Stefana Bidzińskiego 1679 r.
Łuczek – – posterunek w Kopystrzyniu 1529 r.
Łukasz Iwan – – Wilno regestr roty konnej Kmity – starosty orszańskiego – 1567 r.
Łukaszyński – – chorągiew tatarska Joachima Sielickiego 1653 r.
Łukowski – – rota Zebrzydowskiego 1589 r.
Łukowski – – rota Leśniowskiego husarska 1590 r.
Łukowski – – chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
Łupkowski Krysztof – – rota Kazanowskiego 1580 r.
Łuskowski Franciszek – – lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
Łuszczyński – – chorągiew husarska hetmana polnego koronnego 1657 r.
Łysakowski – – chorągiew husarska hetmana polnego koronnego 1657 r.
Maciejewicz Szczęsny – – Wilno regestr roty konnej Kmity – starosty orszańskiego – 1567 r.
Maciejowski – – rota Mikołaja Urowieckiego husarska 1589 r.
Maćmierski – – rota Górskiego kozacka 1590 r. Kamieniec
Madaliński – – kompania husarska JKM 1761 r.
Madrolewski Ignacy – – chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
Madziarski – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Magnuszewski – – chorągiew pancerna marszałka koronnego 1750 r.
Magurasz – – chorągiew wołoska Krysztofa Koryckiego 1654 r.
Majewski – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Malinowski Szczepan – – Świerczyn regestr roty konnej Młodawskiego Kacpra – starosty świerczyńskiego – 1570 r.
Malinowski Stanisław – – Świerczyn regestr roty konnej Młodawskiego Kacpra – starosty świerczyńskiego – 1570 r.
Malinowski Józef – – chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
Maliński Stanisław – – 1558 r.
Maliowski Joannes – – rota Broniewskiego Stanisława Międzyboż 1558 r.
Maluszyński – – chorągiew pancerna podstolego litewskiego 1726 r.
Małachowski – – rota Zebrzydowskiego 1589 r.
Maniewicz – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Maorson – – kornet arkebuzerski Lamara 1710 r.
Marassyk – – regestr dworzan z Podola 1495 r.
Marchocki Paweł – – rota Mikołaja Urowieckiego husarska 1589 r.
Marchocki – – chorągiew husarska hetmana polnego koronnego 1657 r.
Marchocki – – chorągiew pancerna podstolego litewskiego 1726 r.
Marcinkowski Hieronimus – – 1558 r.
Marciński – – rota Temruka kozacka 1589 r.
Markowski – – kompania pancerna Andrzeja Miączyńskiego 1679 r.
Markowski – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Masłowski Marcin – – lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
Masłowski Julian – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Massace Heinrich – – regiment dragoński Przebendowskiego 1717 r.
Matulewicz Józef – – chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
Mazanek Stanisław – – Świerczyn regestr roty konnej Młodawskiego Kacpra – starosty świerczyńskiego – 1570 r.
Mazomtha Thomas – – 1498 r.
Mączyński Tymek – – Wilno regestr roty konnej Kmity – starosty orszańskiego – 1567 r.
Meciński – – kompania chorągwi pancernej kasztelana krakowskiego 1717 r.
Męciński Nepomucen – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Męciński Wincenty – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Miączyński Andrzej – – kompania pancerna Andrzeja Miączyńskiego 1679 r.
Michajłowicz Wasyl – – Wilno regestr roty konnej Kmity – starosty orszańskiego – 1567 r.
Michalczynek – – 1498 r.
Michalewicz – – chorągiew tatarska Joachima Sielickiego 1653 r.
Michałowski Piotr – – Świerczyn regestr roty konnej Młodawskiego Kacpra – starosty świerczyńskiego – 1570 r.
Michałowski – – rota Górskiego kozacka 1590 r. Kamieniec
Michałowski – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Mickiewicz Ważko – – Wilno regestr roty konnej Kmity – starosty orszańskiego – 1567 r.
Miechowiecki – – chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
Miekicki Stanisław – – rota Czartkowskiego 1538 r.
Mielczyński – – chorągiew husarska hetmana polnego koronnego 1657 r.
Mieleszkowski Joachim – – Wilno regestr roty konnej Kmity – starosty orszańskiego – 1567 r.
Mielnicki Jarosz – – rota Mikołaja Urowieckiego husarska 1589 r.
Mier. Wilhelm – – lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
Mierosławski Antoni – – chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
Mieroszewski Józef – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Mierzwicki Franciszek – – chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
Mierzyński – – chorągiew husarska podkanlerzego WKL 1750 r.
Mierzyński Michał – – chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
Mieszkowski – – chorągiew tatarska Joachima Sielickiego 1653 r.
Mikłusiewicz – – chorągiew tatarska Joachima Sielickiego 1653 r.
Mikołaj z Poznania – – 1499 r.
Mikosza – – kompania kozacka Łukasza Hulewicza 1654 r.
Mikulski – – kompania chorągwi pancernej Grądzkiego 1761 r.
Mikuła – – chorągiew wołoska Krysztofa Koryckiego 1654 r.
Milewski Jan – – regiment arkebuzerski Jana Gaszyńskiego 1674 r.
Miller Krysztof – – rota wojska koronnego Weyhera 1590 r. Gliniany
Miller Hans – – rota wojska koronnego Weyhera 1590 r. Gliniany
Miller Matys – – lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
Miniszewski Paweł – – chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
Miniszewski Tomasz – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Miraszewicki Stanisław – – Świerczyn regestr roty konnej Młodawskiego Kacpra – starosty świerczyńskiego – 1570 r.
Miraszewski Józef – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Mirski Jakub – – rota Mikołaja Urowieckiego husarska 1589 r.
Mirusa – – chorągiew wołoska Krysztofa Koryckiego 1654 r.
Misiawski Jan – – Bochnia 1524 r.
Misiewski Martinus – – rota wojska koronnego Weyhera 1590 r. Gliniany
Miskowicz Aleksander – – lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
Miskowski – – kornet arkebuzerski Lamara 1710 r.
Misłowski – – chorągiew tatarska Joachima Sielickiego 1653 r.
Mitkowicz Ważko – – Wilno regestr roty konnej Kmity – starosty orszańskiego – 1567 r.
Mizerski – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Młodawski Kacper – – Świerczyn regestr roty konnej Młodawskiego Kacpra – starosty świerczyńskiego – 1570 r.
Młodawski Stanisław – – Świerczyn regestr roty konnej Młodawskiego Kacpra – starosty świerczyńskiego – 1570 r.
Młodawski Jan – – Świerczyn regestr roty konnej Młodawskiego Kacpra – starosty świerczyńskiego – 1570 r.
Młodawski Woyciech – – Świerczyn regestr roty konnej Młodawskiego Kacpra – starosty świerczyńskiego – 1570 r.
Młodawski – – rota Zebrzydowskiego 1589 r.
Młodawski – – rota Leśniowskiego husarska 1590 r.
Młoszowski – – rota Zebrzydowskiego 1589 r.
Młyński – – chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
Mnichowski – – chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
Moczan Krysztof – – regiment arkebuzerski Jana Gaszyńskiego 1674 r.
Moczulski – – chorągiew husarska hetmana polnego koronnego 1657 r.
Moczydlnicki Malcher – – 1498 r.
Moczydlnicki Malcher – – Bochnia 1524 r.
Modrzychowski Franiscus – – 1498 r.
Moduński Cyryak – – rota Mikołaja Urowieckiego husarska 1589 r.
Modzelewski – – chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
Modzolewski – – chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
Mogielnicki Nicolaus – – rota Broniewskiego Stanisława Międzyboż 1558 r.
Mokorski Michał – – chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
Molęda Zygmunt – – rota Mikołaja Urowieckiego husarska 1589 r.
Molicki – – rota husarska wojewody krakowskiego 1658 r.
Mołodecki – – rota Górskiego kozacka 1590 r. Kamieniec
Monaczyński Stanislaus – – rota Prefsicza Trembowla 1552 r.
Monkowski Ignacy – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Moraski – – kompania chorągwi pancernej Grądzkiego 1761 r.
Morawicz – – rota Temruka kozacka 1589 r.
Morawnicki Jan – – rota Gorajskiego husarska 1589 r.
Morawnicki Feliks – – rota Gorajskiego husarska 1589 r.
