Kategoria: Gospodarka i Ekonomia

Towarzystwa kredytowe

W Y B O R Y do władz towarzystwa kred. Ziemskiego  w Kaliszu. Już od lat kilku odbywające się co dwa lata wybory do władz towarzystwa, miewają coraz to mniejszy zjazd obywateli. Tłomaczy się to łatwo, najważniejszą porą w rolnictwie — siewami. W roku bieżącym ogólne zebranie wypadło w najnieodpowiedniejszej dla ziemian chwili—w kwietniu, gdy […]

Przemysł i handel – różne informacje

== Przemysł garbarski. Przemysł garbarski, jak wiadomo, jest w Kaliszu i jego okolicy licznie reprezentowany. Garbarnie tutejsze obecnie prosperują dobrze. Z takowych największą produkcją odznaczają się garbarnie należące do pp.: W. Fuldego, Juljusza Fritschego i Syna, oraz p. Zawadzkiegow Stawiszynie. Wyroby tutejszych garbarń rozchodzą się po całej prawie naszej gubernji, a pewna część tychże wysłaną […]

Spadki

** Porządkowanie spadków odbywać się będzie, po śmierci: 1) Andrzeja Scholtza z Chwalborzyc, w powiecie tureckim, 2) Mikołaja Krawczyka z Zagórek w tymże powiecie, 3) Elżbiety z Królikowskich, Malewskiej z Mroczek małych, w powiecie kaliskim, 4) Mana Manta co do sum naJastrzębiu, w powiecie łęczyckim, 5) Marjanny z Łąckich, Krosnowskiej, Karola i Aleksandra Trzaskowskich co […]