Kategoria: Rekonstrukcje

Spis ludności parafii sławieńskiej z 1796 r.

Za Panem Markiem Górnym publikujemy Spis ludności parafii sławieńskiej z 1796 roku. Materiały nadesłała Alicja Michajluk“Publikowana księga status animarum pochodzi z terenu archidiecezji gnieźnieńskiej. Sporządził ją ówczesny proboszcz sławieński, ksiądz Józef Ignacy Sztoltman, na polecenie władz pruskich. Kierowana przez niego parafia znalazła się w nowych granicach państwowych w 1793 roku po drugim rozbiorze.W grudniu 1795 […]

Lista imienna osób mających udział w rewolucyi, niekorzystających z udzielonej amnestyi i wyszłych zagranicę. [1830 – 1835]

Poniżej prezentuję w niezmienionym brzmieniu ogłoszenie, jakie ukazało się w drukowanym po polsku Tygodniku Petersburskim w roku 1835 począwszy od numeru 58 z dnia 30 lipca / 11 sierpnia (na końcu opracowania podaję zestawienie numerów TP i odpowiadających im pozycji listy). Zwracam uwagę, że lista nie do końca jest alfabetyczna, występują błędy w numeracji na […]

Powstańcy 1863 r. z terenu dzisiejszej Litwy i Białorusi

Na stronie LINK pojawiła się lista Powstańców z lat 1863-64 – zawiera ona osoby wywodzące się  z terenów dzisiejszej Litwy i Białorusi i w części zawiera nazwiska publikowane już na naszych łamach – LINK. Prezentowana lista jest w języku rosyjskim. Chętnych do jej przetłumaczenia – zapraszam do współpracy… ФИО – ЗВАНИЕ – УЕЗД – ПРИМ. – ГУБЕРНИЯ – ПРИМ.2IОДКО Людвигъ – […]

Historya jazdy polskiej

Autor: Górski Konstanty (1826-1898) Wydawca : Księgarnia Spółka Wydawnicza Polska wydania :Kraków 1894 r. Na podstawie ksiązki, dotyczącej kawalerii polskiej od roku 1410 do roku 1792, opracowałem listę osób występujących w “Przypisach”: Lista obejmuje 1936 nazwisk: Abnak – – rota Temruka kozacka 1589 r.Abrahamowski – – kompania lekka Aleksandra Azulewicza 1750 r.Adam – – kornet arkebuzerski Lamara 1710 r.Adamowicz – – kompania lekka Aleksandra […]

Siedziby Urzędów Parafialnych RP w 1932 Miejscowości na literę M – Ż

Na bazie “Adresowa książka parafialna; Cz.1 (rzeczowa)” opublikowanej w WBC sporządziłem pomocniczy spis obejmujący parafie, powiat w którym się mieściła i przynależność do diecezji – stan dla roku 1932 Miejscowość – – powiat lub poczta – diecezja– –Machliniec – – Żydaczów – lwowskaMachnówek – – Sokal – lwowskaMachowa – – Pilzno – tarnowskaMaciejowice – – Garwolin – podlaskaMaciejów – – Kowel […]

Siedziby Urzędów Parafialnych RP w 1932 Miejscowości na litery A – Ł

Na bazie “Adresowa książka parafialna; Cz.1 (rzeczowa)” opublikowanej w WBC sporządziłem pomocniczy spis obejmujący parafie, powait w którym się mieściła i przynależność do diecezji – stan dla roku 1932 Miejscowość – – powiat lub poczta diecezja Abramowice – – Lublin lubelskaAbramów – – Michów lubelskaAdamowicze – – Augustów łomżyńskaAdamów – – łuków podlaskaAlbertyn – – Słonim wileńskaAlbigowa – – Łańcut przemyskaAleksandrja – – […]

Warszawa roku 1826 lista osób wg. Przewodnika Warszawskiego

Zawiera 3288 osób Abitz Jan – aptekarzAbraham Faia – akuszerkaAdam Jan – młynarzAdamczewski Józef – szewcAdamowski Bonawentura –Adamowski Antoni – moziężnikAdamski Józefa – akuszerkaAdamski Jan – kowalAdelsberg Józefa –Adelt Anna – akuszerkaAdolf Gottfried – powroźnikAdolph Józef – kotlarzAichbaum Beniamin – handel drzewemAkałowski Mikołaj –Albrecht Jen. –Aleszkiewicz Józef –Alexandrowicz Stanisław –Alfons Alexander –Alikowski Grzegorz – ślusarzAll Krystyan – piekarzAltenheimer – cieślaAnastazewicz Mikołaj – handel korzeniamiAnders Dawid – łokciowy handelAndraszek Edmund –Androwicz Rozalia – akuszerkaAndrychiewicz Józef –Angling Nochim – blacharzAniołkowski Anna – akuszerkaAnthonin Jan – handel […]

Lista lekarzy i aptekarzy w Królestwie Polskim oraz chirurgów, felczerów i akuszerek na rok 1839

( opracowanie własne – biografie nadesłane przez Czytelników -> na dole strony )  Proszę Czytelników o nadsyłanie informacji uzupełniających – biografii, opisu wydarzeń, wspomnień i wszelkich materiałów służących do rozszerzenia wiedzy o wyszczególnionych osobach Nazwisko Imię – Miejscowość – Gubernia – Zawód – Funkcja Abratowski Józef – Nieszawa – mazowiecka – lekarz z niższym stopniem – Urzędnik lekarski w obwodzie kujawskimAccord […]

Lista imienna niektórych podoficerów i żołnierzy, którzy wzgardziwszy amnestią Cara za rozkazem króla Pruskiego zamknięci w fortecy gdańskiej, tamże do ciężkich robót skazani [1831 / 1832]

(opracowanie Piotr Jerzy Piotrowski ) Artykuł pochodzi ze strony Pana Janusza Stankiewicza Uwagi do listy:1.  Zgodnie z opisem w źródle wyliczone są 173 osoby, brakuje: 203 Rusinów oraz 184 z fortecy w Grudziądzu. 2. Źródło:Gaszyński Konstanty, Notatki officera polskiego o obchodzeniu się rządu pruskiego z korpusem wojska polskiego (weszłego z Litwy do Pruss pod dowództwem jenerała Giełguda) […]

Praca najemna na roli w większej własności ziemskiej

Ryszard GarliczWarszawa 1929 r. Pracownicy umysłowi i fizyczni. Ilość. Uposażenie. Wzrost wynagrodzenia. Położenie socjalne w porównaniu do innych robotników. Porównanie z zarobkami samodzielnego rolnika. Mieszkania. Zatargi i umowy. Prawodawstwo. Związki. Ciężary socjalne.   Polska posiada w ogólnej liczbie 15.983 majątków ziemskich prywatnej własności ( o przestrzeni powyżej 50 ha), zatrudniających służbę, o obszarze ogólnym 8.263.616 […]