Morawski Paweł – – chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
Morawski – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Morawski Marcin – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Morawski – – chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
Morcenis Maciej – – lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
Morchowski Albert – – rota Kazanowskiego 1580 r.
Mornowski Mateusz – – rota Kazanowskiego 1580 r.
Morszalski – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Morszewski – – rota husarska wojewody krakowskiego 1658 r.
Morszyński – – chorągiew husarska hetmana polnego koronnego 1657 r.
Mortynowicz Iwan – – Wilno regestr roty konnej Kmity – starosty orszańskiego – 1567 r.
Moskwicin Hrehor – – 1563 r.
Moskwicin Chwiedor – – 1563 r.
Moszczeński – – kompania husarska JKM 1761 r.
Moszeński Józef – – lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
Motawski – – chorągiew pancerna podstolego litewskiego 1726 r.
Motkowski – – chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
Motulewicz – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Mouro Ignacy – – lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
Mrakowiński Matys – – Świerczyn regestr roty konnej Młodawskiego Kacpra – starosty świerczyńskiego – 1570 r.
Mroczko – – kompania chorągwi pancernej kasztelana krakowskiego 1717 r.
Mrokowski – – chorągiew pancerna marszałka koronnego 1750 r.
Mrozicki Mikołaj – – rota Mikołaja Urowieckiego husarska 1589 r.
Mrozowicki – – chorągiew kozacka Stefana Bidzińskiego 1679 r.
Mszycki – – kompania pancerna Andrzeja Miączyńskiego 1679 r.
Mścisławiec Krzysztof – – Wilno regestr roty konnej Kmity – starosty orszańskiego – 1567 r.
Mściwojowski – – chorągiew pancerna podstolego litewskiego 1726 r.
Mukański – – chorągiew husarska hetmana polnego koronnego 1657 r.
Murawski – – chorągiew tatarska Joachima Sielickiego 1653 r.
Murawski Wojciech – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Murza – – chorągiew tatarska Joachima Sielickiego 1653 r.
Murzynowski Wincenty – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Murzynowski Feliks – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Murzynowski Nepomucen – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Murzynowski Narcyz – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Musza – – posterunek na trakcie Koczmańskim na Morachwie 1529 r.
Muszyński – – rota Leśniowskiego husarska 1590 r.
Mystowski – – chorągiew kozacka Stefana Bidzińskiego 1679 r.
Myszko – – posterunek w Bracławiu 1529 r.
Myszkowski Walenty – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Mysznik Georgius – – 1500 r.
Myszyński Jan – – Wilno regestr roty konnej Kmity – starosty orszańskiego – 1567 r.
Myśliborski Jan – – 1470 r.
Mytka – – posterunek w Bracławiu 1529 r.
Nabruch Nicolaus – – 1531 r.
Nabruch Jarosz – – 1531 r.
Napierski – – rota Temruka kozacka 1589 r.
Naprużovsky Petri – – 1470 r.
Nasierawski – – rota Temruka kozacka 1589 r.
Nester Joachim – – regiment dragoński Przebendowskiego 1717 r.
Nestorowicz – – Wilno regestr roty konnej Kmity – starosty orszańskiego – 1567 r.
Nestwitsch Stanislaus – – 1498 r.
Niedźwiedzki Joannis – – 1563 r.
Niedźwiedzki Mikołaj – – rota Kazanowskiego 1580 r.
Niekruszewicz – – chorągiew tatarska Joachima Sielickiego 1653 r.
Niemiec – – Bochnia 1524 r.
Niemiec Jan – – Bochnia 1524 r.
Niemiełowski Jędrzej – – regiment arkebuzerski Jana Gaszyńskiego 1674 r.
Niemirowski – – kompania pancerna Andrzeja Miączyńskiego 1679 r.
Niemojewski Ildefons – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Niemojewski Ambrozy – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Niepołonicki – – rota Zebrzydowskiego 1589 r.
Nierzycki – – kornet arkebuzerski Lamara 1710 r.
Nieszkowski – – kompania chorągwi pancernej kasztelana krakowskiego 1717 r.
Nieszkowski – – chorągiew pancerna marszałka koronnego 1750 r.
Niewiadowski Jan – – Brześć popis rot husarskich 1580
Niezabitowski – – chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
Nieżeński – – regestr dworzan z Podola 1495 r.
Niszczycki – – chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
Norowski – – chorągiew kozacka Stefana Bidzińskiego 1679 r.
Nosthwicz Johannes – – 1498 r.
Novus Petrus – – 1471 r.
Nowacki – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
nowodworski – – kornet arkebuzerski Lamara 1710 r.
Nowosielski – – kompania chorągwi pancernej kasztelana krakowskiego 1717 r.
Nowowiejski – – chorągiew kozacka Stefana Bidzińskiego 1679 r.
Oborski – – chorągiew husarska podkanlerzego WKL 1750 r.
Oborski – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Obulewicz – – chorągiew tatarska Joachima Sielickiego 1653 r.
Ochocki – – rota Gorajskiego husarska 1589 r.
Oczosalski Paulus – – 1548 r.
Oczretowski Józef – – posterunek w Kopystrzyniu 1529 r.
Odaliński – – kompania kozacka Łukasza Hulewicza 1654 r.
Odrzywolski – – kompania chorągwi pancernej Grądzkiego 1761 r.
Oleksa – – chorągiew wołoska Brackiego 1677 r.
Olszański – – chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
Olszewski – – rota husarska wojewody krakowskiego 1658 r.
Olszewski – – kompania pancerna Andrzeja Miączyńskiego 1679 r.
Olszewski – – chorągiew husarska Trzcińskiego 1745 r.
Olszycki – – chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
Ołdakowski – – kompania kozacka Łukasza Hulewicza 1654 r.
Ołtarzewski – – kompania chorągwi pancernej kasztelana krakowskiego 1717 r.
Omielski – – kompania pancerna Andrzeja Miączyńskiego 1679 r.
Onacko Michał – – rota Temruka kozacka 1589 r.
Onisko Jan – – Wilno regestr roty konnej Kmity – starosty orszańskiego – 1567 r.
Opierzchał – – 1471 r.
Oraczowski – – chorągiew kozacka Stefana Bidzińskiego 1679 r.
Orchowski Paulus – – rota Prefsicza Trembowla 1552 r.
Orchowski Bronisław – – rota Mikołaja Urowieckiego husarska 1589 r.
Orłowski Henryk – – regiment arkebuzerski Jana Gaszyńskiego 1674 r.
Orsetti Władysław – – chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
Orsetti Wilhelm – – chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
Orsetti Władysław – – chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
Orzechowski – – chorągiew husarska hetmana polnego koronnego 1657 r.
Orzeszko Przecław – – rota Gorajskiego husarska 1589 r.
Orzeszko Jerzy – – rota Gorajskiego husarska 1589 r.
Osławski – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Osoliński – – regiment dragoński Przebendowskiego 1717 r.
Ostafiej Dymitr – – rota Prefsicza Trembowla 1552 r.
Ostroski Paweł – – regiment arkebuzerski Jana Gaszyńskiego 1674 r.
Ostrowski – – rota Górskiego kozacka 1590 r. Kamieniec
Ostrowski – – chorągiew husarska podkanlerzego WKL 1750 r.
Ostryca – – rota Temruka kozacka 1589 r.
Ostrzycki – – rota husarska wojewody krakowskiego 1658 r.
Oświęcim – – chorągiew husarska hetmana polnego koronnego 1657 r.
Otha – – Bochnia 1524 r.
Otocki – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Otomański – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Otorowski Stefan – – kornet arkebuzerski Lamara 1710 r.
Otowiński – – rota wojska koronnego arkebuzerska Charlińskiego 1589 r. Gliniany
Otwinowski – – chorągiew husarska hetmana polnego koronnego 1657 r.
Owadowski – – rota husarska wojewody krakowskiego 1658 r.
Owsiany Petrus – – 1558 r.
Ożarowski – – chorągiew kozacka Stefana Bidzińskiego 1679 r.
Ożarowski – – chorągiew kozacka Stefana Bidzińskiego 1679 r.
Ożarowski – – chorągiew pancerna marszałka koronnego 1750 r.
Pachołkiewicz – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Pacławski – – kompania kozacka Łukasza Hulewicza 1654 r.
Paczesky Nicolaus – – 1531 r.
