Kategoria: Rekonstrukcje

Dom i zagroda we wsi mazowieckiej – przełom XVIII i XIX wieku

(Opracowano na podstawie P. Andrzeja Woźniaka) Druga połowa XVIII w., zwłaszcza zaś lata po pierwszym rozbiorze, były dla wyczerpanej długotrwałymi wojnami, kryzysem ekonomicznym i politycznym Rzeczypospolitej okresem względnej stabilizacji i ożywienia gospodarczego. W gospodarstwie wiejskim znalazło to wyraz, w niezbyt co prawda jeszcze powszechnym, dążeniu do zmiany w sposobie zarządzania dobrami i zwrocie ku „nowemu […]

Pamiętniki K. Deczyńskiego i L. Drewnickiego

Kazimierz Deczyński  „Pamiętniki chłopa nauczyciela”  (Wypisy – opr. własne)   „ (rok 1815 przyp. własny) – nad wszystkie moje trudy, najnieznośniejsze są dla mnie ucięmiężenia i gwałty nam wyrządzane przez naszych panów. Chciałbym cię mój synu, widzieć wolnym od gwałtów, żeby te oprawcy (szlachta – przyp. własny) nie wytrząsali batem ani kijem nad twoim grzbietem, […]

aKcja: rEkonstrukcja vol.2 Etymologia nazwisk

Przeglądając archiwa internetowe, w poszukiwaniu treści, które mógłby przybliżyć historię Guberni Kaliskiej, jej mieszkańców albo poszerzyć wiedzę genealogiczną, trafiłem na dużo bardzo wartościowych treści, które zaginęły w oceanie internetu. Druga rekonstrukcja, jakiej się podjąłem, dotyczy części strony stankiewicze.com. Jest nią Etymologia nazwisk Polskich opracowana przez Panią Ewa Szczodruch. Strona posiada spis treści.

Krótka historia pieniądza

Zapraszam do powstającego kalkulatora miar i walut. O pieniądzu… Pieniądz nie został przez nikogo wynaleziony: tak naprawdę wyłonił się sam,w miarę wzrostu skali produkcji i wymiany towarów. Przeszedł przy tym poważną ewolucję: od pieniądza towarowego, poprzez pieniądz bity, aż po stosowany dziś powszechnie pieniądz elektroniczny. Początkowo ludzie nie potrzebowali pieniędzy: wytwarzali bowiem dobra na użytek […]

Powstawanie nazwisk

W I Rzeczpospolitej nazwiska były, ale nie dla wszystkich … Rzeczpospolita Jako element identyfikacji pojawiły się w polskiej myśli prawniczej dopiero w drugiej połowie XVIII w., a obowiązek ich posiadania wprowadziły państwa zaborcze. Bulla Gnieźnieńska z 1136 r. wymienia ok. 300 imion własnych, takich jak Witosza, Pozdziech, Dobek, Będziech. Niezbyt wyszukane, ale na początek wystarczyły. […]

Dzieje Gospodarcze Polski Do Roku 1939

B.Zientara, A.Mączak, I.Ihnatowicz, Z.Landau (wypisy – opr. własne) … w paleolicie środkowym (100 000 – 40 000 lat temu) korzyści wynikające ze wspólnych łowów wpłynęły zapewne na formowanie się grup współpracujących w bardziej stały sposób. Podstawą ich tworzenia było przede wszystkim pokrewieństwo. W następnej epoce mamy już do czynienia z zaczątkami społeczeństwa.. … około 40 000 lat temu, z pojawieniem […]

Warunki życia dzieci na wsi na początku XX w.

… warunki życia dzieci i młodzieży, są zawsze ściśle powiązane z poziomem intelektualnym i zamożnością rodziców. Wiadomo wszystkim, że społeczność wiejska na kresach wschodnich, posiadała najniższy poziom wykształcenia w Polsce, żyła biednie i w prymitywnych warunkach.. Warunki życia ludności wiejskiej po powstaniu Niepodległej Polski, zaczęły ulegać stopniowej poprawie, a tym samym zmieniało się życie dzieci […]

Chłopi na ziemiach polskich w XIX wieku

Rozwiązanie kwestii chłopskiej polegało na zniesieniu poddaństwa włościan, zniesieniu pańszczyzny (polegającej na przymusowej pracy chłopów na rzecz pana wykonywanej w zamian za użytkowanie ziemi), zniesieniu oczynszowania (polegającej na tym, że włościanie musieli składać właścicielom ziemi opłatę pieniężną lub daninę w naturze w zamian za użytkowanie ziemi) oraz uwłaszczenia chłopów (nadania im uprawianej ziemi na własność Programy rozwiązania kwestii chłopskiej na ziemiach polskich […]