Paczyński Serafin – – Świerczyn regestr roty konnej Młodawskiego Kacpra – starosty świerczyńskiego – 1570 r.
Paczyński – – rota Leśniowskiego husarska 1590 r.
Palecki Łukasz – – rota Mikołaja Urowieckiego husarska 1589 r.
Pałatyński – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Panczewski – – rota wojska koronnego arkebuzerska Charlińskiego 1589 r. Gliniany
Panna Vacław – – 1479 r.
Panoska – – Bochnia 1524 r.
Paprocki – – kompania husarska JKM 1761 r.
Paprocki Piotr – – chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
Paprocki – – chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
Parmaka – – chorągiew wołoska Krysztofa Koryckiego 1654 r.
Parsimo – – kornet arkebuzerski Lamara 1710 r.
Paschenijko Leonard – – 1548 r.
Paskał – – chorągiew wołoska Krysztofa Koryckiego 1654 r.
Paslik Kacper – – rota Mikołaja Urowieckiego husarska 1589 r.
Pasznikowski Jan – – Brześć popis rot husarskich 1580
Paślewski Tomasz – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Patrycy – – kompania chorągwi pancernej kasztelana krakowskiego 1717 r.
Paukier – – regiment buławy koronnej Rzewuskiego 1763 r.
Paul – – kornet arkebuzerski Lamara 1710 r.
Pawełko Woyciech – – chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
Pawłowski Nicolaus – – 1558 r.
Pawłowski – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Pełka – – rota Leśniowskiego husarska 1590 r.
Peter – – kornet arkebuzerski Lamara 1710 r.
Petrus Wielki – – 1471 r.
Pherens – – 1500 r.
Piasecki – – rota Leśniowskiego husarska 1590 r.
Piasecki – – kompania chorągwi pancernej Grądzkiego 1761 r.
Piatecki Dawid – – 1531 r.
Pieniążek – – kompania chorągwi pancernej kasztelana krakowskiego 1717 r.
Pieńkowski – – chorągiew husarska hetmana polnego koronnego 1657 r.
Pieńkowski – – chorągiew husarska hetmana polnego koronnego 1657 r.
Pieszkowski Joannes – – rota Prefsicza Trembowla 1552 r.
Pietrzyk – – Bochnia 1524 r.
Piniatelli Antoni – – regiment dragoński Przebendowskiego 1717 r.
Piński Grzegorz – – rota Mikołaja Urowieckiego husarska 1589 r.
Piołunowski Michał – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Piotkowski Sewerynus – – rota Czartkowskiego 1538 r.
Piotr z Chmielnika – – posterunek w Chmielniku 1529 r.
Piotroski – – 1474 r.
Piotrowicz Urban – – Świerczyn regestr roty konnej Młodawskiego Kacpra – starosty świerczyńskiego – 1570 r.
Piotrowski Wawrzyniec – – Wilno regestr roty konnej Kmity – starosty orszańskiego – 1567 r.
Piotrowski Mikołaj – – Wilno regestr roty konnej Kmity – starosty orszańskiego – 1567 r.
Piotrowski Adam – – rota Gorajskiego husarska 1589 r.
Piotrowski – – kompania pancerna Andrzeja Miączyńskiego 1679 r.
Piotrowski – – kompania husarska marszałka koronnego 1724 r.
Piotrowski – – kompania husarska JKM 1761 r.
Piotrowski – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Piórkowski – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Pirocki – – chorągiew wołoska Brackiego 1677 r.
Pist – – rota Temruka kozacka 1589 r.
Pląciński – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Pląskowski – – chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
Pładziński – – rota wojska koronnego arkebuzerska Charlińskiego 1589 r. Gliniany
Pławiński – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Pniewski – – kompania husarska JKM 1761 r.
Pniewski Bonawentura – – chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
Pniewski – – chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
Pobielski Jędrzej – – lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
Podbipięta Jan – – Wilno regestr roty konnej Kmity – starosty orszańskiego – 1567 r.
Podczaszy Andrzej – – posterunek w Kopystrzyniu 1529 r.
Podhorodyński – – rota husarska wojewody krakowskiego 1658 r.
Podolski – – rota husarska wojewody krakowskiego 1658 r.
Podolski – – chorągiew husarska hetmana polnego koronnego 1657 r.
Podwij – – rota Temruka kozacka 1589 r.
Pogorzelski Jacek – – 1499 r.
Polak Jan – – Bochnia 1524 r.
Polak – – chorągiew wołoska Krysztofa Koryckiego 1654 r.
Połacki Dominik – – rota Kazanowskiego 1580 r.
Połacki – – posterunek w Chmielniku 1529 r.
Połtorski – – kompania chorągwi pancernej Grądzkiego 1761 r.
Połudowski Andrzej – – rota Kazanowskiego 1580 r.
Pomianowski Paweł – – Świerczyn regestr roty konnej Młodawskiego Kacpra – starosty świerczyńskiego – 1570 r.
Poniatowski – – rota Temruka kozacka 1589 r.
Popek Jan – – 1538 r.
Popławski Krysztof – – rota Mikołaja Urowieckiego husarska 1589 r.
Popławski – – kompania lekka Aleksandra Azulewicza 1750 r.
Popławski – – chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
popowski – – rota Temruka kozacka 1589 r.
Popowski Danko – – posterunek w Kopystrzyniu 1529 r.
Popowski Waśko – – posterunek na trakcie Koczmańskim na Morachwie 1529 r.
Popowski Fedor – – posterunek na trakcie Koczmańskim na Morachwie 1529 r.
Popowski Lasko – – posterunek koło Słucza w Ciemnym Gaju 1529 r.
Poradowski – – rota Gorajskiego husarska 1589 r.
Poradziński Paweł – – rota Kazanowskiego 1580 r.
Porębski – – rota Zebrzydowskiego 1589 r.
Porskaj Frydrych – – rota wojska koronnego Weyhera 1590 r. Gliniany
Potkański Wincenty – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Potocki – – regestr dworzan z Podola 1496 r.
Potocki Nicolaus – – 1558 r.
Potocki Jakub – – Bobrka popis rot husarskich 1590
Potocki – – rota husarska wojewody krakowskiego 1658 r.
Poturnak – – chorągiew wołoska Krysztofa Koryckiego 1654 r.
Powala – – 1470 r.
Powliński – – rota Leśniowskiego husarska 1590 r.
Pozarzycki – – chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
Pozorowski – – rota Temruka kozacka 1589 r.
Pożarowski – – lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
Praszic Stanisław – – rota Mikołaja Urowieckiego husarska 1589 r.
Prażan – – Bochnia 1524 r.
Prebek – – rota Zebrzydowskiego 1589 r.
Preis Jan – – regiment arkebuzerski Jana Gaszyńskiego 1674 r.
Prem Wilhelm – – rota wojska koronnego Weyhera 1590 r. Gliniany
Próchnicki – – rota Zebrzydowskiego 1589 r.
Prusch Jakub – – 1471 r.
Prusinowski Mathias – – 1558 r.
Pruszak Marcin – – rota Kazanowskiego 1580 r.
Pruszkowski – – rota Temruka kozacka 1589 r.
Pruszkowski – – kompania pancerna Andrzeja Miączyńskiego 1679 r.
Pruszyński – – rota wojska koronnego arkebuzerska Charlińskiego 1589 r. Gliniany
Pruszyński – – rota Leśniowskiego husarska 1590 r.
Pruszyński – – kompania husarska marszałka koronnego 1724 r.
Pruszyński – – kompania chorągwi pancernej Grądzkiego 1761 r.
Przebendowski Ernest – – regiment dragoński Przebendowskiego 1717 r.
Przeborowski – – 1499 r.
Przeradzki – – kompania husarska marszałka koronnego 1724 r.
Przeradzki Antoni – – chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
Przezdziecki – – chorągiew husarska hetmana polnego koronnego 1657 r.
Przybysławski Jan – – 1538 r.
Przybysławski Franciszek – – regestr z Podola 1540 r.
Przybysławski – – rota wojska koronnego arkebuzerska Charlińskiego 1589 r. Gliniany
Przyłuski – – rota husarska wojewody krakowskiego 1658 r.
Przypkowski – – rota Zebrzydowskiego 1589 r.
Przysiecki Aleksander – – chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
Przystałowski – – rota husarska wojewody krakowskiego 1658 r.
Psarski Stanisław – – rota Lanckorońskiego Podole 1541 r.
Pszonka – – regestr dworzan z Podola 1496 r.
Pszonka Krysztof – – rota Kazanowskiego 1580 r.
Ptaszkowsky Mathias – – 1474 r.
Puczek – – Bochnia 1524 r.
Puhan Karol – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Puławski – – kompania husarska JKM 1761 r.
Puzyna – – kompania kozacka Łukasza Hulewicza 1654 r.
Pyczkowski Indrych – – 1499 r.
Pyelka – – regestr dworzan z Podola 1495 r.
Racz Leonard – – 1500 r.
Racz – – rota Zebrzydowskiego 1589 r.
Racz Nowak – – rota Zebrzydowskiego 1589 r.
Racz Krysztof – – rota Zebrzydowskiego 1589 r.
Raczyński – – kompania husarska marszałka koronnego 1724 r.
Radecki Wojciech – – 1499 r.
Radecki Mathias – – 1528 r.
Radecki Stanislaus – – 1528 r.
Radecki Joannes – – 1558 r.
Radecki – – rota husarska wojewody krakowskiego 1658 r.
Radecki – – kompania husarska JKM 1761 r.
Radek Melchior – – 1498 r.
Radliński – – chorągiew tatarska Joachima Sielickiego 1653 r.
Radomiński Jakub – – chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
Radomyski – – chorągiew kozacka Stefana Bidzińskiego 1679 r.
Radosław – – 1500 r.
Raduł – – rota Broniewskiego Stanisława Międzyboż 1558 r.
Raduł – – chorągiew wołoska Brackiego 1677 r.
Raduł – – chorągiew wołoska Brackiego 1677 r.
Radwankowski – – 1499 r.
Radwański Kazimierz – – regiment arkebuzerski Jana Gaszyńskiego 1674 r.
Radwański – – kornet arkebuzerski Lamara 1710 r.
Radzicz – – rota Prefsicza Trembowla 1552 r.
Radzimiński – – kompania husarska JKM 1761 r.
Radzki – – kompania chorągwi pancernej kasztelana krakowskiego 1717 r.
Radzymiński – – chorągiew husarska podkanlerzego WKL 1750 r.
Rakliński – – kompania lekka Aleksandra Azulewicza 1750 r.
Rakowski – – kompania husarska JKM 1761 r.
Ramcewicz – – kompania pancerna Andrzeja Miączyńskiego 1679 r.
Raszewski Jan – – Świerczyn regestr roty konnej Młodawskiego Kacpra – starosty świerczyńskiego – 1570 r.
Raszko – – chorągiew wołoska Brackiego 1677 r.
Reder Hanus – – rota wojska koronnego Weyhera 1590 r. Gliniany
Rejnacki – – chorągiew tatarska Joachima Sielickiego 1653 r.
Rekowski – – rota Leśniowskiego husarska 1590 r.
Ressel Kacper – – Bochnia 1524 r.
Rewin Franciszek – – regiment dragoński Przebendowskiego 1717 r.
Rey – – rota Zebrzydowskiego 1589 r.
Rhomanko – – rota Broniewskiego Stanisława Międzyboż 1558 r.
Roczko – – kompania husarska JKM 1761 r.
Rogalski Michał – – lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
Rogowski Jacobus – – 1531 r.
Roguski – – kompania husarska marszałka koronnego 1724 r.
Rohaczow Hrynicz – – regestr z Podola 1540 r.
Rojek – – kompania chorągwi pancernej kasztelana krakowskiego 1717 r.
Rokitnicki Georgius – – 1528 r.
Rokosowski – – 1470 r.
Romanowski Jan Karol – – kompania pancerna Andrzeja Miączyńskiego 1679 r.
Romanus Samuel – – regiment buławy koronnej Rzewuskiego 1763 r.
Romiszewski Stanisław – – chorągiew husarska hetmana polnego koronnego 1657 r.
Ronikier Michał – – chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
Ropp – – lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
Ropszyński – – chorągiew kozacka Stefana Bidzińskiego 1679 r.
Rosaheber Casper – – 1498 r.
Rosicki – – rota wojska koronnego arkebuzerska Charlińskiego 1589 r. Gliniany
Rosicki – – rota wojska koronnego arkebuzerska Charlińskiego 1589 r. Gliniany
Rosicki Piotr – – rota Mikołaja Urowieckiego husarska 1589 r.
Rosien – – 1471 r.
Rosniewski – – 1499 r.
Rosnowski – – chorągiew husarska hetmana polnego koronnego 1657 r.
Rosowski Bartolomeus – – 1558 r.
Rostkowski Thomas – – Bochnia 1524 r.
Rostkowski – – chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
Rostolski – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Rothe Krystyan – – lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
Rother – – kornet arkebuzerski Lamara 1710 r.
Rotkiewicz – – rota husarska wojewody krakowskiego 1658 r.
Rowiński – – kompania chorągwi pancernej Grądzkiego 1761 r.
Royski Stanisław – – lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
Rozmarynowski Ignacy – – chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
Rozrażewski Krysztof – – Brześć popis rot husarskich 1580
Rozymowski – – regestr dworzan z Podola 1495 r.
Rożeński – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Rubański – – chorągiew husarska hetmana polnego koronnego 1657 r.
Ruchalski – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Rudawski – – chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
Rudnicki – – kompania kozacka Łukasza Hulewicza 1654 r.
Rudnicki Franciszek – – chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
Rudnicki Karol – – chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
Runowski – – chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
Ruprecht – – 1471 r.
Rusian Jędrzej – – rota Mikołaja Urowieckiego husarska 1589 r.
Rusocki – – kompania husarska JKM 1761 r.
Russian Stog – – 1531 r.
Ruszkowski Łukasz – – 1558 r.
Ruszkowski Stanisław – – 1558 r.
Ruszkowski Albertus – – rota Czartkowskiego 1538 r.
Ruszkowski – – chorągiew husarska Trzcińskiego 1745 r.
Rutkowski Nicolaus – – 1558 r.
Rybiszewski – – kompania kozacka Łukasza Hulewicza 1654 r.
Rychłowski Józef – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Ryczowsky – – 1471 r.
Rydzowski Joannes – – rota Prefsicza Trembowla 1552 r.
Rynkort Ignacy – – lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
Rzeszowski Joannes – – 1531 r.
Rzeszowski Samuel – – rota Zebrzydowskiego 1589 r.
Rzeszowski Jeronim – – rota Zebrzydowskiego 1589 r.
Rzewuski Wacław – – regiment buławy koronnej Rzewuskiego 1763 r.
Rzyczyński Piotr – – 1471 r.
Sadoski Marcin – – chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
Sadowski – – rota wojska koronnego arkebuzerska Charlińskiego 1589 r. Gliniany
Sadowski Aleksander – – chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
Sadowski – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Sadwelch Sismondus – – 1498 r.
Sadwelch Sismondus – – 1498 r.
Safianowicz – – chorągiew tatarska Joachima Sielickiego 1653 r.
Sahajdaczny – – chorągiew tatarska Joachima Sielickiego 1653 r.
Sampoliński – – 1470 r.
Sandziwoy – – Bochnia 1524 r.
Sanocki Kazimierz – – lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
Sapalski – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Sarhor Joannes – – rota Broniewskiego Stanisława Międzyboż 1558 r.
Sawicki – – chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
Schaler Jan – – lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
Schenk Krysztof – – lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
Schimek Ganwat – – Bochnia 1524 r.
Schnayder Jerzy – – lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
Schubert Henryk – – lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
Schulz Frydrych – – lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
Schulz – – regiment dragoński Przebendowskiego 1717 r.
Schusiawski – – regestr dworzan z Podola 1495 r.
Schypiński – – 1471 r.
Secygniowski Jacobus – – 1502 r.
Semion – – chorągiew wołoska Krysztofa Koryckiego 1654 r.
Semp Joachim – – rota Czartkowskiego 1538 r.
Sempiere – – kornet arkebuzerski Lamara 1710 r.
Sędzic – – chorągiew husarska hetmana polnego koronnego 1657 r.
Sędzimir – – kompania chorągwi pancernej kasztelana krakowskiego 1717 r.
Sękurski – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Siciński – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Sieciński – – kornet arkebuzerski Lamara 1710 r.
Siedecki – – 1474 r.
Siekierzyński Martinus – – rota Lanckorońskiego Podole 1541 r.
Sielicki Joachim – – chorągiew tatarska Joachima Sielickiego 1653 r.
Sielicki Achmet – – chorągiew tatarska Joachima Sielickiego 1653 r.
Sielicki Abracham – – chorągiew tatarska Joachima Sielickiego 1653 r.
Sieniawski Alexandri – – 1548 r.
Sienicki Jakub – – rota Mikołaja Urowieckiego husarska 1589 r.
Siennicki – – kompania husarska JKM 1761 r.
Sieński Marcin – – rota Kazanowskiego 1580 r.
Siepierski – – rota wojska koronnego arkebuzerska Charlińskiego 1589 r. Gliniany
Sierowski – – chorągiew pancerna podstolego litewskiego 1726 r.
Siertof Woyciech – – chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
Siestrzewitowski – – rota husarska wojewody krakowskiego 1658 r.
Siestrzynowski – – kompania kozacka Łukasza Hulewicza 1654 r.
Siliński – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Sinicki – – rota Górskiego kozacka 1590 r. Kamieniec
Siostrzeniec Jan – – Bochnia 1524 r.
Siostrzeniec Łukasz – – Bochnia 1524 r.
Skalecki – – kompania chorągwi pancernej kasztelana krakowskiego 1717 r.
Skarady – – 1471 r.
Skiblik Ważko – – rota Prefsicza Trembowla 1552 r.
Skiermunt – – chorągiew tatarska Joachima Sielickiego 1653 r.
Skotnicki – – kompania husarska JKM 1761 r.
Skórczycki – – chorągiew husarska hetmana polnego koronnego 1657 r.
Skrzetuski Jan – – rota Mikołaja Urowieckiego husarska 1589 r.
Skrzetuski – – chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
Skubrecki Paulus – – rota Broniewskiego Stanisława Międzyboż 1558 r.
Skuszyński – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Slarski Stanisław – – lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
Slengowicz Waśko – – posterunek na trakcie Koczmańskim na Morachwie 1529 r.
Sliepkowski – – rota Temruka kozacka 1589 r.
Sliwicki Dominik – – chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
Sluścza – – Bochnia 1524 r.
Sławecki Andreas – – 1558 r.
Sławiński – – rota Górskiego kozacka 1590 r. Kamieniec
Słobodzki Janek – – posterunek na trakcie Koczmańskim na Morachwie 1529 r.
Słomiński – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Słonecki Joannes – – 1558 r.
Słupecki – – 1531 r.
Słupiec Bohus – – posterunek w Bracławiu 1529 r.
Słuszewski Jaronim – – regestr z Podola 1540 r.
Słusznic Martinus – – 1499 r.
Słuszowski Jan – – regiment dragoński Przebendowskiego 1717 r.
Służewski Jeronim – – 1563 r.
Smelterowicz Grzegorz – – chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
Smeryka – – chorągiew wołoska Krysztofa Koryckiego 1654 r.
Smiarowski – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Smichowski – – kompania pancerna Andrzeja Miączyńskiego 1679 r.
Smid Jurgi – – 1499 r.
Smigielski – – rota Zebrzydowskiego 1589 r.
Smilgieński Piotr – – rota Gorajskiego husarska 1589 r.
Smolik Piotr – – rota Mikołaja Urowieckiego husarska 1589 r.
Smolka – – regestr dworzan z Podola 1496 r.
Sniepowski Bohdan – – rota Broniewskiego Stanisława Międzyboż 1558 r.
Snifczyński – – kompania husarska JKM 1761 r.
Snitowski Hora – – posterunek na trakcie Koczmańskim na Morachwie 1529 r.
Snopka Jan – – Wilno regestr roty konnej Kmity – starosty orszańskiego – 1567 r.
Sobiekarski – – rota Zebrzydowskiego 1589 r.
Socha Gryszka – – Wilno regestr roty konnej Kmity – starosty orszańskiego – 1567 r.
Sochocki – – chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
Sokolnicki – – chorągiew husarska hetmana polnego koronnego 1657 r.
Sokolnicki Piotr – – kompania husarska marszałka koronnego 1724 r.
Sokolowski – – rota wojska koronnego arkebuzerska Charlińskiego 1589 r. Gliniany
Sokołowski – – rota wojska koronnego arkebuzerska Charlińskiego 1589 r. Gliniany
Sokołowski Piotr – – rota Mikołaja Urowieckiego husarska 1589 r.
Sokołowski Józef – – chorągiew husarska podkanlerzego WKL 1750 r.
Sokołowski – – chorągiew husarska podkanlerzego WKL 1750 r.
Sokołowski – – chorągiew husarska podkanlerzego WKL 1750 r.
Sokołowski Paweł – – chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
Sokołowski Stanisław – – chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
Sokołowski Teodor – – chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
Sokołowski Maciej – – chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
Solewski Woyciech – – chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
Sosnowski – – 1499 r.
Sowiński – – rota husarska wojewody krakowskiego 1658 r.
Sperbiany – – 1499 r.
Spya Woyciech – – Bochnia 1524 r.
Spytecki Tomasz – – regiment buławy koronnej Rzewuskiego 1763 r.
Stabrowski Paulus – – posterunek na trakcie Koczmańskim na Morachwie 1529 r.
Stachulski – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Stachurski Ernest – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Stadnicki Jacobus – – rota Prefsicza Trembowla 1552 r.
Stadowski Woyciech – – lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
Stalky – – 1474 r.
Stanczyłowicz Andraszko – – posterunek na trakcie Koczmańskim na Morachwie 1529 r.
Stanisławowicz Jan – – Wilno regestr roty konnej Kmity – starosty orszańskiego – 1567 r.
Stanisławski Michał – – chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
Staniszewski – – kompania husarska JKM 1761 r.
Staniszewski – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Staniszewski Franciszek – – chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
Staniszewski – – chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
Stańczyk – – regestr dworzan z Podola 1496 r.
Starczewski – – chorągiew wołoska Brackiego 1677 r.
Stark Hans – – Brześć popis rot husarskich 1580
Starosielski – – kornet arkebuzerski Lamara 1710 r.
Stary Woytek – – 1474 r.
Starynowicz Anton – – posterunek w Chmielniku 1529 r.
Starynowicz Lenarth – – posterunek w Chmielniku 1529 r.
Stasiewicz Mikołaj – – kornet arkebuzerski Lamara 1710 r.
Staskiewicz – – kornet arkebuzerski Lamara 1710 r.
Staszyński – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Stawski Zacharyasz – – posterunek w Kopystrzyniu 1529 r.
Stawski – – chorągiew kozacka Stefana Bidzińskiego 1679 r.
Stażyński – – chorągiew kozacka Stefana Bidzińskiego 1679 r.
Stege Jakub – – regiment arkebuzerski Jana Gaszyńskiego 1674 r.
Stepan – – posterunek w Bracławiu 1529 r.
Stepczański – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Sterkowski – – chorągiew kozacka Stefana Bidzińskiego 1679 r.
Stiborius – – 1471 r.
Stilka Michał – – regiment arkebuzerski Jana Gaszyńskiego 1674 r.
Stobrawski Paulus – – regestr z Podola 1540 r.
Stocki – – chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
Stojan – – chorągiew wołoska Krysztofa Koryckiego 1654 r.
Stojanowski Stanisław – – rota Czartkowskiego 1538 r.
Stojerski – – rota Temruka kozacka 1589 r.
Stolecki – – chorągiew wołoska Brackiego 1677 r.
Stradmayer Ignacy – – lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
Stramonsowicz Borys – – Wilno regestr roty konnej Kmity – starosty orszańskiego – 1567 r.
Strasburger Jan – – lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
Strawiński – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Strefenberg Martin – – lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
Strembosz – – kompania husarska JKM 1761 r.
Struschek – – 1471 r.
Strusz – – rota Zebrzydowskiego 1589 r.
Struś – – chorągiew tatarska Joachima Sielickiego 1653 r.
Stryjeński Mikołaj – – rota Gorajskiego husarska 1589 r.
Strzelbicki – – kornet arkebuzerski Lamara 1710 r.
Strzelecki – – 1499 r.
Strzeszowski Jan – – 1531 r.
Studnicki – – kompania chorągwi pancernej kasztelana krakowskiego 1717 r.
Stugniew Jan – – regestr z Podola 1540 r.
Stuszkowski – – rota Zebrzydowskiego 1589 r.
Styczniewski – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Suchocki Jeremiasz – – rota Gorajskiego husarska 1589 r.
Suchodolski – – regestr dworzan z Podola 1495 r.
Suchodolski Jan – – rota husarska wojewody krakowskiego 1658 r.
Suchodolski Franciszek – – rota husarska wojewody krakowskiego 1658 r.
Suchodolski Kazimierz – – rota husarska wojewody krakowskiego 1658 r.
Suchodolski Michał – – chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
Suchodolski – – chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
Suchorapski Stanislaus – – 1548 r.
Suchorapski Nicolaus – – 1548 r.
Suczka – – Bochnia 1524 r.
Sudwicki – – rota wojska koronnego arkebuzerska Charlińskiego 1589 r. Gliniany
Sufczyński – – chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
Sulerzycki Leon – – kompania chorągwi pancernej Grądzkiego 1761 r.
Suleżyński – – kompania husarska JKM 1761 r.
Sulima Stanisław – – 1558 r.
Suliszycki – – chorągiew kozacka Stefana Bidzińskiego 1679 r.
Suski – – rota Temruka kozacka 1589 r.
Suszczyński – – chorągiew husarska hetmana polnego koronnego 1657 r.
Swierczanowski – – kompania husarska JKM 1761 r.
Swierczowski Janussium – – 1502 r.
Swierski – – rota Leśniowskiego husarska 1590 r.
Swinarski – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Swiniarski Krysztof – – Świerczyn regestr roty konnej Młodawskiego Kacpra – starosty świerczyńskiego – 1570 r.
Swinogrodzki Dymitr – – posterunek w Bracławiu 1529 r.
Swiridonowicz Łukian – – Wilno regestr roty konnej Kmity – starosty orszańskiego – 1567 r.
Swirski – – kompania chorągwi pancernej Grądzkiego 1761 r.
Swirski – – chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
Swoszowski – – Bobrka popis rot husarskich 1590
Swoszowski – – rota Górskiego kozacka 1590 r. Kamieniec
Swycikowski Jarosz – – 1531 r.
Sybilski Jan – – lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
Sybilski Ignacy – – lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
Sylwester – – chorągiew wołoska Brackiego 1677 r.
Symeon – – chorągiew wołoska Brackiego 1677 r.
Sywkowicz Ostapko – – posterunek w Bracławiu 1529 r.
Szabłowski – – kompania lekka Aleksandra Azulewicza 1750 r.
Szałaszowski – – kornet arkebuzerski Lamara 1710 r.
Szamota – – kompania husarska JKM 1761 r.
Szaniawski – – rota husarska wojewody krakowskiego 1658 r.
Szarsiewicz Daniel – – chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
Szaszowski – – rota Zebrzydowskiego 1589 r.
Szczaniecki – – kompania husarska marszałka koronnego 1724 r.
Szczawiński – – kompania husarska JKM 1761 r.
Szczepanowski Stefan – – chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
Szczepański – – kompania chorągwi pancernej kasztelana krakowskiego 1717 r.
Szczepański – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Szczerbiński – – kompania pancerna Andrzeja Miączyńskiego 1679 r.
Szczęsny – – 1500 r.
Szczucki Jędrzej – – chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
Szczygielski Stanislaus – – 1558 r.
Szczygielski – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Szeligowski – – rota husarska wojewody krakowskiego 1658 r.
Szkirlet – – chorągiew wołoska Brackiego 1677 r.
Szkotnicki – – rota Zebrzydowskiego 1589 r.
Sznapowski – – chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
Sznepuński – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Szolecki – – 1499 r.
Szorc – – chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
Szornet – – chorągiew husarska hetmana polnego koronnego 1657 r.
Szoroczyński – – kornet arkebuzerski Lamara 1710 r.
Szpakowski Stanisław – – lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
Szpakowski – – chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
Szpanorski – – chorągiew wołoska Brackiego 1677 r.
Szpichalski – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Szudziński – – 1499 r.
Szulc Jerzy – – regiment arkebuzerski Jana Gaszyńskiego 1674 r.
Szurzycki – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Szwejkowski – – chorągiew husarska Trzcińskiego 1745 r.
Szybiński – – kompania kozacka Łukasza Hulewicza 1654 r.
Szydłowski – – chorągiew husarska hetmana polnego koronnego 1657 r.
Szydłyński – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Szymanowski – – rota Zebrzydowskiego 1589 r.
Szymański – – kompania lekka Aleksandra Azulewicza 1750 r.
Szymonyski Tworzyan – – 1528 r.
Szymulski – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Szyszko Kuźmin – – Wilno regestr roty konnej Kmity – starosty orszańskiego – 1567 r.
Szyszowicz Job – – Wilno regestr roty konnej Kmity – starosty orszańskiego – 1567 r.
Środa – – Bochnia 1524 r.
Świerczyński Jan – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Święcicki – – kompania chorągwi pancernej kasztelana krakowskiego 1717 r.
Tabor Adam – – Brześć popis rot husarskich 1580
Taczanowski – – kompania husarska JKM 1761 r.
Talczewski Michał – – chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
Taniszewski Malewski – – regiment buławy koronnej 1739 r.
Tarnowski – – rota Zebrzydowskiego 1589 r.
Taszycki – – rota Mikołaja Urowieckiego husarska 1589 r.
Tatomir – – chorągiew pancerna podstolego litewskiego 1726 r.
Tauben Hans – – rota wojska koronnego Weyhera 1590 r. Gliniany
Temruk – – rota Temruka kozacka 1589 r.
Terlikowski Andrzej – – rota Prefsicza Trembowla 1552 r.
Terpiłowski – – rota wojska koronnego arkebuzerska Charlińskiego 1589 r. Gliniany
Teszlak Krysztof – – 1500 r.
Tiski – – rota Temruka kozacka 1589 r.
Tisza – – rota husarska wojewody krakowskiego 1658 r.
Tobenheim Krysztof – – rota wojska koronnego Weyhera 1590 r. Gliniany
Todosz – – chorągiew wołoska Krysztofa Koryckiego 1654 r.
Tokarski – – chorągiew pancerna marszałka koronnego 1750 r.
Tołoczko Danko – – posterunek koło Słucza w Ciemnym Gaju 1529 r.
Tołoczko Myszko – – posterunek koło Słucza w Ciemnym Gaju 1529 r.
Tomaszewski – – rota Gorajskiego husarska 1589 r.
Tomaszewski – – kompania pancerna Andrzeja Miączyńskiego 1679 r.
Toner – – regiment arkebuzerski Jana Gaszyńskiego 1674 r.
Topolia Anton – – posterunek w Chmielniku 1529 r.
Trubacz – – 1471 r.
Tryliński – – chorągiew kozacka Stefana Bidzińskiego 1679 r.
Trzciński Krysztof – – rota Kazanowskiego 1580 r.
Trzciński – – regiment buławy koronnej 1739 r.
Trzciński Jakub – – chorągiew husarska Trzcińskiego 1745 r.
Trzciński – – chorągiew husarska Trzcińskiego 1745 r.
Trzebiński – – rota husarska wojewody krakowskiego 1658 r.
Trzebuchowski – – rota Leśniowskiego husarska 1590 r.
Trzeciak – – posterunek w Chmielniku 1529 r.
Trzemeski Jacobus – – 1548 r.
Trzeszczkowski – – kompania husarska JKM 1761 r.
Trześnia Felicyan – – regiment buławy koronnej 1739 r.
tubicini – – rota Zebrzydowskiego 1589 r.
Tudorowicz – – rota Gorajskiego husarska 1589 r.
Tupalski – – kompania lekka Aleksandra Azulewicza 1750 r.
Turek – – Bochnia 1524 r.
Turowski – – chorągiew pancerna marszałka koronnego 1750 r.
Tworowski Joannes – – rota Lanckorońskiego Podole 1541 r.
Tymienicki – – kompania husarska JKM 1761 r.
Tyrawinski Matys – – posterunek w Kopystrzyniu 1529 r.
Tyszka – – chorągiew wołoska Krysztofa Koryckiego 1654 r.
Tyszkiewicz Krysztof – – rota husarska wojewody krakowskiego 1658 r.
Tyszko Mateusz – – rota Kazanowskiego 1580 r.
Tyszowski – – chorągiew kozacka Stefana Bidzińskiego 1679 r.
Ulencz Johannes – – Bochnia 1524 r.
Ułan Dawid – – chorągiew tatarska Joachima Sielickiego 1653 r.
Ułan Achmet – – chorągiew tatarska Joachima Sielickiego 1653 r.
Ułanowski Antoni – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Umiecki Matias – – rota Lanckorońskiego Podole 1541 r.
Urbanowski Adam – – regiment arkebuzerski Jana Gaszyńskiego 1674 r.
Urbański – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Urowiecki Mikołaj – – rota Mikołaja Urowieckiego husarska 1589 r.
Uszyński – – kompania lekka Aleksandra Azulewicza 1750 r.
Valanth – – 1471 r.
Vaysz Hanusz – – 1471 r.
Vessathy Stanislaus – – rota Prefsicza Trembowla 1552 r.
Vielki – – Bochnia 1524 r.
Wacław – – Bochnia 1524 r.
Waginiewski – – rota wojska koronnego arkebuzerska Charlińskiego 1589 r. Gliniany
Wagner Hans – – lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
Waksman – – kompania husarska JKM 1761 r.
Walenty Walenty – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Walewski – – regiment konny generałamajora Bukowskiego 1743 r.
Walewski – – kompania husarska JKM 1761 r.
Walewski Aleksander – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Walicki – – kompania husarska marszałka koronnego 1724 r.
Warszecki – – rota Leśniowskiego husarska 1590 r.
Warszyński – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Warw – – Bochnia 1524 r.
Wasilkowski Paulus – – 1558 r.
Wasserblat Eberhardt – – rota wojska koronnego Weyhera 1590 r. Gliniany
Wasyl – – chorągiew wołoska Krysztofa Koryckiego 1654 r.
Waszowski – – rota Zebrzydowskiego 1589 r.
Waśkowicz Matwiej – – Wilno regestr roty konnej Kmity – starosty orszańskiego – 1567 r.
Waśniowski – – chorągiew kozacka Stefana Bidzińskiego 1679 r.
Wayt Frydrych – – lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
Wazyn Jan – – posterunek na trakcie Koczmańskim na Morachwie 1529 r.
Ważyński – – kompania pancerna Andrzeja Miączyńskiego 1679 r.
Wąsowicz – – chorągiew pancerna marszałka koronnego 1750 r.
Webert Heinrich – – lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
Weran Matias – – lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
Weyher – – rota wojska koronnego Weyhera 1590 r. Gliniany
Węgłowski – – kompania chorągwi pancernej kasztelana krakowskiego 1717 r.
Wężyk – – kompania husarska JKM 1761 r.
Wężyk – Zabiełło – – chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
Wichrowski – – rota Zebrzydowskiego 1589 r.
Wichrowski – – rota husarska wojewody krakowskiego 1658 r.
Wiczorek – – rota Górskiego kozacka 1590 r. Kamieniec
Widawski – – rota Zebrzydowskiego 1589 r.
Widawski Józef – – chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
Wiecki – – chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
Wieczorek – – Bochnia 1524 r.
Wielmowski Michał – – chorągiew husarska hetmana polnego koronnego 1657 r.
Wielopolski – – chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
Wielowiejski – – chorągiew pancerna podstolego litewskiego 1726 r.
Wieniawski Roch – – regiment buławy koronnej Rzewuskiego 1763 r.
Wieruszewski Marceli – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Wierzbicki Andreas – – rota Prefsicza Trembowla 1552 r.
Wierzbicki – – chorągiew husarska Trzcińskiego 1745 r.
Wierzbicki Jan – – chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
Wierzbicki – – chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
Wierzchowski Nicolaus – – rota Czartkowskiego 1538 r.
Wietryński Andrzej – – Wilno regestr roty konnej Kmity – starosty orszańskiego – 1567 r.
Więckowski – – rota Leśniowskiego husarska 1590 r.
Wikarski Adam – – 1563 r.
Wiktor Ludwik – – lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
Wilanowski – – chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
Wilczyński – – chorągiew pancerna podstolego litewskiego 1726 r.
Wilegolaski – – chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
Wilga – – regiment buławy koronnej 1739 r.
Wilkowski Paulus – – Bochnia 1524 r.
Winiarski Stanisław – – rota Czartkowskiego 1538 r.
Winkler Henryk – – lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
Winter Michał – – lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
Wiszkowtowicz Paweł – – Wilno regestr roty konnej Kmity – starosty orszańskiego – 1567 r.
Wiśniewski – – rota husarska wojewody krakowskiego 1658 r.
Wiśniewski – – kompania chorągwi pancernej kasztelana krakowskiego 1717 r.
Witaliszowski Bartolomeus – – rota Czartkowskiego 1538 r.
Witemberk – – kornet arkebuzerski Lamara 1710 r.
Witko Jerzy – – regiment arkebuzerski Jana Gaszyńskiego 1674 r.
Witman Stanisław – – lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
Witwicki – – kompania lekka Aleksandra Azulewicza 1750 r.
Wkrywski – – kompania chorągwi pancernej kasztelana krakowskiego 1717 r.
Właschaty – – 1471 r.
Włostowski – – chorągiew husarska hetmana polnego koronnego 1657 r.
Wnorowski – – kompania kozacka Łukasza Hulewicza 1654 r.
Wnuczek – – Bochnia 1524 r.
Wnuk – – kompania pancerna Andrzeja Miączyńskiego 1679 r.
Wodzicki – – chorągiew husarska podkanlerzego WKL 1750 r.
Wodziński – – chorągiew husarska podkanlerzego WKL 1750 r.
Wojakowski – – rota husarska wojewody krakowskiego 1658 r.
Wojciechowski – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Wojciechowski Józef – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Wojniłowicz Stefan – – Wilno regestr roty konnej Kmity – starosty orszańskiego – 1567 r.
Wojski Matys – – Wilno regestr roty konnej Kmity – starosty orszańskiego – 1567 r.
Wolf – – 1471 r.
Wolf Jerzy – – regiment arkebuzerski Jana Gaszyńskiego 1674 r.
Woliński – – rota husarska wojewody krakowskiego 1658 r.
Woliński – – chorągiew pancerna podstolego litewskiego 1726 r.
Wollas Ignacy – – lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
Wolski Albertus – – 1558 r.
Wolski Walerianus – – rota Prefsicza Trembowla 1552 r.
Wolski Piotr – – rota Gorajskiego husarska 1589 r.
Wolski Michał – – regiment buławy koronnej Rzewuskiego 1763 r.
Wolski – – chorągiew husarska podkanlerzego WKL 1750 r.
Wolski – – chorągiew husarska podkanlerzego WKL 1750 r.
Wolte Kasper – – rota wojska koronnego Weyhera 1590 r. Gliniany
Wołk Mateusz – – Wilno regestr roty konnej Kmity – starosty orszańskiego – 1567 r.
Wołk Oponas – – Wilno regestr roty konnej Kmity – starosty orszańskiego – 1567 r.
Wołowski – – rota husarska wojewody krakowskiego 1658 r.
Wołowski Woyciech – – lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
Wołyniec Hryszka – – Wilno regestr roty konnej Kmity – starosty orszańskiego – 1567 r.
Wołyniec Stanisław – – Świerczyn regestr roty konnej Młodawskiego Kacpra – starosty świerczyńskiego – 1570 r.
Woronicz Witalis – – regestr z Podola 1540 r.
Woronicz Stefan – – 1563 r.
Woszyta z Iwanowicz – – posterunek na trakcie Koczmańskim na Morachwie 1529 r.
Woyciechowicz Kazimierz – – chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
Woyciechowski Adam – – Brześć popis rot husarskich 1580
Woyciechowski – – chorągiew wołoska Brackiego 1677 r.
Woynarowski – – kompania chorągwi pancernej Grądzkiego 1761 r.
Woystepski – – rota wojska koronnego arkebuzerska Charlińskiego 1589 r. Gliniany
Woytek – – Bochnia 1524 r.
Woyth Andreas – – rota Prefsicza Trembowla 1552 r.
Wrębski – – chorągiew husarska hetmana polnego koronnego 1657 r.
Wrona – – 1500 r.
Wrona – – rota Górskiego kozacka 1590 r. Kamieniec
Wrzosek – – chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
Wsiowski Jan – – rota Mikołaja Urowieckiego husarska 1589 r.
Wybranowski – – rota Mikołaja Urowieckiego husarska 1589 r.
Wyganowski – – kompania chorągwi pancernej Grądzkiego 1761 r.
Wygodecki Jan – – 1499 r.
Wykarth – – Bochnia 1524 r.
Wyrzekowski – – rota Gorajskiego husarska 1589 r.
Wysokiński – – chorągiew kozacka Stefana Bidzińskiego 1679 r.
Wysokiński – – chorągiew husarska Trzcińskiego 1745 r.
Wyssyel – – regestr dworzan z Podola 1495 r.
Wyszeński – – kompania husarska JKM 1761 r.
Wyszyński Feliks – – rota Kazanowskiego 1580 r.
Zabawski – – 1474 r.
Zabawski – – 1471 r.
Zabierzyski Staś – – 1499 r.
Zabłocki Antoni – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Zabłocki Andrzej – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Zaborowski – – rota Temruka kozacka 1589 r.
Zaborowski – – chorągiew pancerna marszałka koronnego 1750 r.
Zaborowski Jakub – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Zaborski – – kompania chorągwi pancernej Grądzkiego 1761 r.
Zacharyasz – – rota wojska koronnego arkebuzerska Charlińskiego 1589 r. Gliniany
Zacharyasz – – kornet arkebuzerski Lamara 1710 r.
Zachorowski – – rota wojska koronnego arkebuzerska Charlińskiego 1589 r. Gliniany
Zaćwilichowski – – chorągiew husarska hetmana polnego koronnego 1657 r.
Zadecki – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Zaglicz – – chorągiew pancerna marszałka koronnego 1750 r.
Zagrodzki – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Zahnak – – rota Temruka kozacka 1589 r.
Zakliński – – kompania husarska JKM 1761 r.
Zakrzewski Grzegorz – – Wilno regestr roty konnej Kmity – starosty orszańskiego – 1567 r.
Zakrzewski – – regiment arkebuzerski Jana Gaszyńskiego 1674 r.
Zakrzewski – – chorągiew husarska podkanlerzego WKL 1750 r.
Zakrzewski Kazimierz – – chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
Zalasch Johannes – – 1498 r.
Zaleski – – 1470 r.
Zaleski Stiborius – – 1471 r.
Zaleski Georgius – – 1538 r.
Zaleski Andrzej – – Wilno regestr roty konnej Kmity – starosty orszańskiego – 1567 r.
Zaleski Jakub – – Wilno regestr roty konnej Kmity – starosty orszańskiego – 1567 r.
Zaleski Kazimierz – – chorągiew pancerna podstolego litewskiego 1726 r.
Zaleski Józef – – chorągiew pancerna podstolego litewskiego 1726 r.
Zaleski – – chorągiew pancerna marszałka koronnego 1750 r.
Załęski – – chorągiew husarska hetmana polnego koronnego 1657 r.
Załoga – – chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
Zamojski Joannes – – 1558 r.
Zapolski – – kompania husarska JKM 1761 r.
Zaranowski Jan – – rota Kazanowskiego 1580 r.
Zaremba Dawid – – Świerczyn regestr roty konnej Młodawskiego Kacpra – starosty świerczyńskiego – 1570 r.
Zaręba Stanisław – – lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
Zarnowski Woyciech – – Brześć popis rot husarskich 1580
Zarzecki – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Zas – – regiment buławy koronnej 1739 r.
Zasadzki – – kornet arkebuzerski Lamara 1710 r.
Zasaski Józef – – chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
Zass Andrzej – – regiment buławy koronnej 1739 r.
Zawacki Samuel – – chorągiew tatarska Joachima Sielickiego 1653 r.
Zawacki Achmet – – chorągiew tatarska Joachima Sielickiego 1653 r.
Zawadzki – – chorągiew kozacka Stefana Bidzińskiego 1679 r.
Zawalski Kuśma – – posterunek w Chmielniku 1529 r.
Zawicki – – chorągiew husarska podkanlerzego WKL 1750 r.
Zawisza Bartosz – – 1500 r.
Zbąski – – chorągiew husarska hetmana polnego koronnego 1657 r.
Zbijewski Jan – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Zbijewski Anastazy – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Zbijewski Piotr – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Zbijewski Ignacy – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Zbikolski – – kompania chorągwi pancernej kasztelana krakowskiego 1717 r.
Zbrożek – – rota wojska koronnego arkebuzerska Charlińskiego 1589 r. Gliniany
Zdanowicz Jan – – Wilno regestr roty konnej Kmity – starosty orszańskiego – 1567 r.
Zdanowicz Onikiej – – Wilno regestr roty konnej Kmity – starosty orszańskiego – 1567 r.
Zdański – – kompania kozacka Łukasza Hulewicza 1654 r.
Zdebski – – rota wojska koronnego arkebuzerska Charlińskiego 1589 r. Gliniany
Zdnieniecki Jerzy – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Zdrawski – – rota Gorajskiego husarska 1589 r.
Zdzienicki Józef – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Zebrzydowski Jurek – – 1470 r.
Zegotha – – regestr dworzan z Podola 1496 r.
Zehoupt Martin – – lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
Zelazowski – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Zelowski – – chorągiew husarska hetmana polnego koronnego 1657 r.
Zeman – – kornet arkebuzerski Lamara 1710 r.
Zembruski – – chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
Zerfels Hans – – rota wojska koronnego Weyhera 1590 r. Gliniany
Zestyński – – rota husarska wojewody krakowskiego 1658 r.
Zgut – – chorągiew wołoska Brackiego 1677 r.
Zieliński Sebastyan – – rota Czartkowskiego 1538 r.
Zieliński – – rota Mikołaja Urowieckiego husarska 1589 r.
Zieliński – – kompania chorągwi pancernej kasztelana krakowskiego 1717 r.
Zieliński – – kompania husarska JKM 1761 r.
Zieliński – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Zieniczkowicz – – posterunek na trakcie Koczmańskim na Morachwie 1529 r.
Zieniczkowicz Oleksa – – posterunek na trakcie Koczmańskim na Morachwie 1529 r.
Zienkowicz Fiedor – – Wilno regestr roty konnej Kmity – starosty orszańskiego – 1567 r.
Ziliński Andrych – – 1499 r.
Zimnowodzki Jan – – posterunek w Chmielniku 1529 r.
Złotnicki – – kompania husarska marszałka koronnego 1724 r.
Złotnicki – – chorągiew husarska podkanlerzego WKL 1750 r.
Złotoliński – – kompania kozacka Łukasza Hulewicza 1654 r.
Zmudzki – – rota Górskiego kozacka 1590 r. Kamieniec
Zmudzki – – rota Mikołaja Urowieckiego husarska 1589 r.
Zorafski – – 1474 r.
Zorhac Malcher – – Bochnia 1524 r.
Zub – – Bochnia 1524 r.
Zuchorzewski Stanisław – – chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
Zwienkowski Iwan – – 1538 r.
Zwinogradzki Iwan Kozak – – rota Prefsicza Trembowla 1552 r.
Zyszka Martinus – – 1471 r.
Zythowiecki – – regestr dworzan z Podola 1495 r.
Żabicki – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Żabokrzycki Józef – – chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
Żabokrzycki Hilary – – chorągiew husarska Wielopolskiego 1768 r.
Żebrawski – – chorągiew Męcińskiego 1789 r.
Żelazkowski – – chorągiew husarska Trzcińskiego 1745 r.
Żołkiewski – – regestr dworzan z Podola 1496 r.
Żółkowski – – kompania pancerna Andrzeja Miączyńskiego 1679 r.
Żórawski – – chorągiew pancerna marszałka koronnego 1750 r.
Żukowski – – kornet arkebuzerski Lamara 1710 r.
Żurawski – – rota husarska wojewody krakowskiego 1658 r.
Żurawski – – chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
Żurawski Jan – – chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
Żurawski – – chorągiew pancerna Ronikiera 1768 r.
Żyliński – – chorągiew tatarska Joachima Sielickiego 1653 r.
Żyrowski Józef – – lejbregiment dragoński JKM 1717 r.
Żyszka – – 1471 r.

Artykuł pochodzi ze strony Janusza Stankiewicza

signature

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *